zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba II Cp 1892/98VSL4301826.01.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoSodišče je utemeljeno štelo, da je toženec umaknil ugovor zoper višino računa saj je pri plačilu računa sam določil, da izpolnjuje obveznosti iz računa. Sodišče je tožencu utemeljeno naložilo plačilo zakonitih zamudnih obresti od zapadlosti računa dalje od celotnega zneska računa.   izpolnitev obveznosti - zamudne obresti
VSL sklep II Cp 833/98VSL4301919.01.2000Civilni oddelekstvarno pravoKer je tožeča stranka dokazala, da je na spornem delu zemljišča kosila travo, rezala grmičevje in vezala butare, je s tem dokazala posest na stvarjo in ima ob nespornih drugih odločilnih dejstvih pravico zahtevati varstvo pred motenjem posesti.   motenje posesti - varstvo pred motenjem posesti
VSL sodba II Cp 1708/99VSL4302117.02.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoZamudne obresti od prisojene materialne škode tečejo od dneva cenitve škode, ki je bila podlaga za prisojo materialne škode.   odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - obojestranska krivda - povrnitev gmotne škode - zamudne obresti
VSL sodba II Cp 1914/98VSL4302302.02.2000Civilni oddelekstanovanjsko pravoPogodba o prodaji stanovanja po privatizacijskih določbah SZ ni nična, ampak le izpodbojna. Izpodbija pa jo lahko le privatizacijski upravičenec, vendar le ob pogoju, da hkrati (v roku dveh let iz 123. čl. SZ) vloži tožbo na sklenitev pogodbe za stanovanje po določbi 117. čl. SZ   izpodbojnost
VSL sodba II Cp 352/99VSL4302402.02.2000Civilni oddelekobligacijsko pravoProdajalec odgovarja za stvarne napake (če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet), ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne.   prodaja - stvarna napaka - skrita napaka - razdrtje pogodbe - odpoved pravici - odgovornost za škodo od nevarne stvari
VSL sklep II Cp 21/2000VSL4302519.01.2000Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAIzpolnjen je pogoj za dovolitev zaznambe spora glede na določbo 44. člena ZZK.   zaznamba spora
VSL sklep II Cp 59/2000VSL4302627.01.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseKer tožnik ni predložil potrdila o premoženjskem stanju, potrdila o dohodkih družinskih članov in o svojih dohodkih ter dokaz o dohodnini, je sodišče prve stopnje po opravljenem pozivu, naj vse to predloži, pravilno zavrnilo predlog za oprostitev plačila sodnih taks.   oprostitev plačila sodne takse
VSL sodba II Cp 1338/99VSL4314815.03.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOObjektivno odgovorna tožena stranka (174. čl. ZOR) je dokazovala, da je za nesrečo pri delu s povečano nevarnostjo (173. čl. ZOR) in s tem tožniku nastalo škodo, deloma (do 20 %) kriv oškodovanec - tožnik sam (tretji odstavek 177. čl. ZOR), zato je oškodovanec dolžan trpeti do ugotovljene višine svoje krivde svojo škodo sam.   objektivna odgovornost - deljena odgovornost
VSL sodba I Cp 2118/99VSL4323912.01.2000Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOZaradi razveze zakonske zveze se ekonomski položaj otroka ne sme poslabšati seveda upoštevajoč gmotne zmožnosti staršev.   preživnina - višina preživnine
VSL sklep I Cp 366/2000VSL4332508.03.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoV zemljiškoknjižnih zadevah je revizija nedovoljena.   revizija
VSL sodba I Cp 1049/2000VSL4340029.06.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOPrenašanje oz. nameščanje 40 kg težke lestve na vozilo ne predstavlja nevarne dejavnosti.   nevarna dejavnost
VSL sodba I Cp 1718/99VSL4341527.01.2000Civilni oddelekDEDNO PRAVOEnotnost (istočasnost) pravnih dejanj pri sestavi pismene oporoke pred pričami - podpisa oporočitelja, njegove izjave, da gre za njegovo oporoko in podpisu obeh oporočnih prič je pogoj za veljavnost oporoke.   veljavnost oporoke
