zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 287/2013VSL006962127.08.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZakon ne določa, da se postopek osebnega stečaja lahko začne le, če je predlagateljev ali upnikov več, niti kot predlagatelja ne izključuje upnika, katerega terjatev je zavarovana z zastavno pravico. Ob povzeti zakonski ureditvi ni podlage, da bi se takemu upniku omejilo izbiro o tem, katero pravno pot bo izbral za uveljavljanje svoje terjatve. Odločitve v izvršilnem postopku, v katerem je...aktivna legitimacija - odnos izvršilnega in stečajnega postopka - res iudicata
VSL sklep Cst 287/2011VSL007230208.11.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKot vsako drugo dejstvo je mogoče tudi z drugimi trditvami izkazati obstoj procesne predpostavke insolventnosti. Stečajni razlog je mogoče izkazati z dvema izpodbojnima domnevama ali z drugimi navedbami in dokazi. Predlagatelj pri izkazovanju insolventnosti dolžnika tako ni omejen zgolj na izpodbojne domneve iz 14. člena ZFPPIPP. Domneve služijo lažjemu in hitrejšemu dokazovanju obstoja...ugotavljanje insolventnosti
VSL Sklep Cst 286/2017VSL0000138931.05.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZ izpodbijanim sklepom je odločeno le o prijavljeni izločitveni pravici upnika Mestna občina ... na parc. št. 1... k.o. X, na kateri pa svoje izločitvene pravice pritožnik ne uveljavlja. Ker pritožnik v predmetnem postopku ne uveljavlja denarne terjatve, da bi zaradi čimboljšega poplačila le-te težil k čim večjemu obsegu stečajne mase, se pokaže, da izpodbijana odločitev v njegov...sklep o preizkusu terjatev - pravni interes za pritožbo - izločitveni upnik - dopustnost pritožbe - pravica do pritožbe - izločitvena pravica - lastninska pravica - dovoljenost pritožbe - zemljiškoknjižno dovolilo - pridobitev lastninske pravice - ni pravnega interesa za pritožbo
VSL sklep Cst 286/2016VSL007804205.05.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – SODNE TAKSEKot začasno ureditev pogoja za polno oprostitev plačila sodne takse, je Ustavno sodišče kot pravni standard občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje akceptiralo sodno prakso, ki je kot merilo upoštevala znesek dvakratnika (ali manj) osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Ker minimalna plača, ki dolžniku ostane po...postopek osebnega stečaja – pritožba dolžnika – taksna oprostitev – taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek – predlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo – standard občutnega zmanjšanja sredstev za preživljanje – dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka – izterjava stalnih prejemkov stečajnega dolžnika
VSL sklep Cst 286/2015VSL007512814.05.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožbeno sodišče ugotavlja, da svojo aktivno legitimacijo pritožnica utemeljuje z navedbami, da sicer ni upnica stečajnega dolžnika, da pa je še vedno lastnica podjetja v stečaju in deli finančno usodo podjetja ter je njena dolžnost, da le-tega zaščiti. Pritožbeno sodišče pa poudarja, da tak položaj pritožnici ne daje aktivne legitimacije za pritožbo proti sklepu o izročitvi...sklep o izročitvi nepremičnine kupcu - aktivna legitimacija za pritožbo - ožje povezana oseba
VSL sklep Cst 286/2013VSL006354208.08.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožnik izpodbija ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je insolventen, kar pa mu določba četrtega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne omogoča, saj obstoj dejanskega stanu iz 2. točke četrtega odstavka 14. člena predstavlja neizpodbojno zakonsko domnevo trajnejše nelikvidnosti in s tem insolventnosti. Zato pritožbeno sodišče njegovih trditev ne more upoštevati. Da dejanski stan iz 2....začetek stečajnega postopka - domneva trajnejše nelikvidnosti – neizpodbojna domneva
