zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba in sklep IV Cp 3486/2005VSL5134318.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVODejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, da je toženka vztrajno preprečevala otrokove stike z očetom, ki je zaprosil za strokovno pomoč Centra za socialno delo G.; da stikov ni bilo mogoče izvrševati niti ob njihovi pomoči kljub odločbi Centra za socialno delo G. z dne 27.12.2002 o dovolitvi izvršbe; da je tožnik po svojih osebnostnih lastnostih primeren za očeta; da živi v...dodelitev otroka
VSL sodba IV Cp 3405/2005VSL5134213.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOTemeljno vodilo sodišču in drugim organom, ki odločajo o mladoletnih otrocih, njihovih pravicah in razmerjih, je zagotavljanje otrokove koristi. Pojma otrokova korist pozitivna zakonodaja ne opredeljuje, iz določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa je mogoče na abstraktni ravni opredeliti, da je v korist otroka takšno ravnanje, s katerim se zagotavlja otroku pogoje za zdravo...dodelitev otroka - koristi otroka
VSL sklep IV Cp 1113/2005VSL5134123.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOTožnika sta za bila za vložitev ugotovitvene tožbe napotena s sklepom zapuščinskega sodišča, in sicer, da vložita tožbo na ugotovitev obstoja izvenzakonske skupnosti pokojne x s pokojnim y in s tem dedne pravice x. Tožnika sta prvotno tožbo vsaj delno vložila v skladu z napotitvenim sklepom zapuščinskega sodišča, kasneje pa sta zahtevala, da se ugotovi obstoj izvenzakonske skupnosti...ugotovitvena tožba - pravni interes - zavrženje tožbe - izvenzakonska skupnost
VSL sklep IV Cp 1970/2005VSL5134023.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSodišče prve stopnje je napačno štelo, da mora v primeru, ko je stranki odobrena brezplačna pravna pomoč v obliki zastopanja pred sodiščem in ji je z odločbo pristojnega organa za BPP določen odvetnik, tako določen odvetnik predložiti pooblastilo stranke v skladu s 1. odstavkom 98. člena ZPP. Odvetnik, ki ga določi pristojni organ za BPP, je pooblaščenec na podlagi odločbe organa...pooblastilo - začasna odredba - sklep o izvršbi - izvršilno sredstvo
VSL sklep IV Cp 3664/2005VSL5133918.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVONe more biti dvoma, da ima upnik od zavezanca pravico terjati - na podlagi zakonske cesije - tudi zakonske zamudne obresti od izplačanih zneskov. Vendar pa taka določba sama po sebi še ne pomeni, da je mogoče voditi izvršbo tudi za zakonske zamudne obresti, ne da bi izvršilni naslov vseboval dolžnost njihovega plačila. Zakon upniku daje pravico, da zahteva zamudne obresti od izplačanih...izvršilni naslov - zamudne obresti
VSL sodba in sklep IV Cp 2569/2005VSL5133808.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVONamen stikov s staršem, ki otroka nima pri sebi, je med drugim v ohranitvi odnosov, ki sicer obstajajo med starši in otroki, ki živijo skupaj. Te odnose odlikuje enakopravnost pri izvrševanju pravic in dolžnosti staršev vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Tudi če starša ne živita več skupaj, to ne pomeni, da tisti od staršev, pri katerem je otrok, nima nobenih dolžnosti...varstvo in vzgoja otroka
VSL sklep IV Cp 929/2005VSL5133708.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODoločilo 58. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) predpisuje postopek, kako izvršilni sodnik odloča o spornih dejstvih, nikakor pa ne izključuje splošnega pravila o tem, kaj predstavlja predmet dokazovanja v pravdnem oz. izvršilnem postopku. Predmet dokazovanja so med drugim dejstva, na katera stranke opirajo svoje zahtevke oz. ugovore. Izjema pa velja za priznana dejstva (1. odst. 214....primernost izvršilnega naslova - obrestna mera - zamudne obresti
VSL sklep R 748/2005VSL5133606.07.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoZa odločanje v sporu iz najemnega razmerja, kadar sta stranki spora osebi iz 1. ali 2. točke 1. odstavka 481. člena ZPP, je ne glede na vrednost spornega predmeta, stvarno pristojno okrožno sodišče.   spor o stvarni pristojnosti - najemno razmerje - gospodarski spor
VSL sklep IV Cp 3734/2005VSL5133527.07.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOIzdaja začasne odredbe o stikih po 106. členu ZZZDR ne more teči vzporedno s pravdo na razvezo zakonske zveze, dodelitve otroka, plačevanja preživnine in določitvi stikov. Gre za podvajanje postopkov, saj po določbi 411. člena ZPP sodišče odloči o začasni odredbi v zvezi s stiki v pravdnem postopku med pravo.   začasna odredba
VSL sklep IV Cp 3060/2005VSL5133420.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO1. Ni dvoma, da je treba določbo 98. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razlagati tako, da lahko otrok s tožbo izpodbija očetovstvo do dopolnjenega 23. leta, ne pa le v petih letih od dneva, ko postane polnoleten. 2. Tožena stranka utemeljeno izpostavlja daljnosežen pomen odločitve v tem paternitetnem sporu. V tovrstnih pravdah mora biti možnost pravne ali dejanske zmote...izpodbijanje priznanja očetovstva - aktivna legitimacija
