zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 1602/94VSL0051614.03.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNI REGISTER - NEPRAVDNO PRAVONapaka v poslovanju odvetniške pisarne ni pritožbeni razlog (niti ni opravičljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje).poprava vloge - zamuda roka - vrnitev v prejšnje stanje - pomota odvetnika
VSL sklep Cpg 160/93VSL0005320.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer tožeča stranka ob umiku tožbe ni navedla, da tožbo umika zaradi tega, ker je tožena stranka zahtevek izpolnila, je sodišče pravilno odločilo, da mora tožeča stranka povrniti toženi stranki pravdne stroške.   umik tožbe - izpolnitev zahtevka - pravdni stroški
VSL sklep Cpg 1587/94VSL0044429.11.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODenarni zneski se ne morejo izločati iz stečajne mase, ker gre v tem primeru le za terjatvene, ne pa stvarnopravne izločitvene upnike. Denarna terjatev je namreč generična obveznost posebne vrste, ki ni (dovolj) individualizirana.   izločitvena pravica - denar
VSL sklep Cpg 1584/93VSL0021521.12.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVročanje sodnih pisanj pravnim osebam, ki nimajo poslovnih prostorov ali pisarn, ali pa so le-te zaprte, se lahko opravi tudi direktorju kot zastopniku pravne osebe.vročanje - vročitev sodnih pisanj - pravna oseba - sedež pravne osebe - vročitev po direktorju
VSL sklep Cpg 1573/93VSL0022416.12.1993Gospodarski oddelekSTANOVANJSKO PRAVOPrvi odstavek 113. člena SZ eksplicitno določa da postanejo lastnice družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s solidarnostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega gospodarstva, občine. Mesto nima statusa občine. Na podlagi prvega odst. 141. čl. Ustave ima mesto le možnost, da se po postopku in ob pogojih, ki jih bo določal zakon, organizira kot mestna občina.lastninjenje stanovanj in stanovanjskih hiš - solidarnostna in vzajemnostna sredstva stanovanjskega gospodarstva - upravičenec - občina - mesto
VSL sklep Cpg 1570/95VSL0056919.12.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTerjatev se ne more zavarovati tako, da se dolžniku onemogoči opravljanje dejavnosti, ki je predmet njegovega poslovanja.   zavarovanje denarne terjatve
VSL sklep Cpg 157/93VSL0007516.06.1993Gospodarski oddelekSODNI REGISTERV novem postopku bo sodišče prve stopnje moralo ugotoviti, ali je bil v času sklepanja ustanovitvene pogodbe (31.10.1991) pooblaščenec za zastopanje podjetja, kdo so bili soustanovitelji tožene stranke in ali so podani razlogi zaradi katerih so se le ti lahko zanesli na stanje vpisano v sodnem registru. Šele po ugotovitvi teh odločilnih dejstev bo sodišče prve stopnje lahko pravilno...ustanovitev podjetja - pogodba o ustanovitvi podjetja - ničnost vpisa v sodni register - zastopanje podjetja - zakoniti zastopnik - razrešitev direktorja - prekoračitev pooblastil
VSL sklep Cpg 1568/96VSL0067718.02.1997Gospodarski oddeleksodni registerRegistrsko sodišče lahko samo odloči o pritožbi, če ugotovi, da je pritožba utemeljena. V takšnem primeru lahko o predlogu za vpis odloči drugače, kot je odločilo s sklepom, ki se izpodbija s pritožbo. Tako lahko z novim sklepom nadomesti izpodbijani sklep. Vendar to velja le za pritožbo predlagatelja, ne pa tretjega.   postopek s pritožbo - nadomestni sklep
VSL sklep Cpg 1563/96VSL0064426.11.1996Gospodarski oddeleksodni registerČe po telefaksu pravočasno poslana pritožba vsebuje vse bistvene sestavine, je sposobna za obravnavanje in je zato ni moč zavreči kot prepozne, če je bila v izvirni pisni obliki vložena šele po izteku pritožbenega roka. Če predlagatelj pritožbi priloži listine, zahtevane že z odredbo za dopolnitev predloga, mora registrsko sodišče pred predložitvijo spisa pritožbenemu sodišču...nadomestni sklep
VSL sklep Cpg 1557/94VSL0043516.11.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVORok za prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave je prekluziven. Zato predsednik poravnalnega senata prijavo terjatve, vloženo po izteku 30 dni od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave v uradnem listu, zavrže.   prisilna poravnava - prijava terjatve
VSL sklep Cpg 1555/96VSL0064326.11.1996Gospodarski oddeleksodni registerDokler registrsko sodišče ne poskusi vročiti predlagatelju odločbe tudi na naslov stalnega prebivališča zakonitega zastopnika (ampak samo na naslov njegovega začasnega bivališča) in na sedež, vpisan v sodni register (ampak samo na sedež, ki naj ga vpiše šele z vpisom predlaganih sprememb), ni pogojev za vročitev z nabitjem na oglasno desko.   vročanje - nabitje na oglasno desko