VSL sklep Cst 286/2012VSL005552111.10.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOGlede na to, da plačilo varščine ni obveznost, pač pa dejanje, s katerim ponudnik navzven pokaže svoj kontrahirni namen, določila 293. člena OZ ni mogoče uporabiti za presojo pravočasnosti plačila varščine. Pogoj, da so v izbirnem postopku varovana formalna pravila, je izpolnjen že zato, ker je bila varščina nakazana pred potekom roka za oddajo ponudb, sredstva...prodaja premoženja stečajnega dolžnika – soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe – pravočasno plačilo varščine – nakazilo varščine – potek roka za oddajo ponudb
VSL sklep Cst 285/2020VSL0003660614.08.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODomneva iz 2. točke četrtega odstavka 399. člena ZFPPIPP se nanaša le na javna sredstva, torej mora biti posojilo dano iz javnih sredstev. Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, tudi v primeru, če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne...postopek osebnega stečaja - odpust obveznosti - ugovor upnika proti odpustu obveznosti - aktivna legitimacija upnika - ovire za odpust obveznosti - zloraba pravice do odpusta obveznosti - pritožba zoper sklep procesnega vodstva
VSL Sklep Cst 285/2018VSL0001320113.06.2018Gospodarski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - STEČAJNO PRAVODolžnik neutemeljeno očita sodišču prve stopnje, da bi moralo o predlogu za odpust obveznosti odločiti najkasneje do konca preizkusnega obdobja, ne pa tri mesece po poteku preizkusnega obdobja. V skladu z določbo prvega odstavka 407. člena ZFPPIPP namreč sodišče "po poteku preizkusnega obdobja" izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti. Pred izdajo sklepa o odpustu obveznosti...osebni stečaj - odpust obveznosti - ovire za odpust obveznosti - pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu - kaznivo dejanje goljufije - pogojna obsodba s posebnim pogojem - preklic pogojne obsodbe - kazenska evidenca - izbris obsodbe iz kazenske evidence - odločanje o predlogu za odpust obveznosti
VSL Sklep Cst 285/2017VSL0000035107.06.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožbeno sodišče dolžniku sicer verjame, da je preobremenjen, vendar pa ne more spregledati, da več kot eno leto ni uredil izplačevanja plače, ki jo je prejemal za svoje delo v ženinem podjetju niti ni upraviteljici redno pošiljal mesečnih poročil, čeprav je le-ta v tej smeri prvič ugovarjala že dne 18.11.2015 in mu je sodišče prve stopnje zaradi tega naložilo določene dodatne...ustavitev postopka odpusta obveznosti - postopek ugovora proti odpustu obveznosti - ugovor proti odpustu obveznosti - ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja - mesečno poročanje dolžnika stečajnemu upravitelju - kršitev zakonsko določenih obveznosti stečajnega dolžnika - dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem
VSL sklep Cst 285/2016VSL007253705.05.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOVloga sodišča prve stopnje je po vložitvi zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave za potrditev omejena zgolj na preizkus, ali so zahtevi priložene zgoraj navedene listine, ali je bila zahteva vložena v predvidenem zakonskem roku, ali je dosežena večina, potrebna za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave ter ali so predložene listine in predlagana prisilna poravnava v...poenostavljena prisilna poravnava – rok za plačilo terjatev – predlog prisilne poravnave z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev – meje pritožbenega preizkusa
VSL sklep Cst 285/2015VSL008058419.05.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODolžnikova plačilna nesposobnost oziroma trajna nelikvidnost nista pravno pomembni za presojo pravilnosti izpodbijanega sklepa, saj gre za materialnopravni pogoj, ki je pomemben za začetek postopka osebnega stečaja. Za ta postopek so pomembni le razlogi za insolventnost.osebni stečaj – preizkusno obdobje
VSL sklep Cst 285/2014VSL008131715.07.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPo ZFPPIPP lahko izpodbija domnevo insolventnosti dolžnika s pritožbo le družbenik dolžnika. Upnikom zakon te pravice ne daje, zato pritožba ni dopustna.legitimacija upnika za vložitev pritožbe - pritožba zoper sklep o začetku stečajnega postopka - izpodbijanje domneve insolventnosti - nedopustna pritožba
