zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 1423/99VSK000028714.12.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVONa drugem prodajnem naroku se nepremičnina lahko proda za ceno, ki presega polovico ocenjene vrednosti nepremičnine. Če je doseženo soglasje strank, pa tudi pod polovico vrednosti.   prodaja nepremičnine na dražbi - prodajna cena
VSK sklep Cp 726/99VSK000028619.01.2000Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGATretji, ki ni vložil predloga za vpis v zemljiško knjigo, postane udeleženec postopka, če je predlogu za vpis ugodeno. Ugovor lahko vloži le zoper sklep o vpisu, sklep o zavrnitvi predloga za vpis pa lahko izpodbija le predlagatelj.   postopek za vpis v zemljiško knjigo - udeleženec - ugovor zoper sklep
VSK sodba in sklep Cpg 413/93VSK000028513.01.1994Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVODoločilo 8. člena Zakona o uporabi denarne enote Republike Slovenije velja tudi v primeru, ko gre za terjatev, nastalo pred 8.12.1991, upnika z območja izven Slovenije.denarna obveznost - valuta obveznosti - denarna enota RS
VSK sklep Cp 701/99VSK000028419.01.2000Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer v procesnem civilnem pravu prevladuje načelo dispozitivnosti, ni podlage za uraden preizkus aktivne legitimacije, ko se ta ne izpodbija.   načelo dispozitivnosti - aktivna legitimacija
VSK sklep Cp 708/99VSK000028324.11.1999Civilni oddeleksodne takseČe je v Zakonu o sodnih taksah določeno, da se taksa ne plača, potem plačilo te ni mogoče naložiti nasprotni stranki, kot v primeru, ko sodišče eno stranko oprosti plačila sodne takse.   taksna oprostitev
VSK sodba Cp 753/99VSK000028224.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoV primeru, ko oškodovanec sam odpravi škodo pred izdajo sodne odločbe, tečejo zamudne obresti od dneva, ko je bila škoda odpravljena oziroma od dneva nastanka stroškov za odpravo škode.   povrnitev materialne škode - zapadlost terjatve - zamudne obresti
VSK sklep Cp 495/99VSK000028114.12.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVONi potrebno, da je preklic oporoke izjavljen v isti obliki kot jo ima oporoka. Če pa je preklic oporoke neveljaven, ker nima oblike, ki jo zakon predpisuje, ko oporočitelj ne zna ali ne more brati, je tudi oporoka takšnega oporočitelja, ki ni sestavljena v obliki, kot jo določa 66. člen ZD, neveljavna.   preklic oporoke
VSK sklep Cp 466/99VSK000028008.12.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoZa ugotovitveni izrek in odločitev v motenjskih zadevah tožnik nima pravnega interesa, pri umiku tožbe ni pravno relevantno, ali je bila tožba utemeljena.   posest - motenje posesti - ugotovitvena tožba - stroški postopka - delni umik tožbe
VSK sklep Cp 288/99VSK000027910.11.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoNedoslednosti v mnenju izvedenca, ki niso odpravljene, lahko kažejo na nepravilno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.   nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - izvedenec
VSK sodba Cp 557/99VSK000027821.12.1999Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOTožena stranka bi morala poskrbeti za dodatno zaščito nizkega štedilnika s postavitvijo zaščitne zaslonke in poučiti tožnico o nevarnosti dela na ali ob nizkem štedilniku. Ker tega ni storila, je tožena stranka tožnici odgovorna za škodo, ki jo je slednja utrpela v delovni nesreči. Tožena stranka bi po 1. odst. 154. člena ZOR morala dokazati, da za to škodo ni kriva, kar ji pa ni...odškodninska odgovornost delodajalca - kršitev varnostnih predpisov - nesreča pri delu - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina
VSK sodba Cp 959/99VSK000027714.12.1999Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOAzbestni prah je nevarna stvar in njegovo daljše, neposredno vdihavanje občutno škoduje zdravju. Razvoj poklicne bolezni azbestoze pri tožniku, nastale zaradi opisanega vplivanja azbestnega prahu pri delu, ki ga je opravljal, pomeni škodo, za katero odgovarja tožena stranka kot imetnica te nevarne stvari v času škodnega dogodka in je zato odškodninsko odgovorna.   odškodninska odgovornost delodajalca - nevarna stvar - poklicna bolezen - povrnitev negmotne škode