VSL sklep I Cp 1192/99VSL4353404.05.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoČlena 14 in 15 ZSam namreč določata glede izdaje posebne odločbe tistemu zavezancu za samoprispevek, kateremu obveznost ni bila predpisana s posebno odločbo, pristojnost upravnega organa in glede izterjave obveznosti od zavezanca izterjavo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov, torej v (davčnem) upravnem postopku, kar torej pomeni, da se tudi o vseh tistih vprašanjih, o katerih ni...stvarna pristojnost sodišča - izterjava neplačanega samoprispevka
VSL sklep III Cp 351/2000VSL4362405.04.2000Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnica lahko umakne že vloženo pravno sredstvo do izdaje odločbe sodišča, ki je pristojno za odločanje o tem pravnem sredstvu.   umik ugovora
VSL sklep III Cp 385/2000VSL4376812.04.2000Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklicevanje dolžnikov, da sta v zmoti zastavila svoje nepremičnine ne more biti pravno upoštevno in ne predstavlja razloga, ki bi preprečeval izvršbo, ki je bila dovoljena na podlagi sodne poravnave.   ugovor zoper sklep o izvršbi
VSL sodba I Cp 198/99VSL4384206.10.1999Civilni oddelekstanovanjsko pravoToženec v stanovanju ni nezakonito, čeprav nima sklenjene najemne pogodbe, ker mu tožeča stranka ni omogočila sklenitve najemne pogodbe.   stanovanjska najemna razmerja - tožba na izpraznitev stanovanja
VSL sodba I Cp 597/99VSL4392305.07.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOToženec, ki je kot trasant naklepno izdajal nekrite čeke, je banki kot trasatu, ki ji je naročil izkup oziroma izplačilo teh čekov tretjim osebam, za škodo objektivno odgovoren. Ob svojem (tudi krivdnem) ravnanju se ne more sklicevati na sokrivdo tožeče stranke, saj bi se svoje odgovornosti iz 760. člena ZOR (delno) oprostil le z zatrjevanjem in dokazovanjem okoliščin, nastalih po sklenitvi...čekovna goljufija - pogodba o tekočem računu - trasirani ček - pogodba o naročilu
VSL sodba II Cp 611/2000VSL4402506.05.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOKer tožeča stranka ni izkazala, da bi bile vzrok za izbruh njegove duševne bolezni razmere na služenju vojaškega roka, so pa te razmere lahko delovale kot pospešujoč faktor pri nastanku bolezenskih znakov, tožena stranka za njegovo škodo ne odgovarja, ker tožeča stranka ni dokazala nedopustnega ravnanja tožene stranke in vzročne zveze med nastankom škode in nedopustnim ravnanjem,...odškodninska obveznost - služenje vojaškega roka
VSL sodba II Cp 1828/99VSL4411327.09.2000Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOTožnici, ki je v nesreči utrpela vreznine po čelu, bradi, desni podlahti in hrbtišču desne roke ter odprt izpahnjen zlom levega gležnja, je priznano 1,000.000,00 SIT denarne odškodnine za telesne bolečine, 100.000,00 SIT za strah, 1,300.000,00 SIT za duševne bolečine za zmanjšanje življenjskih aktivnosti ter 100.000,00 SIT za duševne bolečine zaradi skaženosti.   odškodnina za negmotno škodo
VSL sklep III Cp 2080/99VSL4422508.03.2000Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUtemeljenost upnikove terjatve se po razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba, ugotavlja v pravdnem postopku. Dolžnik torej neutemeljeno izpodbija na določilu 2. odst. 62. čl. ZIZ temelječi sklep izvršilnega sodišča s predlogom, da se že v tej fazi postopka sklep o izvršbi v celoti razveljavi in upnikov predlog zavrne.   sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - pritožba dolžnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Najboljši razlagalec zakonov je (ustaljena) navada.
Optima legum interpres consuetudo.