zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK Sklep CDn 231/2016VSK0000177113.12.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASplošni skupni del stavbe je namreč pojem, ki je neločljivo povezan z etažno lastnino.etažna lastnina - skupni del stavbe v etažni lastnini
VSK Sklep CDn 22/2017VSK0000177028.03.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV obravnavanem primeru gre za poočitev podatkov glede sporne parcele, torej za spremembo podatkov o nepremičnini, za katere zemljiška knjiga ni temeljna evidenca.poočitev - poočitev spremembe podatkov o nepremičnini - katastrski podatek - temeljna evidenca
VSK sklep Gpp 14/99VSK000017707.10.1999Gospodarski oddelekgospodarski prestopkiČetudi so nekatere kršitve dobrih poslovnih običajev pri razprodajah in prodajah po znižanih cenah v 2. in 8. točki 77. člena in 5. točki 1. odst. 78. člena ZVPot opredeljene kot prekrški, pa tudi po uveljavitvi tega zakona oglaševanje navidezne razprodaje ali navideznega znižanja cen in podobna dejanja, ki zavajajo potrošnike glede cen, pomeni gospodarski prestopek po 4. alinei 1. odst....navidezna razprodaja
VSK Sklep CDn 289/2016VSK0000176810.01.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGADelež na skupnem premoženju, o katerem govori 59. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, torej ni solastniški delež na vsaki posamezni stvari, ki spada v skupno premoženje, temveč je določitev solastniških deležev posledica sporazuma delitve skupne stvari - delitve, ki je pravni posel.vpis lastninske pravice na podlagi sodbe - določitev deležev na skupnem premoženju - solastnina- skupna lastnina - listina, primerna za vpis v zemljiško knjigo
VSK Sklep CDn 275/2016VSK0000176710.01.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZa izbris hipoteke v primeru, ko ista oseba postane lastnik nepremičnine in imetnik hipoteke, je potrebna ustrezna listina.izbris hipoteke iz zemljiške knjige - listina kot podlaga za vpis - združitev lastnika in hipotekarnega upnika v eni osebi
VSK Sklep CDn 214/2016VSK0000176301.12.2016Civilni oddelekSTAVBNA ZEMLJIŠČA - ZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižno sodišče mora pri določenem vpisu ugotoviti ali obstajajo vse z zakonom določene predpostavke za vpis v zemljiško knjigo. Ne preverja materialnopravnih pogojev za vpis, ampak samo formalne.formalne predpostavke za vpis - dovolitev vpisa v zemljiško knjigo - (ne)vpis v zemljiško knjigo
VSK Sklep CDn 34/2017VSK0000176119.04.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAKer udeleženec, ki ni vložil ugovora, s pritožbo ne more izpodbijati sklepa v tistem delu, ki ni bil bil izpodbijan z ugovorom, je pritožbeno sodišče njegovo pritožbo zavrglo.nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe
VSK sodba Gpp 15/99VSK000017607.10.1999Gospodarski oddelekgospodarski prestopkiS tem, da obdolžena pravna oseba v objavi o razprodaji ne navede vrste blaga, ki je v razprodaji, objavljeno znižanje pa se nanaša na manj kot eno četrtino celotne vrednosti blaga, stori gospodarski prestopek po 4. alinei 1. odst. 30. člena v zvezi z 9. alineo 3. odst. 13. člena ZVK.   navidezna razprodaja
VSK sodba Kp 76/93VSK000017429.03.1993Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAPodatek o obdolženčevi alkoholiziranosti 3 ure in 10 minut po zadevni prometni nezgodi, ki naj bi takrat znašala 1,05 gr/kg, ne sodi v opis dejanja v izreku sodbe. Če pa je v obrazložitvi sodbe ugotovitev, do katere je sodišče prišlo na podlagi izvedenskega mnenja, da je imel obdolženec v času nezgode v krvi 0,66 gr/kg alkohola, to zadostuje za zaključek, da je takrat vozil pod vplivom alkohola.kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa - vožnja pod vplivom alkohola - neprevidno prehitevanje
VSK Sklep CDn 115/2017VSK0000172930.05.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGARazpolagalni pravni posel (zemljiškoknjižno dovolilo) je veljaven le, če je veljaven tudi zavezovalni pravni posel.predznamba lastninske pravice - načelo kavzalnosti v zemljiški knjigi - listina, ki je podlaga za vpis predznambe - sodna poravnava - sodna poravnava pod odložnim pogojem
VSK Sklep CDn 33/2016VSK0000172819.04.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAGlede na to, da v zemljiškoknjižnem postopku velja strogo načelo formalnosti postopka, zaradi katerega sodišče o pogojih za vpis odloča samo na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi, so za odločitev v tem postopku pravno nepomembne pritožbene trditve o tem, da novi lastnik vstopi v pravice in obveznosti dosedanjega...načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku - odločanje o vpisu po stanju vpisov v trenutku začetka zemljiškoknjižnega postopka - listina, primerna za vpis v zemljiško knjigo - pogoji za dovolitev vpisa po stanju v zemljiški knjigi
VSK Sklep CDn 148/2016VSK0000172727.09.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAStališče, da je treba po prvem odstavku 31. člena ZZK-1 predlagani vpis zavrniti takoj, ko ni popolne identitete med oznako v listini in oznako v zemljiški knjigi, je v novejši sodni praksi preseženo - ustalilo se je stališče, da je treba navedeno določbo razlagati vsebinsko, in ne dobesedno. Vpisa ni mogoče dovoliti v primeru obstoja dvoma o identiteti nepremičnine.vpis v zemljiško knjigo - identiteta nepremičnine - dvom o identiteti nepremičnine kot ovira za vpis v zemljiško knjigo
VSK sklep Cpg 271/99VSK000017104.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe je na dolžniku dokazno breme za dejstva, ki jih navaja v ugovoru, pa v zvezi s tem ne predloži nobenih dokazov o obstoju le-teh, je ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika
VSK sklep Cpg 280/99VSK000016904.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe vročitev pisanja gospodarski družbi na sedežu, ki je vpisan v sodni register, ni možna, se opravi vročitev na sedežu kot v primeru odklonitve sprejema.   vročanje pisanj - vročanje gospodarski družbi
VSK sodba Cpg 286/99VSK000016804.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka ne more s pritožbo uspešno izpodbijati sodbe, ki jo je sodišče izdalo na podlagi glavne obravnave, opravljene v njeni nenavzočnosti, če je bila na glavno obravnavo pravilno vabljena, pa svojega izostanka ni opravičila.   glavna obravnava - pritožba proti sodbi
VSK sklep Cpg 109/93VSK000016720.05.1993Gospodarski oddelekSODNI REGISTERTudi če gre za preoblikovanje obstoječe komanditne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, je treba za vpis takega preoblikovanja v sodni register predložiti vse listine, ki so potrebne za vpis d.o.o., torej tudi pogodbo o ustanovitvi d.o.o.komanditna družba - preoblikovanje družbe - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - vpis v sodni register - listine - pogodba o ustanovitvi družbe
VSK sodba Cpg 274/99VSK000016604.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČetudi sta se pogodbeni stranki dogovarjali o prevzemu dolga po tretji osebi, ni mogoče zaključiti, da je do takšnega prevzema dejansko prišlo, če ni tretja oseba podala izrecne izjave o prevzemu in če ni tožeča stranka kot upnik s tem soglašala.   prevzem dolga
VSK Sklep CDn 54/2017VSK0000165604.04.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGASklep o postavitvi začasnega zastopnika je sklep procesnega vodstva, zoper katerega ni pritožbe. Ugovor je procesno dejanje, zato se mora nahajati v elektronskem spisu med procesnimi dejanji in ne med prilogami. S tem se udeležencem postopka omogoči, da se seznanijo s procesnimi dejanji drugih udeležencev.sklep o postavitvi začasnega zastopnika - dopustnost pritožbe zoper sklep procesnega vodstva - vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - seznanitev s procesnim gradivom - ugovor udeleženca - nasprotovanje lastnika
VSK Sklep CDn 61/2017VSK0000165204.04.2017Civilni oddelekSTEČAJNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAV končnem seznamu pod zaporedno številko 33 in 34 upnikoma prizna izločitvena pravica ter je tudi upravitelj v pojasnilu glede Dodatnega seznama navedel, da so v njem navedene utemeljene izločitvene pravice, ko je upravitelj priznal izločitveno pravico na nepremičnini, kjer se je kot nesporno ugotovilo, da je izločitveni upnik lastnik in posestnik. Če je torej priznana upnikoma izločitvena...izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - priznana izločitvena pravica - izločitvena pravica na nepremičnini - vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo
VSK Sklep CDn 10/2017VSK0000165007.02.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV tej zadevi gre za vpis spremembe imetnika pri že vpisani hipoteki. Zato so nepotrebni razlogi pritožbe o vsebini te v zemljiški knjigi vpisane pravice. Zemljiškoknjižnemu predlogu je bila priložena Pogodba o potrditvi odstopa z dne 21.7.2016, iz katere izhaja dejstvo sklenitve pravnega posla (pogodba o odstopu terjatve - terjatev je določno opredeljena), z zemljiškoknjižnim dovolilom. S...vpis spremembe imetnika pri že vpisani hipoteki - podlaga za vpis spremembe imetnika hipoteke - načelo formalnosti postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je deležen večje hvale, kadar ga odobrava razum.
Lex plus laudatur, quando ratione probatur.