zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 804/96VSL0061712.06.1996Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVODejstva, ki kažejo na nevarnost, da bo dolžnik s svojim premoženjem ravnal tako, da bo preprečil ali precej otežil izterjavo denarne terjatve, mora sodišče ocenjevati kot celoto, ne pa le vsakega posameznega dolžnikovega ravnanje posebej.   začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 801/93VSL0035019.01.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče prve stopnje ni upoštevalo določb Zakona o javnem pravobranilstvu in je vročalo vsa pisanja neposredno toženi stranki (občini). Ni tudi upoštevalo predloga javnega pravobranilca za preložitev glavne obravnave, v katerem je javni pravobranilec navedel, da je bil od občine obveščen o datumu glavne obravnave šele dva dni pred glavno obravnavo.   bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravilna vročitev - javni pravobranilec
VSL sklep Cpg 80/96VSL0065328.03.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODoločba 2. odst. 160. čl. ZPPSL, ki pravi: "da se osebni dohodki delavcev dolžnika v višini izhodiščnih plač, določenih s kolektivno pogodbo, do dneva ko je bil začet stečajni postopek, poravnajo kot stroški stečajnega postopka", opredeljuje le merilo višine prioritetnega izplačila (v višini izhodiščne plače določene s kolektivno pogodbo). Torej delavcem gre prioritetno izplačilo...uveljavitev terjatve v stečajnem postopku
VSL sklep Cpg 799/95VSL0055924.10.1995Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOOdločitev o zavrnitvi predloga za vpis firme je v primeru, ko je v centralnem registru vpisanih že osem drugih enakih ali zelo podobnih firm, od katerih imata dve enako dejavnost kot predlagatelj, pravilna. Registrsko sodišče ne zavrne predloga za vpis ostalih podatkov v sodni register samo zato, ker je predlagana firma v nasprotju z zakonom. Enotna odločitev je v takem primeru pravilna samo,...prenehanje obveznosti - pooblaščenec - izpolnitev - komu se izpolnjuje - upravičenec
VSL sklep Cpg 791/95VSL0054112.09.1995Gospodarski oddeleksodni registerOdločitev o zavrnitvi predloga za vpis firme je v primeru, ko je v centralnem registru vpisanih že osem drugih enakih ali zelo podobnih firm, od katerih imata dve enako dejavnost kot predlagatelj, pravilna. Registrsko sodišče ne zavrne predloga za vpis ostalih podatkov v sodni register samo zato, ker je predlagana firma v nasprotju z zakonom. Enotna odločitev je v takem primeru pravilna samo,...predhodni preizkus predloga - vpis spremembe firme - enotnost odločitve - odločilna dejstva - bistvena kršitev
VSL sklep Cpg 789/93VSL0011314.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVONi podlage za zavrnitev predloga začasne odredbe v primeru, ko upnik sprva vloži ugotovitveno tožbo in hkrati napove razširitev tožbe še za dajatveni del.predlog za izdajo začasne odredbe - ugotovitvena tožba - napoved spremembe tožbe
VSL sklep Cpg 783/94VSL0037801.06.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče mora na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti omejiti zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na tiste nepremičnine, ki glede na višino terjatve in vrednost nepremičnin zadoščajo za zavarovanje. Vendar bo tako ravnalo po uradni dolžnosti samo takrat, ko je že iz podatkov v predlogu za zavarovanje zelo verjetno podano očitno nesorazmerje med višino terjatve in vrednostjo...zavarovanje denarne terjatve - zastavna pravica na dolžnikovi nepremičnini - omejitev predmetov izvršbe
VSL sklep Cpg 78/96VSL0057706.02.1996Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOPritožbene novote se v postopku zavarovanja lahko uveljavljajo toliko časa kot v izvršilnem oz. pravdnem postopku. Če gre za subjekta redne pravde, se lahko uveljavljajo tudi v pritožbi. Če pa gre za subjekta gospodarskega spora, se lahko uveljavljajo samo do konca postopka na prvi stopnji (tj. do izdaje sklepa sodišča prve stopnje, ki se izpodbija s pritožbo).   začasna odredba - pritožbena novota - gospodarski spor
VSL sklep Cpg 78/95VSL0050019.04.1995Gospodarski oddeleksodne takseZa upnikov predlog, da se opravi izvršba na drugem izvršilnem sredstvu, se ne plača nova sodna taksa, četudi se o takem predlogu odloča v novem izvršilnem postopku.   predlog za opravo izvršbe na drugem izvršilnem sredstvu - taksa za predlog za izvršbo
VSL sklep Cpg 776/94VSL0045931.08.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVOSporazum o krajevni pristojnosti, sklenjen med pravdnima strankama, od katerih ima ena sedež v Republiki Sloveniji, druga pa v eni od bivših jugoslovanskih republik, pred osamosvojitvijo Republike Slovenije, ne predstavlja sporazuma o pristojnosti slovenskih sodišč v smislu 2. odst. 49. člena ZUKZ. Če v ZUKZ ni izrecne določbe o pristojnosti slovenskega sodišča za določeno vrsto spora, je...pristojnost slovenskega sodišča - spor z mednarodnim elementom - odškodninski spor - pogodbena odškodninska odgovornost
