zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 242/2014VSL008040517.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČetudi izhajamo iz stanja obveznosti v višini 1,4 mio EUR, da je dolžnikov transakcijski račun blokiran že od sredine leta 2012, ob neznatnih prilivih na tem transakcijskem računu, je podan položaj trajnejše nelikvidnosti, saj dolžnik že več kot dve leti in pol ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti.začetek stečajnega postopka - insolventnost - trajnejša nelikvidnost
VSL sklep Cst 242/2011VSL006457814.09.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOKer za postopek osebnega stečaja ne velja, da ločitvena pravica v primeru, če upnik zamudi rok za prijavo le-te, preneha, bo upnikova naknadno prijavljena ločitvena pravica lahko predmet preizkusa v nadaljnjem postopku.postopek osebnega stečaja – prijava in preizkus terjatev – ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev – sklep o preizkusu terjatev – prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice – ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe – vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja
VSL sklep Cst 241/2016VSL008156820.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSplošno znano dejstvo je, da so se številni kreditojemalci, ki so kredit najeli v švicarskih frankih, zaradi spremembe valutnega razmerja znašli v položaju, ko kredita niso mogli več vračati, čeprav so dotlej vestno izpolnjevali pogodbene obveznosti in bili sposobni kredit redno plačevati glede na svoje redne prihodke. Šele po drastični spremembi valutnega razmerja se je izkazalo, da so...osebni stečaj – odpust obveznosti – preizkusno obdobje – dolžina preizkusnega obdobja – okoliščine – razlogi za insolventnost – najem kredita v švicarskih frankih – sprememba valutnega razmerja
VSL sklep Cst 241/2015VSL008144621.04.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – KAZENSKO MATERIALNO PRAVOObsodba še ni izbrisana in ne na dan vložitve predloga za odpust obveznosti ne na dan izdaje izpodbijanega sklepa še ni bilo podlage, da bi bila izbrisana, zato obstaja ovira za odpust obveznosti.osebni stečaj – odpust obveznosti – ovire za odpust obveznosti – zakonska rehabilitacija in izbris obsodbe – sodna rehabilitacija
VSL sklep Cst 241/2014VSL008082218.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV stečajnem postopku velja načelo omejevanja tveganj.upravljanje stečajne mase – zavrnitev soglasja k poravnavi – prenizka korist za stečajno maso – interes upnikov za plačilo terjatev – načelo omejevanja tveganj
VSL sklep Cst 241/2011VSL006994407.09.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPravne posledice postopka odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja se začnejo z dnem izdaje sklepa o začetku postopka odpusta obveznosti, katerega sestavni del je tudi določitev preizkusnega obdobja. ZFPPIPP v delu, v katerem ureja osebni stečaj, nima določbe o tem, da v primeru, če sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku ponovno odloči o začetku postopka odpusta obveznosti,...osebni stečaj – pravne posledice začetka postopka odpusta obveznosti – ponovno odločanje o začetku postopka odpusta obveznosti – začetek teka preizkusnega obdobja
VSL sklep Cst 240/2018VSL0001330022.05.2018Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOOb ugotovitvi, da dolžnica dejavnosti čiščenja ne opravlja, je pravilna ocena sodišča prve stopnje, da navedeni osebni avtomobil dolžnici ne predstavlja (več) nujno potrebne stvari za opravljanje dejavnosti in da je s tem odpadel razlog (podlaga) za izvzem avtomobila iz stečajnem mase. Glede na to, da se poslovanje stečajne dolžnice kot podjetnice sploh še ni začelo, se v stečajno maso...postopek osebnega stečaja - izvzem in omejitev premoženja iz stečajne mase - poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika - soglasje stečajnega sodišča - vpis subjekta v poslovni register - prenehanje opravljanja dejavnosti - stvari nujno potrebne za opravljanje dejavnosti
VSL sklep Cst 240/2017VSL0000114216.05.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVOProcesna pravila je v primeru, kakršen je konkretni, potrebno razlagati zelo ozko, restriktivno in v skladu z namenom, ki ga je mogoče izluščiti iz takšne ureditve, ki zagotovo ni v tem, da se stranki, ki ji ni mogoče očitati neskrbnosti, odreče sodno varstvo. Ob tehtanju ustavne pravice do sodnega varstva in zakonodajalčevega namena ureditve elektronskega vlaganja vlog (ki je v racionalizaciji...elektronsko vlaganje pisanj - elektronsko poslovanje - sodno varstvo
VSL sklep Cst 240/2014VSL008039117.06.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOVišje sodišče se strinja s pritožbenimi navedbami, da je sodišče prve stopnje v premajhni meri upoštevalo dolžnikovo starost (70 let) in dejstvo, da prejema pokojnino, ki je nižja od minimalne plače (370,95 EUR).osebni stečaj – odpust obveznosti – trajanje preizkusnega obdobja
VSL sklep Cst 24/2017VSL007482325.01.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOMed tekom preizkusnega obdobja prvostopenjsko sodišče nima pristojnosti po uradni dolžnosti ugotavljati obstoja ovir za odpust obveznosti in s tem pogojev za zavrnitev dolžnikovega predloga za odpust obveznosti še pred potekom preizkusnega obdobja. ZFPPIPP daje možnost uveljavljanja zakonskih ovir za odpust obveznosti v času teka preizkusnega obdobja le z ugovorom proti odpustu obveznosti,...osebni stečaj – odpust obveznosti – ovire za odpust obveznosti – pristojnost sodišča po uradni dolžnosti ugotavljati predkaznovanost dolžnika – obvestilo upravitelja – ugovor proti odpustu obveznosti
VSL sklep Cst 24/2016VSL008112113.01.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZakon upravitelju ne daje procesne legitimacije za vložitev pravnega sredstva zoper sklep o končanju stečajnega postopka.postopek osebnega stečaja - končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom - sklep o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom - ugovor proti sklepu o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom - nedovoljen ugovor stečajnega upravitelja - neunovčeno premoženje - pritožba proti sklepu - upravitelj
VSL sklep Cst 24/2015VSL008139820.01.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOTerjatev temelji na izvršilnem naslovu, zato se zanjo uporabljajo pravila iz 302. člena ZFPPIPP - če je prerekana terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve.preizkus terjatev – napotitev na pravdo – judikatna terjatev – terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu – ugotovitev neobstoja prerekane terjatve
VSL sklep Cst 24/2014VSL007836029.01.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – ZAVAROVANJE TERJATEV – OBLIGACIJSKO PRAVOPodelitev procesne legitimacije upniku je smiselna le ob izkazani možnosti, da bo upnik v sledečem stečajnem postopku prišel do (vsaj delnega) poplačila svoje terjatve. Temu služi že v predhodnem postopku zahtevana presoja verjetnosti upnikove terjatve do dolžnika tako v fazi presoje njegove procesne legitimacije za vložitev predloga za začetek stečajnega postopka, kot tudi v fazi...začasna odredba - verjetnost terjatve – zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja – prošnja za brezplačno pravno pomoč
VSL sklep Cst 24/2011VSL006447811.03.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – IZVRŠILNO PRAVOSklep o zasegu denarnega dobroimetja se opira na 389. člen in 393. člen ter 394. člen ZFPPIPP. Slednji pa se sklicuje na 3. odstavek 147. člena ZIZ, ki pravi, da je organizacija za plačilni promet na zahtevo sodišča dolžna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvidno, ali in kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je upoštevala z zakonom določen vrstni red...osebni stečaj – posebna pravila o stečajni masi – izterjava stalnih prejemkov stečajnega dolžnika – zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih – odgovornost organizacije za plačilni promet – nepravilnosti pri opravljanju izvršbe
VSL Sklep Cst 239/2020VSL0003605214.07.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPri terjatvah gre za specifično premoženje, ki ima že izraženo denarno vrednost, zato posebna ocena vrednosti ni potrebna. Višje sodišče nima pomislekov glede načina prodaje – z javno dražbo z zviševanjem izklicne cene. Vsebinsko gre za prvo prodajo po pravnomočnosti sodbe, s katero je bilo pritožniku naloženo, da stečajnemu dolžniku plača navedeno terjatev, pritožnik pa s svojimi...stečajni postopek - prodaja dolžnikovega premoženja - sklep o prodaji - prodaja terjatve - cenitev - upniški odbor - sklepčnost upniškega odbora - prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti - istočasno začet in zaključen stečajni postopek
VSL sklep Cst 239/2019VSL0002479204.06.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj ne bi bil upravičen do nagrad, če bi bil razrešen zaradi kršitve obveznosti upravitelja.stečajni postopek - odmera in plačilo nagrade upravitelja - nagrada upravitelja - razrešitev stečajnega upravitelja - kršitev obveznosti upravitelja - disciplinska komisija - izrek opomina
VSL sklep Cst 239/2018VSL0001316626.06.2018Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOLočitveni upnik, ki bo edini poplačan iz posebne stečajne mase, ni predlagatelj tega stečajnega postopka. Zato bi bilo zmotno razlagati 226. člen ZFPPIPP tako, da mora on trpeti stroške preizkusa terjatev. Pritožnik je vodil izvršilni posteopek, izvajal aktivnosti, s katerimi je zmanjševal stroške unovčenja zastavljenega premoženja, pa mu je bilo to preprečeno s predlogom za začetek...nadomestilo za preizkus terjatev - posebna stečajna masa - kupnina - razdelitvena masa - ločitveni upniki - posebna razdelitvena masa - strošek stečajnega postopka - postopek odpusta obveznosti
VSL sklep Cst 239/2016VSL008116413.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožnik je v otvoritvenem poročilu navedel terjatve do povezanih družb in dana posojila povezanim družbam v višini 9.087.314,83 EUR. Hkrati je podal pojasnilo, da je verjetnost poplačila teh terjatev minimalna. Takšnega pojasnila ni mogoče razumeti drugače, kot da je sam pritožnik pri sestavi otvoritvenega poročila podal utemeljitev, da te terjatve nimajo realne vrednosti, kot jo je...razrešitev upravitelja – nagrada upravitelja – sorazmerni del nagrade – nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila – osnova za izračun nadomestila
VSL sklep Cst 239/2015VSL007475522.04.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – KAZENSKO MATERIALNO PRAVOSodišče v postopku osebnega stečaja nima diskrecijske pravice odločati, ali bo začelo ali ne postopek odpusta obveznosti dolžniku, kadar so podane zakonske ovire za odpust obveznosti, ki jih ZFPPIPP opredeljuje v 399. členu. Za izbris obsodbe ne zadostuje zgolj izvršitev kazni, pač pa mora preteči v zakonu določen rok, v katerem obsojenec ne sme storiti novega kaznivega dejanja.osebni stečaj – postopek odpusta obveznosti – zakonske ovire za odpust obveznosti – pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu – zakonska rehabilitacija – izbris obsodbe – potek roka
VSL sklep Cst 239/2013VSL006353808.08.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpnica je pridobila ločitveno pravico na dolžnikovi terjatvi na podlagi sklepa o davčni izvršbi, torej izvršilnega naslova, dne 16. 2. 2010, to je pred začetkom stečajnega postopka nad dolžnikom. Zato bi prvostopenjsko sodišče moralo v skladu z določbo 2. točke drugega odstavka 308. člena ZFPPIPP na tožbo za ugotovitev, da je ločitvena pravica prenehala ali da ne obstaja, napotiti...pridobitev ločitvene pravice z rubežem terjatve na podlagi sklepa o izvršbi - prerekana ločitvena pravica – napotitev na pravdo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Posebna določila se ne smejo razširjati na podobne primere.
Singularia non sunt extendenda.