zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 407/93VSL0024807.10.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOObveznost vrnitve kredita je denarna obveznost, zato kreditodajalec ne more zavrniti predčasne izpolnitve kredita, ima pa pravico do odškodnine. Dejansko stanje glede odškodninskega zahtevka tožene stranke je bilo nepopolno ugotovljeno tudi zato, ker sodišče prve stopnje ni uporabilo določbe 298. člena ZPP.kreditna pogodba - predčasna vrnitev kredita - zavrnitev izpolnitve - odškodnina - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSL sklep Cpg 40/94VSL0038925.01.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe je bila terjatev, ki je bila prijavljena po poteku roka, ki je bil določen za njeno prijavo, vendar pred zaključitvijo naroka za obravnavanje osnutka glavne razdelitve, prerekana, se ne upošteva pri glavni razdelitvi, razen če je pravnomočno ugotovljena do zaključitve glavnega razdelitvenega naroka.   terjatev - prerekanje terjatve po poteku roka, določenega za njeno prijavo
VSL sklep Cpg 4/94VSL0029812.01.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje se je pravilno izreklo za krajevno nepristojno za postopek izvršbe po predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine stečajnega upnika zoper dolžnika, ki ima sedež v drugem kraju kot stečajni upnik.krajevna pristojnost - izvršilni postopek - izvršba na podlagi verodostojne listine - spor, ki nastane med stečajnim postopkom
VSL sklep Cpg 399/93VSL0004708.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik ni izkazal verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo dolžnik ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe zavrnjen.   začasna odredba - denarna terjatev - prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme izplačati terjatve - verjetnost obstoja subjektivne nevarnosti
VSL sklep Cpg 394/93VSL0025307.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZa pritožbo zoper sklepe o stroških je predpisana taksa po 1. odstavku tarifne št. 1, torej enojna taksa, ne pa dvojna (tar. št. 3/2 Zakona o sodnih taksah).   zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - nova dejstva
VSL sklep Cpg 393/94VSL0038210.05.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik predlaga odlog izvršbe iz povsem istih razlogov, iz katerih je bil predlog že enkrat pravnomočno zavrnjen, je treba nov predlog zavreči, ker gre za že odločeno zadevo.odlog izvršbe - razlogi za odlog izvršbe - ponoven predlog za odlog izvršbe - pravnomočno razsojena stvar - zavrženje predloga
VSL sklep Cpg 387/94VSL0037030.03.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZa sklep o zaključku stečajnega postopka ni predpisano, da ga je treba poslati kakšni zainteresirani osebi. Predpisano je le, da ga je treba objaviti v uradnem listu. Rok za pritožbo zato teče od dneva nabitja sklepa na oglasno desko sodišča, ne pa od dneva njegove objave v uradnem listu.   sklep o zaključku stečajnega postopka - pritožba - začetek teka pritožbenega roka
VSL sklep Cpg 380/96VSL0061521.05.1996Gospodarski oddeleksodni registerV sklepu o zavrženju predloga za vpis sprememb v sodni register morajo biti (v zvezi z odredbo s pozivom na dopolnitev predloga) navedeni konkretni razlogi, iz katerih se je sodišče odločilo predlog zavreči, sicer sklepa ni mogoče preizkusiti.   vpis sprememb v sodni register - zavrženje predloga - odločilna dejstva
VSL sklep Cpg 373/93VSL0009910.08.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOSodišče odloča o tožbenem zahtevku praviloma na podlagi ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja. Sodišče druge stopnje ocenjuje, da so bile pripombe dane na pisno izvedensko mnenje takšne in da bi sodišče moralo zaradi pravilne ocene vseh okoliščin in dejstev za ugotovitev vzrokov za okvaro na vodovodu slediti predlogu za neposredno zaslišanje izvedenca. Sodišče je kršilo načelo...povrnitev gmotne škode - odgovornost izvajalca - odgovornost investitorja - odgovornost upravljalca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo neposrednosti - zaslišanje izvedenca
VSL sklep Cpg 369/94VSL0036830.03.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOPoštna oddajna knjiga brez oznake, v kateri zadevi je bila neka pošiljka priporočeno poslana sodišču, ni dokaz, da je bil s to pošiljko poslan ugovor v tej zadevi, tudi zato ne, ker iz sprejemne štampiljke sodišča izhaja, da je bil ugovor vložen neposredno pri sodišču.ugovor zoper sklep o izvršbi - prepozna vloga
