zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sodba I Cp 987/2017VSL0000355713.09.2017Civilni oddelekPOMORSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVONamen uporabe letala, kot je določen v zavarovalni pogodbi, je identificiran kot zavarovalni primer, za katerega mora tožena stranka izplačati, zavarovalnino. Škoda je dejansko nastala v primeru, ki ne predstavlja zavarovanega rizika. Ne gre torej za izključitveni razlog, opredeljen v splošnih pogojih, ki bi izključeval odgovornost zavarovalnice, pač pa za riziko, ki s pogodbo ni bil zavarovan.letalsko zavarovanje - zavarovalni primer - obseg zavarovalnega kritja - izključitev odgovornosti zavarovalnice
VSL Sklep I Cpg 306/2017VSL0000355506.09.2017Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBNamen določbe 512. člena ZGD-1 je, da poskušajo družbeniki in poslovodstvo družbe medsebojne nesporazume reševati izvensodno in hitro. Družbenik se naj obrne na sodišče, ko mu informacije s strani poslovodstva niso bile dane. Določba 513. člena ZGD-1 torej govori o tem, da mora predlagatelj dokazati, da poslovodstvo preprečuje izvajanje njegove pravice do informacij in vpogleda, določba...pravica družbenika do informacije in vpogleda - sodna odločba o pravici do vpogleda - procesna predpostavka za sodno varstvo
VSL Sklep I Cpg 357/2016VSL0000355430.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV okviru uradnega preizkusa pravilne uporabe materialnega prava v izpodbijani sodbi pa pritožbeno sodišče ugotavlja, da prvostopenjsko sodišče ni ugotovilo vseh dejstev, relevantnih za zaključek sodišča o pobotu medsebojnih terjatev. Ugotovilo je le, da medsebojne terjatve izpolnjujejo zakonske pogoje za pobot iz 311. člena OZ. Vendar mora za nastanek pobota le-tega ena stranka drugi izjaviti....pobot - izjava o pobotu - trenutek pobota - prosta presoja dokazov - formalna dokazna pravila
VSL Sodba IV Cp 2058/2017VSL0000355327.09.2017Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPritožba ne izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje, da je na strani preživninskega zavezanca (tožnika) prišlo do bistveno spremenjenih okoliščin zaradi njegove bolezni, zaradi katerih se je obseg njegovih preživninskih potreb bistveno povečal, zato je treba znova ugotoviti potrebe preživninskega upravičenca in zavezanca, ob upoštevanju zmožnosti zavezanca.preživljanje bivšega zakonca - sprememba višine preživnine - spremenjene okoliščine - preživninske potrebe - preživninske potrebe upravičenca - spremenjene zmožnosti zavezanca
VSL Sklep Cst 449/2017VSL0000354409.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOSodišče prve stopnje je pravilno ocenilo, da je dolžnik trajneje nelikviden, torej insolventen, in pravilno zaključilo, da zato ni pomembno, ali je ob trajnejši nelikvidnosti tudi prezadolžen.začetek postopka osebnega stečaja - trajnejša nelikvidnost - prezadolženost - pritožbene novote
VSL Sklep Cst 437/2017VSL0000354202.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOKer v primeru domneve insolventnosti dolžnika sodišče ne izvaja dokazov v zvezi z nastopom insolventnosti, do kontradiktornosti postopka pride šele v pritožbenem postopku. Upoštevajoč pritožbene navedbe in k pritožbi priložene dokaze, se v tej fazi postopka zdi, da dolžnik ni insolventen. Vprašanja, ki jih je družbenik izpostavil šele v pritožbenem postopku, niti v dejanskem niti v...domneva o insolventnosti dolžnika - kontradiktornost postopka - dovoljene pritožbene novote
VSL Sklep Cst 425/2017VSL0000354102.08.2017Gospodarski oddelekSODNE TAKSEPritožnik niti z besedo ne izpodbija odločilne prvostopenjske ugotovitve, da taksa za pritožbo proti sklepu o začetku stečajnega postopka ni bila plačana. Ker je določilo tretjega odstavka 105a. člena ZPP jasno in nedvoumno, je odločitev sodišča prve stopnje pravilna.neplačilo sodne takse za pritožbo - sklep o začetku stečajnega postopka - pritožba zoper sklep o začetku stečajnega postopka
