zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 5777/2005VSL5123025.01.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoPritožnik je z nasprotno tožbo zahteval, da se ugotovi, da v skupno premoženje pravdnih strank, na katerem sta deleža enaka, spada tudi večje število likovnih del, pri čemer je slike opisal tako, da je za vsako navedel podlago slikanja, njene dimenzije, tehniko slikanja, naslov pa je navedel le pri nekaterih slikah, saj naj bi ostale ne imele naslova in je zato pri njih navedeno "brez naslova"....določnost zahtevka - ugotovitev obsega skupnega premoženja
VSL sklep I Cp 1224/2004VSL5122916.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoUgovor zastaranja lahko poda tožena stranka do konca glavne obravnave. Eventualna maksima iz določb 286. čl. ZPP velja za navajanje dejstev in dokazov. Če ima sodišče v spisu v procesnem gradivu dovolj dejstev in dokazov, da lahko preveri ugovor zastaranja, mora ta ugovor obravnavati in odločiti.   prekluzija - eventualna maksima - ugovor zastaranja
VSL sodba I Cp 120/2006VSL5122812.01.2006Civilni oddelekmedijsko pravoČe tožnik z objavo odgovora skuša ščititi predvsem svoj poslovni interes, pa čeprav gre za izvršitelja kot osebo javnega zaupanja, lahko uveljavlja le objavo popravka. Poslovni interes namreč ni del javnega interesa, ne gre torej za zagotavljanje objektivne, vsestranske in pravočasne informiranosti kot enemu od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah, kar kot predpostavko...objava popravka
VSL sodba I Cp 3120/2005VSL5122723.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - medijsko pravoPritožbeni očitek, da sodišče prve stopnje ni izdalo zamudno sodbo, moralo pa bi tako odločiti, ker tožena stranka po mnenju pritožnice ni vložila obrazloženega odgovora na tožbo, ni utemeljen. Tožena stranka je namreč vložila odgovor na tožbo, ki povsem zadošča procesnemu standardu obrazloženosti vloge iz določbe 278. člena ZPP, po katerem mora iz obrazložitve odgovora na tožbo...odgovor na tožbo - obrazloženost - zamudna sodba - sklep o zavrnitvi dokaznega predloga - pravica do popravka in do odgovora - pojem
VSL sklep I Cp 4303/2005VSL5122612.10.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAStvarnopravni zakonik (SPZ) v 226. členu določa, da se stvarna služnost lahko ustanovi tudi v korist določene osebe (tako imenovana neprava stvarna služnost). V tem obsegu se stvarna služnost približuje osebni služnosti in se zanjo v skladu s citirano določbo glede njenega nastanka in prenehanja uporabljajo določila SPZ, ki urejajo osebne služnosti. Za takšen primer gre, ko se...neprava stvarna služnost
VSL sklep I Cp 1564/2005VSL5122509.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožnica v obravnavanem primeru zahteva plačilo s pravnomočno odločbo disciplinske komisije I. stopnje, ki je njen organ, izrečene denarne kazni in povprečnine. V skladu z določbo drugega odstavka 71. člena ZOdv je takšna odločba izvršljiva. To pomeni, da zadeva ne sodi v okvir odločanja v pravdnem postopku. Namen civilnega pravdnega postopka je razrešiti civilni spor, to je doseči...odločba disciplinske komisije Odvetniške zbornice Slovenije - izvršljiva odločba - sodna pristojnost
VSL sklep I Cp 5704/2005VSL5122430.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoS postavitvijo delavke istega sodišča, ki v tej zadevi odloča, za začasnega zastopnika se postavi tudi vprašanje navzkrižja interesov med zastopnikom in sodiščem, ki o zadevi odloča, kar pa lahko vzbudi tudi dvom v nepristranost bodisi začasne zastopnice ali organa, ki odloča.   začasni zastopnik
VSL sodba I Cp 5124/2005VSL5122318.01.2006Civilni oddelekpogodbeno pravoČe je dolžnik zamudil z izpolnitvijo obveznosti in je zato ponudil plačilo pogodbene kazni, potem upniku, da si zadrži pravico do pogodbene kazni, ni potrebno posebnega sporočila, da si pridržuje zahtevati plačilo pogodbene kazni.   pogodbena kazen
VSL sodba I Cp 938/2005VSL5122226.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoDokler je v teku kazenski postopek in ni prišlo do absolutnega zastaranja kazenskega pregona je premoženjskopravni zahtevek, ki ga v teku kazenskega postopka uveljavlja oškodovanec, vložen pravočasno in se z njegovo vložitvijo pretrga zastaranje. Vložena odškodninska tožba pred izdajo sklepa o zavrženju obtožnega predloga zaradi absolutnega zastaranja kazenskega pregona je zato pravočasna...zastaranje terajtve
VSL sodba I Cp 5421/2005VSL5122101.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravo - denacionalizacijaSodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je podlaga tožbenega zahtevka določba 2. odst. 72. člena ZDen ter da je tožena stranka pasivno legitimirana v tej zadevi ter da je prav ona zavezanka za plačilo odškodnine zaradi nemožnosti uporabe denacionalizirane nepremičnine, saj je po 1. odst 51. člena ZDen zavezanec za vrnitev te nepremičnine, v vtoževanem obdobju pa je sporno...odškodnina zaradi nemožnosti uporabe vrnjene nepremičnine
