zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 883/94VSL0037915.06.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJEPo 1. odst. 5. člena ZLPP je Republika Slovenija postala lastnica gozdov, izločenih iz sredstev podjetij pred ugotovitvijo družbenega kapitala, na podlagi zakona, zato za pridobitev lastninske pravice ni potreben zemljiškoknjižni prenos gozdov. Če podjetje, ki po 2. odst. 5. člena ZLPP nadaljuje z upravljanjem z gozdom, po zapisniških ugotovitvah in odločbah gozdarske inšpekcije za gozd...začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve - verjetnost nevarnosti nastanka nenadomestljive škode - lastnina gozda - pridobitev lastninske pravice po zakonu - upravljanje z gozdovi
VSL sklep Cpg 877/93VSL0035210.02.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe tožnik vloži zoper istega toženca več tožb z zahtevki, ki bi jih bilo mogoče tudi združiti v eni tožbi, to še ni razlog, da se ji kot nepotrebni ne prisodijo vsi pravdni (in izvršilni) stroški, razen če je do vložitve več tožb namesto ene same prišlo z zlorabo procesnih pravic. V izreku o pravdnih stroških, s katerim stranki niso prisojeni vsi zahtevani stroški, je vsebovan...potrebni pravdni stroški - uveljavljanje več tožbenih zahtevkov v eni tožbi
VSL sklep Cpg 876/95VSL0048818.07.1995Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe toženec med posestno pravdo stvar (v konkretnem primeru poslovni prostor) proda, je potrebno dajatveni del motenjske tožbe (zahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja) zavrniti, ker bi bil sklep sodišča o vrnitvi proti tožencu neizvršljiv in ker tožnik v posestnem sporu tudi nima možnosti prilagoditve restitucijskega zahtevka novo nastali situaciji (in namesto njega npr. zahtevati od...postopek v pravdah zaradi motenja posesti - odtujitev stvari med pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes
VSL sklep Cpg 869/93VSL0014723.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnik je predložil na vnovčenje akceptni nalog, ki ga je dobil po kreditni pogodbi, za poplačilo po pogodbi o inženiringu. S tem je zlorabil mandat za izpolnitev in predložitev akceptnega naloga na vnovčenje, čeprav sta obe pogodbi v tesni zvezi. Zato je izkazana verjetnost obstoja terjatve na vrnitev akceptnega naloga. V primeru vnovčenja akceptnega naloga bo seveda onemogočena njegova...začasna odredba - vrnitev akceptnega naloga - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve - nevarnost
VSL sklep Cpg 867/93VSL0007806.07.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoVsi členi, ki so obravnavali varščino za pravdne stroške so iz ZPP-a črtani, ker so posebej urejeni z Zakonom o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l. SFRJ št. 43/82; ZMZP). Zato je potrebno v sporih z mednarodnim elementom glede varščine za pravdne stroške upoštevati določila ZMZP.   varščina za pravdne stroške
VSL sklep Cpg 865/95VSL0053305.07.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOTudi za uspešno nadaljevanje že pred stečajem začete pravde mora imeti upnik sklep o napotitvi na pravdo, ker z njim izkazuje pravni interes za ugotovitveno tožbo.   napotitev na pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes
VSL sklep Cpg 859/99VSL0193906.04.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožba z vsemi prilogami mora biti toženi stranki obvezno vročena, da sploh začne teči pravda. Z opustitvijo vročitve tožbe ter prilog je bila toženima strankama odvzeta možnost, da se izjavita o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke (načelo kontradiktornosti), s tem pa jima je bila odvzeta možnost obravnavanja pred sodiščem, kar je absolutno bistvena kršitev določb pravdnega postopka.   načelo kontradiktornosti - kršitev določb pravdnega postopka - absolutna bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep Cpg 856/93VSL0029310.02.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPredpisi o odlogu plačil za investicijska dela v Iraku, objavljeni v tajnih uradnih listih SFRJ, so povzročili nastanek določenih pravnih posledic že v času, ko njihova veljavnost ni bila sporna. Teh posledic sedaj ni mogoče spreminjati ali odpravljati za nazaj. Resolucija Varnostnega sveta OZN o gospodarski blokadi ZRJ in zakon o njenem izvajanju ne predstavljata ovire za sojenje o že nastalih...pravdna sposobnost - pasivna legitimacija
VSL sklep Cpg 850/93VSL0024227.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožeča stranka nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o umiku ugovora. Pritožba glede nadaljnjih pravdnih stroškov predstavlja predlog za povrnitev nadaljnjih pravdnih stroškov.   umik ugovora zoper sklep o izvršbi - pritožba tožeče stranke - zavrženje pritožbe - predlog za povrnitev nadaljnjih pravdnih stroškov
VSL sklep Cpg 842/95VSL0053730.08.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOOd tega, v kakšnem obsegu in v kateri fazi izvršilnega postopka upnik umakne predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine je odvisno, kakšna bo vsebina izreka in obrazložitve sklepa o ustavitvi izvršilnega postopka.   izvršba na podlagi verodostojne listine - umik predloga za izvršbo