VSL Sklep Cst 284/2019VSL0002541803.07.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOVprašanje, ali je upnik upravičen do prevzema celotnega premoženja za poplačilo njegove terjatve, je odvisno od višine upnikove terjatve v razmerju do ocenjene vrednosti tega premoženja. Ker je prvostopenjsko sodišče v izpodbijanem sklepu ugotovilo višino ocenjene vrednosti terjatve v znesku 123.705,53 EUR in višino pritožnikove terjatve v znesku 1,32 EUR (glavnica 0,92 EUR in obresti...obseg prenosa - končna razdelitev premoženja - stečajna masa - neunovčljivo premoženje - prevzem terjatve
VSL sklep Cst 284/2017VSL0000384707.06.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVONavedba razlogov prerekanja terjatve ne pomeni, da sodišče v stečajnem postopku opravi preizkus razlogov prerekanja. Odločitve upravitelja o priznanju oziroma prerekanju terjatve zato sodišče v stečajnem postopku tudi ne more spremeniti.stečajni postopek - prerekanje terjatve v stečajnem postopku - obstoj terjatve - sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic - tožba za ugotovitev obstoja prerekane terjatve
VSL sklep Cst 284/2015VSL005848513.05.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZmotno je stališče dolžnika, da mu status zaposlenega, v primerjavi s statusom za delo sposobnih nezaposlenih dolžnikov, daje podlago za krajšo preizkusno obdobje.osebni stečaj – odpust obveznosti – preizkusna doba – dolžina preizkusne dobe – status zaposlene osebe
VSL sklep Cst 284/2013VSL007465129.08.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZFPPIPP v okviru določil o plačilu stroškov stečajnega postopka ne ureja situacije za primer iz drugega odstavka 378. člena citiranega zakona, ko premoženje dolžnika ne zadošča za plačilo vseh stroškov stečajnega postopka. Glede na navedeno pravno praznino je treba zato v tem primeru upoštevati splošna pravila zakona o razdelitvi stečajne mase. V primeru, ko razdelitvena masa ne...stroški stečajnega postopka – občasni stroški stečajnega postopka – končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom – pravna praznina – splošna pravila zakona o razdelitvi stečajne mase – načelo enakega obravnavanja upnikov
VSL sklep Cst 284/2012VSL007439627.09.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODa gre za podpis pooblaščenca na vlogi upnika, je sodišče pravilno sklepalo na podlagi podatka, da je za imenom zakonitega zastopnika in pred podpisom pristavek „za“. Pristavek „za“ v taki zvezi namreč pomeni, da ima podpisnik vloge pooblastilo za zastopanje; toliko bolj je mogoče sklepati na to dejstvo še glede na logotip upnika na vlogi, odtisnjen pečat družbe in v spodnjem robu...prijava terjatev – podpis vložnika – odobritev dejanj pooblaščenca
VSL sklep Cst 284/2011VSL006461317.11.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKer je upravitelj pred potekom enomesečnega roka za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev podal zahtevo za podaljšanje roka za predložitev seznama preizkušenih terjatev, mu je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom rok podaljšalo za en mesec, kot je predvideno v 2. odst. 61. člena ZFPPIPP.osnovni seznam preizkušenih terjatev – izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah – rok za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev – podaljšanje roka – načelo hitrosti postopka
VSL sklep Cst 283/2015VSL008145412.05.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni postopek se ne vodi v korist stečajnega dolžnika, temveč v korist upnikov, upravitelj pa mora ravnati v njihovo največjo korist in poskrbeti, da so njihove terjatve poplačane v čim večji meri. Po začetku stečajnega postopka se stečajni postopek lahko konča le na predlog upravitelja, in sicer le v dveh primerih: ko upravitelj unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in iz...postopek osebnega stečaja – pravnomočen sklep o začetku stečajnega postopka – umik predloga za začetek stečajnega postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Ljubi razsodno in ne sodi z ljubeznijo. Seneka.
Ames iudicio, non amore iudices.