zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba in sklep Cpg 1148/93VSL0025515.09.1993Gospodarski oddelekpogodbeno pravo - obligacijsko pravoČetudi je posojilna pogodba sklenjena v pisni obliki, so veljavni sočasni ustni dogovori o stranskih točkah, o katerih v oblični pogodbi ni ničesar rečeno. V pismeni posojilni pogodbi ob dogovorjeni valutni klavzuli ni bilo ničesar rečeno glede vrste tečaja, tožeča stranka pa je zatrjevala, da je bil o tem dosežen ustni dogovor. Sodišče bi zato moralo ugotoviti pravo voljo strank glede...posojilna pogodba - pisna pogodba - domneva o popolnosti listine - nejasna določba - prava volja - razlaga pogodbe
VSL sodba Cpg 324/93VSL0016215.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoRačun, ki je bil v izvršilnem postopku priznan kot verodostojna listina, ima v pravdi ravno tako dokazno moč kot ostali dokazi in ga sodišče ocenjuje skupaj z njimi po načelu proste presoje dokazov.   dokazna ocena - račun kot verodostojna listina
VSL sklep Cpg 1250/93VSL0046115.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVImeni časopisov obeh strank "Družinsko razvedrilo" in Razvedrilo, katerih tematika je predvsem križanke, uganke in podobno, sta takšni, da obstoji verjetnost ustvarjanja zmede na trgu, izkoriščanja ugleda bolj renomirane publikacije tožeče stranke v korist toženca in s tem je podana verjetnost obstoja nelojalne konkurence po 13. členu Zakona o varstvu konkurence (RS št. 18/93). Nevarnosti...začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve - verjetnost obstoja terjatve - obstoj nevarnosti - varstvo konkurence - nelojalna konkurenca
VSL sklep Cpg 449/93VSL0023915.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOTožbe s predlogom za izdajo plačilnega naloga sodišče ne sme zavreči, če je tožbo vložila tožeča stranka kot obrtnica. V takem primeru niso podani pogoji za izvršbo na podlagi verodostojne listine (21. člen ZIP). Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko vloži le pravna oseba zoper pravno ali fizično osebo.izvršba na podlagi verodostojne listine - obrtnik - izdaja plačilnega naloga - zavrženje tožbe
VSL sodba Cpg 411/93VSL0016315.09.1993Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOČe je (tuji) pravni osebi priznan položaj avtorja, ima tudi pravna oseba poleg materialne še moralno avtorsko pravico, ki je predvsem v tem, da jo priznajo in navedejo kot avtorja. O višini odškodnine zaradi izgubljenega dobička lahko sodišče odloči po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje zvezano z nesorazmernimi težavami, ker je tožeča stranka, pri kateri je treba izvesti...avtorska pravica - povrnitev premoženjske škode - višina odškodnine - izgubljeni dobiček - pripoznava dolga - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganja zastaranja - objava sodbe
VSL sodba Cpg 447/93VSL0023615.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče sodi v mejah postavljenega zahtevka in če je tožnik izrecno zahteval plačilo v hrvaških dinarjih, ne more uspeti s pritožbo, ko se sklicuje na 8. člen Zakona o denarni enoti RS in zahteva sodbo v tolarjih.odločanje v mejah tožbenega zahtevka - valuta denarne terjatve- tuja valuta
VSL sodba Cpg 455/93VSL0016515.09.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOTožeča stranka je na dan, ko je bil zoper njo začet stečajni postopek, z aneksom odstopila pogodbo o zakupu osebnega avtomobila, sklenjeno z drugotoženo stranko, prvotoženi stranki. Aneks je za tožečo stranko podpisal njen direktor, tožeča stranka pa ga kasneje ni odobrila. V tem primeru ne gre za to, da bi aneks sklenila poslovno omejena pravna oseba, ampak za sklenitev pogodbe brez...odstop pogodbe - veljavnost pogodbe - zakoniti zastopnik - direktor - začetek stečajnega postopka - ničnost
VSL sklep Cpg 1295/93VSL0015817.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVDejstvo, da pravice in dolžnosti organov upravljanja stečajnega dolžnika opravlja stečajni upravitelj, ki ga je postavilo sodišče in se je zavezal, da bo delo opravljal vestno, še ne predstavlja okoliščine, ki izključuje verjetnost nevarnosti, da bo dolžnik s svojim ravnanjem onemogočil ali precej otežil izterjavo terjatve enega od upnikov. Upnik, ki ima v zavarovanje svoje denarne...začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve - obstoj nevarnosti - začetek stečajnega postopka - zastava terjatve - ločitvena pravica
VSL sklep Cpg 117/93VSL0025421.09.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoZa neobstoječe pogodbe je značilno, da nimajo zunanjih znakov pravnega posla. Ker pravnega posla (pogodbe) ni, tudi ne more imeti nobenih pravnih učinkov. Pogodba je neobstoječa, če kot stranka nastopa neobstoječa pravna oseba. Ker gre za neobstoječo pogodbeno stranko, je tudi ne more nihče zastopati (ne kot zastopnik, ne kot pooblaščenec).   neobstoječa pogodba
VSL sodba Cpg 99/93VSL0025621.09.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoKadar je dana bančna garancija za določen čas in preneha z datumom, navedenim v dogovoru o bančni garanciji, mora upravičenec zahtevati plačilo od banke pred iztekom veljavnosti garancije. Če rok zamudi, izgubi pravico kasneje s tožbo uveljavljati garantirani znesek. Upnik lahko vloži tožbo iz naslova bančne garancije tudi po izteku pogodbeno dogovorjenega roka garancije, če izpolnitev...bančna garancija
