zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 753/94VSL0060307.02.1996Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe tožeča stranka s tožbo zahteva vrnitev tistega, kar je toženi plačala na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, je treba tožbo zavreči, ker gre za zahtevek, o katerem je že bilo pravnomočno odločeno. Z zavrnitvijo tožbenega zahtevka je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 11. točke 2. odst. 354. člena ZPP, na katero pri obravnavanju pritožbe tožeče stranke...pravnomočnost - res iudicata - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 744/94VSL0060207.02.1996Gospodarski oddelekobligacijsko pravoKadar dolžnik tudi v primernem naknadnem roku, ki mu ga je pustil upnik, ne izpolni pogodbene obveznosti, je pogodba razvezana po samem zakonu, zato ni potrebno uveljavljati tožbenega zahtevka na razvezo pogodbe, ampak ima upnik dajatveni zahtevek, ki je posledica razveze pogodbe. Če je prejšnja obveznost prenehala s prenovitvijo pogodbe, potem z razvezo pogodbe o prenovitvi ostane še naprej v...prenovitev (novacija) - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve
VSL sklep Cpg 726/93VSL0014402.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgotovitvenega tožbenega zahtevka ni mogoče zavarovati z začasno odredbo.   začasna odredba - zavarovanje ugotovitvenega zahtevka
VSL sklep Cpg 721/94VSL0039102.06.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOSlabo finančno stanje dolžnika še ne predstavlja znatnejše premoženjske škode. Izvršilno sodišče lahko preizkusi dovoljenost izrednega pravnega sredstva, ne pa utemeljenosti. Procesni ugovor pobota v izvršilnem postopku ni možen.   odlog izvršbe - znatnejša premoženjska škoda - izredno pravno sredstvo - ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor - prenehanje terjatve - pobotni ugovor - ugovor pobota terjatev
VSL sklep Cpg 72/95VSL0046425.01.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVORavnanje dolžnika, da svojih zapadlih obveznosti ne poravnava pravočasno, ampak ga morajo upniki zaradi tega tožiti in je zoper njega izdanih že nekaj sklepov o izvršbi, še ne kaže na obstoj subjektivne nevarnosti, da bo brez začasne odredbe s svojim premoženjem oziroma sredstvi ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo.   začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost, da bo izterjava onemogočena ali precej otežena
VSL sklep Cpg 712/96VSL0062528.08.1996Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOSamo dejstvo, da je upnik za izterjavo iste terjatve predlagal izvršbo z drugim izvršilnim sredstvom, ni razlog za ustavitev izvršbe po uradni dolžnosti.   ustavitev izvršbe - novo izvršilno sredstvo
VSL sklep Cpg 710/95VSL0057524.10.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSEZST (do novele, ki je bila objavljena v Ur.l. RS št. 14/91) obveznosti, ki jih je za vloge oziroma odločbe predpisoval v tarif. št. 1 in 2, ni urejal ločeno glede na pravdni in izvršilni postopek. Po noveli pa jih je urejal ločeno (s 100 % povečanjem) glede na postopek v gospodarskih sporih. Določbi 4. odst. tarif. št. 1 in 5. odst. tarif. št. 2 ZST sta povsem jasni in ne potrebujeta dodatne...gospodarski spor - izvršilni postopek - pravdni postopek
VSL sklep Cpg 706/94VSL0037518.05.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPo pravnomočnosti sklepa o izvršbi upnik ne more več uspeti s predlogom za spremembo dolžnika.sklep o izvršbi - pravnomočnost - sprememba dolžnika
VSL sklep Cpg 706/93VSL0006203.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve je treba izkazati verjeten obstoj terjatve in verjetno obstoječo nevarnost, da bo dolžnik sicer onemogočil ali otežil izterjavo terjatve. Pri tej nevarnosti gre za subjektivno nevarnost, ki jo je povzročil dolžnik s svojim ravnanjem. Ta subjektivna nevarnost pa mora biti konkretizirana, kar pomeni, da jo mora dolžnik povzročiti s...začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve - pogoji za izdajo začasne odredbe
VSL sklep Cpg 704/93VSL0002602.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOEden o tožbenih zahtevkov je bil postavljen v tolarski protivrednosti določene vsote DEM, drugi pa ni bil denarni zahtevek, tožnik pa je navedel, da je pripravljen namesto izpolnitve sprejeti tolarsko protivrednost določene vsote DEM, zato je sodišče neutemeljeno pozvalo tožečo stranko, da navede vrednost spornega predmeta.ugotovitev vrednosti spornega predmeta - tožbeni zahtevek v tolarski protivrednosti tuje valute - tožbeni zahtevek na vrnitev stvari - poprava tožbe - ustavitev postopka.
