zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 1060/2007VSL5127028.03.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseTožnik je pritožbo vložil zoper sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevku po tožbi in po nasprotni tožbi, z odločitvijo o obeh zahtevkih pa je tožnik propadel. Ker je tožnik izpodbijal odločitev prvostopenjskega sodišča tako glede odločitve po tožbi kot glede odločitve po nasprotni tožbi, je dolžan plačati sodno takso tako, kot da bi bilo o vsakem zahtevku odločeno posebej, tj....takse - taksa za pritožbo - tožba - nasprotna tožba - odmera sodne takse
VSL sodba I Cp 3565/2006VSL5126923.05.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoV zadevi ni podana pasivna legitimacija in je bilo treba zahtevek na restitucijo oziroma vrnitev groba zavrniti, saj je upravljavec pokopališča oddal grob novi stranki, ki je tam pokopala umrlega svojca. Ni mogoče naperiti dveh posebnih tožb proti upravljavcu pokopališča in proti novemu najemniku groba z zahtevkom na vzpostavitev prejšnjega stanja oziroma izkop drugega pokopanega in vrnitev...pogodbena odškodninska odgovornost upravljavca pokopališča - pasivna legitimacija - nujno sosporništvo
VSL sodba I Cp 988/2005VSL5126809.05.2007Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVONe gre za subjektivno spremembo tožbe, če tožnik toži določeno osebo kot podjetnika posameznika, pa nato ta oseba preneha obstojati kot samostojni podjetnik. S koncem stečajnega postopka nad s.p., upniki ne morejo od fizične osebe, kot nekdanjega s.p., ničesar zahtevati.   odgovornost za dolgove iz poslovanja samostojnega podjetnika - sprememba tožbe
VSL sklep I Cp 5995/2006VSL5126706.12.2006Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVOČe sodišče v katerikoli fazi postopka meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, je dolžno prekiniti postopek in na ustavno sodišče nasloviti pobudo na preizkus ustavnosti. Stranka lahko sodišču posreduje svoje mnenje o protiustavnosti relevantnega zakona, pri čemer sodišče na njeno pobudo ni vezano in zato v zvezi s pobudo tudi ni potrebno nikakršno odločanje. Ker...prekinitev postopka
VSL sodba I Cp 6613/2006VSL5126607.02.2007Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVODokler zapuščinski postopek traja, gre med dediči za skupno lastnino in nihče ne more v primeru spora zahtevati od drugega dediča izročitev stvari in plačilo uporabnine. Če sodišče zavrne tožbeni zahtevek, ne more odločati o pobotnem ugovoru tožene stranke.   skupna lastnina - pobotni ugovor
VSL sklep I Cp 2790/2006VSL5126508.11.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoO stroških v korist stranke, ki je upravičenec do brezplačne pravne pomoči po ZBPP, mora odločiti sodišče z odločbo, s katero se je postopek pred njim končal, izterjava tako odmerjenih stroškov pa preide z dnem pravnomočnosti te odločbe na Republiko Slovenijo.   stroški postopka - odmera pravdnih stroškov - povrnitev stroškov zastopanja v postopku brezplačne pravne pomoči dodeljenega odvetnika
VSL sodba in sklep I Cp 1680/2006VSL5126406.09.2006Civilni oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravoNičnostni zahtevek se uveljavlja s t. i. ugotovitveno tožbo, medtem ko je tožba za uveljavljanje izpodbojnosti oblikovalne narave. S slednjo se pravno razmerje ustanavlja, preoblikuje oziroma odpravlja, kar je močnejša oblika pravnega varstva kot ugotovitvena tožba, ki zgolj ugotavlja obstoj/neobstoj pravnega razmerja. Če bi sodišče tožniku, ko bi ta uveljavljal šibkejše pravno varstvo...ničnost - izpodbojnost - ugotovitvena tožba - oblikovalna tožba - prekluzija - zastaranje