VSL sklep I Cp 3325/2005VSL5121930.11.2005Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoTožeča stranka, ki s tožbo zahteva varstvo pred motenjem posesti, ker je tožena stranka izkopala marjetice in trobentico, nima ekonomskega interesa za pravdo, zato je treba njen tožbeni zahtevek zavrniti. Če motilec dejanja umre, mora sodišče v sklepu, izdanem v motenjski pravdi, v ugotovitvenem delu izreka navesti motilca posesti, medtem ko morajo biti v restitucijskem in prepovednem delu...motenje posesti - ekonomski interes - smrt motilca dejanja - dediči motilca dejanja - podredni tožbeni zahtevek - subjektivna kumulacija zahtevkov
VSL sklep I Cp 5727/2005VSL5121830.11.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPogoj za vložitev tožbe za ugotovitev nedopustnosti izvršbe je negativna odločitev o ugovoru tretjega, ki mu je upnik nasprotoval. Vendar pa izvršilno sodišče v tem primeru ne izda napotitvenega sklepa, kot zmotno meni prvo sodišče (opirajoč se na načelno pravno mnenje, sprejeto v času veljavnosti Zakona o izvršilnem postopku, ZIP), marveč lahko tretji takšno tožbo vloži le v...ugovor tretjega - pravni interes tretjega za vložitev
VSL sklep I Cp 5899/2005VSL5121707.12.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoPredpostavka za dovolitev nasprotne tožbe je glede na določbo 2. odstavka 183. člena ZPP tudi stvarna pristojnost istega sodišča, kar pomeni, da so podani pogoji za odločanje o naprotni tožbi v istem postopku le dotlej, ko so izpolnjene vse zakonske predpostavke, torej tudi stvarna pristojnost istega sodišča za vse uveljavljane zahtevke pravdnih strank.   nasprotna tožba - sprememba tožbe - stvarna pristojnost
VSL sodba I Cp 4340/2005VSL5121630.11.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoIz Tabele invalidnosti tožene stranke (v nadaljevanju: Tabela) izhaja, da je po točki I.5 Tabele zavarovanec upravičen do zavarovalnine za hemiparezo glede na stopnjo le-te do 50%, po točki I.7a pa je za postkontuzionalni sindrom z objektivnim nevrološkim izvidom po klinično ugotovljeni kontuziji možganov upravičen do zavarovalnine v višini 20%. V tabeli invalidnosti tožene stranke sta tako...nezgodno zavarovanje - razlaga pogodb
VSL sodba I Cp 1376/2004VSL5121523.11.2005Civilni oddelekSTEČAJNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJEZ začasno odredbo so se zavarovale pravice denacionalizacijskih upravičencev še pred dokončanjem postopka za denacionalizacijo in v okviru te pravice je tudi pravica do izločitve premoženja iz stečajne mase v primerih, kadar je bila začasna odredba izdana pred uvedbo stečajnega postopka. Ker zahteva tožeča stranka ugotovitev te pravice, ne pa izročitev nepremičnine, ni pomembno, da je...lastninsko preoblikovanje podjetij - stečaj denacionalizacijskega zavezanca - izločitvena pravica denacionalizacijskega upravičenca
VSL sodba I Cp 5058/2005VSL5121414.12.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPri rešitvi spornega pravnega razmerja se je sodišče prve stopnje pravilno oprlo na pogodbo o zavarovanju, sklenjeno med tožečo stranko in Draganom K., katere sestavni del so Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO-03. Če je s premijskim sistemom za razširitev zavarovalnega kritja ali za povečano nevarnost določena dodatna premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica...regres - zamudna sodba - dodatna premija - nevarnost
VSL sklep I Cp 272/2005VSL5121309.11.2005Civilni oddeleknepravdno pravoDelitev solastnih nepremičnin sodišče opravi po njihovem stanju in vrednosti v času odločanja.   delitev solastnine
VSL sklep I Cp 1306/2005VSL5121207.12.2005Civilni oddelekstvarno pravoObseg sodnega varstva po Stvarnopravnem zakoniku ne vsebuje (več) določbe o denarni kazni kot grožnji za prekršitev prepovedi sodišča glede nadaljnjega motenja, zato je tak tožbeni zahtevek treba zavrniti.   motenje posesti - obseg sodnega varstva
VSL sklep I Cp 5486/2005VSL5121125.01.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je bila v obravnavani zadevi tožba zavržena, tožeča stranka v pravdi ni uspela. Zato mora v skladu z določbo 1. odst. 154. člena ZPP toženi stranki povrniti odmerjene pravdne stroške.   stroški postopka
VSL sklep I Cp 568/2006VSL5121001.02.2006Civilni oddeleknepravdno pravoNeupoštvanje procesnih določb ZNP, ki urejajo postopek pridržanja, predstavlja bistveno kršitev določb nepravdnega postopka.   pridržanje osebe v psihiatrični zdravstveni organizaciji - bistvena kršitev določb postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Svojo pravico izvršuj tako, da ne prizadeneš tuje. Gaj.
Ita utere tuo ut alienum non laedas.