zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 99/99VSK000003306.10.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOVsebina sodne poravnave o prenehanju obveze plačevanja preživnine polnoletnemu preživljancu predstavlja pravnorelevantno dejstvo, ki ga mora sodišče zanesljivo ugotoviti pri odločanju o ponovnem zahtevku za plačevanje preživnine.   preživnina - preživljanje polnoletnega otroka - redno šolanje
VSK sklep Cp 1084/99VSK000003220.10.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPri izdaji začasne odredbe o varstvu otroka je potrebno upoštevati izključno otrokove koristi.   varstvo in vzgoja otroka
VSK sklep Cp 1376/98VSK000003106.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe iz predloga za izvršbo na podlagi verodostojno priloženih listin ni razvidna podlaga terjatve, niti ni razvidno, da bi bila kakorkoli navezana na dolžnika (listine brez ustreznih podatkov o dolžniku), niti to ni razvidno iz predloga za izvršbo, je glede na upnikovo dokazno breme ugovor, ki to uveljavlja, utemeljen.   utemeljenost ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sklep Cp 1422/99VSK000003006.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOStroški zastopanja po odvetniku v izvršilnem postopku so stroški, potrebni za izvršbo, zato mora sodišče take stroške na zahtevo upnika odmeriti in naložiti v plačilo dolžniku.   izvršilni stroški
VSK sklep Kp 84/93VSK00000312.03.1993Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOUtemeljeno se je bati, da bi obdolženec, ki je tuj državljan in ima v tujini družino in svoje podjetje, upoštevaje težo očitanega kaznivega dejanja v primeru odprave pripora pobegnil in se na ta način izognil nadaljevanju kazenskega postopka   pripor - begosumnost - priporni razlog
VSK sklep Cp 1386/98VSK000002906.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor mora biti obrazložen, sicer se šteje kot neutemeljen tudi v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine   obrazložitev ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sodba Cp 1366/98VSK000002806.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožbeno sodišče preizkusi izpodbijano sodbo glede dejanskega stanja v mejah razlogov, ki so navedeni v pritožbi.   meje preizkusa sodbe sodišča prve stopnje
VSK sklep Cp 1432/98VSK000002706.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOIzvršilno sodišče ni pristojno za presojo utemeljenosti terjatve upnika. To je prepuščeno pravdnemu sodišču v nadaljevanju postopka.   razveljavitev sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sklep Cp 1412/98VSK000002606.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOOdločitve, da vsaka stranka nosi polovico stroškov postopka, nima podlage v odločitvah ZPP. Taka odločitev ni izvršljiva (primerna za izvršbo), saj ne obsega obsega in časa izpolnitve obveznosti - iz take odločitve za toženo stranko ne sledijo nikakršne obveznosti.   pravdni stroški - izvršljivost stroškovne odločitve
VSK sodba Cp 250/99VSK000002520.10.1999Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOOdmera pravične odškodnine za telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, strahu in skaženost.   denarna odškodnina za negmotno škodo - telesne bolečine - zmanjšanje življenjskih aktivnosti - strah - skaženost
VSK sklep Cp 225/99VSK000002419.10.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVODoločba 83. člena ZZZDR, ki ureja prenehanje pravice do preživnine, se uporablja tudi v primeru, ko preživninski upravičenec vzpostavi izvenzakonsko skupnost.   preživnina za razvezanega zakonca
VSK sklep Cp 305/99VSK000002319.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodba delovnega sodišča, s katero je o obveznosti plačila na neizplačani osebni dohodek odločeno opisno, je izvršilni naslov.   izvršilni naslov - sodba delovnega sodišča - plačilo neizplačanih prejemkov iz delovnega razmerja
VSK sklep Cp 255/99VSK000002219.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVODedič si zavaruje rok iz 61. člena ZD čim v zapuščinskem postopku izjavi, da izpodbija oporoko.   rok za izpodbijanje oporoke
VSK sklep Cp 370/99VSK000002119.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVSklep o začasni odredbi ima učinek sklepa o izvršbi. Zato sodišče, ki je sklep o začasni odredbi izdalo, le-tega odstopi izvršilnemu sodišču, ki izvede neposredna dejanja zavarovanja.   izvršitev dejanj zavarovanja - sklep o izdaji začasne odredbe - pravni učinki
VSK sodba Cp 1414/98VSK000002019.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOOb odsotnosti listinskega dokaza o posojilni pogodbi je obstoj le-te mogoče dokazati s celovito dokazno oceno drugih razpoložljivih dokazov. V pravdi za vrnitev posojila, danega osebi, ki je nato umrla, so pasivno legitimirani njeni dediči.   dokazna ocena - posojilna pogodba - odgovornost za zapustnikove dolgove
VSK sklep Kp 70/92VSK00000212.03.1993Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOUtemeljena je bojazen, da bi obdolženec, sicer izraziti specialni povratnik, ki je brez kakršnegakoli vira preživljanja ali premoženja, upoštevaje tudi način in število kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil, v primeru odprave pripora kazniva dejanja zoper premoženje ponavljal.   pripor - ponovitvena nevarnost - priporni razlog
VSK sodba Cp 1403/98VSK000001919.10.1999Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOKadar odvetnik ne sklene s stranko posebnega dogovora za plačilo storitev, je upravičen do plačila v skladu z določbami splošnega in posebnega dela odvetniške tarife. Nekonkretiziranega ugovora o nekakovostni storitvi ni mogoče upoštevati.mandatna pogodba - odvetniške storitev - kvaliteta opravljenega dela - odvetniška tarifa - trditveno in dokazno breme
VSK sodba Cp 277/93VSK000001812.05.1993Gospodarski oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOČeprav je od pravnomočnosti odločbe, s katero je stanovalcu bila naložena izselitev iz stanovanja, preteklo že več kot dve leti, in upnik izvršbe na podlagi takšnega izvršilnega naslova še ni zahteval, se takšen stanovalec ne more uspešno sklicevati na rok iz čl. 50 ZSR, saj je po 379. členu ZOR 10 letni zastaralni rok za terjatve, ugotovljene s pravnomočno sodbo.stanovanjska pravica - imetništvo stanovanjske pravice - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe - privatizacija - izselitev iz stanovanja - izvršba - judikatna terjatev - zastaranje
VSK sklep Cp 1438/98VSK000001719.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPovratnica je listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje, to je vročitev naslovniku, naslovnik pa ima možnost dokazovati nasprotno.   vročanje pisanj - poštna povratnica
VSK sklep Cp 1365/98VSK000001619.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - SODNE TAKSEOcena vrednosti zapuščine ni sestavina sklepa o dedovanju. Če dedič oceni, da je zaračunana taksa nesorazmerna glede na vrednost podedovanega premoženja, lahko zahteva od sodišča, naj izda sklep o odmeri takse. Sporazum o delitvi zapuščine povzame sodišče v sklep o dedovanju le, če se dediči o tem sporazumejo do konca zapuščinske obravnave.   dedni dogovor - sklep o odmeri sodne takse
 izberi vse

izbrane: izvozi

V dvomu je treba soditi v prid obtoženca.
In dubio pro reo (iudicandum est).