VSL sklep Cpg 365/95VSL0052319.04.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe pravna oseba kot dolžnik v pritožbi navede, da sklep o izvršbi ni bil vročen njegovemu pooblaščencu ali delavcu v njegovi pisarni ali poslovnem prostoru, ampak vratarju v poslovni stavbi, v kateri je več pravnih oseb, je s tem podan dvom v pravilnost vročitve sklepa. Zaradi ugotovitve pravočasnosti vložitve ugovora je zato treba te okoliščine raziskati že pred zavrženjem ugovora...izvršba na sredstva na dolžnikovem računu - navedba računa
VSL sklep Cpg 356/96VSL0065407.05.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVORok za vložitev dolžnikovega ugovora zoper upnikov predlog za začetek stečajnega postopka je prekluzivne narave. ZPPSL namreč na zamudo 15 dnevnega roka za izjavo o predlogu za začetek stečajnega postopka veže posledico, ki je v tem, da velja domneva, da je stečajni razlog podan. Z zamudo roka je namreč molče presumirano soglasje dolžnika s predlaganim stečajnim postopkom. Da gre pri...stečajni postopek - predlog - dolžnik - rok
VSL sklep Cpg 354/93VSL0025108.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV primeru, če sodišče predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi po 1. odstavku 117. člena ZPP, velja, da je pritožba vložena pravočasno v primeru, da jo predlagatelj vloži obenem, ko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje (4. odstavek 118. člena ZPP).   vrnitev v prejšnje stanje
VSL sklep Cpg 352/94VSL0058615.11.1995Gospodarski oddelekobligacijsko pravoKomisionar sklepa posle s tretjimi v svojem imenu, zato on stopi v zavezo po pogodbi, ki jo je sklenil za račun komitenta. Za prevzemnika naročila pa je od tega, ali je tudi zastopnik naročnika ali ne, odvisno, ali stopi v tako pogodbeno zavezo ali ne.   naročilo - komisija - obveznost prevzemnika naročila in komisionarja proti tretjim
VSL sklep Cpg 350/96VSL0071405.03.1998Gospodarski oddelekmednarodno zasebno pravo - civilno procesno pravoTožeči stranki v pravdi ni treba navesti pravne podlage za zahtevek. To velja tudi za vsebino tujega prava. Zato sodišče ne more zavrniti tožbenega zahtevka na plačilo zamudnih obresti, obračunanih v tuji valuti, samo zato, ker tožeča stranka ni navedla tujega prava, po katerem je predpisana obrestna mera, ki jo je uporabila za obračun zamudnih obresti.   zamudne obresti - tuja valuta - ugotavljanje vsebine tujega prava
VSL sklep Cpg 350/93VSL0004315.07.1993Gospodarski oddeleksodne takseZa pritožbo zoper sklepe o stroških je predpisana taksa po 1. odstavku tarifne št. 1, torej enojna taksa, ne pa dvojna (tar. št. 3/2 Zakona o sodnih taksah).   taksa
VSL sklep Cpg 347/95VSL0067105.04.1995Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKazen določeno v 316. čl. ZPP ni mogoče izreči pravni osebi, ker pravdnih dejanj ne opravlja sama, pač pa jih opravlja po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Zato je lahko denarna kazen izrečena le osebi, ki je za pravno osebo opravljala pravdna dejanja, s katerimi je bila zlorabljena procesna pravica. Za zlorabo procesnih pravic gre, če stranka ali njen zakoniti zastopnik procesno pravico...zloraba procesnih pravic - odgovornost pravne osebe
VSL sklep Cpg 336/94VSL0034215.03.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEIz vsebine in narave pogodbe je sodišče pravilno zaključilo, da pravočasna izpolnitev obveznosti ni bila bistvena sestavina pogodbe. Stečajni upravitelj lahko pri dvostransko odplačnih pogodbah odstopi od pogodbe, čeprav je bila pogodba delno izpolnjena. Delna neizpolnitev pogodbe o prenovitvi ni razlog za neveljavnost (ničnost oz. izpodbojnost) pogodbe o prenovitvi. Pogodba o prenovitvi...kršitev s patentom zavarovane pravice - pogoji za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve
VSL sklep Cpg 335/95VSL0051822.03.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpnik mora tako terjatev kot ločitveno pravico prijaviti v dveh mesecih od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka v uradnem listu, sicer predsednik stečajnega senata prijavo zavrže. V prijavi mora navesti podatke o terjatvi iz 3. odst. 137. člena ZPPSL in o ločitveni pravici iz 6. odst. 137. člena ZPPSL. To velja tudi v primeru, ko je hipoteka vpisana v zemljiško knjigo in ima...ločitvena pravica - rok za prijavo ločitvene pravice
VSL sklep Cpg 33/99VSL0077906.05.1999Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSklep o začetku postopka prisilne poravnave mora biti tako obrazložen, da je iz razlogov sklepa mogoče ugotoviti, katera v predlogu zatrjevana dejstva kažejo na to, da so podani pogoji za začetek postopka prisilne poravnave. Pri tem mora biti obrazloženo, kateri pogoj (insolventnost ali prezadolženost) je v predlogu izkazana. Sklep ni obrazložen, če sodišče v njem zapiše le to, da ima...sklep o začetku postopka prisilne poravnave - obrazložitev sklepa
 izberi vse

izbrane: izvozi

Šteje se, da podpisnik soglaša s podpisanim.
Subscribens consentire subscriptis censetur.