zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 601/99VSK000012409.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe vložnik vloge, ki je jezikovno in vsebinsko tako pomanjkljiva, da je nerazumljiva, ne popravi na poziv sodišča, se takšna vloga zavrže.   formalno pomanjkljiva vloga
VSK Sklep CDn 95/2017VSK0000122919.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASodna praksa izjeme od stroge uporabe prvega odstavka 31. člena ZZK-1 povezuje le s kasnejšimi spremembami glede oznake nepremičnin, torej spremembami po nastanku zemljiškoknjižne listine.vsebina listine, ki je podlaga za glavni vpis - identiteta nepremičnine - načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - sprememba identifikacijskih podatkov nepremičnin
VSK sklep Cp 433/99VSK000012209.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklep o izročitvi nepremičnine kupcu pomeni še formalni zaključek izvršilnega postopka. Zato v primeru, ko je tekel ves postopek, vključno z dražbo in pravnomočnostjo sklepa o domiku po določbah ZIP, sodišče tudi sklep o izročitvi izda po določbah ZIP, pa čeprav že v času veljavnosti ZIZ, ker ta zakon drugače - strožje ureja dolžnikove pravice na prodanem stanovanju.   izvršba na nepremičnine - sklep o izročitvi nepremičnine kupcu
VSK Sodba Cpg 34/2017VSK0000121821.04.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPrikrajšanje mora biti premoženjsko, kar pomeni, da premoženje preide iz ene stranke na drugo. Če stranka, ki trdi, da je prikrajšana, ne utrpi zmanjšanja svojega premoženja, niso podani pogoji za uveljavitev obogatitvenega zahtevka po 190. členu OZ. Pravno relevantno je zgolj civilno pravno zmanjšanje premoženja, ne pa zmanjšanje v računovodskem pomenu besede (nastanek finančne...neupravičena obogatitev - verzija - kondikcija - premoženjsko prikrajšanje - prepovedana gestija
VSK Sklep CDn 70/2017VSK0000121419.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižno sodišče je pravilno uporabilo določbe 86. člena in naslednjih ZZK-1, ki se nanašajo na zaznambo izvršbe in vknjižbo hipoteke po uradni dolžnosti. Gre za prisilno hipoteko (glej še 143. člen SPZ), za katero soglasje lastnika nepremičnine (dolžnika v postopku izvršbe) ni potrebno.zemljiškoknjižni postopek po uradni dolžnosti - zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke - prisilna hipoteka
VSK sklep Cp 414/99VSK000012109.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe dolžnik trdi, da je že v pritožbenem roku poslal sodišču pritožbo zoper določeno odločbo, te pritožbe pa v spisu ni, mora za svoje trditve ponuditi dokaze, saj jih sicer ni mogoče upoštevati.   pravočasnost pritožbe - dokazno breme za trditve
VSK Sklep CDn 64/2017VSK0000120519.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV tej zadevi je sodišče dovolilo zazmambo spora na podlagi 179. člena ZZK-1. Okoliščina, ali je nasprotni udeleženec prejel tožbo, ki je podlaga za vpis, ali ne, ni pravno relevantna v tej zadevi. Ni pravne podlage, ki bi zemljiškoknjižnemu sodišču nalagala, da v predlagalnem postopku pridobiva dokaze namesto udeležencev.zaznamba spora - potrdilo o vloženi tožbi - pridobivanje dokazov po uradni dolžnosti - stanje zemljiške knjige ob vpisu - predložitev listine
VSK sklep Cp 355/99VSK000012009.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoČeprav ni zakonskih omejitev glede oseb, med katerimi se lahko sklepa pogodba o dosmrtnem preživljanju in takšno pogodbo lahko skleneta celo zakonca, razmerje med preživljalcem in preživljancem ni brez pomena. Med intimnejšimi partnerji, sploh pa takšnimi, kjer je medsebojna pomoč in preživljanje že zakonsko določeno, mora v primeru spora o navideznosti takšnega odplačnega pravnega...navidezna pogodba o dosmrtnem preživljanju
VSK sodba Cp 361/99VSK000011909.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je sodišče prve stopnje dejansko stanje ugotovilo na podlagi indičnega sklepanja, je pritožbeno sodišče, ki je prišlo do nekaterih drugačnih sklepov na podlagi istih indicev, sodbo sodišča prve stopnje delno spremenilo.   sprememba sodbe
VSK Sklep CDn 88/2017VSK0000118119.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV tej zadevi se je vpis zahteval na podlagi listin, ki so v zemljiški knjigi že vložene v zbirko listin. To, da listin ni bilo v elektronsko vodenem spisu, ne podstavlja nobene pomankljivosti, ki bi upoštevno vplivala na pravice nasprotnega udeleženca v postopku. Vpogled v procesna dejanja stranki omogoča aplikacija elektronske zemliške knjige. ZZK-1 ima glede javnosti zbirke listin in načina...zbirka listin - javnost zbirke listin - elektronska zemljiška knjiga - prepis listine - vpis v zemljiško knjigo
