zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 310/99VSK000021418.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru ne prereka, da bi račun upnika prejel, ampak izraža le dvom o tem, je tak ugovor neobrazložen.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK sklep Cpg 345/99VSK000021318.11.1999Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe je dolžnik škodo povzročil pri vodenju poslov upnika na podlagi dogovora o vodenju poslov, se njegova odškodninska odgovornost ne presoja po principu domnevane krivde (1. odst. 254. čl. ZOR), ampak po posebnem določilu 263. čl. ZOR   pravica do povračila škode - odškodninska odgovornost - oprostitev dolžnika odgovornosti
VSK Sklep I Kp 4011/2017VSK0000212805.05.2017Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče je odgovorilo na neutemeljen očitek zagovornika, da ni presojalo ali so podati razlogi za hišni pripor. S tem, ko je ugotovilo, da je pri obdolžencu ponovitveno nevarnost moč odvrniti le s priporom, je razumljivo, da je bila napravljena tudi presoja, ki jo zahteva določba drugega odstavka 192. člena ZKP, torej, da mora sodišče pri izbiri ukrepa upoštevati, da ne uporabi strožjega...utemeljitev neogibnosti pripora
VSK Sklep I Kp 6208/2017VSK0000212605.06.2017Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOHišni pripor ne predstavlja zadostne garancije za odpravo ponovitvene nevarnosti, saj je odreditev hišnega pripora nujno vezana na pričakovanje, da tisti, zoper katerega je tak ukrep odrejen, režima hišnega pripora ne bo kršil.nadomestitev pripora s hišnim priporom - neogibnost pripora
VSK sklep Cpg 221/99VSK000021214.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVONiso potrebni stroški za izvršbo, stroški upnika za utesnitev izvršbe v primeru, ko agencija za plačilni promet opravlja prenos sredstev iz dolžnikovega na upnikov račun.   izvršilni stroški
VSK Sklep I Kp 4450/2017VSK0000211908.06.2017Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOKadar sodišče odloča o predaji na podlagi ENPP, ni pristojno presojati pravilnost in zakonitost odločbe, na podlagi katere je nalog izdan. Pri odločanju o dopustnosti izvršitve naloga je namreč vezano le na pogoje iz 9. do 14. člena ZSKZDČEU, ki pa glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin vendar zagotavlja varovalno funkcijo. Tako je v 8. točki 10. člena ZSKZDČEU določeno, da...odložena predaja zahtevane osebe - evropski nalog za prijetje in predajo
VSK Sklep CDn 245/2016VSK0000211216.11.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAOkoliščina, da je pritožnik uspel s svojim ugovorom v izvršilnem postopku ne vpliva na pravilnost odločitve. Zemljiškoknjižno sodišče namreč odloča o vpisih v skladu z načelom vrstnega reda. Izbris zaznambe izvršbe bo lahko opravilo šele tedaj, ko bo prejelo obvestilo izvršilnega sodišča, da je bil sklep o izvršbi razveljavljen, obvestilu pa bo moral biti sklep priložen.načelo vrstnega reda odločanja o vpisih - zaznamba izvršbe - izbris zaznambe izvršbe
VSK sklep Cpg 179/99VSK000021114.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ni obrazložen, je neutemeljen in zato ni podlage za postopanje po 2. odst. 62. čl. ZIZ.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK Sklep CDn 108/2017VSK0000210825.04.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAMed izvršilnim postopkom je mogoče prenos hipoteke na novega upnika izvesti le v skladu s tretjim odstavkom 88. člena ZZK-1, torej vpisati spremembo imetnika hipoteke le na podlagi obvestila izvršilnega sodišča. Ne gre za vprašanje, ali je to vpis, ki ga je mogoče opraviti le po uradni dolžnosti, ali tudi na predlog v smislu 125. člena ZZK-1, temveč za vprašanje, katera je tista listina,...podlaga za vpis spremembe imetnika hipoteke - vpis spremembe imetnika pri že vpisani hipoteki - prenos hipoteke - vknjižba prenosa hipoteke v zemljiški knjigi - sprememba hipotekarnega upnika - obvestilo izvršilnega sodišča
VSK sklep Cpg 203/99VSK000021014.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ni obrazložen, je neutemeljen in zato ni podlage za postopanje po 2. odst. 62. čl. ZIZ.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
