zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 491/93VSL0010707.10.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPrvostopno sodišče lahko izda sodbo na podlagi pripoznave le v delu, ki ga je toženec do konca glavne obravnave izrecno pripoznal (1. odst. 331. člena ZPP). V delu, ki je še sporen, mora odločati s sodbo (1. odst. 325. člena ZPP) ne pa s sodbo na podlagi pripoznave. Od procesnih obresti upnik nima pravice zahtevati nadaljnjih procesnih obresti, ker 279. člen ZOR izjeme od izjeme ne predvideva.sodba na podlagi pripoznave - procesne zamudne obresti
VSL sklep Cpg 489/93VSL0023818.11.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPri odtujitvi nepremičnine, ki so bile pred tem izročene nekomu v najem, stopi pridobitelj nepremičnine na mesto prvotnega najemodajalca in nastajajo potem pravice in obveznosti iz najema med njim in njemnikom. Zato lahko zahteva najemnik na osnovi navedene najemne pogodbe povrnitev odškodnine ne le od prvotnega najemodajalca, ampak tudi od novega pridobitelja na podlagi 1. odstavka 591. člena...pasivna legitimacija - zakupna pogodba - poslovni prostor
VSL sklep Cpg 487/94VSL0050213.06.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTER - SODNE TAKSEZST ureja plačilo dolžnih taks in izterjavo neplačanih taks, medtem ko ZSReg ureja predhodni preizkus predloga za vpis. Določbo 4. tč. 29. čl. ZSR je razumeti tako, da je procesna predpostavka izpolnjena, če so plačane celotne sodne takse za predlog in sklep o vpisu (ter o takšnem plačilu priložen dokaz), ne pa le njihov del (in sicer ne glede na to, ali gre za neznaten del ali pa za...predlog za vpis v sodni register - predhodni preizkus predloga - procesne predpostavke - plačilo sodne takse
VSL sklep Cpg 480/95VSL0048906.06.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - STATUSNO PRAVOIzvršbo za uveljavitev denarne terjatve na podlagi verodostojne listine lahko predlaga samo pravna (ne pa tudi fizična) oseba. Torej tudi ne samostojni podjetnik posameznik.   verodostojna listina - samostojni podjetnik posameznik
VSL sklep Cpg 479/95VSL0052419.04.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe upnik v predlogu za izvršbo poleg izvršbe na dolžnikova denarna sredstva ni predlagal tudi izvršbe na dolžnikove premične stvari, potem naknadnega predloga v tej smeri ni mogoče šteti za predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, ampak je to predlog za naknadno objektivno kumulacijo izvršilnih sredstev.   dopolnilni sklep - naknadna objektivna kumulacija izvršilnih sredstev
VSL sklep Cpg 472/95VSL0049530.05.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOVerodostojna listina, na podlagi katere se lahko dovoli izvršba za uveljavitev denarne terjatve, je tudi izpisek iz poslovnih knjig. Za takšen izpisek zadostuje, da je interno overjen (z žigom upnice in podpisom njene odgovorne osebe), saj je na ta način potrjena resničnost in verodostojnost listine oziroma njene vsebine.   verodostojna listina - izpisek iz poslovnih knjig
VSL sklep Cpg 462/96VSL0071505.03.1998Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe so vse sestavine vabila na narok za glavno obravnavo pravilno izpolnjene, napačno je zapisan samo znesek vtoževanega denarnega zahtevka, se pravdna stranka ne more sklicevati na to, da na narok ni bila pravilno povabljena, ker ni vedela, za kaj gre.   vabilo na narok
VSL sklep Cpg 449/93VSL0023915.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOTožbe s predlogom za izdajo plačilnega naloga sodišče ne sme zavreči, če je tožbo vložila tožeča stranka kot obrtnica. V takem primeru niso podani pogoji za izvršbo na podlagi verodostojne listine (21. člen ZIP). Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko vloži le pravna oseba zoper pravno ali fizično osebo.izvršba na podlagi verodostojne listine - obrtnik - izdaja plačilnega naloga - zavrženje tožbe
VSL sklep Cpg 440/96VSL0060803.04.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe terjatev upnika izvira iz pravnega razmerja med njim in stečajnim dolžnikom izpred nastanka pravnih posledic začetka stečajnega postopka, nastane pa po izteku roka dveh mesecev od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka v uradnem listu iz 1. odst. 137. člena ZPPSL, potem prijave take terjatve ni moč zavreči kot prepozne samo zato, ker je bila vložena po izteku tega roka.   prijava terjatve - rok
VSL sklep Cpg 439/95VSL0051309.05.1995Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOObveznost izročiti akceptni nalog je kavzalna obveznost. Plačilo katere obveznosti se z izročitvijo akceptnega naloga zavaruje, je stvar dogovora. To pomeni, da ni ovire, da se ne bi moglo zavarovati tudi plačilo neke tuje obveznosti. Vendar pa se lahko v zavarovanje izročeni bianco akceptni nalog izpolni samo v skladu z dogovorom. Akceptni nalog je namenjen za zavarovanje plačila točno...začasna odredba - akceptni nalog - obveznosti prevzemnika - zamenjava