VSL sklep Cpg 842/93VSL0009522.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je ugovor proti sklepu o izvršbi poslal sodišču po pošti navadno in ga je sodišče prepozno prejelo, ker je zadnji dan osemdnevnega roka potekel že štiri dni prej. Ugovora dolžnika, da ni bila zakonita vročitev sklepa o izvršbi, sodišče ni moglo upoštevati, ker je s poizvedbami ugotovilo, da je povratnico podpisala pooblaščenka za sprejem in je bila vročitev...vročanje - pravna oseba - zamuda roka - zavrženje ugovora
VSL sklep Cpg 840/95VSL0050911.07.1995Gospodarski oddelekSTVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAČe nasprotna stranka iz predpogodbe ne sklene glavne pogodbe, se tožbeni zahtevek glasi na sklenitev glavne pogodbe. Če bo tožnik uspel s svojim tožbenim zahtevkom, bo šele prišlo do sklenitve glavne pogodbe (oz. bo akt volje nasprotnika nadomestila pravnomočna sodba). Na podlagi pravnega pravila paragrafov 68 in 77 prejšnjega Zakona o zemljiških knjigah se zaznamba spora lahko dovoli,...predpogodba - tožba na sklenitev glavne pogodbe - zavarovanje terjatve - stvarne pravice - zaznamba spora - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - predlog za izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve - nevarnost
VSL sklep Cpg 84/95VSL0051914.03.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTER - LASTNINJENJE - DENACIONALIZACIJAAgencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo v postopku izdaje soglasja za vpis posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register preveri tudi, ali so podane kakšne ovire v zvezi z denacionalizacijskimi zahtevki. Če soglasje da, pomeni, da takih ovir ni in zato sodišče ugodi zahtevku za vpis. ZLPP je v skladu z ZDEN predpisal način in postopek zavarovanja denacionalizacijskih...lastninjenje - soglasje agencije - vpis v sodni register - zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka - začasna odrdba
VSL sklep Cpg 838/93VSL0045101.02.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPredlog tožeče stranke za preložitev takšnega naroka mora vsebovati razloge, na podlagi katerih lahko sodišče oceni, ali je opravičen. Ker predlagatelj teh razlogov ni navedel, jih sodišče ni moglo preizkusiti, zato predlogu za preložitev tudi ni ugodilo. Tožeča stranka je tako kljub predlogu bila dolžna priti na narok, saj sodišče njenemu predlogu ni ugodilo.   preložitev naroka - opravičen razlog za preložitev - subjektivni razlogi na strani stranke - spor majhne vrednosti
VSL sklep Cpg 835/94VSL0061224.04.1996Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe tožeča stranka med pravdo navede, da tožena stranka posluje z novo firmo in da zato popravlja njeno označbo, mora sodišče v razlogih sodbe navesti, zakaj je sodba izrečena zoper na novo označeno toženo stranko.   pasivna legitimacija - odločilna dejstva
VSL sklep Cpg 831/95VSL0048512.09.1995Gospodarski oddelekSTATUSNO PRAVO - SODNI REGISTERKer je obrtna zadruga ustanovljena zaradi opravljanja obrtnih in obrtnim podobnih dejavnosti, morajo te dejavnosti prevladovati nad neobrtnimi in obrtnim nepodobnimi dejavnostmi. Ker ZHKS kot poseben predpis ne določa kakšnih odstopanj od splošnih statusnih predpisov, mora imeti HKS eno od pravno-organizacijskih oblik, ki veljajo za hranilnice (v ožjem pomenu besede) oz. eno od oblik, ki so...predlog za vpis v sodni register - zadruga - obrtna zadruga - hranilno kreditna služba (HKS) - hranilnice - standardna klasifikacija dejavnosti - drugo kreditno posredovanje
VSL sklep Cpg 828/93VSL0027827.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe stranka umakne pritožbo, preden je sodišče druge stopnje o njej odločilo, sodišče druge stopnje ugotovi umik pritožbe.   umik pritožbe - zavrženje pritožbe
VSL sklep Cpg 824/93VSL0014823.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni senat je napačno ugotovil, da je upnik prijavil denarno terjatev, ki jo je nato tudi preizkusil in za njeno ugotovitev napotil upnika na pravdo, pri čemer pa je upnik prijavil izločitveno pravico in z dopolnitvijo prijave terjatve le označil denarno vrednost te pravice.   prijava terjatve - preizkus terjatev - napotitev na pravdo
VSL sklep Cpg 817/96VSL0072916.04.1998Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe sodišče ni bilo obveščeno, da je pooblastilo, ki ga je pravdna stranka dala odvetniku, prenehalo, je vročitev sodbe odvetniku veljavno opravljena.   preklic ali odpoved pooblastila - naznanitev sodišču - vročitev sodbe
VSL sklep Cpg 808/95VSL0053913.09.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe izda sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi sodnik, ki ni opravil naroka, na katerem je sodišče razpravljalo o ugovoru, je storjena bistvena kršitev določb izvršilnega postopka po 1. točki 2. odst. 354. člena ZPP v zvezi s 14. členom ZIP, na katero pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti. V izvršilnem postopku za izročitev ključa (s katerim bi upnik vstopil v prostor, katerega...izvršba za dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik - ugovor prenehanja terjatve - narok za preizkus ugovora - izdaja sklepa o ugovoru - absolutna bistvena kršitev določb izvršilnega postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdor izvršuje svojo pravico, nikogar ne prizadane.
Qui suo iure utitur neminem laedit.