zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sodba I Cp 2045/2019VSL0003094615.01.2020Civilni oddelekBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOOb predpostavki, da bi imela toženka ves čas postopka brezplačno pravno pomoč, bi bil utemeljen zaključek sodišča, da mora tožnica vse sorazmerno uspehu toženke nastale stroške za njeno zastopanje povrniti v korist proračuna Republike Slovenije. Ker pa je bila toženki dodeljena izredna brezplačna pravna pomoč od vključno 10. 4. 2019 dalje, je tožnica dolžna v korist proračuna...stroški pravdnega postopka - izredna brezplačna pravna pomoč - povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja - plačilo v dobro proračuna rs - kriterij sorazmerne povrnitve stroškov - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - sporna višina odškodnine - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine - lahka telesna poškodba - udarec s palico - podobni primeri
VSL Sklep II Cp 287/2020VSL0003144514.02.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOV posledici ugotovljene duševne motnje (paranoidna shizofrenija), zaradi katere ima nasprotna udeleženka hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje, obstaja realna možnost, da bi nezdravljena lahko huje ogrozila svoje zdravje in zdravje drugih. Na to kažejo njeno ogrožanje sosedov pred zadnjo (že sedmo) hospitalizacijo, vzkipljivost, zanikanje bolezni in odklanjanje...sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom - sprejem na zdravljenje brez privolitve - paranoidna shizofrenija - odklanjanje zdravljenja - izvedensko mnenje - hujše ogrožanje svojega zdravja ali zdravja drugih - izločitev sodnika - prepozna zahteva za izločitev sodnika - nastop pravnomočnosti - nujna zadeva
VSL Sklep II Cp 608/2020VSL0003590228.04.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - USTAVNO PRAVOIz pravice do sodnega varstva ne izhaja, da bi morala država zagotoviti brezplačno varstvo, iz pravice do pravnega sredstva pa ne, da bi morala država zagotoviti brezplačna vlaganja pritožb in drugih pravnih sredstev zoper odločitve sodišč.neplačilo sodne takse za pritožbo - domneva o umiku pritožbe - pravica do sodnega varstva - pravica do pravnega sredstva - plačilo sodne takse - taksna oprostitev - pravica do izjave - financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti države
VSL Sklep II Cp 2018/2019VSL0003244211.03.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStroški pristopa tožnice na narok, na katerem je bila tožnica tudi zaslišana, niso nastali zaradi krivde toženca, temveč so nastali zaradi izvedbe dokaza z zaslišanjem strank, ki sta ga predlagali obe pravdni stranki in bo končno povračilo teh stroškov odvisno od uspeha v pravdi.separatni stroški - zavrnitev stroškovnega zahtevka - izvedba dokaza z zaslišanjem strank - zaslišanje preko videokonference - soglasje strank - zloraba procesnih pravic - denarna kazen
VSL Sklep IV Cp 675/2020VSL0003256928.04.2020Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVUgotovitve, oprte na poročilo CSD in izpovedbo njene strokovne delavke, dajejo dovolj zanesljivo podlago za sklep, da je mati stike, komaj so se vzpostavili in napredovali, onemogočila s pritiskanjem na otroka in z izražanjem negativnega odnosa do očeta. Predlagateljica bi morala do drugačne odločitve sodišča ravnati po veljavni odredbi. To ne pomeni zgolj tega, da je otroka fizično...nespoštovanje sklepa o začasni odredbi - neupoštevanje začasne odredbe - kršitev začasne odredbe - začasna odredba o načinu izvrševanja stikov - stiki pod nadzorom - denarna kazen - stiki očeta z otrokom - onemogočanje stikov - onemogočanje izvrševanja stikov z otrokom
VSL Sklep II Cp 201/2020VSL0003368211.03.2020Civilni oddelekDEDNO PRAVO - SODNE TAKSESodišče v sklepu o dedovanju le ugotovi obseg zapuščine in dediče zapustnika ter opredeli dedno pravne učinke, ki so nastopili kot posledica zapustnikove smrti. O prijavljenih terjatvah zapustnika, tudi če so te priglašene, zapuščinsko sodišče vsebinsko ne odloča. Zapuščino namreč sestavlja samo aktiva – pravice, ki imajo denarno vrednost, zapustnikovi dolgovi (pasiva) pa niso...čista vrednost zapuščine - taksna obveznost - identifikacijski znak nepremičnine - nastanek taksne obveznosti - sklep o dedovanju - aktiva in pasiva premoženja - obseg zapuščine - zemljiška knjiga