VSL sklep Cpg 1555/93VSL0044813.12.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoOdvetniški stroški - potni stroški po 3. odst. 14. člena Tarife o odvetniških storitvah do razdalje 400 km so potrebni stroški po 155. členu ZPP.   stroški pravdnega postopka - pravdni stroški - nagrada odvetnika - kilometrina
VSL sklep Cpg 1550/96VSL0070420.01.1998Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOV pravdah na podlagi napotitve iz 1. in 3. odst. 144. čl. ZPPSL se o pravdnih stroških odloča po določbah ZPP o stroških postopka. Določba 1. odst. 145. čl. ZPPSL ne pride v poštev za odločanje o pravdnih stroških. Njen pomen je le v tem, da določa, kdaj so pravdni stroški, stroški stečajnega postopka. Kot iz določbe izhaja, da to tedaj, če je stečajni upravitelj neutemeljeno...napotitev na pravdo - pravdni stroški - preizkušanje prijavljenih terjatev - stroški stečajnega postopka
VSL sklep Cpg 1549/93VSL0041401.06.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoDejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ker na to kažejo v pritožbi navedena nova dejstva in novi dokazi, za katere je pritožnica izkazala za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti do konca glavne obravnave. Odpremnica je listina, ki spremlja blago in ki služi kot dokaz, kdo je stvar prevzel oziroma komu je bila izročena, sama po sebi pa ni dokaz o tem, s kom je bila sklenjena pogodba.   nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - nova dejstva - novi dokazi - odpremnica
VSL sklep Cpg 1544/95VSL0059113.12.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVONi potrebno, da je višina varščine namesto začasne odredbe enaka vrednosti z začasno odredbo zaseženih stvari. Biti mora taka, da je na zadovoljiv in primeren načina zagotovljeno zavarovanje terjatve.   varščina namesto začasne odredbe
VSL sklep Cpg 1544/94VSL0066127.02.1997Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe na dva zaporedna naroka za glavno obravnavo v gospodarskem sporu ne pride nobena od pravilno povabljenih pravdnih strank, se šteje, da je tožba umaknjena, tudi če so bili sicer izpolnjeni pogoji, da bi sodišče lahko izdalo sodbo brez razpisa naroka.   umik tožbe - dva zaporedna naroka
VSL sklep Cpg 1535/93VSL0027609.11.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVONujno sosporništvo je posebna oblika enotnega sosporništva. Nujno sosporništvo pomeni, da je več oseb po materialnem pravu v tako tesni medsebojni zvezi, da lahko le vsi skupaj upravljajo ali razpolagajo s predmeti in pravicami. Iz tega z zakonito nujnostjo izhaja, da lahko le vsi upravičenci skupaj tožijo (in so lahko le vsi skupaj toženi). Le vsi upravičenci skupaj so aktivno legitimirani...izvršba na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe - vložitev pravnega sredstva - aktivna legitimacija - sosporništvo - nujni sosporniki - odlog izvršbe - povrnitev gmotne in negmotne škode - razžalitev dobrega imena in časti - pravna oseba - izgubljeni dobiček
VSL sklep Cpg 1531/93VSL0017427.10.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa ugotovitev verjetnosti obstoja terjatve ni potrebna verodostojna listina. Zadostuje tudi kakšen drugačen dokaz, vsekakor pa je za verjetnost obstoja terjatve zaradi izdaje začasne odredbe potrebno manj dokazov kot za sodbo o sami terjatvi. Prepoved razpolaganja z zemljiščem pomeni samo prepoved prometa z njim, torej prepoved odtujitve ali obremenitve, ne pa prepovedi njegove uporabe.   začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve - prepoved razpolaganja z zemljiščem
VSL sklep Cpg 1530/93VSL0018610.11.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe upnik v postopku za popravo predloga za izvršbo navede napačno številko dolžnikovega žiro računa, pri čemer pa je očitno, da gre samo za pomoto (dve cifri sta zamenjani), predloga ni mogoče zavreči, ker ga upnik sodišču ni vrnil brez popravka.predlog za izvršbo - poprava vloge - žiro račun dolžnika
VSL sklep Cpg 1527/93VSL0026609.11.1993Gospodarski oddeleksodne taksePri upnici ne gre za podjetje - družbo z omejeno odgovornostjo, ampak za obratovalnico brez statusa pravne osebe. Zato sodišče ne ugotovi s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa, ampak sporoči upravi za družbene prihodke občine, v kateri ima taksna zavezanka (samostojna obrtnica) svoje stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je...izterjava neplačane takse - pravna oseba - fizična oseba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ne more biti sam sebi sodnik.
Nemo iudex in sua causa.