zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 259/95VSL0056828.02.1995Gospodarski oddelekobligacijsko pravo - sodne taksePrihodki od sodnih taks so prihodki republike. Zato je dolžne takse potrebno plačati na vplačilni račun sodnih taks, ne pa v dobro računa sodišča.   izterjava neplačane takse
VSL sklep Cpg 259/93VSL0015016.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOOdpovedni in izpraznitveni razlog ni samo neplačevanje ali prepozno plačevanje najemnine, bistveno je, da je najemnik še dva meseca od opomina v zamudi s plačilom zapadle najemnine.poslovni prostor - izpraznitev poslovnega prostora - odpoved najemne pogodbe - plačilo najemnine - zamuda s plačilom - odpovedni rok
VSL sklep Cpg 247/93VSL0014616.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče lahko o predhodnem vprašanju odloči samo ali počaka na odločitev pristojnega sodišča ali drugega organa ter do te odločitve prekine postopek. Če o tem ni sklepalo in sodba v tej smeri nima razlogov, gre za bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354. čl. ZPP.   predhodno vprašanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi sodbe o predhodnem vprašanju
VSL sklep Cpg 245/95VSL0049107.03.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOStečajni upnik lahko prijavljeno terjatev v stečajnem postopku umakne do konca naroka, na katerem se je prijavljena terjatev preizkušala, v pravdnem postopku pa do konca glavne obravnave. Umik prijavljene terjatve je procesna izjava volje, ki se odda sodišču in učinkuje od trenutka, ko je prispela na sodišče. Umik prijavljene terjatve ima za posledico, da je postopek v umaknjenem delu končan....stečajni postopek - umik prijave terjatve - pravna narava sklepa o umiku prijave terjatve - prerekanje terjatve -ugotovitev obstoja terjatve - napotitev na pravdo
VSL sklep Cpg 240/95VSL0047102.03.1995Gospodarski oddeleksodne taksePoprečna taksa se v postopku prisilne poravnave odmeri od seštevka zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava, brez upoštevanja faktorjev, s katerimi je treba pomnožiti terjatve določenih upnikov po 56. členu ZPPSL.   prisilna poravnava - poprečna taksa
VSL sklep Cpg 24/94VSL0034310.02.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoSprejem bianko menice predstavlja pooblastilo poštenemu imetniku, da lahko pozneje izpolni odredbo za plačilo menice. Ko imetnik menice le-to izpolnil, ima menica vse meničnopravne učinke. Zato je menična zaveza avalista, dana na bianko menici, samostojna. Vendar pa lahko avalist ugovarja, da vsebina menice ni bila izpolnjena v skladu z vsebino osnovnih pogodb. Prav tako pa lahko kot posebna...menica - menično poroštvo
VSL sklep Cpg 239/95VSL0047202.03.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe v izreku sklepa o delni razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v delu, s katerim je dovoljena izvršba, niso navedeni zneski glavnice in stranskih terjatev, glede katerih se zaradi delnega ugovora sklep o izvršbi razveljavi, ampak samo, da se po delni ugotovitvi pravnomočnosti razveljavi "v preostalem delu", je tak izrek nerazumljiv in sklepa ni mogoče preizkusiti.sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - delni ugovor - pravnomočnost - izrek odločbe - nerazumljiv izrek - delna razveljavitev sklepa o izvršbi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 233/95VSL0050428.02.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPredlogu za nasprotno izvršbo je mogoče ugoditi šele potem, ko je izvršilni naslov, na podlagi katerega je bila opravljena izvršba, pravnomočno razveljavljen. To pa pomeni, da je potrebno (po razveljavitvi izvršilnega naslova, na podlagi katerega je bil končan izvršilni postopek) počakati do ponovne pravnomočne odločitve sodišča prve stopnje.   predlog za nasprotno izvršbo
VSL sklep Cpg 232/95VSL0048321.02.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOV rednem sodnem postopku je mogoče predlagati in izdati začasno odredbo, ki se nanaša na izdane odločbe v upravnem postopku v skladu z 263. členom ZIP in drugim odstavkom 1. člena ZIP.   začasna odredba - odločba, izdana v upravnem postopku - upravna odločba
VSL sklep Cpg 223/96VSL0073904.06.1998Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPravnomočnost sodbe ne učinkuje samo med pravdnimi strankami, ampak tudi med univerzalnimi in singularnimi pravnimi nasledniki. Zato je treba v primeru, ko cesionar toži cessusa na plačilo terjatve, o kateri je bilo z zavrnitvijo tožbenega zahtevka cedenta že pravnomočno odločeno (cesijska pogodba je bila sklenjena po pravnomočnosti te sodbe), cesionarjevo tožbo zavreči.   subjektivne meje pravnomočnosti sodbe