VSL sklep I Cp 2986/06VSL5126308.06.2006Civilni oddelekdenacionalizacijaDoločba prvega odstavka 29. člena ZDen se ne nanaša le na najemna razmerja, ampak tudi na temu podobna razmerja. Če bi se ugotovilo, da v stanovanjih živijo osebe, ki so bile ob uveljavitvi SZ imetniki stanovanjske pravice in so kot takšni namesto sklenitve najemne pogodbe (prim. 147. člen SZ), izkoristili pravico do odkupa po privatizacijskih določbah SZ (prim. 117. člen SZ), vendar so...oblika vrnitve - vrnitev večstanovanjske hiše - vrnitev v last in posest - vrnitev z vzpostavitvijo lastninske pravice - najemnemu razmerju podobno razmerje
VSL sklep I Cp 4323/2006VSL5126202.08.2006Civilni oddeleksodne takseKo sodišče dovoli stranki odlog plačila sodne takse, plačilo sodne takse ni več procesna predpostavka za obravnavanje tožbe. Sodišče je tožbo dolžno obravnavati, čeprav stranka ne plača sodne takse v roku za katerega mu je bilo plačilo določeno.   sodna taksa - procesna predpostavka - odlog plačila
VSL sodba I Cp 5568/2005VSL5126122.06.2006Civilni oddelekstvarno pravoTako po določbah ZTLR kot ODZ sta predpostavki pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem dobra vera in dvajsetletna posest. Po obeh predpisih se v priposestvovalno dobo všteva čas, ko so predniki sedanjega posestnika imeli stvar v posesti kot dobroverni posestniki (drugi odstavek 30. člena ZTLR). Vendar to ne pomeni, da mora biti slednji posestnik dedič prejšnjega posestnika. Gre za...pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - računanje dobe
VSL sodba I Cp 4698/05VSL5126030.08.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoBančna garancija, opremljena s klavzulo "na prvi poziv", banki onemogoča, da bi zoper upravičenca uveljavljala ugovore, ki jih naročitelj kot dolžnik lahko uveljavlja proti njemu iz zavarovane obveznosti, zato tudi toženčevega ugovora, da je banka bančno garancijo unovčila, čeprav za unovčenje niso bili izpolnjeni pogoji, ni mogoče upoštevati. Toženec ne more podati ugovora, da je...bančna garancija - bančna garancija na prvi poziv - bianko lastna menica - menično pooblastilo - dospelost menice - zapadlost menice - aval - avalist - menični porok
VSL sklep I Cp 5965/2005VSL5125905.07.2006Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnik ima proti upniku pravico do povračila škode, ki mu je bila prizadejana z začasno odredbo, čeprav je bila utemeljena po določbah ZIP, je pa bil tožbeni zahtevek, ki je bil zavarovan z njo, zavrnjen, ker terjatve ni bilo.   povrnitev škode dolžniku zaradi neutemeljene začasne odredbe
VSL sodba I Cp 209/2006VSL5125805.07.2006Civilni oddelekobligacijsko pravo - zavarovalno pravoRes je pokojna XX, mati in žena tožnikov, zastopnici toženke (zavarovalnice) na vprašanja o boleznih, zdravljenju in operacijah pred podpisom ponudbe za življenjsko zavarovanje dala neresnične podatke, saj so na ponudbi vsi odgovori s tem v zvezi negativni, čeprav je bila pokojna do podpisa ponudbe že zdravljena zaradi metastatskega malignega melanoma. Vendar pa toženka zavarovalne pogodbe...zavarovalna pogodba - življenjsko zavarovanje - smrt sklenitelja (zavarovanca) - (ne)namerna neresnična prijava ali zamolčanje okoliščin - izplačilo zavarovalnine