VSL sodba IV Cp 3270/2005VSL5133303.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVODejstvo, da zalaganje obveznosti iz naslova preživljanja namesto drugega nima značaja čiste denarne terjatve, pa je narekovalo spremembo izpodbijane sodbe v obrestnem delu v skladu z načelnim pravnim mnenjem Vrhovnega sodišča. Ob pravilni uporabi materialnega prava je tožena stranka glede povračilne obveznosti za leto 1999, 2000 in 2001 v zamudi od 1.1.2002, glede povračilne obveznosti...verzija - obresti - čista denarna terjatev
VSL sklep R 659/2005VSL5133216.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOKer sklep o izvršbi še ni bil izdan, je treba šteti predlog upnika, da se izvršba opravi z novim izvršilnim sredstvom, le kot dopolnitev prvotnega predloga. Ker gre za izvršbo na nepremičnino, je izključno krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem izvršilnem sredstvu.   spor o pristojnosti - novo izvršilno sredstvo - nepremičnina
VSL sodba IV Cp 3804/2005VSL5133118.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOTožeča stranka pravni standard rednega šolanja tolmači preozko. Ni mogoče šteti, če otrok preneha s šolanjem, nato pa ga ponovno nadaljuje in svoje obveznosti redno izpolnjuje, da je preživninska obveznost preživninskega zavezanca ugasnila. V skladu s sodno prakso je treba preživninskemu upravičencu preživnino priznati vsaj od trenutka rednega šolanja dalje, prav to obdobje pa je,...znižanje preživnine - spremenjene okoliščine - pristojnost
VSL sklep IV Cp 2738/2005VSL5133008.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOOkrožno sodišče ni pristojno za izdajo sklepa o sporazumu o preživnini med starši in polnoletnimi otroki.   preživnina za otroka
VSL sodba IV Cp 2893/2005VSL5132920.07.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOObveznost staršev preživljati svoje otroke sicer nastane z rojstvom otroka ter glede na svojo naravo dospe v plačilo vsak mesec. V sporih zaradi zakonitega preživljanja otrok je zato preživninski upravičenec upravičen zahtevati plačilo zamudnih obresti tako od preživninskih obrokov, ki so do dneva sojenja sodišča prve stopnje že zapadli v plačilo, kot tudi od prisojenih bodočih...zamudne obresti - zvišanje preživnine
VSL sklep IV Cp 1294/2005VSL5132808.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOKer se je v predmetnem sporu izpostavilo vprašanje preprečevanja stikov med očetom in mladoletno B. s strani matere, je to, upoštevajoč abstraktno dejansko stanje iz 6. odstavka 106. člena ZZZDR-UPB1, terjalo razčiščevanje določenih pravnorelevantnih okoliščin.   pravica
VSL sklep IV Cp 3363/2005VSL5132718.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnica bi lahko obveznost, z učinkom prenehanja terjatve, izpolnila prejšnjemu upniku (preživninskemu upravičencu) le do trenutka, ko jo je sedanji upnik obvestil o prehodu terjatve nanj. Drugače povedano: dolžničina obveznost bi zaradi izpolnitve prejšnjemu upniku prenehala le, če za prehod terjatve ne bi vedela, sicer pa obveznost ostane in jo mora izpolniti prevzemniku terjatve...preživnina - subrogacija
VSL sklep IV Cp 3192/2005VSL5132630.06.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOKer sodišče prve stopnje ni izvedlo vseh predlaganih dokazov, tožnica pa je le zatrjevala le en hud konflikt, je odločitev, da se mora toženec izseliti iz solastne hiše preuranjena za pravilno uporabo 2. odstavka 411. člena ZPP v zvezi z 272. členom ZIZ. Gre za konkurenco več z Ustavo zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin (lastninska pravica, pravica do nedotakljivosti...izselitev iz stanovanja - nasilniško obnašanje
VSL sklep IV Cp 3871/2005VSL5132510.08.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOEnkratni dogodek v postopku razveze (toženec je proti tožnici vrgel krožnik s pizzo) še ne pomeni, da je izpolnjen zakonski dejanski stan nasilja iz 411. člena ZPP, ki bi dopuščal, da se mora toženec do konca razveznega postopka iz stanovanja izseliti. Tožnica ni dokazala, da bi ji toženec grozil, jo davil, lovil z nožem. Sodišče pa ocenjuje, da je toženec sicer slabše samokontrole,...začasna odredba - izselitev iz hišniškega stanovanja
VSL sklep IV Cp 2610/2005VSL5132413.07.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOZa vrnitev v prejšnje stanje mora biti poleg drugih pogojev izkazano tudi, da je stranki zaradi zamude naroka nastala škoda, ki se kaže v tem, da ne more na drug način doseči cilja, ki ga je nameravala uresničiti z zamujenim procesnim dejanjem. Tožnik meni, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno zavrnilo predlog tožnikovega pooblaščenca za preložitev naroka za zaslišanje tožnika, ker...vrnitev v prejšnje stanje - zamuda naroka - preživljanje polnoletnih otrok
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je najvarnejši vodja pri delu sodnikov.
Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor.