zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep IV Cp 3563/2005VSL5132320.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe glede preživljanja otroka mora biti z verjetnostjo izkazano, da bo otrok zaradi pomanjkanja sredstev za preživljanje ogrožen. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da tega dejstva tožnica v predlogu za izdajo začasne odredbe ni niti zatrjevala, da pa dohodki tožnice zadoščajo za nujno preživljanje otroka. Kadar eden od staršev drugemu neutemeljeno onemogoča...varstvo in vzgoja otroka - začasna odredba - koristi otroka
VSL sklep IV Cp 2736/2005VSL5132206.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOMed stroške za zadovoljevanje potreb preživninskega zavezanca nedvomno spadajo stroški hrane, obleke, obutve, režijski stroški (kot so stroški elektrike, vode, komunale, ogrevanja in telefona) ter stroški najemnine. Dejstvo, da je te njene stroške ob prvi določitvi preživnine še med trajanjem zakonske zveze kril bivši mož in mu je bila zato tudi določena nekoliko nižja preživnina,...preživljanje zakonca - preživnina - spremenjene razmere
VSL sklep IV Cp 1172/05VSL5132129.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOIz dejstev, ki so navedena v tožbi je razvidno, da tožnik želi izpodbiti veljavnost izjave o pripoznanju očetovstva, tožbeni zahtevek pa je oblikovan tako, kot da izpodbija domnevno očetovstvo otroka, rojenega v zakonski zvezi. Tožba je zato nesklepčna, saj iz zatrjevanih dejstev ne izhaja utemeljenost zahtevka. Sodišče prve stopnje je tudi pravilno opozorilo, da bi moral tožnik s tožbo...izpodbijanje
VSL sodba IV Cp 1510/2005VSL5132006.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOOcena izvedencev je bila, da je očetov odnos do otroka primernejši, toplejši, z izrazitim posluhom za otrokove potrebe in koristi in da se to odraža tudi v čustveni navezanosti dečka na očeta, kar je še posebej slikovito in nazorno orisala izvedenka ob opisu srečanja s staršema in otrokom. Kljub popolnoma jasnim in enotnim trem strokovnim mnenjem je sodišče prve stopnje brez ustreznega...zunajzakonska skupnost
VSL sklep IV Cp 3190/2005VSL5131906.07.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOOdvzem pravice do stikov z otrokom, oziroma prepoved stikov je popolna omejitev stikov z otrokom, kakršnakoli določitev obsega stikov in načina izvrševanja stikov pa je delna omejitev stikov z otrokom. Tako predlog matere, kot predlog očeta je po svoji vsebini predlog, naj sodišče zaradi varstva koristi otroka stike z očetom omeji. Zato je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo določbo...otrokova želja
VSL sklep IV Cp 2292/2005VSL5131820.07.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoV konkretnem primeru se je postopek zaradi razveze zakonske zveze začel na podlagi predloga obeh zakoncev za sporazumno razvezo. Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, eden od zakoncev med postopkom odstopi od tega predloga, senat ustavi postopek (2. odstavek 415. člena ZPP).   umik predloga - razveza zakonske zveze
VSL sodba IV Cp 1955/2005VSL5131708.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOKer dejstvo spremembe odločbe o varstvu in vzgoji ni razvidno iz izreka sodbe (1. točka izreka), je pritožbeno sodišče v tem delu, da bi preprečilo situacijo, v kateri bi obstajala dva nasprotujoča si izvršilna naslova o tem, kateremu od staršev naj se zaupata v varstvo in vzgojo mladoletna otroka, po uradni dolžnosti delno ugodilo pritožbi tožeče stranke in sodbo v tem delu spremenilo...sprememba odločbe o varstvu in vzgoji mladoletnega otroka - izvršljivost - vezanost na zahtevek
VSL sodba IV Cp 2973/2005VSL5131616.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOVišina preživnine mora biti taka, da je sposobna zagotoviti otrokovo korist, kar pomeni, da mora biti primerna za uspešen celotni razvoj otroka, zato ni dovolj, da zajema le stroške najosnovnejših sredstev za njegovo preživetje. Zmožnost staršev za preživljanje mladoletnih otrok je treba presojati strogo: po materialnih in pridobitnih zmožnostih staršev. V obravnavanem primeru je treba...preživnina - mladoletni otrok
VSL sklep IV Cp 2416/2005VSL5131508.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOV pritožbenem postopku velja načelo prepovedi navajanja novot z omejitvijo, da je navajanje novih dejstev in dokazov dopustno, če je izpolnjen pogoj nekrivde (primerjaj s 1. odstavkom 337. člena Zakona o pravdnem postopku, ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Nobenega dvoma ne more biti, da je nekrivda podana, če gre za dokaze, glede katerih je stranka pridobila možnost, da jih uveljavlja šele po...krivda - nov dokaz - izvršba - ugovor
VSL sklep R 721/2005VSL5131429.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo določbi 2. odstavka 22. člena ZPP se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno le v primeru, če je kakšno drugo sodišče izključno pristojno in sicer ob predhodnem preizkusu tožbe. V predmetnem sporu tožeča stranka regresno zahteva od tožene stranke - zavarovanca iz pogodbe za zavarovanje avtomobilske odgovornosti zaradi izgube zavarovalnih pravic plačilo...krajevna pristojnost