VSL Sklep III Ip 2266/2017-IVSL0000354030.08.2017Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO(Ne)potrebnost stroškov v zvezi z vprašanjem upravičenosti do povračila stroškov za odgovor na ugovor je potrebno oceniti z vidika upravičenosti navedb dolžnika v ugovoru in z vidika, ali upnik v odgovoru tem navedbam nasprotuje ali ne, pri čemer se določeni stroški lahko izkažejo kot nepotrebni, čeprav jih stranka subjektivno drugače ocenjuje. Odgovor na ugovor zoper sklep o nadaljevanju...potrebnost stroškov - stroški odgovora na ugovor - neobrazložen ugovor - vročitev ugovora dolžnika v odgovor upniku
VSL Sklep III Cpg 803/2017VSL0000353819.09.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStandard obrazložene sodne odločbe ne pomeni, da se v odločbi zapiše popolnoma tista vsebina, ki jo stranka navaja, in tudi ne, da sodišče odgovori na prav vsako strankino navedbo, pač pa, da sodišče ustrezno prepozna ključna pravna in dejanska vprašanja obravnavane zadeve oziroma odločilna dejstva, ki so pomembna za odločitev, in se do njih v sodni odločbi argumentirano opredeli. Prav...standard obrazloženosti sodne odločbe - izločitev sodnika - nepristranskost sojenja - nemožnost preizkusa sklepa
VSL Sodba II Cp 1887/2017VSL0000353720.09.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVONa podlagi verzijskega zahtevka po 133. členu ZZZDR je tožnik upravičen le do povračila izdatkov za preživljanje, pri čemer je treba izhajati iz istih okoliščin, ki so upoštevne pri določitvi preživnine. Povračilo izdatkov oziroma vrednosti vzgoje in varstva, ki jo je nudil otroku, dokler je veljal za njegovega očeta, tožniku na podlagi navedene določbe posebej ne gre.verzijski zahtevek - povrnitev izdatkov za preživljanje - izdatki zaradi preživljanja otroka - prosti preudarek - odločanje sodišča po prostem preudarku
VSL Sklep II Cp 2021/2017VSL0000353625.09.2017Civilni oddelekSODNE TAKSEV skladu z določbo 15. člena ZST-1 je obravnavana obveznost nastala oziroma zapadla v plačilo šele po pravnomočnosti izvršilnega naslova in ne ob vložitvi tožbe. Taksna obveznost namreč nastane ob pogojih, da je stranka oproščena plačila sodnih taks in da je v postopku delno uspela.obseg plačila in povrnitve sodnih taks kot stroškov postopka - zapadlost taksne obveznosti - zastaranje zahteve za plačilo sodne takse
VSL Sklep I Cp 1561/2017VSL0000353520.09.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODrugi odstavek 115. člena ZPP predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko sodišče ugodi prošnji za preložitev naroka zaradi bolezni, ne ureja pa posledic v primeru, ko sodišče prošnji ne ugodi. Te posledice so urejene v drugih členih zakona in so odvisne od procesnega položaja predlagatelja preložitve. Zavrnitev dokaza z obrazložitvijo, da izpoved priče ne bi uspela omajati...absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - zavrnitev dokaznega predloga - razlogi za zavrnitev dokaza - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - vnaprejšnja dokazna ocena - neizvedba dokaza z zaslišanjem priče - neizvedba dokaza z zaslišanjem stranke - neopravičen izostanek z naroka - izločitev sodnika
VSL Sodba in sklep I Cp 994/2017VSL0000353413.09.2017Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOZa nepoštenega pridobitelja SPZ ne določa pravil o plačilu za uporabo stvari, zato se zanj uporablja pravilo o uporabi tuje stvari v svojo korist iz 198. člena OZ. Za poštenega (dobrovernega) pridobitelja pa SPZ izrecno določa v drugem odstavku 95. člena, da ni dolžan plačati za uporabo stvari, poleg tega ne odgovarja za poslabšanje in uničenje stvari, nastalo v času, ko je imel stvar v...neupravičena pridobitev - neupravičena uporaba stanovanja - uporaba tuje stvari v svojo korist - plačilo uporabnine - dobroverni posestnik - nedobroverni posestnik - poštenost pridobitelja - nepošteni pridobitelj
VSL Sodba I Cpg 324/2016VSL0000353121.09.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPravilna je prvostopenjska presoja o tem, da v obravnavanem primeru ni bilo kršeno ne načelo enakopravnosti udeležencev v obligacijskih razmerjih, ne načelo enake vrednosti dajatev. Navedeni načeli nista uporabni neposredno, saj morajo biti izpolnjeni pogoji za uporabo katerega od institutov, v katerih sta načeli konkretizirani. Prav tako tožeča stranka ni dokazala, da je nastopila naknadna...kršitev pogodbe - odstop od pogodbe - ničnost pogodbe - zapadlost terjatve - avtonomija pogodbenih strank - naknadna nemožnost izpolnitve - načelo enakopravnosti udeležencev v obligacijskem razmerju - načelo enake vrednosti dajatev
