zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 321/99VSK000012904.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (obračuna zavarovalne premije) navaja, da je zavarovalna pogodba nehala veljati, ker dolžnik kljub opominu zavarovalnice ni plačal premije, pa o tem dejstvu ne priloži nobenih dokazov, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 314/99VSK000012804.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine navaja, da blago ni bilo dobavljeno, iz dobavnic pa ni razvidno, da bi jih podpisal dolžnik ali kdo drug v njegovem imenu, je tak ugovor obrazložen in utemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK Sodba II Kp 13683/2015VSK0000127618.08.2016Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje obtoženca ni pozvalo na dopolnitev pritožbe, kot bi moralo, zato je pritožbeno sodišče dovolilo obtožencu, da obrazložitev pritožbe poda na seji pritožbenega senata.laična pritožba - sestavine pritožbe - zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - celovita dokazna ocena
VSK sklep Cpg 312/99VSK000012704.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe upnik predlogu za izvršbo ne predloži potrdila o plačilu takse, niti v naknadnem roku, se šteje predlog za umaknjen, ne glede na to, da je morda takso plačal.   predlog za izvršbo - sodna taksa
VSK sklep Cpg 311/99VSK000012604.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik navaja v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, da dobavljeno blago ne ustreza, glede tega, da je napake grajal, pa ne priloži nobenega dokaza, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK Sklep CDn 233/2016VSK0000125516.11.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZaznamba vrstnega reda pridobitve lastninske pravice varuje vrstni red vknjižbe ter je njen osnovni namen ta, da bo pridobitelj pridobil lastninsko pravico v zaznamovanem vrstnem redu, torej tako pravico, kot bi jo pridobil, če bi se vpisal kot lastnik takrat, ko je predlagal zaznambo, npr. brez novih obremenitev (hipoteka,...). Vpisi, ki so začeli učinkovati po trenutku učinkovanja zaznambe,...vknjižba lastninske pravice v zaznamovanem vrstnem redu - vsebina predloga za vpis lastninske pravice
VSK sklep Cp 369/99VSK000012509.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe predlagatelj vloge, iz katere ni mogoče razumeti, kaj želi, kljub pozivu sodišča ne popravi in dopolni tako, da bi bila sposobna za obravnavanje, sodišče tako vlogo zavrže.   formalno pomanjkljiva vloga
VSK sklep Cp 601/99VSK000012409.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe vložnik vloge, ki je jezikovno in vsebinsko tako pomanjkljiva, da je nerazumljiva, ne popravi na poziv sodišča, se takšna vloga zavrže.   formalno pomanjkljiva vloga
VSK Sklep CDn 95/2017VSK0000122919.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASodna praksa izjeme od stroge uporabe prvega odstavka 31. člena ZZK-1 povezuje le s kasnejšimi spremembami glede oznake nepremičnin, torej spremembami po nastanku zemljiškoknjižne listine.vsebina listine, ki je podlaga za glavni vpis - identiteta nepremičnine - načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - sprememba identifikacijskih podatkov nepremičnin
VSK sklep Cp 433/99VSK000012209.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSklep o izročitvi nepremičnine kupcu pomeni še formalni zaključek izvršilnega postopka. Zato v primeru, ko je tekel ves postopek, vključno z dražbo in pravnomočnostjo sklepa o domiku po določbah ZIP, sodišče tudi sklep o izročitvi izda po določbah ZIP, pa čeprav že v času veljavnosti ZIZ, ker ta zakon drugače - strožje ureja dolžnikove pravice na prodanem stanovanju.   izvršba na nepremičnine - sklep o izročitvi nepremičnine kupcu
VSK Sodba Cpg 34/2017VSK0000121821.04.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPrikrajšanje mora biti premoženjsko, kar pomeni, da premoženje preide iz ene stranke na drugo. Če stranka, ki trdi, da je prikrajšana, ne utrpi zmanjšanja svojega premoženja, niso podani pogoji za uveljavitev obogatitvenega zahtevka po 190. členu OZ. Pravno relevantno je zgolj civilno pravno zmanjšanje premoženja, ne pa zmanjšanje v računovodskem pomenu besede (nastanek finančne...neupravičena obogatitev - verzija - kondikcija - premoženjsko prikrajšanje - prepovedana gestija
VSK Sklep CDn 70/2017VSK0000121419.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižno sodišče je pravilno uporabilo določbe 86. člena in naslednjih ZZK-1, ki se nanašajo na zaznambo izvršbe in vknjižbo hipoteke po uradni dolžnosti. Gre za prisilno hipoteko (glej še 143. člen SPZ), za katero soglasje lastnika nepremičnine (dolžnika v postopku izvršbe) ni potrebno.zemljiškoknjižni postopek po uradni dolžnosti - zaznamba izvršbe in vknjižba hipoteke - prisilna hipoteka
VSK sklep Cp 414/99VSK000012109.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe dolžnik trdi, da je že v pritožbenem roku poslal sodišču pritožbo zoper določeno odločbo, te pritožbe pa v spisu ni, mora za svoje trditve ponuditi dokaze, saj jih sicer ni mogoče upoštevati.   pravočasnost pritožbe - dokazno breme za trditve
VSK Sklep CDn 64/2017VSK0000120519.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV tej zadevi je sodišče dovolilo zazmambo spora na podlagi 179. člena ZZK-1. Okoliščina, ali je nasprotni udeleženec prejel tožbo, ki je podlaga za vpis, ali ne, ni pravno relevantna v tej zadevi. Ni pravne podlage, ki bi zemljiškoknjižnemu sodišču nalagala, da v predlagalnem postopku pridobiva dokaze namesto udeležencev.zaznamba spora - potrdilo o vloženi tožbi - pridobivanje dokazov po uradni dolžnosti - stanje zemljiške knjige ob vpisu - predložitev listine
VSK sklep Cp 355/99VSK000012009.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoČeprav ni zakonskih omejitev glede oseb, med katerimi se lahko sklepa pogodba o dosmrtnem preživljanju in takšno pogodbo lahko skleneta celo zakonca, razmerje med preživljalcem in preživljancem ni brez pomena. Med intimnejšimi partnerji, sploh pa takšnimi, kjer je medsebojna pomoč in preživljanje že zakonsko določeno, mora v primeru spora o navideznosti takšnega odplačnega pravnega...navidezna pogodba o dosmrtnem preživljanju
VSK sodba Cp 361/99VSK000011909.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je sodišče prve stopnje dejansko stanje ugotovilo na podlagi indičnega sklepanja, je pritožbeno sodišče, ki je prišlo do nekaterih drugačnih sklepov na podlagi istih indicev, sodbo sodišča prve stopnje delno spremenilo.   sprememba sodbe
VSK Sklep CDn 88/2017VSK0000118119.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV tej zadevi se je vpis zahteval na podlagi listin, ki so v zemljiški knjigi že vložene v zbirko listin. To, da listin ni bilo v elektronsko vodenem spisu, ne podstavlja nobene pomankljivosti, ki bi upoštevno vplivala na pravice nasprotnega udeleženca v postopku. Vpogled v procesna dejanja stranki omogoča aplikacija elektronske zemliške knjige. ZZK-1 ima glede javnosti zbirke listin in načina...zbirka listin - javnost zbirke listin - elektronska zemljiška knjiga - prepis listine - vpis v zemljiško knjigo
VSK sodba Cp 574/99VSK000011803.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoZa utrditev denarne obveznosti se pogodbena kazen ne sme dogovoriti, zato je tako določilo v pogodbi nično.   pogodbena kazen
VSK sodba Cp 528/99VSK000011703.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe pritožnik v pritožbi izpodbija določeno dejstvo, mora predložiti dokaze, s katerimi se to dejstvo izpodbija.   nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSK sklep Cp 476/99VSK000011603.11.1999Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOUpnik v pritožbi zoper sklep o ustavitvi izvršbe, izvršba je bila ustavljena, ker ni sporočil naslova dolžnika, ne more predlagati naj sodišče uporabi 148. člen ZPP v zvezi s členom 15 ZIZ in samo uradoma ugotovi naslov dolžnika.   ugotovitev naslova dolžnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

V dvomu je treba soditi v prid obtoženca.
In dubio pro reo (iudicandum est).