zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 562/93VSL0030401.12.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZa izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve ne zadošča objektivna nevarnost, ampak mora ta nevarnost izhajati iz zavestnega ravnanja dolžnika, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežil izterjavo. Po določilu 266/2 člena ZIP se z začasno odredbo ne pridobi zastavna pravica.   zastavna pravica na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank - izvršilni naslov - začasna odredba
VSL sklep Cpg 560/93VSL0000304.05.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOVse terjatve (pravočasne in prepozne) se preizkusijo na narokih za preizkus terjatev. Drugačnega načina preizkušanja terjatev ZPPSL ne pozna. Že zato, ker terjatev na tretjem naroku za preizkus terjatev ni bila priznana in torej po določbi 3. odst. 125. čl. ZPPSL ni bila ugotovljena, so jo imeli na četrtem naroku (tudi) upniki pravico prerekati. Prerekanje terjatev je dovolj določno, da je...prerekanje terjatve - napotitev na pravdo - določnost izjave o prerekanju terjatve - pravica upnika do prerekanja terjatev
VSL sklep Cpg 56/95VSL0047914.02.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTER - STATUSNO PRAVOOverovitev podpisa se od overovitve izjave razlikuje po tem, da gre pri overovitvi podpisa za potrdilo delavca sodišča, da je stranka vpričo njega lastnoročno podpisala listino, dočim gre pri overovitvi izjave za potrdilo določenih dejstev, ki jih je upravičena oseba izjavila pred notarjem (oz. odvetnikom), ki je potrditev o dejstvih sestavil v obliki zapisnika.prenehanje družbo po skrajšanem postopku brez likvidacije - overjena izjava - overitev podpisa - notar
VSL sklep Cpg 55/95VSL0058722.11.1995Gospodarski oddelekmednarodno zasebno pravo - civilno procesno pravoČe okoliščine kažejo, da bi bilo treba v sporu z mednarodnim elementom uporabiti tuje pravo, sodišče prve stopnje pa je uporabilo slovensko pravo, za kar ni navedlo razlogov, je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP.   uporaba tujega prava - razlogi sodbe
VSL sklep Cpg 547/93VSL0010413.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoAli ima obračun zamudnih obresti kakšno dokazno moč, je odvisno od trditev nasprotne stranke.   dokazno breme - obračun zamudnih obresti
VSL sklep Cpg 544/94VSL0036119.04.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNI REGISTER - IZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVZ začasno odredbo se lahko zavaruje le dajatveni zahtevek. Oblikovalna sodba namreč učinkuje že s samo pravnomočnostjo, pri ugotovitveni pa je edini namen civilnega procesa ugotovitev spornega pravnega razmerja, ne pa tudi realizacija zahtevka. Zahtevka na ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register ni mogoče zavarovati z začasno odredbo. Njen predlagatelj ni namreč v posledici ničnost...zavarovanje terjatve - tožba na ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register - začasna odredba - zavrženje predloga za izdajo začasne odredbe
VSL sklep Cpg 544/93VSL0005504.05.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVORazveljavitev iz razlogov relativne neveljavnosti (izpodbojnosti) lahko zahtevata le pogodbeni stranki. Ker se na ničnost pogodbe lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba, jo lahko izpodbija tudi tretji, vendar le, če ima za to neposredni pravni interes. Predhodno ali prejudicialno vprašanje imamo takrat, kadar je meritorna odločba, ne pa kakšna procesna odločitev, odvisna od vprašanja,...neveljavnost pogodbe - prodajna pogodba za nepremičnino - ničnost - izpodbojnost - tožba na razveljavitev pogodbe - aktivna legitimacija - pravni interes tretjega - predhodno vprašanje - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - dobra vera - posestno stanje nepremičnine - načela vestnosti in poštenja - načelo družbene morale - oderuška pogodba - začasna odredba v zavarovanje nedenarne terjatve - verjetnost obstoja terjatve
VSL sklep Cpg 54/95VSL0046714.02.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTER - CIVILNO PROCESNO PRAVORok za odpravo pomanjkljivosti predloga za vpis v sodni register je sodni rok, katerega dolžina pa je z zakonom omejena na 15 dni. Zato 15-dnevnega roka ni mogoče podaljšati.predlog za vpis v sodni register - nepopolna vloga - odprava pomanjkljivosti - sodni rok - podaljšanje roka
VSL sklep Cpg 54/94VSL0054910.01.1996Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoDokazujejo se le zanikane ali oporekane trditve. Sodišče mora v okviru svojih pravic materialnega pravdnega vodstva poskrbeti za izčrpno obravnavo zadeve: da stranke navedejo dejstva izčrpno in popolno ter da zanje ponudijo potrebna dokazila. Poskrbeti mora torej, da je postavljeni tožbeni zahtevek (v dejanskem in pravnem pogledu) sklepčen.   dokazi in izvajanje dokazov - načelo materialnega procesnega vodstva
VSL sklep Cpg 532/95VSL0053013.06.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTEROdvetniška zbornica Slovenije ima pravico in pravni interes za pritožbo zoper sklep, da se dejavnost pravnega svetovanja v sodni register vpiše kot dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo. Pritožba tretjega je pravočasna, tudi če je vložena pred objavo izpiska vpisa v sodni register v uradnem listu. Gospodarska družba, ki opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami,...vpis v sodni register - standardna klasifikacija dejavnosti - dejavnost pravnega svetovanja - pritožba - pravni interes - Odvetniška zbornica
VSL sklep Cpg 531/96VSL0055506.06.1996Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOV izvršilnem postopku je ob smiselni uporabi določb ZPP, ki urejajo kumulacijo zahtevkov in spremembo tožbe dopustna zaradi realizacije iste terjatve tudi naknadna kumulacija predmetov in sredstev izvršbe in ne samo začetna kumulacija.   sredstva in predmeti izvršbe - kumulacija izvršilnih sredstev in predmetov izvršbe
VSL sklep Cpg 526/95VSL0052505.05.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOTudi terjatve delavcev iz naslova osebnih dohodkov v višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, je treba preizkusiti kot ostale terjatve, razlika je le v višini in načinu poplačila.preizkus terjatev - osebni dohodki delavcev
VSL sklep Cpg 526/95VSL0052605.05.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPonovno preizkušanje že ugotovljenih terjatev ni mogoče in jih tudi upniki, katerih terjatve so nastale zaradi odstopa od pogodbe in v času, ko je bil opravljen prvi narok za preizkus terjatev, še niso imeli položaja upnikov, nimajo pravice prerekati.preizkušanje prijavljenih terjatev - terjatve, nastale zaradi odstopa od pogodbe - preizkušanje ugotovljenih terjatev
VSL sklep Cpg 523/94VSL0037120.04.1994Gospodarski oddeleksodne takseV 3. tč. tarif. št. 2 predpisana sodna taksa za sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi se ne uporablja za sklepe o ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine. Zato tudi ni predpisana sodna taksa za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine.   taksa za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSL sklep Cpg 522/93VSL0017904.11.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV pravdi za izpraznitev poslovnih prostorov tožeča stranka ob umiku tožbe ni izkazala, da je pred vložitvijo tožbe skušala prevzeti prostore v svojo posest in da ji je tožena stranka to preprečila, zaradi česar tožba ni bila potrebna, s tem pa tudi ne stroški za njeno vložitev.   potrebni pravdni stroški
VSL sklep Cpg 521/93VSL0000729.04.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPravno sredstvo zoper sklep, s katerim je predlog za začasno odredbo zavrnjen, je pritožba, ne ugovor. Dolžnikova prezadolženost še ne predstavlja nevarnosti, da bo brez začasne odredbe uveljavitev upnikove nedenarne terjatve onemogočena ali precej otežena.   začasna odredba - nedenarna terjatev - nevarnost - sklep o zavrnitvi predloga - pritožba
VSL sklep Cpg 520/93VSL0017007.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoOpravičila za izostanek s prvega naroka v sporu majhne vrednosti, na katerega se v pritožbi sklicuje tožeča stranka, ni v spisu niti ga pritožnica ni predložila s pritožbo, zato je bila odločitev o domnevi umika tožbe pravilna.   spor majhne vrednosti - prvi narok za glavno obravnavo
VSL sklep Cpg 510/96VSL0062110.07.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPravdni stroški, ki jih mora stečajni dolžnik plačati na podlagi izvršilnega naslova, ki je nastal po začetku stečajnega postopka, so stroški stečajnega postopka, zato sme sodišče za njihovo izterjavo zoper stečajnega dolžnika dovoliti izvršbo.   izvršba - stroški stečajnega postopka
VSL sklep Cpg 496/95VSL0052907.06.1995Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe je na povratnici označeno, da je bila pošiljka vročena osebi, ki je pooblaščena za pravno osebo sprejemati pošiljke (z oznako "poobl"), je to dejstvo treba šteti za resnično, stranka, ki trdi, da to ni res, pa lahko dokazuje nasprotno, saj je povratnica javna listina.   vročilnica - povratnica - javna listina
VSL sklep Cpg 491/94VSL0046207.04.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOStroške, ki so potrebni za opravo izvršbe, mora predhodno založiti upnik, ki predlaga izvršbo. Če upnik v roku, ki ga določi sodišče, ne položi predujma za izvršilne stroške, sodišče ustavi izvršbo, in sicer ne glede na to, da je upnik predujem za izvršilne stroške založil po preteku sodno določenega roka, vendar pred izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe.   izvršilni stroški - založitev predujma - rok
 izberi vse

izbrane: izvozi

Izvršba je cilj in plod zakona.
Executio est finis et fructur legis.