zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 954/96VSL0065114.01.1997Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVONačin določitve zahtevka ne more biti odločilen za ugotovitev njegove identitete. Pomemben je predmet opisa (zahtevek), ne pa sama formulacija (besedna oziroma številčna).   tožbeni zahtevek - identiteta
VSL sklep Cpg 950/93VSL0008313.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe ne zadošča vsakršna subjektivna nevarnost, ampak mora upnik izkazati, da poskuša dolžnik s konkretnimi dejanji oz. opustitvami onemogočiti oz. znatno otežkočiti izterjavo. To pomeni, da ne zadostuje zgolj možnost takih dejanj, ampak da se zahteva aktivno ravnanje dolžnika v tej smeri, to je da bo v posledici takšnih (konkretnih) dejanj uveljavitev terjatve...začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 949/93VSL0004505.10.1993Gospodarski oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSPIZ je postala z dnem uveljavitve Stanovanjskega zakona lastnica stanovanj in stanovanjskih hiš, namensko zgrajenih za upokojence. SPIZ ni dolžan prodati stanovanj v stanovanjskih hišah, ki so bile v celoti namensko zgrajene za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev, saj bi z odprodajo taka hiša izgubila status, ki ji je bil od dograditvi namenjen.   začasna odredba - nedenarna terjatev - lastninjenje stanovanj in stanovanjskih hiš
VSL sklep Cpg 929/93VSL0008213.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVOPosest je dejanska fizična oblast nad stvarjo. Posestnik je v takem razmerju do stvari, da stvar rabi, in to ne glede na to, ali ima pravico stvar rabiti. Namesto klasične formule corpus + animus = possessio zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo. Vendar pa mora biti ta dejanska oblast navzven nedvoumno manifestirana, izključujoča in takšna, da ima posestnik, kadar to hoče, vedno...začasna odredba v zavarovanje nedenarne terjatve - motenje posesti - posest - skupnost stanovalcev - soposest - varstvo posesti - parkirno mesto
VSL sklep Cpg 928/94VSL0042217.08.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe je bil postopek v gospodarskem sporu začet pred uveljavitvijo valorizacijskega zakona (ta je začel veljati dne 5.12.1992), je revizija dovoljena že v zadevah, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, katere vrednost presega 45.000,00 SIT, in ne šele v zadevah, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, katere vrednost presega 450.000,00 SIT.gospodarski spor - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta
VSL sklep Cpg 928/93VSL0015406.07.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPosest je dejanska fizična oblast nad stvarjo. Posestnik je v takem razmerju do stvari, da stvar rabi, in to ne glede na to, ali ima pravico stvar rabiti. Namesto klasične formule corpus + animus = possessio zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo. Vendar pa mora biti ta dejanska oblast navzven nedvoumno manifestirana, izključujoča in takšna, da ima posestnik, kadar to hoče, vedno...glavna razdelitev - rezervacija sredstev - pravočasna prijava terjatve - pravočasna vložitev tožbe - ugovor zoper osnutek glavne razdelitve
VSL sklep Cpg 927/93VSL0004915.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVOVišina pogodbenih obresti med drugimi osebami zaenkrat po ZOR-u ni limitirana. Zato je mogoče uspešno ugovarjati previsoko obrestno mero pogodbenih obresti samo na podlagi določb, ki na splošno urejajo veljavnost pogodb oziroma posameznih njihovih določil. Anatocizem je dopusten v korist upnika, ki se lahko ukvarja z denarnimi oziroma kreditnimi posli. Stranka nima pravnega interesa za...kreditna pogodba - pogodbene obresti - višina obrestne mere - anatocizem - stečajni postopek - prijava terjatve - napotitev na pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes
VSL sklep Cpg 925/93VSL0035410.02.1994Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOPogodba o prodaji na obroke je zaradi neplačevanja kupnine razdrta že z izjavo prodajalca, zato kupec nima pravnega interesa za tožbo na razvezo pogodbe. Pravno korist za tožbo na ugotovitev, da je taka pogodba razdrta, mora tožeča stranka izkazati in navesti dejstva o tem do konca glavne obravnave in je sodišče ne raziskuje uradoma.pogodba o prodaji na obroke - razdrtje pogodbe - plačilo obrokov kupnine - razveza pogodbe s strani kupca - pravni interes - ugotovitvena tožba - trditveno breme
VSL sklep Cpg 923/93VSL0004430.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOV primeru spora o obstoju izločitvene pravice ni mogoče uporabiti določb 124. do 127. člena ZPPSL. Sklep, s katerim je sodišče pozvalo izločitvenega upnika, da obvesti stečajni senat o tem, ali bo začel postopek za uveljavitev izločitvene pravice, ima značaj sklepa procesnega vodstva, zoper katerega ni posebne pritožbe.   likvidacija - izločitvena pravica - prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku - prerekanje pravice - napotitev na pravdo - sklep procesnega vodstva