VSL Sodba I Cp 2123/2019VSL0003127422.01.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOVzporedni pravdni postopek med istima strankama se ne nanaša na vrnitev denarnega zneska, temveč na vrnitev parcele, zato ne gre za litispendenco.litispendenca - identiteta zahtevkov - prodaja nepremičnine tretjemu - vračilo denarja - izročitev denarja - sporen podpis - pretrganje zastaranja - pisna pripoznava zastarane obveznosti - zavrnitev dokaznih predlogov - pravno nepomembno dejstvo - nedopustne pritožbene novote - neupravičen izostanek z naroka - uveljavljanje relativne bistvene kršitve določb postopka
VSL Sklep IV Cp 83/2020VSL0003094823.01.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOTudi v postopku za izdajo začasne odredbe se je sodišče dolžno izreči o predlaganih dokazih, ni pa dolžno izvesti vseh dokazov. Bistveno je, da se s potrebno verjetnostjo prepriča o dejstvih, pomembnih za odločitev o predlogu. V konkretnem primeru ni bilo verjetno izkazano, da bi bila sprememba vrtca ogrožajoča za otrokovo zdravje ali razvoj.spor iz razmerij med starši in otroki - zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe - vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj - vrtec - ogroženost otroka - uveljavljanje absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka - neizvedba predlaganih dokazov - odločanje na podlagi verjetnosti
VSL Sodba II Cp 255/2019VSL0003146929.05.2019Civilni oddelekGOZDOVI - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVOSporna nepremičnina je gozdna pot, ki jo je gozdno gospodarstvo uporabljalo za izvajanje svoje dejavnosti. Gre torej za nepremičnino, ki je bila v družbeni lastnini in je imela status družbenega pravnega sredstva v družbeni pravni osebi. Zato ni bilo mogoče njeno priposestvovanje v času družbene lastnine (55. člen ZTLR).gozdna zemljišča - gozdna cesta - družbena lastnina - družbeno sredstvo v družbeni pravni osebi - lastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini - priposestvovanje služnosti - služnostna pravica hoje in vožnje - dobra vera - priposestvovalna doba - pravni prednik - dostop do objekta - nujna pot
VSL Sklep I Cp 131/2020VSL0003119030.01.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOKer gre za nadaljevano motenje posesti, je rok, v katerem bi tožnik smel zahtevati sodno varstvo, začel teči s prvim motilnim dejanjem. Kdaj je toženec začel z nasipavanjem terena, je tožnik kot njegov neposredni mejaš lahko zaznal takoj.posestno varstvo - motenjska tožba - prepozna tožba - motilno dejanje - nadaljevano motenje posesti - subjektivni rok za vložitev tožbe - fotografije kot dokaz - uveljavljanje absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka
VSL Sklep II Cp 618/2020VSL0003257210.04.2020Civilni oddelekODVETNIŠTVO - ZAVAROVANJE TERJATEVSodišče prve stopnje je pravilno poudarilo, da je regulacijska začasna odredba omejena le na izjemne in nujne primere. Tudi glede preprečitve uporabe sile, na katero se tožnica sklicuje, ji je pravilno pojasnilo, da namen začasne odredbe ni preprečitev uporabe sile s strani tožnice.pogoji za izdajo začasne odredbe - regulacijska začasna odredba - pogoji za izdajo regulacijske začasne odredbe - poprava predloga - navezava stika z odvetnikom - zastopanje stranke po odvetniku - brezplačna pravna pomoč
VSL Sklep II Cp 822/2019VSL0003128616.10.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOObračunska vrednost zapuščine in vrednost nujnega deleža ne sodita v izrek sklepa o dedovanju.oporočno dedovanje - zakonito dedovanje - sklep o dedovanju - sestavine izreka sklepa o dedovanju - obračunska vrednost zapuščine - vrednost nujnega deleža - vračunanje daril - vrednost darila - služnost stanovanja - zmanjšanje oporočnih razpolaganj - nedovoljena pritožbena novota - prikrajšanje nujnega dednega deleža - dedovanje denarnih prejemkov
VSL Sodba I Cp 69/2020VSL0003151012.02.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOZaključka, da je tožnica hodila tudi po delu hodnika, kjer je stroj brisal z mokrim delom ter da se mokrota prenaša, sodišče ni sprejelo v nasprotju z razpravnim načelom, saj je tožnica trdila, da so bila tla zaradi čiščenja s strojem še mokra, kar je bilo vzrok njenemu padcu. Tožena stranka tudi ni uspela dokazati, da so bila vzrok tožničinemu padcu njena ploska stopala, saj to ne...temelj odškodninske odgovornosti - padec v trgovini - mokra tla - mesto padca - vzročna zveza - posebne lastnosti oškodovanca - čiščenje - opozorilne table - sporna dejstva - priznana dejstva - razpravno načelo - trditveno in dokazno breme - dokazna ocena - izpovedba oškodovanca
