zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sodba I Cp 212/2006VSK0306511.10.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka je tako po presoji višjega sodišča upravičena le do pogodbenih obresti in sicer po obrestni meri, določeni v 3. odstavku 399. člena ZOR.   obresti
VSK sodba I Cp 320/2006VSK0306406.09.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoTožniki nimajo prav, saj je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je do razlike pri plačilu polovičnega zneska mesečne najemnine prišlo zgolj zaradi tečajne razlike, tožena stranka pa je do konca glavne obravnave poravnala tudi ta manjkajoči znesek.   odpoved najemne pogodbe - poslovni prostor - plačilo najemnine
VSK sodba I Cp 515/2006VSK0306321.11.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravoPritožbeno sodišče se navedenemu stališču pridružuje in ocenjuje, da ima izpodbijana sodba prav, ko ugotavlja, da je imel tožnik v času pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe zgolj položaj ožjega družinskega člana, stanovanjsko pravico pa je imela njegova žena, ki jo je, vsaj formalno, tudi izkoristila, čeprav je sredstva za nakup stanovanja v celoti prispevala hči. Zaradi vsega...imetnik stanovanjske pravice - pravica do sklenitve najemne pogodbe
VSK sodba I Cp 349/2006VSK0306208.11.2006Civilni oddelekstvarno pravoPo vsebini je predmetna služnost, katere obstoj je z izpodbijano sodbo ugotovilo sodišče prve stopnje, pozitivna služnost, saj je tožnici z njo dovoljena hoja po obstoječih stopnicah. Sodišče prve stopnje je torej pravilno uporabilo 2. odstavek 50. člena ZTLR, ki nalaga breme vzdrževanja naprave, ki je potrebna za izvrševanje služnosti (v našem primeru so to stopnice), lastniku gospodujoče...služnost hoje - vzdrževanje
VSK sodba I Cp 627/2006VSK0306110.10.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoIz takega izrecnega predloga jasno izhaja zaključek, da toženec sploh ni zanikal tožnikove terjatve, saj je izrecno predlagal, da se ugotovi obstoj tožnikove terjatve. Pritožnik ne more uspeti s smiselno pritožbeno trditvijo, da je uveljavljal pobot svojo nasprotno terjatev le za primer, če bi sodišče kljub njegovemu ugovoru, da tožnikova terjatev ne obstoji, vendarle ugotovilo, da obstoji.   pobotni ugovor
VSK sodba I Cp 27/2006VSK0306019.09.2006Civilni oddelekzdravstveno zavarovanjeSodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da po izteku prvega leta zavarovanja toženka pogodbe sploh ni mogla odpovedati in je zato utemeljeno zavrnilo ugovore toženke. Spor je le v tem, ali neplačilo premije že za drugo leto sklenjenega dolgoročnega zdravstvenega zavarovanja in obvestilo zavarovalnice o tem, da je pogodba razdrta, dejansko že tudi pomeni prenehanje pogodbe, kot to napačno...prenehanje pogodbe o zavarovanju
VSK sklep I Cp 1752/2006VSK0305903.07.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je vložila predlog za popolno oprostitev plačila sodnih stroškov postopka. Sodišče ocenjuje, da njeno premoženje presega raven ogrožanja eksistenčnega minimuma, saj vrednost hiše presega znesek 20 minimalnih plač, tožena stranka pa v tej hiši ne živi.   oprostitev plačila stroškov postopka - eksistenčni minimum - premoženjske razmere - obročno odplačilo sodne takse
VSK sklep I Cp 26/2006VSK0305822.08.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoVročanje tožbe tožeče stranke toženi stranki ni bilo opravljeno v skladu z navedeno določbo 142. člena ZPP, saj bi sicer vročevalec ob poizvedovanju lahko ugotovil, da tožena stranka na navedenem naslovu ne prebiva.   osebna vročitev - fikcija vročitve - nepravilna vročitev
VSK sklep I Cp 72/2006VSK0305706.06.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoObnovitveni razlog iz 2. točke 1. odstavka 394. člena ZPP, je nedovoljen že zaradi tega, ker je bil tak razlog brez uspeha uveljavljen že v prejšnjem postopku. Obnovo postopka iz razloga iz 10. točke 394. člena ZPPse sme dovoliti samo, če stranka brez svoje krivde ni mogla uveljavljati novih dejstev preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno odločbo.   predlog za obnovo postopka - obnovitveni razlog - načelo kontradiktornosti - nova dejstva in dokazi
VSK sklep I Cp 178/2006VSK0305615.05.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoGlede na zatrjevano podlago je zahtevek, kot je oblikovan, nesklepčen. Tožeča stranka bi zato morala tožbo oblikovati, kot izhaja iz zatrjevane podlage, kolikšna je še obveznost tožene stranke, pa bo v primeru, da tožeča stranka v pravdi uspe, (lahko) predmet izvršilnega postopka. Zato je bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje, da v skladu s 108....nesklepčna tožba - poprava tožbe
VSK sklep I Cp 488/2006VSK0305521.11.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožene stranke ne trdijo, da tožeči stranki nista lastnici spornega dela nepremičnine, zato je s tem, ko je sodišče kot predhodno vprašanje ugotavljalo kje poteka meja med parcelama št. 1214 in 1212 na eni strani in parcelo št. 3072 prekoračilo meje obravnavanja zadeve.   predhodno vprašanje - prekoračitev tožbenega zahtevka
