zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Ip 3784/2007VSL5181805.12.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnik - zastavitelj v ugovoru in v pritožbi uveljavlja prenehanje zastave sicer na podlagi prvega odstavka 446. člena ZOR (sedaj prvi odstavek 430. člena OZ), vendar pa je v konkretnem primeru temeljno vprašanje, na katerega je v okviru pravilne uporabe materialnega prava treba najprej odgovoriti, ali glede na prej navedene določbe ZFPPod in ZGD sploh še obstaja terjatev. Ni namreč...izvršba na nepremičnine proti zastavitelju - prenehanje terjatve - prevzem obveznosti - prenehanje hipoteke
VSL sklep I Ip 3492/2007VSL5181723.10.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPogoje za zastavno pravico je treba presojati v skladu z 243. členom ZIZ v povezavi s 46. členom ZdavP-1, ki ureja zavarovanje plačila v postopku davčne izvršbe in v tretjem odstavku določa, da zavarovanje z vpisom zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma njegovih deležih v družbah opravi davčni organ tako, da pošlje predlog za zavarovanje skupaj s sklepom o zavarovanju...zavarovanje plačila davka v postopku davčne izvršbe - izvršilni naslov
VSL sklep I Ip 4130/2007VSL5181628.11.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOStranka mora povrnitev tistih izvršilnih stroškov, za katere ve in pozna njihovo višino, zahtevati takoj, ko je zanje zvedela. Drugače se ji povrnitev stroškov ne prizna.   izvršilni stroški
VSL sklep I Ip 3540/2007VSL5181506.11.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPoziv na delo, ob razveljavitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, lahko pomeni izpolnitev obveznosti iz izvršilnega naslova, če dolžnik zagotovi upniku opravljanje dela bodisi na istem bodisi na drugem ustreznem delovnem mestu. Če upnik na poziv sploh ne reagira, kot se je zgodilo v obravnavani zadevi, ko se vprašanje, ali je dolžnik zagotovil prejšnje ali drugo ustrezno delovno mesto, sploh ni...poziv delavca na delo - reintegracija - izpolnitev obveznosti
VSL sklep II R 223/2007VSL5181422.11.2007Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOObmočje katastrske občine Velika vas, v katero spada naselje Spodnji Prekar, je bilo glede na določbo 6. točke 8. člena Zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin del občine Domžale. Spodnji Prekar sodi v območje sodnega okraja sodišča Domžale.   spor o pristojnosti - izvršilni postopek - pristojnost po kraju dolžnikovega prebivališča - sodni okraj - ustanovitev nove občine
VSL sodba II Cp 3211/2007VSL5178926.03.2008Civilni oddelekpogodbeno pravoČeprav je pogodba o preužitku izrazito osebne, zaupne narave, si pogodbenik ne more kasneje samovoljno premisliti. Pogodba ga zavezuje, razvezati pa jo je mogoče le v izjemnih primerih.   pogodba o preužitku - razveza pogodbe - nevzdržne razmere - pacta sunt servanda
VSL sklep II Cp 319/2008VSL5178802.04.2008Civilni oddelekpogodbeno pravoStranka je dolžna postaviti ugovor neizpolnjene pogodbe, nasprotno stranko pozvati, naj sočasno izpolni svojo obveznost in podobno. Zgolj molčeče zadrževanje lastne izpolnitve ne pomeni, da stranka ugovarja, marveč jo zaradi tega doleti celo zamuda.   načelo sočasnosti izpolnitve - ugovor neizpolnjene pogodbe
VSL sklep in sodba II Cp 4271/2007VSL5178702.04.2008Civilni oddelekMEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOČeprav trpi tožnik nepremoženjsko škodo na območju Republike Slovenije, slovensko sodišče ni pristojno, ker je do škodnega delovanja prišlo na območju Republike Hrvaške.   pristojnost slovenskega sodišča v sporu z mednarodnim elementom - nepogodbena odškodninska odgovornost - prometna nesreča v tujini - škodljiva posledica
VSL sodba in sklep II Cp 4497/2007VSL5178605.03.2008Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOPritožbeno sodišče sprejema dejanske ugotovitve prvostopenjskega sodišča, ki ni dvomilo, da je dejstvo izgube stanovanja tožnika prizadelo tudi v psihičnem smislu. S tem, da je občutil jezo do sodišča, potem pa živel v strahu, kaj bo z njegovo eksistenco ter poslabšal svoje zdravstveno stanje z diagnozo alkoholizma, sicer ni bila prizadeta njegova pravica do družinskega življenja ali...poseg v osebnostne pravice - nepremoženjska škoda
VSL sodba II Cp 3204/2007VSL5178512.03.2008Civilni oddelekDEDNO PRAVOToženec se je do zapustnice vedel izrazito agresivno. Večkrat jo je udaril, jo lasal, kalil spanec, ko je loputal po vratih in vdiral v njeno spalnico. Takšno ravnanje ustreza pojmu grdega ravnanja, ki je razlog za razdedinjenje.   razdedinjenje nujnega dediča