VSL sklep Cpg 1284/93VSL0025721.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPisanje se pravni osebi vroči tako, da se izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oz. v poslovnem prostoru. Če nobena od navedenih oseb ni dosegljiva, se sodno pisanje pusti v pisarni oziroma poslovnih prostorih ali pa se nabije na vrata. Poštna označba na nevročenih sodnih pisanjih "odpotoval" ne pomeni, da je pravna oseba spremenila sedež...vročanje - vročitev sodnih pisanj - pravna oseba - sedež pravne osebe - vročitev po pooblaščenem delavcu
VSL sklep Cpg 1316/93VSL0012622.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik lahko v zavarovanje denarne terjatve predlaga kot vrsto začasne odredbe tudi prepoved vnovčenja akceptnega naloga, ki ga je izročil dolžniku.   začasna odredba - akceptni nalog - vrste začasnih odredb - denarna terjatev
VSL sodba Cpg 1256/93VSL0016722.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPisanje se pravni osebi vroči tako, da se izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oz. v poslovnem prostoru. Če nobena od navedenih oseb ni dosegljiva, se sodno pisanje pusti v pisarni oziroma poslovnih prostorih ali pa se nabije na vrata. Poštna označba na nevročenih sodnih pisanjih "odpotoval" ne pomeni, da je pravna oseba spremenila sedež oziroma da...trditveno in dokazno breme - nova dejstva in novi dokazi v pritožbi
VSL sodba Cpg 320/93VSL0016822.09.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOIzpodbijati je mogoče samo pravna dejanja ali opustitve pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ne pa tretjih oseb. Zato ni možno izpodbijati pobotov, do katerih naj bi prišlo z izjavo upnika, dano stečajnemu dolžniku, ker naj bi bili neveljavni, ker za pobotanje ni bilo pogojev. V takem primeru tudi ni možno izpodbijanje opustitve vložitve tožbe, ker tako tožbo (na plačilo terjatev, ki...izpodbijanje pravnih dejanj - opustitev - pobot - brezplačno razpolaganje s premoženjem ali razpolaganje za neznatno plačilo
VSL sodba Cpg 464/93VSL0028622.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoKer tožena stranka ni oporekala trditvam tožeče stranke, da je le-ta opravila prevoze za toženo stranko in tudi ni zatrjevala, da je tožeča stranka račun izstavila neutemeljeno, tožeči stranki ni potrebno predložiti drugih dokazov za obstoj terjatve.   račun - dokazno breme
VSL sklep Cpg 1332/93VSL0016424.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTožeča stranka ni izkazala verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo brez začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve njena uveljavitev onemogočena ali precej otežena, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe utemeljeno zavrnjen.   začasna odredba - nedenarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 423/93VSL0010628.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPravdno sodišče lahko ocenjuje vsebino akta in na podlagi ugotovitve, ali gre za samoupravni sporazum ali za pogodbo, odloči o svoji pristojnosti. To pa zato, ker ni nujno, da bi bil vsak akt, ki nosi naziv "samoupravni sporazum", po vsebini res to, ampak je lahko pogodba in obratno. Če so v samoupravnem sporazumu bili urejeni določeni odnosi v prometu blaga in storitev brez udeležbe pogodbenih...stvarna pristojnost rednega ali samoupravnega sodišča
VSL sodba Cpg 412/93VSL0025028.09.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoV konkretnem primeru ne gre za razdrtje pogodbe, ampak za njeno absolutno neveljavnost (ničnost). Zato lahko tožeča stranka s kondikcijskim zahtevkom od tožene stranke uveljavlja vrnitev tistega, kar je ta neupravičeno pridobila. Tožeči stranki gredo od vrnjenega denarnega zneska tudi zamudne obresti, vendar ne po 5. odst. 132. člena ZOR, ampak po 214. členu ZOR. Pri tem pa se nedobrovernost...ničnost pogodbe - kondikcija
VSL sodba Kp 776/93VSL2026328.09.1993Kazenski oddelekkazensko materialno pravoDejstvo, da kupoprodajna pogodba, s katero je oškodovanec kupil del parcele, na kateri je rastlo sadno drevje, katerega je obdolženka uničila, ni bila vknjižena v zemljiški knjigi izključno zaradi prepovedi iz člena 76 Zakona o gozdovih, ki ni dovoljeval katastrske delitve gozdnih parcel, ni ovira za ugotovitev, da je bil oškodovanec lastnik dreves, ki so bila uničena.   poškodovanje tuje stvari - nepremičnina - lastninska pravica - vpis v zemljiško knjigo
VSL sklep Cpg 1348/93VSL0030128.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOIz prvotne tožene stranke sta z delitvijo nastali dve novi pravni osebi, ki solidarno odgovarjata za obveznost pravne osebe, ki je prenehala obstajati. Vendar pa zaradi samega obstoja solidarne obveznosti sosporništvo še ni enotno, ker se tudi pri taki obveznosti spor lahko reši različno za vsakega sospornika. Vendar pa je konkretni spor po naravi pravnega razmerja mogoče rešiti samo na enak...bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročitev vabila za glavno obravnavo - možnost obravnavanja pred sodiščem - solidarne obveznosti - delitev pravne osebe - sosporniki
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravičnost je temelj kraljestev.
Iustitia est fundamentum regnorum.