VSL sodba IV Cp 2144/2005VSL5131319.05.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOKer je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je pred pobegom toženca iz Slovenije ta imel dohodke, ki so mu dopuščale nakup avtomobila Mercedes in ima še polovico hiše, sicer pa je pridobitno sposoben, je prisojena preživnina 25.000,00 SIT za mladoletno hčerko, ob njenih 80.000,00 SIT visokih potrebah, primerna. Zato pritožba začasnega zastopnika ne more biti utemeljena.   preživljanje otrok
VSL sklep IV Cp 2783/2005VSL5131222.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOKer je sodišče prve stopnje v izreku določilo, da preživnina prične teči od trenutka, ko se bo v prihodnosti mati odselila od očeta, je s tem izrek nerazumljiv, saj trenutek zapadlosti denarnega zahtevka ni znan in ni mogoče opraviti valorizacije preživnine pri centru za socialno delo. Če so stiki sporni, naj sodišče prve stopnje tudi v mejah 106. čl. ZZZDR določi, kako bo potekal...določitev preživnine
VSL sklep IV Cp 1133/2005VSL5131108.06.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOKer je dolžnik vedel, da upnik - sklad otroku plačuje nadomestilo preživnine, s plačili zakoniti zastopnici otroka, terjatev upnika - sklada ni prenehala.   izpolnitev obveznosti
VSL sodba in sklep I Cp 6104/2006VSL5127820.06.2007Civilni oddelekmednarodno zasebno pravoToženčevi prihranki, glede katerih tožnica zahteva ugotovitev, da sodijo v skupno premoženje in njen delež na njih v višini 1/2, se nahajajo v Švici in so posledica pravne ureditve v Švici. Pritožbeno sodišče ocenjuje, da dejanskega stanja, ki izvira iz kompleksnih pravnih institutov oziroma sistemov (kot sta pokojninsko zavarovanje in druge oblike varčevanja) nekega pravnega območja,...spor z mednarodnim elementom - uporaba prava - načelo koneksnosti -izključitvena klavzula
VSL sklep I Cp 7472/2006VSL5127727.06.2007Civilni oddeleknepravdno pravoSodišče mora presoditi, ali je nujna pot na način, kot jo predlaga predlagatelj, dopustna, upoštevajoč pri tem ne le določila SPZ o dovolitvi nujne poti, temveč tudi določila drugih specialnih zakonov, kadar nujna pot poteka po zemljiščih, za katera velja poseben režim. V konkretnem primeru predlagatelja predlagata določitev nujne poti tudi preko nepremičnine, ki v naravi predstavlja...nujna pot - vodno zemljišče - poseg v prostor na vodnem zemljišču
VSL sodba I Cp 6739/2006VSL5127606.06.2007Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV sodni praksi je bilo ustaljeno stališče o valorizaciji akontacij oziroma plačanih zneskov s strani zavarovalnic oškodovancem na račun odškodnine. Stališče izvira iz časa nenormalnih ekonomskih razmer zaradi visoke inflacije, ki je porušila vrednostna razmerja. Te razmere so bile razlog, da so bile predpisane visoke zamudne obresti, zaradi česar je prevladalo stališče, da se zamudne...odškodnina za nepremoženjsko škodo - valorizacija plačanega dela odškodnine - načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča - tek zakonskih zamudnih obresti - uveljavitev OZ - uveljavitev ZPOMZO-1
VSL sklep I Cp 2077/2007VSL5127416.05.2007Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGANičnost, na katero mora paziti zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžnosti, je zgolj ničnost zemljiškoknjižnega dovolila kot takega, neodvisno od posla, na podlagi katerega je bilo le to izdano.   vpis lastninske pravice - ničnost zemljiškoknjižnega dovolila
VSL sklep I Cp 923/2007VSL5127311.04.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGASamo pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je lahko podlaga za vpis zaznambe izvršbe in vknjižbe hipoteke.   zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSL sodba I Cp 6480/2006VSL5127207.02.2007Civilni oddelekpravo intelektualne lastnineV spornem primeru je bil arhitekturni objekt - oprema hotelske igralnice, odstranjen in nadomeščen z novim. Nameščena je bila povsem druga in drugačna oprema, spremenjena so bila gradbena in obrtniška dela ter instalacije, ostala je le stara etažna plošča in stari vertikalni stebri. Zato predstavlja materialnopravno podlago za rešitev sporne zadeve določba 3. odstavka 45. člena ZASP, po...uničenje arhitekturnega objekta - moralne avtorske pravice - hotelska igralnica
VSL sklep I Cp 620/2007VSL5127107.03.2007Civilni oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoPrvostopno sodišče je pravilno interpretiralo odločbo Ustavnega sodišča, opr. št. U-I-202/93, z dne 6.10.1994, v kateri je izraženo stališče, da dogovor o obrestih, ki v razmerah razmeroma stabilne valute v kratkem času dosežejo znesek posojene glavnice, ne glede na to ali so podani elementi oderuštva, očitno krši splošna načela, med njimi tudi načelo pogodbene avtonomije strank z...pogodbene obresti - ničnost dogovora o višini obresti - materialno procesno vodstvo - ugotavljanje višine bančne obrestne mere
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dogovore je treba spoštovati.
Pacta sunt servanda.