zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 370/99VSK000002119.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVSklep o začasni odredbi ima učinek sklepa o izvršbi. Zato sodišče, ki je sklep o začasni odredbi izdalo, le-tega odstopi izvršilnemu sodišču, ki izvede neposredna dejanja zavarovanja.   izvršitev dejanj zavarovanja - sklep o izdaji začasne odredbe - pravni učinki
VSK sodba Cp 1414/98VSK000002019.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOOb odsotnosti listinskega dokaza o posojilni pogodbi je obstoj le-te mogoče dokazati s celovito dokazno oceno drugih razpoložljivih dokazov. V pravdi za vrnitev posojila, danega osebi, ki je nato umrla, so pasivno legitimirani njeni dediči.   dokazna ocena - posojilna pogodba - odgovornost za zapustnikove dolgove
VSK sklep Kp 70/92VSK00000212.03.1993Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOUtemeljena je bojazen, da bi obdolženec, sicer izraziti specialni povratnik, ki je brez kakršnegakoli vira preživljanja ali premoženja, upoštevaje tudi način in število kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil, v primeru odprave pripora kazniva dejanja zoper premoženje ponavljal.   pripor - ponovitvena nevarnost - priporni razlog
VSK sodba Cp 1403/98VSK000001919.10.1999Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOKadar odvetnik ne sklene s stranko posebnega dogovora za plačilo storitev, je upravičen do plačila v skladu z določbami splošnega in posebnega dela odvetniške tarife. Nekonkretiziranega ugovora o nekakovostni storitvi ni mogoče upoštevati.mandatna pogodba - odvetniške storitev - kvaliteta opravljenega dela - odvetniška tarifa - trditveno in dokazno breme
VSK sodba Cp 277/93VSK000001812.05.1993Gospodarski oddelekSTANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOČeprav je od pravnomočnosti odločbe, s katero je stanovalcu bila naložena izselitev iz stanovanja, preteklo že več kot dve leti, in upnik izvršbe na podlagi takšnega izvršilnega naslova še ni zahteval, se takšen stanovalec ne more uspešno sklicevati na rok iz čl. 50 ZSR, saj je po 379. členu ZOR 10 letni zastaralni rok za terjatve, ugotovljene s pravnomočno sodbo.stanovanjska pravica - imetništvo stanovanjske pravice - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe - privatizacija - izselitev iz stanovanja - izvršba - judikatna terjatev - zastaranje
VSK sklep Cp 1438/98VSK000001719.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPovratnica je listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje, to je vročitev naslovniku, naslovnik pa ima možnost dokazovati nasprotno.   vročanje pisanj - poštna povratnica
VSK sklep Cp 1365/98VSK000001619.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVO - SODNE TAKSEOcena vrednosti zapuščine ni sestavina sklepa o dedovanju. Če dedič oceni, da je zaračunana taksa nesorazmerna glede na vrednost podedovanega premoženja, lahko zahteva od sodišča, naj izda sklep o odmeri takse. Sporazum o delitvi zapuščine povzame sodišče v sklep o dedovanju le, če se dediči o tem sporazumejo do konca zapuščinske obravnave.   dedni dogovor - sklep o odmeri sodne takse
VSK sklep Cp 1418/98VSK000001519.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONagrada odvetniku za sestavo odgovora na tožbo, ki je po vsebini enak laičnemu odgovoru na tožbo, ki ga je predhodno podala stranka sama, ne predstavlja potrebnih stroškov v smislu 155. člena ZPP.   pravdni stroški - potrebni stroški
VSK sklep Cp 1427/98VSK000001420.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu. Preklic pooblastila velja le za naprej. Vročitev pisanja pooblaščencu namesto stranki osebno zato ne predstavlja nezakonitega postopanja, zaradi katerega naj ne bi bila dana stranki možnost obravnavanja pred sodiščem.   vročanje pisanj - obnova postopka
VSK sklep Cpg 193/93VSK000001317.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOTudi v izvršilnem postopku lahko upnik do konca postopka razširi izvršilni predlog pod pogoji iz 190. člena ZPP.predlog za izvršbo - razširitev predloga za izvršbo - sprememba tožbe - smiselna uporaba ZPP