VSL sklep Cpg 216/95VSL0047022.02.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOČe upnik v predlogu za izvršbo navede tisti naslov dolžnika, ki je vpisan v sodni register, pošta pa vrne sodišču pošiljko z zaznamkom, da je bil dolžnik o njej obveščen, a ni prišel ponjo, potem v predlogu ne manjkajo podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi in ni podlage za poziv upniku, naj sodišču sporoči točen naslov dolžnika.predlog za izvršno - nepopolna vloga - sedež dolžnika - zavrženje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 213/93VSL0006125.05.2003Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONeupoštevanje subjektivne spremembe tožbe pomeni relativno kršitev postopkovnih pravil.subjektivna sprememba tožbe - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 210/93VSL0005818.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer je sodišče sklep o plačilnem nalogu izdalo zoper eno pravno osebo (podjetje), ugovor pa je vložilo drugo podjetje, bi sodišče moralo tak ugovor kot nedovoljen zavreči, izdani plačilni nalog razveljaviti in tožečo stranko v skladu s 83. členom ZPP pozvati, da tožbo v skladu z vpisom v sodni register popravi tako, da kot toženo stranko označi subjekt, ki je lahko pravdna stranka.   statusne spremembe - sposobnost biti pravdna stranka
VSL sklep Cpg 209/93VSL0005618.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoNe zadošča, da stranka le zahteva povračilo stroškov, ampak mora določeno navesti stroške, katerih povrnitev zahteva (specifikacija). Če sodišče izda odločbo o sporu brez razpisa naroka, lahko stranke zahtevajo povrnitev stroškov v roku 15 dni po prejemu take odločbe.   povrnitev pravdnih stroškov
VSL sklep Cpg 200/93VSL0005725.05.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPodjetje odgovarja tretjim ne samo v okviru pooblastil, ki jih je preneslo na svoje delavce na temelju izrecnih pooblastil, temveč tudi na temelju pooblastil, ki izvirajo iz posameznega položaja, na katerega je delavec postavljen. Tako je delavec, ki je pooblaščen skleniti pogodbo o nakupu blaga oziroma prevzeti kupljeno blago s tem pooblaščen tudi, da se dogovori o višini obrestne mere za...pogodbene obresti
VSL sklep Cpg 199/96VSL0060719.03.1996Gospodarski oddeleksodni registerRegistrsko sodišče ob odločitvi o predlogu za vpis spremembe sedeža družbe ne sme po uradni dolžnosti vpisati spremembe firme, čeprav je zaradi spremembe sedeža subjekta vpisa jasno, da navedba imena kraja v njegovi firmi ne predstavlja več navedbe sedeža družbe, kot je to veljalo ob prvem vpisu družbe v sodni register.   sprememba firme
VSL sklep Cpg 1975/93VSL0039312.05.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe je bil likvidacijski dolžnik zaradi zaključka likvidacijskega postopka iz sodnega registra izbrisan pred koncem pravdnega postopka, likvidacijski dolžnik ne more več biti pravdna stranka. V tem primeru je lahko pravdna stranka le pravna oseba, ki je prevzela njegova sredstva oz. njegove pravice in obveznosti. Pri tem tožeča stranka zoper takšno pravno osebo nima več pravnega interesa na...sposobnost biti stranka - zaključek likvidacijskega postopka pred koncem pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 197/93VSL0013601.03.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve mora biti izkazana subjektivna nevarnost, da bo dolžnik s svojim ravnanjem s premoženjem oziroma sredstvi skušal onemogočiti ali precej otežiti izterjavo. Za obstoj te predpostavke pa sodišče prve stopnje dejanskega stanja ni dovolj raziskalo. Varščina se lahko položi samo v gotovini, ne pa tudi v vrednostnih papirjih. Začasna...začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost - varščina
VSL sklep Cpg 1966/93VSL0057210.10.1995Gospodarski oddelekobligacijsko pravoZa obstoj fiksne pogodbe ni dovolj, da stranki določita rok izpolnitve, temveč morata jasno izraziti voljo, da posel štejeta za fiksnega, npr. s tem, da določita, da se bo pogodba štela za razdrto, če ne bo izpolnjena v določenem roku. Da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina pogodbe lahko izhaja tudi iz narave pogodbe, tj. iz dejstva, da je izpolnitveni rok tako važen, da stranki...razveza pogodbe - neizpolnitev - fiksen posel - pravočasna izpolnitev kot bistvena sestavina pogodbe - učinki razdrte pogodbe
VSL sklep Cpg 1964/93VSL0032905.01.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOUpnik je v stečajnem postopku prijavil terjatev na podlagi sporazuma strank iz 251.c čl. ZIP-a. Stečajni upravitelj je terjatev prerekal. Sporazum iz 251.c čl. ZPP ima moč sodne poravnave, zato bi sodišče moralo napotiti na pravdo stečajnega upravitelja.stečajni postopek - prijava terjatve - sporazum po 251c ZIP - terjatev iz sodne poravnave - izvršilni naslov - napotitev na pravdo - napotitev stečajnega upravitelja na pravdo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Breme dokazovanja leži na tožniku.
Actori incumbit onus probandi.