VSK sodba Cp 628/99VSK000027615.12.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče mora izvesti tiste predlagane dokaze, ki so pomembni za ugotavljanje odločilnih dejstev, druge upravičeno zavrne. Za ugotavljanje pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja so odločilna dejstva dobroverna posest, čas in veljavni pravni naslov, če se zatrjuje.   pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - izvajanje dokazov
VSK sklep Cpg 522/99VSK000027528.10.1999Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe brzojavna pritožba vsebuje vse, kar je treba, da jo je mogoče obravnavati, pritožbeno sodišče ne upošteva pisne dopolnitve pritožbe, vložene v treh dneh po vložitvi brzojavne pritožbe, če je taka dopolnitev vložena po preteku pritožbenega roka.   rok - brzojavna pritožba
VSK sklep Cpg 607/99VSK000027413.01.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe na javni dražbi nepremičnin kot najboljša ponudnika sodelujeta dve osebi, ki želita kupiti nepremičnino v celoti po določenih deležih, mora sodišče v sklepu o domiku navesti, da je znesek kupnine enoten in da za njeno plačilo oba zdražitelja odgovarjata solidarno.   domik nepremičnine
VSK sklep Cp 382/93VSK000027316.06.1993Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOPo osamosvojitvi Slovenije je za odškodninski zahtevek zaradi nezakonitega dela v carinskem postopku, ki je bil izveden še pred osamosvojitvijo Slovenije, vendar v carinarnici na območju Slovenije, odgovorna Republika Slovenija, ki sedaj izvršuje carinsko službo na tem območju.sukcesija - ustavni zakon - odgovornost države za delo njenih organov - carina - odgovornost Republike Slovenije - povrnitev škode -
VSK Sodba II Kp 2218/2009VSK0000272618.02.2016Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče druge stopnje navedb v zaključni besedi tožilstva podani na glavni obravnavi ne more upoštevati kot pritožbenih navedb. Zaključne besede tožilke po končanem dokaznem postopku so namenjene tožilčevi presoji dokazov, ki so bili izvedeni na glavni obravnavi, obrazložitvi tožilčevih sklepov o dejstvih, ki so pomembna za odločbo ter podaji in obrazložitvi njegovega predloga o...beseda strank - (ne)obrazloženost sodbe - nepopolna ali zmotna ugotovitev dejanskega stanja - ogrožanje varnosti pri delu
VSK sklep Cp 795/93VSK000027227.10.1993Gospodarski oddelekDRUŽINSKO PRAVOTožbeni zahtevek na ugotovitev, da je določeno premoženje, ki je bilo kupljeno v teku trajanja zakonske zveze, izključna last tožnika, vsebuje tudi zahtevek, da je tožnik lastnik manj kot do celote, zato je v okviru tako postavljenega zahtevka sodišče dolžno presoditi, ali ni zahtevek vsaj delno utemeljen.skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju
VSK sklep Cpg 478/99VSK000027113.01.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZa dolžnika, ki je pravna oseba, ne predstavlja opravičenega vzroka za zamudo roka okoliščina, da je njegovo pošiljko iz poštnega predala, ki ga ima skupno z drugim podjetjem, prevzela delavka drugega podjetja, pri čemer dolžnik ne zatrjuje, da za kaj takšnega ni bila pooblaščena.   vrnitev v prejšnje stanje
VSK sklep Cpg 443/99VSK000027006.01.2000Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČetudi uveljavljajo tožniki (delavci) vrnitev sredstev, ki so jim pripadla kot nadomestila za primer brezposelnosti in so jih vložili v toženo stranko, ne gre za pristojnost delovnega sodišča, ampak je pristojno sodišče splošne pristojnosti, če med strankami ni spora o tem, ali je tožena stranka izpolnila svojo obveznost za zaposlitev delavcev - tožnikov in tudi ni sporna višina in...stvarna pristojnost
VSK Sodba I Cp 208/2017VSK0000269021.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOToženec v vzporednem postopku šele zahteva od tožnice izstavitev zemljiškoknjižne listine, gre torej za zahtevek na izpolnitev pogodbe. Pritožnik nima v posesti nepremičnin na podlagi morebitnega že sklenjenega in realiziranega dogovora s tožnico, ki bi ga lahko upravičeval do posesti, oziroma ugovora, da mu je bila stvar na podlagi zavezovalnega posla že izročena. Zato je stališče...tožbeni zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine - obligacijskopravni zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla - predhodno vprašanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Bolj škoduje tisti, ki zločin prekriva, kot tisti, ki prijazno sodi. Gracijanov dekret.
Magis nocet qui crimen celat quam qui amicabiliter iudicat.