zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 403/99VSK000016528.10.1999Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpnik ne more uspešno izpodbijati sklepa o začetku in takojšnjem zaključku stečajnega postopka, ki ga je sodišče izdalo na podlagi 1. odst. 99. člena ZPPSL iz razloga, ker je v teku pravda, v kateri uveljavlja od stečajnega dolžnika plačilo denarne terjatve.   začetek stečajnega postopka - pritožba upnika proti sklepu o zaključku stečajnega postopka
VSK Sklep CDn 204/2016VSK0000164625.10.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGADavčni organ lahko zavaruje izpolnitev davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali po poteku roka za predložitev obračuna davka, če obračun davka ni bil predložen, tudi kadar pričakovana davčna obveznost presega 50.000,00 EUR. S sklepom o zavarovanju davčni organ lahko odredi med drugim tudi predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini (drugi odstavek 111. člena in prvi odstavek...predznamba zastavne pravice - sklep davčnega organa - vrstni red vpisov v zemljiško knjigo - načelo formalnosti
VSK Sklep CDn 262/2016VSK0000164406.12.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV obravnavani zemljiškoknjižni zadevi je pri predmetni nepremičnini zaznamovana prepoved zaradi nedovoljene gradnje na podlagi odločbe RS, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor. Gre za zaznambo kot vrsto vpisa, s katerim se opravi vpis pravnih dejstev. Pristojni gradbeni inšpektor je predlagal izbris te zaznambe, zato je...odločanje o vpisu po stanju vpisov v trenutku začetka zemljiškoknjižnega postopka - pogoji za dovolitev vpisa - zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje - izbris zaznambe
VSK sodba Cpg 324/99VSK000016411.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe je najemodajalec z najemnikom sklenil najemno pogodbo v svojem imenu, je aktivno legitimiran za izterjavo najemnine, čeprav se je v internem razmerju z lastnikom v najem dane stvari zavezal, da bo nastopal v imenu in na račun lastnika ker ni potrebno, da je najemodajalec lastnik stvari.   zakup - učinki zastopanja
VSK sklep Cpg 338/99VSK000016311.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi navaja, da upnik zaračunanih storitev ni opravil pravočasno in pravilno, pa glede tega, da je storitve reklamiral, ni priložil nobenega dokaza, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 327/99VSK000016211.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi trdi, da je račune delno plačal, delno pa zavrnil, pa o tem ne priloži nobenega dokaza, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 329/99VSK000016111.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTudi če je dolžnik zoper upravno odločbo sprožil upravni spor, v katerem še ni odločeno, to ni utemeljen razlog za ugovor zoper sklep o izvršbi.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor
VSK sklep Cpg 330/99VSK000016011.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi navaja, da je upniku račun plačal, pa o tem ne priloži nobenega dokaza, je ta ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 332/99VSK000015911.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na računu dolžnika pri banki ni nobenega priliva sredstev, se taka izvršba ustavi.   izvršba - ustavitev izvršbe
VSK sodba Cpg 326/99VSK000015811.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoTudi če je kreditodajalec s kreditojemalcem podaljšal rok plačila po kreditni pogodbi, ne da bi o tem obvestil poroka, porokova obveznost ni prenehala, če porok ni v roku iz 1. odst. 1011. člena ZOR od kreditodajalca zahteval, da terja izpolnitev od glavnega dolžnika (kreditojemalca).   poroštvo - oprostitev poroka zaradi upnikovega zavlačevanja
VSK sklep Cpg 336/99VSK000015711.11.1999Gospodarski oddeleksodne takseČe gre za izterjavo sodne takse zoper stranko, ki ima sedež ali prebivališče v tujini, se izda sklep o izterjavi takse po 28. členu ZST, ne da bi sodišče stranki predhodno poslalo opomin za plačilo takse.   izterjava neplačane takse
VSK sklep Cpg 333/99VSK000015611.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe je upnik v izvršilnem predlogu za primer, da bi dolžnik zoper sklep o izvršbi utemeljeno ugovarjal, predlagal, da se zadeva odstopi v obravnavanje v pravdnem postopku določenemu sodišču, mora sodišče pred odločitvijo ugotoviti, ali je predlagano sodišče za pravdni postopek krajevno pristojno.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 335/99VSK000015511.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi navaja le na podlagi katerega določila zakona vlaga ugovor in predlaga razveljavitev sklepa, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sodba Cpg 287/99VSK000014321.10.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe je tožeča stranka, ki iztožuje svojo terjatev zoper prvotoženo stranko iz naslova prenovitve, isto terjatev prijavila v postopku za prisilno poravnavo zoper drugo toženo stranko, to ne pomeni, da je tožeča stranka odstopila od prenovitvene pogodbe s prvo toženo stranko, saj se to dejanje tožeče stranke prvo tožene stranke ne tiče (relativnost obveznostnega razmerja).   splošni učinki pogodbe - vračunavanje izpolnitve - prenovitev (novacija)
VSK sodba Cp 324/93VSK000013425.05.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPo noveli ZOR (Ur. l. SFRJ 39/85) je treba tudi na podlagi 26. člena Zakona o blagovnem prometu (Ur. l. SRS 21/77) dosojati obresti po obrestni meri, po kateri se v kraju izpolnitve obrestujejo hranilne vloge, vezane brez določenega namena na več kot leto dni.blagovni promet - zamudne obresti
VSK sklep Cpg 309/99VSK000013304.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe vročitev gospodarski družbi na sedežu, ki je vpisan v sodnem registru ni možna, se opravi vročitev na sedežu kot v primeru odklonitve sprejema.   vročanje pisanj - vročanje gospodarski družbi - odklonitev sprejema
VSK Sklep I Ip 380/2016VSK0000132628.02.2017Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOŽe sam upnik je ob pridobivanju izvršilnega naslova postavil zahtevek na izselitev in izročitev sporne nepremičnine, zato z izvršilnim naslovom zgolj za izselitev dolžnice iz sporne nepremičnine, ne pa tudi za njeno izročitev v predmetnem izvršilnem postopku po 221. členu ZIZ ne more uspeti.izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - primernost izvršilnega naslova
VSK sodba Cpg 452/99VSK000013204.11.1999Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODogovor o prevzemu dolga, ki je bil sklenjen v pisni obliki znotraj enoletnega roka pred uvedbo stečaja, je mogoče izpodbijati, čeprav so ustni dogovori med strankami začeli teči že v času pred začetkom tega roka.   izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
VSK sodba Cpg 318/99VSK000013104.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodba prve stopnje, izdana v sporu majhne vrednosti, se ne more izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.   postopek v sporih majhne vrednosti
VSK sodba Cpg 315/99VSK000013004.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe je toženec plačal kupnino iz prodajne pogodbe s tožnikom neposredno tretji osebi, ki je sklenila s tožnikom komisijsko pogodbo, pa tožnik na to osebo terjatve iz prodajne pogodbe ni prenesel, kupnina ni plačana upravičeni osebi.   komisijska pogodba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravo izhaja iz dejstev.
Ex facto ius oritur.