VSK sodba Cp 574/99VSK000011803.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoZa utrditev denarne obveznosti se pogodbena kazen ne sme dogovoriti, zato je tako določilo v pogodbi nično.   pogodbena kazen
VSK sodba Cp 528/99VSK000011703.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe pritožnik v pritožbi izpodbija določeno dejstvo, mora predložiti dokaze, s katerimi se to dejstvo izpodbija.   nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSK sklep Cp 476/99VSK000011603.11.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOUpnik v pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvršbe, izvršba je bila ustavljena, ker ni sporočil naslova dolžnika, ne more predlagati naj sodišče uporabi 148. člen ZPP v zvezi s členom 15 ZIZ in samo uradoma ugotovi naslov dolžnika.   ugotovitev naslova dolžnika
VSK sklep Cp 512/99VSK000011503.11.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVOČe sodišče napačno povzame dedno izjavo dediča, je sklep o dedovanju v nasprotju z določbo 221. člena ZD.   naknadno najdeno premoženje - dedna izjava
VSK sklep Cp 503/99VSK000011403.11.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOČe upnik z ničemer ne izkaže, da podatkov o naslovu dolžnika ni mogel pridobiti, sodišču zato ne more nalagati naj podatke o prebivališču pridobi uradoma.   ugotovitev naslova dolžnika
VSK Sodba in sklep Cp 874/2013VSK0000109904.03.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOTudi v vlogi delavca bi tožeča stranka morala spoštovati določbe o varnosti in zdravju pri delu. S tem, ko je nadaljevala z delom na gredici, se je zavestno neposredno izpostavljala tveganju, da jo leteči delci poškodujejo, kar bi mogla in morala pričakovati. S temi je ogrozila tudi ostale delavce, saj se še sama ni ozirala na nevarne okoliščine, kaj šele da bi ostale posvarila pred...odgovornost za škodo od nevarne stvari (objektivna odgovornost) - kosilnica - izpad rezila - deljena odgovornost - izključitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - košenje trave - vmesna sodba - pomanjkljiva dokazna ocena
VSK Sodba Cpg 268/2016VSK0000109009.03.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - KORPORACIJSKO PRAVO - STATUSNO PRAVOKršitev določb ZGD-1 bi torej bila podana, če v Letnem poročilu ne bi bila določena uporaba čistega dobička za tiste rezerve, za katere zakon predpisuje obvezo njihovega oblikovanja. Ni pa mogoče kot kršitev določb zakona opredeliti odločitev uprave in nadzornega sveta, da nista v Letnem poročilu oblikovala tudi drugih rezerv, za katere obveznost oblikovanja iz ZGD-1 ne izhaja.pravica do obravnavanja pred sodiščem - zmožnost preizkusa sodbe - izvedba dokaza z izvedencem - ničnost letnega poročila - ničnost skupščinskega sklepa
VSK Sodba Cpg 329/2016VSK0000108918.04.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VOLITVEDoločbo 3. člena ZLV, ki o vrsti stroškov ne pove ničesar, je prvostopenjsko sodišče tudi po presoji pritožbenega sodišča pravilno tolmačilo tako, da se je postavilo na stališče, da lahko organ, ki je sodeloval pri lokalnih volitvah, zahteva povračilo tistih izdatkov, ki so nastali izključno zaradi izvedbe lokalnih volitev, kar velja ne samo za materialne stroške, ampak tudi za stroške...lokalne volitve - povračilo stroškov potrebnih za izvedbo volitev - stroški dela - materialni stroški - upravičenost do povračila stroškov
VSK Sklep I Ip 148/2017VSK0000105820.06.2017Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOVzpostavitev sporne poti po spremenjeni trasi, kot je obstajala pred motenjem, v kolikor je še vedno zagotovljen neoviran prehod, bi lahko predstavljal utemeljen argument v motenjski pravdi, v izvršilnem postopku, ki poteka zaradi izvršitve motenjskega sklepa, t.j. pravnomočne in izvršljive sodne odločbe, s katero je ugotovljeno motilno dejanje (ki torej bistveno spreminja dotedanji način...vezanost na izvršilni naslov načelo stroge formalne legalitete - vzpostavitev prejšnjega stanja - izvršitev sklepa o motenju posesti - sprememba trase poti - izvršba za izpolnitev nedenarnih obveznosti
VSK Sklep I Cp 58/2017VSK0000105327.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVOPritožbeno sodišče soglaša z zaključkom sodišča prve stopnje, da tožnik (državljan Južnoafriške republike, ki ima dovoljenje za prebivanje na Malti) ni izkazal takega finančnega in premoženjskega stanja, na podlagi katerega bi bilo mogoče sklepati, da v primeru neuspeha s tožbo ne bi obstajala bojazen za poplačilo pravdnih stroškov druge toženke. Drži namreč, da gola dejstva, da...varščina za pravdne stroške - tožniška varščina
 izberi vse

izbrane: izvozi

Isto je, česar ni in kar ne pride na dan.
Idem est non esse et non apparere.