VSL sodba I Cp 4102/05VSL5125707.06.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOPri vrednotenju pravnega stroškovnika pravične denarne odškodnine mora biti denarni znesek zadoščenja vpet tudi v širše družbene okvire, ki se na področju odškodninskega prava izražajo zlasti skozi medsebojna razmerja med manjšimi, večjimi in katastrofalnimi škodami in odškodninami zanje. V tem razmerju se zrcali vrednostni sistem oziroma odnos določene družbe v določenem času do...povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic
VSL sklep I Cp 6375/2005VSL5125622.03.2006Civilni oddelekstvarno pravoČe se nujna pot določi po že obstoječi poti se pri izračunu nadomestila upošteva vrednost zgrajene poti ter število subjektov, ki imajo pravico pot uporabljati.   nadomestilo za nujno pot
VSL sklep I Cp 7651/2006VSL5125531.01.2007Civilni oddelekstanovanjsko pravo - stvarno pravo - civilno procesno pravoToženec je v spornem stanovanju (ta se nahaja v isti stanovanjski hiši kot tožničino, in sicer v pritličju) do razveze bival kot tožničin soprog, odtlej pa (vse do vložitve tožbe dne 05.07.2004) očitno s tožničinim dovoljenjem. Pravno podlago tožničinega tožbenega zahtevka tako predstavlja določba 92. člena SPZ in ne SZ-1, saj toženec v spornem stanovanju ni nikdar bival kot najemnik,...izselitev - materialnopravdno vodstvo - lastninska pravica - solastnina - skupno premoženje zakoncev - predhodno vprašanje - procesne pravice - vrnitev stvari
VSL sodba I Cp 5389/2006VSL5125407.02.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoPosledica kršitve notifikacijske dolžnosti ni prenehanje porokove obveznosti, temveč upnikova odškodninska odgovornost. Porok je svoje obveznosti prost le, če dokaže, da je od upnika zahteval, da ta v roku enega meseca po zapadlosti terjatve le-to terja od glavnega dolžnika, upnik pa tega ni storil. Ker toženka v obravnavani zadevi ni dokazala, da je tako zahtevo upnici postavila, njena...poroštvo - porok - notifikacijska dolžnost - kršitev notifikacijske dolžnosti - porokova zahteva za izterjavo od glavnega dolžnika
VSL sklep I Cp 6297/2006VSL5125307.02.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravo - mednarodno zasebno pravoPodružnica tujega podjetja se vpisuje v sodni register, nima pa lastnosti pravne osebe, zato ne more biti samostojna pravdna stranka v postopku. V primeru, da gre za državi, ki sta članici Evropske skupnosti, je treba za določanje pristojnosti uporabiti določbe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah in ne...podružnica tujega podjetja - sposobnost biti pravdna stranka - odpravljiva napaka - mednarodna pristojnost - uporaba prava - spor z mednarodnim elementom - načelo koneksnosti - karakteristična izpolnitev
VSL sodba I Cp 960/2005VSL5125206.10.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA - ZEMLJIŠKI KATASTERPostavljen zahtevek ne vsebuje izvršilnega naslova za dopustitev parcelacije, izvedba parcelacije na podlagi takšne sodne odločbe pa zato skladno z drugim odstavkom 45. člena ZENDMPE ne bi bila mogoča.   predmet prenosa lastninske pravice - del parcele - parcelacija - tožbeni zahtevek - predhodno vprašanje
VSL sklep I Cp 2475/2006VSL5125120.12.2006Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZSKZ v 2. odstavku 3. člena določa, da se za prenos tistih kmetijskih zemljišč in gozdov z zadruge na RS, ki jih je zadruga pridobila na neodplačen način, so pa po samem zakonu postali last RS, smiselno uporablja Navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). To navodilo...vknjižba lastninske pravice - pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov z zadruge na rs - overitev zemljiškoknjižnega dovolila
 izberi vse

izbrane: izvozi

Slepi naj ne sodi o barvi.
Caecus ne iudicet de colore.