VSL sklep Cpg 688/93VSL0008603.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik uveljavlja od dolžnika terjatev, ki je ni mogel izterjati od podjetja, ki je preneslo poslovanje na dolžnika. Dolžnik je prvenstveno ugovarjal pasivni legitimaciji oziroma uporabi 1. in 4. člena Zakona o varstvu terjatev ter nepravilni uporabi 2. odstavka 2. člena Zakona o varstvu terjatev, ki se nanaša na prenos poslovanja.začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve - varstvo terjatev - prenos poslovanja - prenos obveznosti - pasivna legitimacija
VSL sklep Cpg 680/93VSL0022002.11.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe manjkajo procesne predpostavke dopustnosti pravnega sredstva (pritožba v konkretnem primeru ni bila vložena pravočasno), ni dopustna meritorna odločba o pravnem sredstvu. V posledici pa tudi ni dopustno preizkušati sodbe sodišča prve stopnje.   nepravočasna pritožba
VSL sklep Cpg 678/93VSL0008502.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnikove pritožbene trditve, da je dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, neutemeljen, ne vplivajo na pravilnost sklepa, izdanega po 2. odst. 55.a člena ZIP.   izvršba na podlagi verodostojne listine - sklep - ugovor - postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog
VSL sklep Cpg 676/95VSL0053405.07.1995Gospodarski oddeleksodne takseZa vloge v izvršilnem postopku se ne plačujejo za 100% povišane takse, čeprav so subjekti tega postopka taki, da bi pravdni postopek, če bi se pravdali, tekel po pravilih o postopku v gospodarskih sporih.   postopek v gospodarskih sporih - izvršilni postopek
VSL sklep Cpg 675/95VSL0051020.06.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOČe se pošlje vloga po pošti priporočeno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Za pravočasnost je namreč pomemben dan oddaje na pošto, ne pa dejanski dan izročitve naslovnemu sodišču. Ne zadošča, da stranka le zahteva povračilo stroškov, ampak mora določeno navesti (specificirati) stroške, katerih povrnitev zahteva.   pravočasnost
VSL sklep Cpg 674/93VSL0022620.10.1993Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINEZa ugotovitev ali je prišlo do kršitve pravice do uporabe tuje blagovne znamke, je potrebno najprej ugotoviti, ali je bilo blagu, katerega označevanje je imela tožeča stranka zavarovano z blagovno znamko, enako ali podobno blago tožene stranke. Za to ni dovolj primerjava blaga po razredih mednarodne klasifikacije blaga, ampak so potrebne konkretne dejanske ugotovitve.   blagovna znamka - odškodnina - neupravičena pridobitev - podobnost blaga
VSL sklep Cpg 669/93VSL0028511.01.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je z generalnima pooblastiloma za zastopanje pooblastila dve pooblaščenki. Ker nobenega od teh pooblastil ni preklicala, je sodišče toženi stranki sodbo pravilno vročilo tako, da jo je vročilo eni izmed pooblaščenk. Dejstva, da je na zadnji glavni obravnavi in v pritožbi na strani tožene stranke nastopala druga pooblaščenka, ni mogoče šteti za preklic pooblastila prve...vročanje pisanj stranki z več pooblaščenci - preklic ali odpoved pooblastila
VSL sklep Cpg 668/93VSL0045422.11.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOČe je naročnik začel uporabljati gradbeni objekt pred izročitvijo in prevzemom, se šteje, da je prevzem opravljen na dan začetka uporabe. Če je investitor pričel uporabljati zgrajeni gradbeni objekt, je dolžan izvajalcu del plačati dogovorjeno ceno, ne glede na to, da med strankama ni bila izvršena primopredaja. Presežna (oz. manjkajoča) in nepredvidena dela so pogodbena dela - torej...gradbena pogodba - prevzem del - uporaba objekta pred prevzemom del - obseg del - nepredvidena dela - presežna dela - dodatna dela - pogodbena cena - razlaga pogodbe - nejasna pogodbena določila - valutna klavzula - neupravičena pridobitev - restitucija - sposobnost biti stranka v postopku - priznanje lastnosti biti stranka v postopku - sosporništvo - navadno sosporništvo
VSL sklep Cpg 666/93VSL0026011.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče druge stopnje ne more upoštevati pritožbene trditve, da sta se pravdni stranki glede povrnitve pravdnih stroškov dogovorili, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, če tega stranka ni uveljavljala v prvostopnem postopku in je zato sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da tožnik, ki umakne tožbo povrne nasprotni stranki pravdne stroške.   stroški postopka
VSL sklep Cpg 662/96VSL0062428.08.1996Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe upnik na poziv sodišča, naj sporoči pravilen naslov dolžnika, na podlagi podatkov sodnega registra sporoči novo firmo dolžnika na nespremenjenem naslovu, pa mu sklepa o izvršbi kljub temu ni mogoče vročiti, ker naslov ni resničen, ni mogoče zavreči izvršilnega predloga na podlagi dejstva, da upnik ni ravnal v skladu s pozivom sodišča, ne da bi ga sodišče še enkrat opozorilo,...naslov dolžnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ne sme postati bogatejši na škodo drugega.
Nemo cum damno alterius locupletior fieri debet.