VSK sklep I Cp 708/2006VSK0305410.10.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoSposobnost biti stranka ustreza pojmu pravne sposobnosti. Fizična oseba jo pridobi z rojstvom, izgubi pa s smrtjo, zato takšne s smrtjo izgubljene pravne nesposobnosti ni mogoče odpraviti z ukrepi iz 81. člena ZPP, posledično temu pa niti s postavitvijo skrbnika za posebne primere v smislu 211. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.   sposobnost biti pravdna stranka - pravna sposobnost fizične osebe - izguba pravne sposobnosti s smrtjo - postavitev skrbnika za posebne primere
VSK sklep I Cp 125/2006VSK0305304.10.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoPreden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca, lahko da strankam možnost, da se o tem izjavijo, ni pa na predlog ali mnenje strank vezano. Res je, da ZPP v 2. odstavku 245. člena določa, da se izvedenci določijo predvsem med sodnimi izvedenci za določeno vrsto dela, vendar sme sodišče izvedensko delo zaupati, skladno z določbami 3. in 4. odstavka navedenega člena, tudi gospodarski...plačilo predujma - določitev izvedenca - nevezanost sodišča na izjavo strank - združitev postopka
VSK sklep I Cp 849/2006VSK0305219.06.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoNagrada za podano ustno in pisno izvedensko mnenje, ki je bila izvedencema priznana z izpodbijanima sklepoma, se ne nanaša na izvedensko mnenje, za katerega je izstavila račun M. fakulteta. Iz obrazložitve sklepov o odmerjeni nagradi izvedencema V. S. in B. G. je namreč razvidno, da se nagrada nanaša na dodatno izvedenstvo, ki ga je sodišče naložilo navedenima izvedencema.   nagrada izvedencu - strokovna institucija kot izvedenec
VSK sklep I Cp 1111/2006VSK0305119.06.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoV sporu majhne vrednosti se izda sodbo zaradi odpovedi, če tožeča stranka ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, čeprav je bila v redu povabljena (455. čl. ZPP). V vabilu na glavno obravnavo mora biti po določilu 456. čl. ZPP med drugim navedeno tudi, da se bo štelo, da se je tožeča stranka, ki ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, odpovedala tožbenemu zahtevku.   sodba zaradi odpovedi - spor majhne vrednosti - vabilo na glavno obravnavo - opozorilo stranki
VSK sklep I Cp 889/2006VSK0305012.06.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožnica s tožbo zahteva od zakonca, to je toženca, da ji prizna lastninski delež na sporni nepremičnini do 1/2 , kot podlago za tožbeni zahtevek pa navaja, da gre za skupno premoženje pridobljeno v času trajanja zakonske zveze. Če tožena stranka takšnemu zahtevku ne oporeka, po mnenju pritožbenega sodišča ni ovir, da se takšna delitev (v skladu z 2. odstavkom 58. člena ZZZDR) ne opravi.   pogoji za izdajo zamudne sodbe - tožbeni zahtevek - ugotovitev deleža na skupnem premoženju
VSK sklep I Cp 280/2006VSK0304826.09.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoVelja pravilo, da mora tožnik, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti vse pravdne stroške in ta določba pomeni poseben primer povračila stroškov po načelu krivde. V skladu s tem pravilom pa razlog, zaradi katerega se je tožnik odločil za umik tožbe, ni pomemben in tudi ni pravno relevantno, ali je bil tožbeni zahtevek utemeljen.   umik tožbe - povrnitev pravdnih stroškov - razlog za umik tožbe - nujni sposporniki
VSK sklep I Cp 833/2006VSK0304712.09.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožnik v predlogu za obnovo postopka niti ni navedel in utemeljil, da bi obstajali razlogi, zaradi katerih brez svoje krivde ne bi mogel uveljavljati novih dejstev in dokazov, preden je bil prejšnji postopek končan s pravnomočno sodbo. Slednje je pogoj, da se obnova postopka dovoli in je v primeru, če ta pogoj ni izpolnjen, predlog za obnovo postopka nedovoljen in ne nepopoln, vendar je glede...obnova postopka - nova dejstva in dokazi - trditveno breme
VSK sklep I Cp 186/2006VSK0304611.10.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe se nasprotni udeleženec z izvedenskim mnenjem ne strinja še ne pomeni, da izvedenec naloge, ki mu jo je naložilo sodišče, ni opravil. Svoje nestrinjanje s cenitvijo bo lahko izrazil v nadaljnjem postopku odločanja o glavni stvari.   nagrada izvedencu - nestrinjanje z izvedenskim mnenjem
VSK sklep I Cp 158/2006VSK0304504.10.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožnik kot dejansko podlago za tožbeni zahtevek navaja dogovor, ki je bil sklenjen med njim in tožencem, zato ni dvoma, da gre za zahtevek, ki ga je treba presojati po pravilih obligacijskega prava.   pravna narava tožbenega zahtevka - dejanska podlaga tožbenega zahtevka - obligacijski zahtevek na izpolnitev obveznosti
 izberi vse

izbrane: izvozi

Vsak se lahko odpove svoji pravici.
Quisque potest renuntiare iuri suo.