VSL sklep Cpg 771/93VSL0011210.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZ začasno odredbo lahko upnik zahteva samo zavarovanje verjetno izkazane terjatve in ne tudi realizacije te terjatve, to je izvršbe.   začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve
VSL sklep Cpg 768/96VSL0055711.06.1996Gospodarski oddelekLASTNINJENJE - STATUSNO PRAVOPotrebno je razlikovati med statusnim preoblikovanjem, ko se podjetje z družbenim kapitalom v pravnoorganizacijski obliki p.o. preoblikuje v kapitalsko družbo v pravnoorganizacijski obliki d.d., ki ima še vedno anonimni družbeni kapital, in med lastninskim preoblikovanjem, ko se na anonimnem družbenem kapitalu določijo lastniki, ko se torej anonimni družbeni kapital olastnini. Pri lastninskem...družbeni kapital
VSL sklep Cpg 765/93VSL0006716.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOSlabo finančno stanje dolžnika, izkazano s podatki o solventnosti dolžnika, ne izkazuje nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali precej otežil izterjavo dolga. Namera lastnika tožene stranke (lastnika podjetja), da proda podjetje, ne izkazuje nevarnosti, da bo tožena stranka (podjetje) svoje premoženje oziroma svoja sredstva odtujila oziroma jih skrila ali kako drugače z njimi razpolagala...začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve - nevarnost - slabo finančno stanje dolžnika - prodaja dolžnika
VSL sklep Cpg 761/93VSL0020226.01.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče presodi na podlagi navedb v tožbi in dejstev, ki so mu znana, ali bo postopalo po postopku v gospodarskih sporih ali po splošnih določbah pravdnega postopka.   uporaba pravil o postopku v gospodarskih sporih
VSL sklep Cpg 758/1995VSL0048728.06.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - STATUSNO PRAVOIz razlogov navedenih v členih 580 oziroma 583 ZGD se opravi likvidacijski postopek po uradni dolžnosti. Uvedbe tega postopka ni upravičen predlagati član obrtne zadruge.   upravičen predlagatelj - obrtna zadruga - uvedba likvidacijskega postopka zaradi neuskladitve z zakonom o zadrugah - likvidacija po uradni dolžnosti
VSL sklep Cpg 756/93VSL0033626.01.1994Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka je zahtevala plačilo za opravljene prevoze v Irak na podlagi zapisnika o uskladitvi salda. Sporno je bilo vprašanje dospelosti terjatve in vprašanje zastaranja terjatve. Sodišče je zmotno ugotovilo, da vtoževana terjatev izvira iz ene same prevozne pogodbe, zato je tudi zmotno ugotovilo datum dospelosti vtoževane terjatve v plačilo. Tožbeni zahtevek, ki ne vsebuje...prevozna pogodba - stroški prevoza - dospelost terjatve - zastaranje - terjatev v tuji valuti - menjalni tečaj - določenost tožbenega zahtevka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - izrek sodbe
VSL sklep Cpg 755/94VSL0041530.06.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOJugoslovanski stečajni zakon (Ur. l. SFRJ št. 84/89) glede nepremičnin neposredno določa, da pripadejo družbenopolitični skupnosti, na katere območju ležijo. Glede ostalih sredstev napotuje na drug zakon. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, kateri je tisti, s posebnim zakonom določeni organ družbenopolitične skupnosti, na katerega napotuje jugoslovanski stečajni zakon? Če je to Sklad...stečajna masa - prenos preostanka stečajne mase - upravičenec - družbenopolitična skupnosti - pravna praznina
VSL sklep Cpg 753/94VSL0060307.02.1996Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe tožeča stranka s tožbo zahteva vrnitev tistega, kar je toženi plačala na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, je treba tožbo zavreči, ker gre za zahtevek, o katerem je že bilo pravnomočno odločeno. Z zavrnitvijo tožbenega zahtevka je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 11. točke 2. odst. 354. člena ZPP, na katero pri obravnavanju pritožbe tožeče stranke...pravnomočnost - res iudicata - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 744/94VSL0060207.02.1996Gospodarski oddelekobligacijsko pravoKadar dolžnik tudi v primernem naknadnem roku, ki mu ga je pustil upnik, ne izpolni pogodbene obveznosti, je pogodba razvezana po samem zakonu, zato ni potrebno uveljavljati tožbenega zahtevka na razvezo pogodbe, ampak ima upnik dajatveni zahtevek, ki je posledica razveze pogodbe. Če je prejšnja obveznost prenehala s prenovitvijo pogodbe, potem z razvezo pogodbe o prenovitvi ostane še naprej v...prenovitev (novacija) - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve
VSL sklep Cpg 726/93VSL0014402.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgotovitvenega tožbenega zahtevka ni mogoče zavarovati z začasno odredbo.   začasna odredba - zavarovanje ugotovitvenega zahtevka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kupec je tisti, ki naj pazi.
Caveat emptor.