VSK sklep Cp 602/99VSK000001226.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVUpnik, ki predlaga izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve, mora poleg verjetnega obstoja terjatve izkazati tudi obstoj subjektivne nevarnosti. Iz trditev, da kupec ni prepisal nepremičnino na svoje ime, pa takšna nevarnost ne sledi, saj zgolj na podlagi takšnega dejstva še ni mogoče sklepati na dolžnikov namen odtujiti ali skrivati premoženje.   pogoji za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve - subjektivna nevarnost
VSK sodba Cp 1025/99VSK000001126.10.1999Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOČe besedilo ni dovolj jasno in ga zato zgolj z gramatikalno in logično razlago ni mogoče pravilno uporabiti, je potrebno uporabiti vse razpoložljive pripomočke, da se ugotovi skupen pomen pogodbenikov.   razlaga pogodbe
VSK sklep Cp 265/99VSK000001027.10.1999Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOO tem, kateri način izračunavanja obresti (linearni ali konformni) je treba uporabiti v konkretni zadevi za izračun zneska iz izvršljive odločbe, mora v primeru spora določiti sodišče, saj gre za pravno vprašanje. Izvedencu lahko zaupa le tehnično, to je matematično operacijo.   obračun obresti po izreku pravnomočne sodbe
VSK sklep Cp 220/99VSK000000926.10.1999Civilni oddelekSTVARNO PRAVOČe je do konca glavne obravnave posestno stanje že prostovoljno vzpostavljeno, pa tožnik vztraja pri tožbi, sodišče tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrne. Če glede na vrsto motilnega dejanja do ponovnega motenja ne more priti, tudi prepovedanemu zahtevku ni mogoče ugoditi.   motenje posesti - zahtevek na vzpostavitev prejšnjega posestnega varstva
VSK sklep Cp 275/99VSK000000826.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV izvršljivem notarskem zapisu se stranki lahko dogovorita tudi za takojšnjo zapadlost terjatve, če dolžnik zamudi s plačilom posameznih obrokov. V takem primeru zapadlosti ni mogoče dokazati zgolj z notarskim zapisom, saj iz njega ni razvidna, ker gre za okoliščine, ki sta jih sicer stranki predvideli, nastale pa so kasneje. Zato mora upnik izvršljivost konkretizirati v predlogu za izvršbo...izvršljivost notarskega zapisa
VSK sklep Cp 908/99VSK000000726.10.1999Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROVKer je toženka med postopkom postavila ugovor neizpolnitve, bi sodišče moralo ugotoviti tudi pravno relevantna dejstva glede tožnikovih obveznosti iz pogodbe. Če mora po pogodbi istočasno kot se nalaga toženki overitev podpisa na pogodbi, tožnik plačati del kupnine, zahtevek, v katerem tožnik iztožuje zgolj toženkino obveznost, ni v celoti utemeljen.   ugovor neizpolnjene pogodbe - sočasnost izpolnitve pogodbe
VSK sklep Cp 321/99VSK000000626.10.1999Civilni oddelekSTVARNO PRAVOKer sta toženčeva verbalna prepoved in zatem fizični napad bila usmerjena prav v to, da se tožnici prepreči uporaba poti, ki jo je pred tem redno uporabljala, pomeni takšno ravnanje motenje posesti.   motenje posesti - motilno dejanje - verbalni napad
VSK sklep Cp 285/99VSK000000526.10.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOFizična oseba izgubi sposobnost biti stranka v postopku s smrtjo. Če je sprožen postopek proti osebi, ki je umrla še preden je bila vložena tožba oziroma predlog za izvršbo, se takšna pomanjkljivost ne da odpraviti, zato sodišče tožbo (predlog za izvršbo) zavrže.   sposobnost biti stranka v postopku
VSK sklep Cp 271/99VSK000000326.10.1999Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižnemu predlogu za odpis parcele ali dela parcele, ki je že bila uporabljena za cesto, je treba priložiti katerokoli katastrsko listino, ki izkazuje, da je to zemljišče že uporabljeno za cesto.   zemljiškoknjižni predlog - priloge - odpis parcel - listina
VSK sklep Cp 1397/98VSK000000219.10.1999Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVONavedbe udeležencev postopka o poteku meje med sosednjima parcelama so podlaga za opredelitev spornega mejnega prostora. Določitev meje po pravični oceni pride v poštev šele, če ni bilo pogojev za določitev meje po močnejši pravici ali po zadnji mirni posesti.   postopek za ureditev meje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Prevara in pravica nikoli ne bivata skupaj.
Fraus et ius numquam cohabitant.