zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 504/99VSK000022724.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor zoper sklep o izvršbi ni utemeljen, če dolžnik v ugovoru ne navaja dejstev, ki bi preprečevala izvršbo.   ugovor zoper sklep o izvršbi
VSK sklep Cp 310/99VSK000022624.11.1999Civilni oddeleksodne takseVrednost zapuščine zaradi odmere sodnih taks ugotavlja zapuščinsko sodišče po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga, lahko pa tudi odredi cenitev z izvedenci na stroške dedičev.   ugotavljanje vrednosti zapuščine
VSK sklep Cpg 298/99VSK000022511.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka, ki je v pravdi propadla, je dolžna povrniti tožeči stranki stroške postopka, kljub temu, da gre pri toženi stranki za stečajnega dolžnika, katere stečajni upravitelj je prerekal prijavljeno terjatev, ker ni razpolagal z vso dokumentacijo in je zato mislil, da je terjatev zastarala.   pritožba zoper sklep o stroških
VSK sklep Cpg 289/99VSK000022411.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe graja dolžnik v ugovoru izpolnitev po nekih računih, ki niso predmet postopka in skuša na splošno pokazati na nesolidnost upnikovega poslovanja, pri tem pa računov, ki so predmet obravnavanega postopka niti ne omenja, je takšen ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 283/99VSK000022311.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru trdi, da je upnikova terjatev zastarala, pa je že iz listin, priloženih predlogu za izvršbo razvidno, da temu ni tak, poleg tega pa navaja dejstva, za katera je dokazno breme na njem, a ne predloži nobenih dokazov, je takšen ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 292/99VSK000022211.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUtemeljen je upnikov predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova - sporazuma strank po 251. c čl. ZIP, s katerim predlaga za znesek, ki je potreben za poplačilo pogojne terjatve, zavarovane z zastavno pravico, izločitev in izročitev v hrambo sodišču ter izplačilo ob nastopu pogoja.   pogojna terjatev - pritožba upnika proti sklepu o zavrnitvi predloga za izvršbo
VSK Sklep I Cp 775/2016VSK0000221905.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVONa zapuščinskem naroku sta se dediča (zapustničin sin in zapustničin zunajzakonski partner) po pravnem pouku prijavila k dedovanju in sprejela vsak svoj dedni delež. Glede na to, da se dedna izjava o sprejemu dediščine ne more preklicati (prvi odstavek 138. člena ZD), drugačna dedna izjava zunajzakonskega partnerja ne more imeti učinka, kot ga zasleduje pritožba.dedna izjava - izjava o sprejemu dediščine - preklic dedne izjave
VSK Sklep I Cp 852/2016VSK0000221721.02.2017Civilni oddelekSODNE TAKSE - ZEMLJIŠKA KNJIGATaksna tarifa ZST-1 v točki c opombe 9.10 v okviru taksne tarife za zemljiškoknjižni postopek namreč določa, da se za vknjižbo hipoteke na podlagi sklepa o izvršbi taksa ne plača. Pritožbeno sodišče ne vidi razloga, da bi se v zvezi s taksno oprostitvijo vknjižba pridobitve hipoteke na podlagi sklepa o zavarovanju obravnavala drugače, kot vknjižba pridobitve hipoteke na podlagi sklepa...sklep o zavarovanju - taksna obveznost - taksna oprostitev na podlagi zakona - vknjižba hipoteke
VSK sklep Cpg 331/99VSK000022111.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru ne navaja nobenega od razlogov po 50. čl. ZIZ, ki bi preprečevali izvršbo, ampak le nejasno omenja nek rubež, ki naj bi ga pri njem opravil upnik, je takšen ugovor neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor
VSK sklep Cpg 304/99VSK000022011.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe je dolžnik v ugovoru navedel, da je zavrnil obračun obresti, na katerem temelji sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ker ni soglašal z datumi knjiženja in predložil tudi dokazila o zavrnitvi obračuna obresti, je takšen ugovor utemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sklep Cpg 248/99VSK000021928.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVONi razlogov za prekinitev postopka po 111. čl. ZPPSL v zvezi s 182. čl. ZPPSL, če je zoper dolžnika dana pobuda za začetek postopka likvidacije.   izvršba in zavarovanja - prekinitev izvršilnega postopka