VSK Sklep CDn 307/2016VSK0000209921.03.2017Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAJavnih listin, ki se hranijo trajno, ni mogoče vzpostaviti v zemljiškoknjižnem postopku, temveč mora za njihovo vzpostavitev poskrbeti organ, ki je takšno listino izdal, če pa tega organa ni več, njegov pravni naslednik. Tudi kolikor organ, ki naj bi bil pravni naslednik organa, ki je listino izdal, nima pravne podlage, ki bi omogočala vzpostavitev (obnovo) javne listine, to ni razlog, da...vzpostavitev listine - vzpostavitev listine državnega organa
VSK sklep Cpg 255/99VSK000020907.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi zatrjuje, da je prejeto blago upniku po dogovoru vrnil, ne predloži pa dokazov o vrnitvi blaga, je tak ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK Sklep CDn 283/2016VSK0000208721.03.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZZK-1 v 1. točki drugega odstavka 13. člena, ki kot obligacijsko pravico, ki se vpisuje v zemljiško knjigo določa pravico prepovedi odtujitve in obremenitve, če je nastala na podlagi pravnega posla, ureja dva pravna položaja. Prvi pravni položaj je, če so izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v zemljiško knjigo po SPZ, drugi pa, če je prepoved omejitve in obremenitve nastala na podlagi...zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve - pogodba o dosmrtnem preživljanju - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSK Sklep CDn 259/2016VSK0000208307.12.2016Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAGre za vpis po uradni dolžnosti na podlagi odločbe, ki dokazuje nastop pravnega dejstva, ki je predmet vpisa, pri čemer se prepoved zaradi nedovoljene gradnje po ZGO-1 nanaša na nepremičnino, ne pa imetnika pravic na nepremičnini. Čeprav se navedena odločba nanaša na ureditev po ZGO-1, velja enako tudi za ureditev po ZUN, ki je prav tako kot to sedaj določa ZGO-1 v 159. členu, v 76.č....zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje - vpis zaznambe prepovedi v zemljiški knjigi - načelo pravnega prednika
VSK sklep Cpg 262/99VSK000020807.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice, navaja le okoliščine, ki se ne tičejo pravnega razmerja, izhajajočega iz sporazuma, je tak ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi
VSK sklep Cpg 261/99VSK000020707.10.1999Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOStroški za izvedenca in odvetniški stroški, ki jih je imel oškodovanec pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka zoper zavarovalnico izven pravde, niso stroški spora. Za presojo vprašanja, ali je zavarovalnica dolžna oškodovancem prednostno izplačati nematerialno škodo pred materialno, je treba uporabiti predpis, ki je veljal v času nastanka škodnega dogodka in ne predpis, ki je veljal...zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - obveznosti zavarovalnice - stroški spora - predpravdni stroški - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - prednostna povrnitev škode
VSK sklep Cpg 256/99VSK000020607.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, v katerem navaja le finančne težave kot vzrok neplačila, je neobrazložen in neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi
VSK sklep Cpg 253/99VSK000020507.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, le na splošno ugovarja, da je terjatev neutemeljena, je tak ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 252/99VSK000020407.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, le na splošno ugovarja, da je terjatev neutemeljena, je tak ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 265/99VSK000020307.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, navaja, da je upnikov račun zavrnil, ne priloži pa nobenih dokazov o zavrnitvi računa, je tak ugovor neobrazložen in neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
 izberi vse

izbrane: izvozi

Brez krivde je, kdor ve, pa ne more preprečiti.
Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest.