zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba I Cp 5240/2006VSL5125014.12.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravo - stvarno pravo - pogodbeno pravoDejstvo, da parkirno mesto v kupoprodajni pogodbi ni izrecno navedeno, še ne pomeni, da ne gre za sestavni del stanovanja, ki ga je tožeča stranka prodala tožencu. Dokazni postopek je pokazal, da je tožeča stranka parkirno mesto prodala skupaj s stanovanjem, zato je njen tožbeni zahtevek neutemeljen.   parkirno mesto - sestavni del stanovanja - predmet kupoprodajne pogodbe
VSL sklep I Cp 33/2007VSL5124921.02.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoPredhodnega vprašanja, v zvezi s katerim lahko sodišče prekine postopek v smislu določbe 13. člena ZPP v zvezi z 205. členom ZPP, ne predstavlja pravotvorno dejstvo, temveč pravica ali pravno razmerje. Sodišče lahko prekine postopek na podlagi določbe 156. člena Ustave RS, če istočasno sproži tudi postopek za oceno ustavnosti zakona oz. zakonske določbe.   prekinitev postopka - predhodno vprašanje - ocena neustavnosti zakonske določbe v pravdnem postopku
VSL sklep I Cp 926/2007VSL5124828.02.2007Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAČe nepremičnina (stanovanje) ni vpisano v zemljiški knjigi, zaznamba spora ni dopustna.   zaznamba spora - v zemljiški knjigi nevpisano stanovanje
VSL sodba I Cp 1972/2006VSL5124719.04.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoKer je bila tožena stranka zadolžena za vzdrževanje in varstvo magistralne ceste M1 ..po pogodbi (priloga B13), je bila zadolžena tudi za vzdrževanje spornega podvoza. Iz 5. člena pogodbe je med drugim določeno, da tožena stranka izvaja tudi vzdrževanje objektov na cestah, torej tudi spornega podvoza (60. člen ZC).   odgovornost vzdrževalca ceste - vzdrževanje podvoza
VSL sklep I Cp 637/2006VSL5124622.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka kot pravna oseba ne more biti oproščena plačila sodne takse za odgovor na tožbo, saj je lahko po določbi 5. odst. 168. člena ZPP pravna oseba lahko oproščena plačila sodne takse le za vloge, ki so navedene v 105.a členu ZPP, med temi pa ni odgovora na tožbo. Tudi po določbi 13. člena ZST pravne osebe ni mogoče oprostiti plačila sodnih taks, saj je iz besedila te določbe...oprostitev pravne osebe plačila sodnih taks
VSL sklep I Cp 4086/2005VSL5124510.05.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOIz določila 1. odstavka 128. člena ZD izhaja, da v primeru, ko je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu ne pride do dedovanja tistega dela njegovega premoženja, ki ustreza vrednosti pomoči. To premoženje torej ni predmet dedovanja in ne sodi v zapuščino, ampak preide v last države ali občine s trenutkom zapustnikove smrti.   dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu
VSL sklep I Cp 4566/05VSL5124405.04.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOObračunska vrednost zapuščine je podlaga za izračun nujnega deleža. Obračun je treba opraviti upoštevaje trditve strank.   poprava tožbe - obračunska vrednost zapuščine - nujni delež
VSL sklep I Cp 3169/2005VSL5124315.03.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoPri vročanju pisanj v tujino poleg avtonomnih pravil v ZPP upoštevati še sprejete in ratificirane mednarodne pravne akte, ki imajo prednost pred domačimi pavili. V konkretnem primeru je to Haaška konvencija o vročanju sodnih in zunaj sodnih pisanj v civilnih in trgovinskih zadevah (Ur. l. RS - MP, št. 19/00, Haaška konvencija), katere podpisnici sta Slovenija in Kanada. Če namembna država...vročanje - tujina - dejanska vročitev
VSL sklep I Cp 325/2006VSL5124215.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da je tožeča stranka tožbo v tej zadevi vložila prepozno oziroma po izteku 30-dnevnega roka iz 32. člena SPZ. Pritožbeno sodišče nima pomislekov o ugotovitvah sodišča prve stopnje o tem, da je toženec vrata mizarske delavnice, ki vodijo na dvorišče, v pritličju hiše .., Bled, zaprl že dne 3.12.2002. Tožnik pa s pritožbo tudi ni uspel...motenje posesti - rok za vložitev tožbe
VSL sodba I Cp 6158/2005VSL5124122.03.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravoSodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da lahko tožeča stranka individualne stroške posameznih stanovanj oziroma stroške za obratovanje skupnih prostorov, delov in naprav vtožuje v svojem imenu (in ne kot zastopnik stanovalcev) le, če je te račune plačala iz lastnih sredstev (ne pa npr. iz sredstev skupnosti stanovalcev). Tožeča stranka, ki tudi v pritožbi še zatrjuje, da je te...spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme - stroški upravljanja
