zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 222/2016VSL008156005.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOV postopkih zaradi insolventnosti posebna kratka navedba spornega predmeta ni potrebna. Institut razrešitve ni namenjen vsakršnim kršitvam obveznosti upravitelja, temveč zgolj najtežjim. Milejšim kršitvam oziroma nepravilnostim so namenjene disciplinske ali prekrškovne sankcije. Upraviteljevo ravnanje mora bistveno vplivati na potek stečajnega postopka v smislu njegovega...razrešitev upravitelja – razlogi za razrešitev upravitelja – obveznosti upravitelja – kršenje profesionalne skrbnosti upravitelja – bolezen upravitelja – vsebina uvoda sklepa – kratka navedba spornega predmeta
VSL sklep Cst 222/2015VSL007473622.04.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožnica ni pravočasno prijavila terjatve, zato nima procesne legitimacije za vložitev pritožbe zoper izpodbijani sklep o preizkusu terjatev.postopek prisilne poravnave - stranke glavnega postopka - upnik - pravočasna prijava terjatve - procesna legitimacija za vložitev pritožbe
VSL sklep Cst 222/2014VSL008044903.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOProcesno legitimacijo za pritožbo proti sklepu o prodaji ima stranka glavnega postopka, v postopku osebnega stečaja pa je to (poleg upnika) tudi dolžnik.procesna legitimacija – pritožba zoper sklep o prodaji – pritožba dražitelja
VSL sklep Cst 222/2013VSL006958918.06.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVORes je sodišče v uvodu izpodbijanega sklepa napačno zapisalo, da sodišče odloča v stečajnem postopku nad dolžnikom R., d.o.o., …, Ljubljana. Vendar pa glede na pravnomočni sklep z dne 10.12.2012, v katerem je pravnomočno izrečeno nadaljevanje postopka s pravnim naslednikom prvotnega dolžnika, torej z D., d.o.o., ni nobenega dvoma, da je zadeva procesno pravilno speljana.umik predloga za začetek stečajnega postopka – pomota v označbi dolžnika – popravni sklep
VSL Sklep Cst 221/2019VSL0002313521.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožnica želi odpraviti dejstvo davčne izterjave, ker vpliva na njen položaj v postopkih javnega naročanja. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje temu ni namenjen.vrnitev v prejšnje stanje - predlog za začetek postopka prisilne poravnave - plačilo sodne takse - izterjava sodne takse - zamuda s plačilom sodne takse
VSL sklep Cst 221/2017VSL008520818.04.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV pritožbi, vloženi po odvetniku, je dolžnik navedel, da je sodišče o predlogu za začetek stečajnega postopka odločilo izven zakonsko določenih rokov iz 239. člena ZFPPIPP. S tem pritožbenim argumentom ne more uspeti, ker morebitna prekoračitev instrukcijskih rokov, določenih za odločanje sodišča, ni niti bistvena kršitev določb postopka.začetek stečaja – odločanje o začetku stečajnega postopka – odločanje sodišča v roku – domneva insolventnosti
VSL sklep Cst 221/2014VSL006307003.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – PRAVO DRUŽBNe ZFPPIPP ne ZGD-1 redne likvidacije ne določata kot procesne ovire (negativna procesna predpostavka) za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, ki je v redni likvidaciji.predlog za začetek stečajnega postopka – redna likvidacija – procesna ovira za začetek stečajnega postopka – pravni interes – aktivna legitimacija
VSL sklep Cst 221/2013VSL006960718.06.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOPostopek je celota in se ne more nadaljevati le v stroškovnem delu, ne pa tudi v zvezi z „glavno terjatvijo“ – torej v zvezi s predlogom za začetek stečajnega postopka, če o takem predlogu seveda še ni pravnomočno odločeno.pravdni postopek - umik predloga za začetek stečajnega postopka - povračilo stroškov dolžnika - smiselna uporaba pravil ZPP
VSL sklep Cst 221/2011VSL006459421.09.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – PRAVO DRUŽBZmotno je pritožbeno stališče, da gre za terjatev upnika do dolžnika tudi v primeru, če bi šlo za posojilo po prvem odstavku 498. člena ZGD-1. Po citiranem določilu namreč družbenik ne more proti družbi uveljavljati zahtevka na vračilo posojila v stečajnem postopku, tako posojilo pa se v stečajnem postopku šteje za premoženje družbe. Namen izvedbe stečajnega postopka je poplačilo...upravičeni predlagatelj – upnik kot upravičeni predlagatelj začetka stečajnega postopka – verjetnost terjatve – družbenik dolžnika – posojilna pogodba – posojila družbi namesto lastnega kapitala
VSL sklep Cst 220/2017VSL008520719.04.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV obravnavanem primeru se je postopek osebnega stečaja začel nad dolžnikom s statusom samostojnega podjetnika. Ker je bil ob nakupu nepremičnine odbit DDV, mora upraviteljica predlagati v zvezi z nepremičnino, ki predstavlja stečajno maso, obračun davka na dodano vrednost v skladu s petim odstavkom 383. člena v zvezi s četrtim odstavkom 290. člena ZFPPIPP. Na...postopek osebnega stečaja - samostojni podjetnik - prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti - ločitveni upnik - stroški ločitvenega upnika - obračun DDV v zvezi z nepremičnino - poračun preveč odbitega DDV
VSL sklep Cst 220/2014VSL008082803.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODolžnikova starost, zatrjevana nezaposljivost in zatrjevana potreba, da mu pri pokrivanju stroškov pomagajo otroci, ne morejo spremeniti odločitve sodišča prve stopnje, ki je upoštevalo vse v predlogu zatrjevane okoliščine - v tem okviru je zlasti pomembna višina obveznosti - in nanje pravilno uporabilo materialno pravo.osebni stečaj – preizkusno obdobje – višina obveznosti