VSL Sodba I Cp 2396/2019VSL0003266208.04.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPritožbeno sodišče soglaša, da sta pravdni stranki s sklenjenimi posojilnimi pogodbami, ki so bile navidezne, prikrili v resnici sklenjen dogovor, na podlagi katerega je tožnik tožencu izročil znesek v višini 60.000 EUR z namenom, da ga ta investira, stranki pa si razdelita dobiček. Ker do nastanka posojilnih pogodb zaradi njihove navideznosti torej ni prišlo, tožnik na tej podlagi vračila...posojilna pogodba - vračilo posojila - navidezna (simulirana) pogodba - prikriti posel - izročitev denarja - investicijska vlaganja - neupravičena obogatitev - obogatitveni zahtevek - nevezanost sodišča na pravno podlago - neuresničitev poslovne podlage - odpadla podlaga - kavza pogodbe - veljavnost pogodbe
VSL Sklep IV Cp 623/2020VSL0003266517.04.2020Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVODekličine hude čustvene stiske, ki so posledica negativnih izkušenj v primarni družini in travmatiziranosti, nazorno kažejo, da je le z namestitvijo v zavod mogoče v zadostni meri zavarovati njene koristi, pa tudi koristi njenih sorojencev. Odločitve o prenehanju rejništva je preuranjena. Rejnica za deklico predstavlja zelo pomembno osebo. Omogoča ji izkušnjo družinskega življenja ter...rejništvo - namestitev otroka v rejniško družino - prenehanje rejništva - prenehanje rejništva zaradi spremenjenih razmer - namestitev otroka v zavod - otrokova korist - upoštevanje otrokove koristi
VSL Sklep II Cp 496/2020VSL0003257309.04.2020Civilni oddelekSODNE TAKSEKer je pritožnik predlagal oprostitev plačila sodne takse skoraj leto dni po koncu zapuščinskega postopka in potem, ko je že prejel plačilni nalog za plačilo sodne takse, je njegov predlog prepozen.prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za taksno oprostitev - učinkovanje sklepa o oprostitvi plačila sodne takse
VSL Sklep I Cp 151/2020VSL0003317729.04.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSEKer je tožena stranka bila že kaznovana zaradi procesnih kršitev, pa še zmeraj z manevri v zvezi s plačevanjem takse, onemogoča odločitev o pritožbi proti sodbi, takse za pritožbo pa ni plačala in je o tem pravnomočno odločeno, lahko pritožbeno sodišče po 105.a členu ZPP šteje pritožbo za umaknjeno. Proti temu sklepu je dovoljena pritožba.taksa za pritožbo - neplačilo takse za pritožbo - fikcija umika pritožbe - zavlačevanje sodnega postopka
VSL Sklep II Cp 2292/2019VSL0003319004.03.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - VARSTVO POTROŠNIKOVKupca oziroma "potrošnika" ne varujejo pravila Uredbe Bruselj I - bis o posebni pristojnosti v korist potrošnika, kadar tožbe ne vloži proti prodajalcu, torej proti drugi pogodbeni stranki, temveč proti proizvajalcu. Ker odgovornost proizvajalca do kupca nastane, čeprav proizvajalec ni v pogodbenem odnosu s kupcem, proizvajalec kot garant ne more prevzeti vloge druge pogodbene stranke.spor z mednarodnim elementom - mednarodna pristojnost slovenskega sodišča - pristojnost slovenskega sodišča - stalno prebivališče toženca - posebna pristojnost - ugovor pristojnosti - potrošniška pogodba - potrošnik - odgovornost proizvajalca - odgovornost proizvajalca stvari z napako - garancijska izjava - razlaga določb - jezikovna razlaga - jasna določila - restriktivna razlaga
VSL Sodba II Cp 2332/2019VSL0003430913.05.2020Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOZ uveljavitvijo ZUSDDD-B dne 24. 7. 2010 je bila omogočena ureditev statusa za celotno obdobje od izbrisa vsem izbrisanim osebam, ki si pred tem še niso uredile statusa za nazaj ali jim še ni bila izdana dopolnilna odločba. Pravna negotovost tožnice glede njene pravice za ureditev statusa za celotno obdobje izbrisa je bila torej odpravljena z uveljavitvijo ZUSDDD-B.odškodnina zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - upravičenec do odškodnine - zastaranje - zadržanje zastaranja - nepremagljive ovire - nepremagljive ovire kot pravni standard
VSL Sklep I Cp 665/2020VSL0003318223.04.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - SODSTVOSodišče prve stopnje je z udeležencem vzpostavilo stik in ga zaslišalo prek videokonference. Na ta način je pogovor z njim opravila tudi izvedenka. Kot je obrazložilo že sodišče prve stopnje na naroku in v izpodbijanem sklepu, ima takšno ravnanje podlago v Odredbi predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega ostavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1....pridržanje na oddelku pod posebnim nadzorom - zdravljenje na oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve - demenca - zaslišanje preko videokonference - nujna zadeva - tehtanje pravic v koliziji - odsotnost stika med odvetnikom in stranko - omejitev pravice pridržane osebe do prisotnosti pri izvajanju dokazov
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ni dolžan izdati samega sebe.
Nemo tenetur seipsum prodere.