VSL sklep Cpg 434/95VSL0050625.04.1995Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOProdajalec ne more prenesti pravice, ki je niti sam nima. Vendar ima kupec možnost, da pravico na kupljeni nepremičnini pridobi originarno - v posebnih okoliščinah. Če kdo kupi tujo nepremičnino, ne da bi že na podlagi zakona pridobil lastninsko pravico, je pogodba vendarle veljavna. Prodaja tuje nepremičnine se ne šteje za nemogočo, ker nemožnost ni absolutna. Prodajalec še lahko pregovori...začasna odredba - prodaja tuje stvari - napake
VSL sklep Cpg 426/93VSL0022718.01.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV sporu med Univerzitetnim zavodom za rehabilitacijo - SOČA iz Ljubljane in Agrotehniko Trgovino d.o.o. Ljubljana, zaradi plačila ortopedskih storitev za delavca, ki se je ponesrečil pri delu, gre za razmerje med izvajalcem in uporabnikom zdravstvenih storitev, ko sta torej stranki spora udeleženki svobodne menjave dela, ne pa obligacijskega razmerja. Za reševanje tovrstnih zadev pa niso pristojna...stvarna pristojnost - relativna nepristojnost
VSL sklep Cpg 425/93VSL0025205.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZ nastankom novih držav iz republik nekdanje SFRJ in z uvedbo lastnega denarja v teh državah je dinar kot valuta države SFRJ prenehal obstajati. Tožbeni zahtevek na plačilo v dinarjih je tako nedoločen oziroma nejasen, sodba, ki se glasi na tako valuto, pa je tudi nejasna in nerazumljiva.   nerazumljiv izrek sodbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 423/93VSL0010628.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPravdno sodišče lahko ocenjuje vsebino akta in na podlagi ugotovitve, ali gre za samoupravni sporazum ali za pogodbo, odloči o svoji pristojnosti. To pa zato, ker ni nujno, da bi bil vsak akt, ki nosi naziv "samoupravni sporazum", po vsebini res to, ampak je lahko pogodba in obratno. Če so v samoupravnem sporazumu bili urejeni določeni odnosi v prometu blaga in storitev brez udeležbe pogodbenih...stvarna pristojnost rednega ali samoupravnega sodišča
VSL sklep Cpg 422/95VSL0052212.04.1995Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe pravna oseba kot dolžnik v pritožbi navede, da sklep o izvršbi ni bil vročen njegovemu pooblaščencu ali delavcu v njegovi pisarni ali poslovnem prostoru, ampak vratarju v poslovni stavbi, v kateri je več pravnih oseb, je s tem podan dvom v pravilnost vročitve sklepa. Zaradi ugotovitve pravočasnosti vložitve ugovora je zato treba te okoliščine raziskati že pred zavrženjem ugovora...vročanje pisanj pravni osebi
VSL sklep Cpg 419/93VSL0033013.01.1994Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - STVARNO PRAVONi pogojev za lastninsko tožbo, če je sporen pravni naslov (titulus) in mora "bodoči lastnik" najprej doseči izpolnitev pogodbe od svoje pogodbene stranke. V takem primeru ima le zahtevek na izpolnitev pogodbe. Pogodba o avtorskem delu mora biti sklenjena v pisni obliki, če je realizirana pogodba, ki je bila sklenjena ustno, pa lahko tudi velja. Načela konvalidacije pa ni možno uporabiti...pogodba - kinematografsko delo - obličnost - konvalidacija - izpolnitev pogodbe - avtorsko delo - izročitev premičnin - tožbeni zahtevek - nepopolna vloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - lastninska tožba - pravni naslov
VSL sklep Cpg 418/95VSL0049216.05.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSETaksni zavezanec je dolžnik prisilne poravnave, v čigar korist je bilo dogovorjeno znižanje obveznosti do upnikov in odložitev njihove izpolnitve. Povprečna taksa se plača od seštevka zneskov znižanih (in ne ugotovljenih) terjatev, saj je z njimi bila dosežena prisilna poravnava. Ena od pravnih posledic začetka postopka prisilne poravnave je ta, da vse dolžnikove obveznosti postanejo...prisilna poravnava - taksni zavezanec - sodne takse - povprečna sodna taksa
VSL sklep Cpg 411/96VSL0060903.04.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPo ugotovitvi izločitvene pravice se stečajni dolžnik ne more upreti izdaji sklepa o izročitvi dela premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, upniku (na primer z ugovorom, da je pridobil pridržno pravico ali z začasno odredbo o zasegu istega premoženja upniku in izročitvi v hrambo stečajnemu dolžniku).   izločitvena pravica - izročitev stvari
VSL sklep Cpg 410/94VSL0036607.04.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOProti sklepu, s katerim je v sporu zaradi motenja posesti zavrnjen predlog za izdajo začasne odredbe, je dovoljena posebna pritožba. Le kadar sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog stranke izda začasno odredbo po 442. čl. ZPP, zoper takšen sklep ni dovoljena posebna pritožba. Veljavnost izdane začasne odredbe ne more biti pogojena z založitvijo varščine, saj je takšen (nedopusten)...motenje posesti - varščina kot pogoj za začasno odredbo - neizpolnitev - zamuda - pogodbena odškodninska odgovornost
VSL sklep Cpg 408/93VSL0029007.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožnik, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki pravdne stroške. Takšne stroškovne posledice pa ne nastopijo samo pri izrečnem umiku tožbe, ampak tudi vselej, kadar velja tožba po samem zakonu za umaknjeno.   pravdni stroški - umik tožbe - domneva umika tožbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Breme dokazovanja leži na tožniku.
Actori incumbit onus probandi.