zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba in sklep II Cp 6735/2006VSL5177430.05.2007Civilni oddelekZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOV sodni praksi je sicer zavzeto stališče, da zato, ker je bila uvedba omejenega regresa ukrep, ki je bil potreben zaradi zavarovanja pravne dobrine, ki je bila ogrožena, položaj tožeče stranke pa se je poslabšal iz razloga v javnem interesu (varstva zavarovancev), pri čemer je bilo poslabšanje vsaj delno pod njenim nadzorom, ne gre za nedopusten poseg v načelo varstva zaupanja v pravo;...zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - višina regresa - omejeni regres zavarovalnice - časovna veljavnost predpisa - povratna veljava predpisov (retroaktivnost) - načelo varstva zaupanja v pravo
VSL sklep II Cp 6837/2006VSL5177323.05.2007Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOSklepčnost tožbe pri odškodninskih terjatvah - v primerih krivdne in objektivne odgovornosti odgovorne osebe (delodajalca za nesrečo pri delu).   sklepčnost tožbe - odškodninski zahtevek - krivdna odgovornost - objektivna odgovornost - škoda od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti
VSL sodba II Cp 513/2007VSL5177205.09.2007Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVORazmerje med odgovornostjo lastnika psa, ki je opustil potrebno varstvo in nadzorstvo psa, in samega oškodovanca.   odškodnina - ugriz psa - deljena odgovornost - krivdno ravnanje oškodovanca - odškodnina za nepremoženjsko škodo - skaženost
VSL sklep I Ip 2364/2007VSL5177111.07.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODogovor o preživnini, sklenjen pred CSD po 130. členu ZZZDR je izvršilni naslov za sodno izvršbo tudi po noveli ZZZDR-C.   dogovor o preživnini pred centrom za socialno delo - izvršilni naslov - sodna izvršba
VSL sklep I Ip 3626/2007VSL5177010.10.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče prve stopnje je ravnalo nezakonito, ko je na drugem prodajnem naroku sledilo predlogu enega izmed upnikov za določitev višje izklicne cene, kot je bila določena v odredbi o prodaji. Če naj bi se nepremičnina na drugem prodajnem naroku prodajala po višji izklicni ceni od polovice ugotovljene vrednosti nepremičnine, bi bilo treba to predlagati pred odreditvijo prodaje na drugi dražbi....izvršba na nepremičnine - javna dražba - zvišanje izklicne cene na drugem prodajnem naroku - zapustitev prostora naroka
VSL sklep I Ip 3371/2007VSL5176926.09.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODne 7.4.2007 je pričel veljati ZFPPod-B, ki v 1. odstavku 4. člena določa, da se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi ZFPPod, v katerih upniki izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike take družbe, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo. Nato pa je z dnem 21.4.2007 začel učinkovati sklep Ustavnega...izbris iz sodnega registra - pravno nasledstvo - rok - nadaljevanje izvršbe
VSL sklep I Ip 3124/2007VSL5176826.09.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV konkretnem primeru teče izvršilni postopek na podlagi izvršilnega naslova - sodbe, s katero je določena obveznost dolžnika. Ker dolžnik svoje obveznosti ni izpolnil prostovoljno v paricijskem roku 15 dni, je bil upnik primoran sprožiti predmetni postopek. Sicer drži, da je v predlogu za izvršbo predlagal izvedbo del po družbi G. d.o.o., in da je bila le-ta določena tudi v sklepu o...stranki postopka - nadomestno dejanje
VSL sklep I Ip 3208/2007VSL5176705.09.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPresoja vprašanja, ali je tretji verjetno izkazal, da ima na nepremičnini kot predmetu izvršbe pravico, ki izvršbo preprečuje, je bila v izvršilnem postopku izčrpana ob odločanju o ugovoru tretjega, saj bi sodišče prve stopnje, če bi presodilo, da pravica ni verjetno izkazana, na podlagi petega odstavka 64. člena ZIZ ugovor tretjega iz tega razloga zavrnilo kot neutemeljen in tretji ne...odlog izvršbe na predlog tretjega - verjetnost obstoja izvršbo preprečujoče pravice na predmetu izvršbe
VSL sklep I Ip 3165/2007VSL5176619.09.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOIz dolžničinih prilog je razvidno, da je dolžnica preživnino za upnika plačevala preko poštnih nakaznic, in kot naslovnika navajala upnika. S tem pa je svojo preživninsko obveznost izpolnjevala na drugačen način, kot je bilo določeno s prvo sodbo, saj je namesto na hranilno knjižico denar nakazovala preko poštnih nakaznic na upnika in njegovo sestro, kar pa nikakor ne more vplivati na...preživninska obveznost - izpolnitev obveznosti - izvršilni naslov