VSL sklep Cst 220/2012VSL007438906.09.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOSklep o glavni delitvi z dne 27.6.1997 je postal pravnomočen z odločitvijo Višjega sodišča v Kopru z dne 30.12.1997. Ker je s tem bilo pravnomočno odločeno o deležu posamezne terjatve (razmerje med zneskom razpoložljive razdelitvene mase in skupnim zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitev glede na vsoto vseh terjatev, ki se upoštevajo pri...glavna delitev - pravnomočnost sklepa o glavni delitvi – končna razdelitev – sprememba deleža iz glavne razdelitve – solidarno poplačilo terjatve - načelo pravnomočnosti – poseg v pravnomočno odločbo
VSL sklep Cst 220/2011VSL006338212.10.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPotni stroški, ki so predmet izpodbijanega sklepa, so upravitelju nastali pri opravljanju storitev, ki jih ima v tem postopku kot upravitelj. Davčna osnova pa vključuje vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je izvajalec (upravitelj) prejel.stroški stečajnega upravitelja – potni stroški – davek na dodano vrednost na plačilo potnih stroškov stečajnega upravitelja
VSL Sklep Cst 22/2020VSL0003123129.01.2020Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVOEdini družbenik ima kot stranka postopka prisilne likvidacije možnost proti sklepu o začetku postopka likvidacije vložiti pritožbo in v njej uveljavljati razloge v zvezi z obstojem pogojev za začetek prisilne likvidacije. Pravice do pravnega sredstva zoper to odločitev tudi ni mogoče odvzeti dolžniku, ki zatrjuje, da družba deluje. Osrednja predpostavka za izvedbo postopka likvidacije je,...postopek prisilne likvidacije - prisilna likvidacija - odločanje o začetku postopka prisilne likvidacije - pritožba družbenika - pritožba dolžnika - začetek stečajnega postopka
VSL sklep Cst 22/2018VSL0000939623.01.2018Gospodarski oddelekSODNE TAKSE - STEČAJNO PRAVOSklep o prodaji ni sklep procesnega vodstva. V smislu ZST-1 je treba pritožbo proti takemu sklepu razumeti v okviru tar. št. 5122 ZST-1.sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - sklep o prodaji - pritožba zoper sklep o prodaji
VSL sklep Cst 22/2015VSL007346711.02.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEVŽe iz samega pritožbenega stališča, da iz podatkov, ki so jih pritožniki navajali v utemeljitev nevarnosti uveljavitve terjatev (vseh) upnikov, ki kažejo bodisi na obseg dolžnikovega poslovanja s povezanimi osebami preko poslovno potrebnega bodisi na sklepanje poslov po cenah, ki ne ustrezajo običajnim cenam za storitve, kakršne dolžnik naroča pri povezanih družbah, izhaja zgolj ugibanje...predhodni stečajni postopek - začasna odredba – subjektivni pogoj za izdajo začasne odredbe
VSL sklep Cst 22/2014VSL006970728.01.2014Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – STEČAJNO PRAVOIzvajanje pristojnosti, ki jih upravitelju nalaga zakon, nikakor ne more biti razlog, zaradi katerega bi bilo potrebno zavrniti njegov ugovor zoper odpust obveznosti.odpust obveznosti - postopek ugovora proti odpustu obveznosti – preložitev naroka – upravičen razlog
VSL sklep Cst 22/2013VSL007451622.01.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStroški v predlogu upravitelja morajo biti ne samo poimenovani, pač pa tudi ustrezno (vsebinsko) opisani in dokazno podprti. Gre za postavke, ki se odražajo v določeni denarni vrednosti, odvisno od konkretnega opravila oziroma dogodka, zaradi česar zgolj posplošeno navajanje posameznih stroškov ne zadošča.stroški stečajnega postopka – predlog upravitelja – konkretizacija stroškov – trditveno in dokazno breme
VSL sklep Cst 22/2012VSL007235516.02.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSkladno z določilom prvega odstavka 146. člena ZFPPIPP mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pregledati le NFR; že posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki iz 199.a člena ZFPPIPP pa te zahteve ne vsebujejo. Toliko manj to velja za izjave upnikov, ki so bile predložene po preteku roka iz drugega odstavka 176. člena ZFPPIPP in ne predstavljajo dela...ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave – razlogi za ugovor – namen ugovornega postopka – verjetnost uspešnosti finančnega prestrukturiranja – pravni standard – zaveza o konverziji terjatev v lastniški delež dolžnika – posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki – poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja
VSL sklep Cst 22/2011VSL006447603.03.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPravila revidiranja za opravo posameznih opravil revidiranja računovodskih izkazov in opravil pregleda seznamov določajo različen postopek in različna poročila oziroma mnenja revizorja. Poročilo in v njem podano mnenje, kot ga za pregled drugih zadev, kamor spadajo tudi posli dajanja zagotovil, predvideva standard 2400, pomeni le, da je revizorjevo mnenje podano.poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika – revidiranje – sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave – uvedba postopka prisilne poravnave – predlog za začetek postopka prisilne poravnave – zloraba procesnih pravic – razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika – ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave – mednarodni standardi revidiranja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dokazovati mora tisti, ki nekaj trdi.
Affirmanti incumbit probatio.