VSK sklep Cp 497/93VSK000021823.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOEnoletni rok, v katerem lahko naročnik sodno uveljavlja svojo pravico na odpravo napak, se uporabljasamo v primeru, ko izvajalec po pravočasnem obvestilu ne stori ničesar v zvezi z odpravo napak, ne pa tudi v primeru, ko sta se stranki že sporazumeli, da je potrebno napake odpraviti.zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - pogodba o delu - stvarne napake - odgovornost za napake - jamčevanje - prekluzivni rok - začetek teka roka
VSK sklep Cpg 254/99VSK000021728.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe dolžnik v ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine le pavšalno navaja, da se ne strinja z izterjavo, je takšen ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK Sodba Cpg 28/2017VSK0000216815.06.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZaradi ugotovitve prvostopenjskega sodišča, da tožena stranka ni podala odgovora na dopolnitev tožbe, niso nastale nobene drugačne posledice, kot tiste, ki jih je sodišče jasno zapisalo, to je, da so ostale navedbe tožeče stranke iz dopolnitve tožbe neprerekane. Napačno je namreč tolmačenje, da molk pomeni enostavno vztrajanje pri prvotnih zatrjevanjih, saj v primeru, ko stranka dopolni...dopolnitev tožbenih navedb - pravica do odgovora na trditve - nagrada in stroški odvetnika - odsotnost odvetnika v pisarni
VSK Sklep Cpg 59/2017VSK0000216312.05.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOIzjava tožeče stranke o umiku tožbe zaradi izpolnitve zahtevka, ki mora biti tudi pravočasna (dana takoj po izpolnitvi zahtevka) in dokazno podprta, je namreč pogoj, da tožena stranka kljub umiku tožbe ni upravičena do povrnitve pravdnih stroškov (prvi odstavek 158. člena ZPP).pravdni stroški po umiku tožbe - izjava o umiku tožbe - umik tožbe zaradi izpolnitve tožbenega zahtevka
VSK Sodba Cpg 73/2017VSK0000216011.05.2017Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPravilna je tudi ugotovitev sodišča prve stopnje, da se je tožeča stranka z najemno pogodbo (3. člen) najemniku zavezala, da bo imel s svojimi tovornjaki ves čas najema prost in neoviran dostop do najetih poslovnih prostorov, sicer ima najemnik pravico od nje zahtevati odškodnino (15. člen ZPSPP), tudi v smeri znižanja ali izključitve plačila najemnine (primerjaj 598. in 597. člen...najemna pogodba za poslovni prostor - uporaba prostora za namen, določen s pogodbo - povrnitev škode - odškodninska odgovornost
VSK sklep Cpg 351/99VSK000021618.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe je upnik dogovor o krajevni pristojnosti sodišča priložil izvršilnemu predlogu, lahko pritožbeno sodišče sklep samo v delu, katero sodišče bo odločalo v pravdnem postopku, spremeni.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - razveljavitev sklepa o izvršbi
VSK Sklep II Ip 181/2017VSK0000215924.05.2017Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODo poplačila ni prišlo prostovoljno, temveč v okviru izvršilnega postopka. V taki situaciji ima dolžnik pravni interes, da se o njegovem ugovoru odloči in ugotovi, ali je bil predlog za izvršbo sploh utemeljen.ustavitev izvršbe - ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - pravni interes dolžnika - izvršba na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni promet
VSK Sklep Cpg 112/2017VSK0000215424.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBSporna pogodba v času sklenitve ni nasprotovala prisilnim predpisom (sprememba ZGD-1, to je člen 38.a, je začela veljati kasneje), zato samo dejstvo, da naj bi bil direktor tožene stranke najmanj 10 % lastnik tožeče, še ne zadošča za ničnost posla. Lahko pa tak posel nasprotuje moralnim načelom in v zvezi s tem je tožena stranka ustrezne navedbe podala (direktor tožene stranke je zlorabil...materialno procesno vodstvo - ničnost pogodbe - nasprotovanje moralnim načelom - odškodninska odgovornost poslovodstva - skrbnost dobrega gospodarstvenika - pritožbena novota - nedopustna pritožbena novota
VSK sodba Cpg 149/99VSK000021516.11.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoUgovor tožene stranke, da tožeča stranka svoje obveznosti ni v celoti izpolnila in da zato zahtevek za plačilo opravljenega dela ni utemeljen, mora biti konkretiziran, ker ga sicer ni mogoče upoštevati. V gospodarskih sporih je mogoče v pritožbenem postopku predlagati nove dokaze le ob izkazanih pogojih iz 496. a čl. ZPP.   izpolnitev obveznosti in posledice neizpolnitve - ugovor nepravilne izpolnitve - novi dokazi v pritožbenem postopku
 izberi vse

izbrane: izvozi

Za nikogar se ne domneva, da se je svoji pravici odpovedal.
A iure nemo recedere praesumitur.