VSL sodba II Cp 2252/2007VSL5178427.02.2008Civilni oddelekstvarno pravoNi mogoče pridobiti lastninske pravice, če je bil graditelj od vsega začetka slaboveren, lastnik zemljišča pa se je gradnji upiral.   gradnja na tujem svetu - slaba vera - družbena lastnina - upiranje gradnji - načelo pravne države - argumentum a completoline - argumentum a colerentia
VSL sodba II Cp 4696/2007VSL5178312.03.2008Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVODoločitev pravičnega zadoščenja, na podlagi 41. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je pridržana Evropskemu sodišču za človekove pravice. Citirano določilo ni pravna podlaga, na podlagi katere bi lahko slovenska sodišča prisojala odškodnino zaradi kršitve ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in pravice do pravnega sredstva.   pravica do odškodnine zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
VSL sodba II Cp 3523/2007VSL5178205.03.2008Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV času storitve dejanja veljavna zakonodaja ni predpisovala količine vsebnosti THC-ja v rastlini. Ni pa sporno dejstvo, da vsaka vrsta in zvrst konoplje vsebuje THC-ja. Glede na dejstvo, da takrat veljavni predpisi niso določali, kolikšna količina vsebnosti THC bi bila osnova za ločitev konoplje kot mamila od navadne konoplje, policistom ni mogoče očitati krivdnega ravnanja, ko so šteli...odškodninska odgovornost države za škodo, ki jo povzroči njen organ - uničenje pridelka konoplje
VSL sklep II Cp 2937/2007VSL5178119.02.2008Civilni oddelekpravo intelektualne lastnineOb vprašanju, ali je neko delo plagiat, je treba biti vselej pozoren na to, kolikšna je avtorjeva determiniranost z občo idejo določenega predmeta (v konkretnem primeru: s posteljo, omaro...).   plagiat - kreacija - obča ideja
VSL sodba in sklep II Cp 652/2008VSL5178027.02.2008Civilni oddelekcivilno procesno pravoRedno sodišče ni pristojno za odločanje o izpolnitveni obveznosti iz dokončnega upravnega akta.   sodna pristojnost
VSL sklep II Cp 383/2008VSL5177913.02.2008Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožbeni zahtevek za plačilo odškodnine in tožbeni zahtevek po plačilu zavarovalnine nimata iste pravne podlage.   stvarna pristojnost okrožnega sodišča
VSL sodba in sklep II Cp 1896/2007VSL5177812.09.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoKer imamo torej uzakonjeno načelo monetarnega nominalizma (394. člena ZOR) in ker določba 941. člena ZOR določa, da ima oškodovanec direktno tožbo proti zavarovalnici do višine zneska njene obveznosti, valorizacija zavarovanih vsot ni dopustna. V spornem primeru je bila med toženima strankama sklenjena pogodba o prostovoljnem zavarovanju, s katero se je prvotožena stranka pri drugotoženi...zastaranje - valorizacija zavarovalne vsote
VSL sklep II Cp 4351/2007VSL5177703.10.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoUstavno sodišče R Slovenije je s sklepom U-I-117/07, z dne 20.4.2007 sprejelo pobudo za oceno ustavnosti Zakona o spremembah zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list štev. 31/2007; ZFPPod), do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje navedenega zakona in odločilo, da so v času zadržanja prekinjeni vsi upravni in sodni postopki, začeti zoper družbenike, začeti na podlagi...prekinitev postopka - družbeniki izbrisane družbe
VSL sodba II Cp 589/2007VSL5177606.06.2007Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV primeru, ko država in njeni organi povzročijo škodo pri izvrševanju dejanj oblasti, je pravna podlaga odškodninske odgovornosti 26. člen URS in ne določbe ZOR ali OZ, saj jamčevanje države v obravnavanih primerih sodi v javno pravo. Vendar mora tožeča stranka za obstoj odškodninske odgovornosti po 26. členu URS poleg protipravnosti izkazati tudi obstoj pravno priznane škode in vzročno...odškodnina zaradi protipravnega ravnanja državnega organa - sojenje v nerazumnem roku - pretrganje zastaranja
VSL sodba I Cp 2153/2007VSL5177527.06.2007Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOLastnik lovskih trofej je lovska družina (4. odstavek 2. člena ZDLov-1), ta pa jih je izročila tožniku v posest oziroma upravljanje. Trofeje so bile zarubljene v postopku izvršbe, ki teče zoper tožnikovega sina. Tožnik zahteva, da se izvršba na trofeje izreče za nedopustno. Razmerje med lovsko družino in tožnikom je obligacijsko razmerje, ki ga je treba opredeliti kot hrambo oziroma...nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - pravica, ki preprečuje izvršbo - obligacijska pravica - pravica shranjevalca - lovske trofeje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Za nikogar se ne domneva, da se je svoji pravici odpovedal.
A iure nemo recedere praesumitur.