VSL sklep I Ip 2699/2007VSL5176508.08.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODogovor o preživnini, sklenjen pri centru za socialno delo po takrat veljavnih predpisih, je listina, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov, in torej izvršilni naslov v skladu z materialno določbo 3. točke drugega odstavka 17. člena ZIZ. Sprememba določbe 17. člena ZIZ z novelo ZIZ-A po stališču višjega sodišča ni vplivala na opredelitev dogovora kot izvršilnega naslova za...dogovor o preživnini, sklenjen pri centru za socialno delo - izvršilni naslov - sodna izvršba
VSL sklep I Ip 2397/2007VSL5176408.08.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOObresti, prisojene v izvršilnem naslovu, zastarajo v treh letih.   obresti
VSL sklep I Ip 3018/2007VSL5176322.08.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVORes da upnik v postopku z ugovorom tretjega ni uspel, saj je smiselno izjavil, da ugovoru ne nasprotuje. Vendar pa v obravnavani zadevi pravna podlaga odločitve o stroških tretjega ni prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, ki določa povrnitev izvršilnih stroškov po načelu uspeha, temveč je kot specialen predpis potrebno uporabiti ZIZ. Ta določa, da mora upnik tretjemu na...izvršilni stroški - stroški tretjega - ugovor tretjega
VSL sklep II Cpg 1157/2006VSL5176225.01.2007Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPredlog, s katerim se predlaga nadaljevanje izvršilnega postopka proti družbenikom izbrisane gospodarske družbe, ima naravo predloga, s katerim se zoper družbenike uvaja izvršilni postopek. Zato je utemeljeno vrednotenje sestave tega predloga v skladu s 1. točko tarifne številke 27 Odvetniške tarife, torej 50 % iz tarifne številke 18, vendar ne več kot 200 točk.   izvršilni stroški - nagrada odvetnika - predlog za nadaljevanje izvršbe zoper družbenika izbrisane družbe
VSL sklep II Cp 7506/2006VSL5176114.02.2007Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVOOdvetnik, ki v pravdnem postopku zastopa le eno stranko, neupravičeno zahteva povišanje vrednosti storitve, ker na nasprotni strani nastopa več strank, ki niso enotni sosporniki. Do povišanja vrednosti storitve je upravičen le tisti odvetnik, ki zastopa več strank. Obvezne razlage, ki jo sprejme Odvetniška zbornica brez soglasja ministra in ki ni objavljena v Uradnem listu, sodišče ni dolžno...odvetniški stroški - zastopanje več oseb - odvetniška tarifa - obvezna razlaga odvetniške tarife
VSL sodba in sklep II Cp 6692/2006VSL5176014.02.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče nima pooblastila, da stranki odobri rok za predložitev specificiranega stroškovnika po končanju glavne obravnave.   pravdni stroški
VSL sklep III Cp 6737/2006VSL5175913.12.2006Civilni oddeleksodne taksePreden zavezanec ne izve za taksno obveznost, predlog za oprostitev plačila sodnih taks ne more biti prepozen.   oprostitev plačila sodne takse - pravočasnost predloga
VSL sklep III Cp 6853/2006VSL5175824.01.2006Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOOverjen seznam izvršilnih naslovov iz 4. odst. 131. člena Zakona o davčnem postopku ni izvršilni naslov za sodno izvršbo.   izvršilni naslov - davčni postopek
VSL sklep III Cp 157/2007VSL5175707.02.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPravilnost uporabe 269. člena OZ je odvisna tudi od vprašanja, ali upnik uveljavlja svojo pravico zahtevati sodne penale v skladu z njegovim pravno varovanim interesom, to je doseči izpolnitev s pravnomočno sodno odločbo ugotovljene nedenarne obveznosti. Upnik mora namreč to svojo pravico izvrševati v skladu s temeljnimi pravnimi načeli in v skladu z njenim namenom (prepoved zlorabe pravic...sodni penali - prepoved zlorabe pravic - obrazložitev sklepa - višina
VSL sodba II Cp 4327/2006VSL5175616.05.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoNesporazum (disenz) v smislu določbe 63. člena ZOR predstavlja posebno obliko napake volje oziroma zavestne zaznave obeh pogodbenih strank - obojestransko zmoto v predstavi, da obstaja med njima konsenz o bistvenih lastnostih oziroma elementih pogodbe - njeni naravi, predmetu in podlagi (kavzi). Ta torej obstaja le če obe stranki zmotno menita, da se strinjata, v resnici pa se ne glede naštetih...nesporazum - pojem
VSL sklep II Cp 170/2007VSL5175507.03.2007Civilni oddeleksodne takseKot vodilo za razlago pojma "občutno zmanjšanje sredstev za preživljanje" lahko med drugim uporabimo tudi določbo 13. člena ZBPP o tem, da kdaj se šteje, da bi bil socialni položaj prosilca za brezplačno pravno pomoč zaradi plačila stroškov postopka ogrožen. S stališča temeljnega oziroma glavnega postopka, ki teče med pravdnima strankama, je postopek za oprostitev plačila sodnih taks...oprostitev plačila sodnih taks - stroški postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdor ima korist, mora nositi tudi bremena. Jurist Pavel.
Qui habet commoda, ferre debet onera.