VSL sodba I Cp 6280/2005VSL5124008.03.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPo določbi 1. odst. 206. člena ZOR odgovarjajo za škodo, ki jo povzročilo več oseb skupaj, vsi udeleženci solidarno. Navedena določba se nanaša na primere, ko je škodo povzročilo več oseb skupaj v smislu sostorilstva, tako da je bilo njihovo delovanje skupno in je med njimi tudi obstajala zavest o povezanosti. V takšnem primeru ni odločilno, katera od teh oseb je v resnici povzročila...skupna povzročitev škode
VSL sodba I Cp 673/2006VSL5123915.02.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOSodišče prve stopnje pravilno poudarja, da tožnica - dedinja, ki je v tej pravdi le prevzela oziroma zgolj vstopila v položaj svoje pravne prednice - preživljanke, ne more s tožbo uveljavljati drugačno voljo, kot pa jo je za časa življenja izkazala pokojna pravna prednica, ki se je zadovoljila z načinom izpolnitve pogodbe, ki ga je nudil toženec v skladu z njeno voljo oziroma v okviru...pogodba o dosmrtnem preživljanju - razveza - neizpolnitev pogodbe
VSL sodba I Cp 4704/2005VSL5123822.02.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoZa začetek teka zakonskih zamudnih obresti od terjatve, ki jo ima zavarovalnica po 939. členu ZOR, ni odločilno, kdaj je bil zavezanec obveščen o plačilu regresnega zahtevka, saj za takšno stališče ni podlage v citiranem določilu. Zahtevek zavarovanca proti odgovorni osebi je odškodninski, začetek teka zamudnih obresti pri odškodninskih zahtevkih pa ni odvisen od okoliščine, kdaj...regres - začetek teka zamudnih obresti
VSL sodba I Cp 1172/2006VSL5123708.03.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravoNajemnik neprofitnega stanovanja ali njegov zakonec oz. oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunajzakonski skupnosti, mora imeti v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo ob vložitvi tožbe, če se najemna pogodba odpoveduje iz tega razloga.   najemna pogodba za neprofitno stanovanje - odpoved pogodbe
VSL sklep I Cp 4719/2005VSL5123622.02.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVODedna izjava ne more biti podana pogojno, z rokom ali bremenom. Takšna izjava, dana pod pogojem, je veljavna, ker se šteje, kot da pogoja ni.   dedna izjava - pogoj
VSL sodba I Cp 4491/2005VSL5123512.04.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravoSklenitev najemne pogodbe za stanovanje za določen čas v nasprotju s 40. členom SZ nima za posledico preoblikovanja take pogodbe v najemno pogodbo za nedoločen čas. Glede na to in ker je čas, za katerega je bila najemna pogoba sklenjena, potekel, je tožena stranka dolžna satnovanje izprazniti in ga praznega izročiti tožeči stranki.   najemna pogodba za stanovanje za določen čas - potek časa - izpraznitev in izročitev stanovanja
VSL sodba I Cp 5763/2005VSL5123422.03.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoPo utrjeni sodni praksi je oškodovanec upravičen do povrnitve potrebnih stroškov za tujo nego in pomoč ne glede na to, kdo mu jo nudi. Dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki jih tožena stranka v pritožbi ne prereka, so, da je tožnik prva dva meseca po prometni nezgodi potreboval tujo pomoč 2 uri dnevno za zagotavljanje zahtevnejše osebne higiene ter pri najbolj elementarnih in...tuja pomoč - zamudne obresti
VSL sodba I Cp 1352/2006VSL5123312.04.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV zvezi z lisičenjem vozila je lastnik, če ta ni obenem tudi voznik, zavezanec le za plačilo odškodnine, če so lisice odstranjene s strani nepooblaščene osebe, namerno poškodovane, uničene ali odtujene.   lisičenje - odstranitev lisic po nepooblaščeni osebi - zavezanec za plačilo
VSL sklep I Cp 2240/2005VSL5123204.01.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoNaslovniku sodne pošiljke mora biti omogočeno, da je o njenem prispetju dejansko obveščen in jo ima tako možnost v 15 dneh prevzeti na v obvestilu določenem mestu.   vročanje - fikcija vročitve - dejanski prejem obvestila
VSL sodba I Cp 6303/2005VSL5123111.01.2006Civilni oddelekstvarno pravoGradnja objektov brez soglasja ostalih solastnikov pomeni opravljanje posla, ki presega okvir rednega upravljanja, saj je za tak poseb potrebno soglasje vseh solastnikov.   varstvo solastninske pravice pred posegom drugega solastnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Breme dokazovanja leži na tožniku.
Actori incumbit onus probandi.