VSL Sklep II Cp 582/2017VSL0000352630.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOPo enotni in ustaljeni sodni praksi se v primeru, če gre za spor med dedičem in tretjo osebo, ki ni stranka zapuščinskega postopka oziroma zapustnikov dedič (za kar gre v obravnavanem primeru), zapuščinski postopek ne prekine. Prizadeti dedič lahko uveljavlja svoj zahtevek zoper tretjo osebo v pravdi, ne glede na zapuščinski postopek.spor med dedičem in tretjo osebo - prekinitev zapuščinskega postopka - darilo tretjim osebam - obračunska vrednost zapuščine
VSL Sodba I Cpg 1247/2016VSL0000352007.09.2017Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBZakon predvideva, da v primeru sklica s priporočenim pismom objava po četrtem (in petem) odstavku 296. člena ZGD-1 ni potrebna. To pa zgolj pod pogojem, če statut ne določa drugače. Od objave sklica do dneva zasedanja skupščine je imela tožnica možnost, da na sedežu družbe preveri informacije o predlaganih članih nadzornega sveta (o imenovanju katerih se je nato odločalo na 21....sklic skupščine - ničnost sklepov skupščine - izpodbijanje sklepov skupščine - ničnosti razlogi - razlogi za izpodbojnost - objava sklica skupščine delniške družbe - objava sklica skupščine na spletnih straneh - pravica do obveščenosti
VSL Sklep Cst 413/2017VSL0000351725.07.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČetudi že navedene kršitve dolžničine sodelovalne dolžnosti povsem zadostujejo za ustavitev postopka odpusta, je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo tudi, da je dolžnica s svojimi ravnanji v postopku odpusta obveznosti nedvoumno izkazovala, da nima namena poskrbeti niti za delno poplačilo upnikov in da se nasprotno trudi le, da upniki iz njenih tekočih prihodkov ne bi ničesar...odpust obveznosti - osebni stečaj - ustavitev odpusta obveznosti - kršitev zakonsko določenih obveznosti stečajnega dolžnika - mesečno poročanje dolžnika stečajnemu upravitelju - sodelovalna dolžnost
VSL Sklep Cst 412/2017VSL0000351019.07.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPredlog za izdajo soglasja sodišča je procesno dejanje v glavnem postopku zaradi insolventnosti, ki pa ga je upravičen sodišču podati upravitelj stečajnega postopka. Ker so posli upravljanja stečajne mase v pristojnosti stečajnega upravitelja, upravitelj pa s poslom ni soglašal, tega ni mogoče obiti na način, da bi stranka sama sodišču predlagala izdajo soglasja. Ker je predlog za izdajo...procesna legitimacija za pritožbo - upravičenje opravljati procesna dejanja - soglasje sodišča k sklenitvi pogodbe
VSL Sodba IV Cp 2005/2017VSL0000349520.09.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOTeza tožnika, da mnenja CSD ni mogoče enačiti z mnenjem izvedenca, je zmotna. Če sodišče ima kvalitetno mnenje CSD, lahko takšno mnenje nadomesti izvedensko mnenje, vendar mora imeti to mnenje vse tiste bistvene sestavine, ki omogočajo sodišču in strankam, da preverijo postopke in razloge, na podlagi katerih temeljijo strokovne ugotovitve, zaključki in predlogi CSD. Na področju klinične...dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - dokaz z izvedencem - izvedenec klinične psihologije - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - izjava otroka
VSL Sklep IV Cpg 795/2017VSL0000349427.09.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNI REGISTERKadar vročitve ni mogoče opraviti, ker oseba, ki bi ji bilo treba vročitev opraviti, kljub obvestilu pooblaščenega delavca poštne pošiljke ne dvigne, se po 26. členu ZSReg vročitev opravi z nabitjem na sodno desko. Tako je navedeno pošiljko sodišče nabilo na sodno desko 15. 6. 2017. Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je bilo pisanje pritrjeno na sodno desko. Tako...predlog za vpis v sodni register - ustanovitev zavoda - vročanje - dopolnitev vloge - pritrditev na sodno desko
 izberi vse

izbrane: izvozi

Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti enkrat.
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.