VSL sklep Cpg 922/94VSL0038022.06.1994Gospodarski oddelekZAVAROVANJE TERJATEV - IZVRŠILNO PRAVOSodišče mora pri odločitvi o tem, ali je izkazana verjetnost obstoja terjatve na vrnitev akceptnih nalogov, s stopnjo verjetnosti ugotoviti in v sklepu obrazložiti odločilna dejstva. Nevarnost, da bo terjatev na vrnitev (nevnovčenih) akceptnih nalogov brez začasne odredbe onemogočena, je praviloma izkazana že s samim zahtevkom na njihovo vrnitev in izkazanim namenom nasprotne stranke,...predlog za izdajo začasne odredbe - verjetnost obstoja terjatve - vrnitev akceptnega naloga - bistvena kršitev določb pravnega postopka
VSL sklep Cpg 92/93VSL0003102.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPrenos obveznosti na drugega - sprememba dolžnika ni dopusten, če ni privolitve upnika oz. domneve, da je upnik dal svojo privolitev.   prevzem obveznosti izpolnitve - sprememba dolžnika
VSL sklep Cpg 919/94VSL00055014.11.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTERČe gre za vpis podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa (spremembe), se vročitev opravi na naslov sedeža subjekta vpisa, ne pa po pooblaščenki (oz. zastopnici), niti z nabitjem na sodno desko.postopek vpisa v sodni register - vročanje - sedež subjekta vpisa
VSL sklep Cpg 919/1995VSL0055014.11.1995Gospodarski oddelekSODNI REGISTERČe gre za vpis podatkov pri že vpisanem subjektu vpisa (spremembe), se vročitev opravi na naslov sedeža subjekta vpisa, ne pa po pooblaščenki (oz. zastopnici), niti z nabitjem na sodno desko.   vročanje
VSL sklep Cpg 916/93VSL0015230.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSklep o zavrnitvi predloga za začasno odredbo mora imeti razloge o tem, kakšna terjatev naj bi bila z začasno odredbo zavarovana, če ne je podana bistvena kršitev določb postopka za zavarovanje terjatev po 13. točki 2. odst. 354. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP. Pravno sredstvo zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe je pritožba, ne pa ugovor.sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravno sredstvo
VSL sklep Cpg 915/93VSL0035310.02.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOČe stečajni upravitelj upniku prizna prijavljeno terjatev, ni podan upnikov pravni interes za tožbo na ugotovitev njenega obstoja. Tak pravni interes dobi upnik šele s sklepom o napotitvi na pravdo.   ugotovitvena tožba - pravni interes - stečaj - napotitev na pravdo - priznanje terjatve
VSL sklep Cpg 908/93VSL0007930.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTrditve tožeče stranke, da obstoji nevarnost, da bo tožena stranka ravnala tako, da bo onemogočila ali precej otežila izterjavo, so bile presplošne in prikazane kot neka objektivna nevarnost, zato ni bilo pogojev za izdajo začasne odredbe. Dejstvo, da je vtoževana terjatev zelo visoka, ne predpostavlja obstoja nevarnosti.   začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 901/93VSL0015330.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV likvidacijskem postopku ni mogoče s smiselno uporabo 1. odst. 234. čl. ZPP drugi osebi s sklepom naložiti, naj predloži listino.   likvidacija - zahtevek drugi osebi na predložitev listine
VSL sklep Cpg 895/96VSL0063602.10.1996Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe so predmeti nujno potrebni za opravljanje obrtne dejavnosti, potem tudi njihov rubež ni dovoljen, čeprav se pustijo v hrambi pri dolžniku.   dolžnik - predmeti, izvzeti iz izvršbe
VSL sklep Cpg 894/95VSL0050728.09.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOS pravnomočnim sklepom o dovolitvi izvršbe na dolžnikove premične stvari pridobi upnik šele pridobitni naslov za prisilno zastavno pravico. Prisilno zastavno pravico (ločitveno pravico) pa pridobi šele z rubežem premičnih stvari. Če rubež premičnih stvari do začetka postopka prisilne poravnave ni opravljen, se izvršilni postopek prekine.   prisilna poravnava - ločitvena pravica - zastavna pravica - prekinitev izvršbe
VSL sklep Cpg 89/97VSL0068218.11.1997Gospodarski oddeleksodni register - statusno pravoTako kot pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost (postane subjekt pravic in obveznosti) šele z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register, to tudi preneha biti šele z ustreznim vpisom vanj. Čeprav bi zadruga morala prenehati, pa sodišče ni izvedlo njene likvidacije in je ni izbrisalo iz sodnega registra, še vedno obstaja kot pravna oseba.   preoblikovanje obrtne zadruge v družbo z omejeno odgovornostjo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravičnost je temelj kraljestev.
Iustitia est fundamentum regnorum.