zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cp 279/99VSK000030420.10.1999Civilni oddelekstvarno pravoDobo, ki je potrebna za priposestvovanje služnosti, mora sodišče jasno zaokrožiti in v tej ugotoviti, ali so podani tudi ostali pogoji iz 54. člena ZTLR.   služnostna pravica - priposestvovanje služnosti
VSK sklep Cp 450/99VSK000030220.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOPredmet delitve v nepravdnem postopku ne morejo biti nepremičnine, ki so že razdeljene s poravnavo. Gre lahko le za izvršitev poravnave v izvršilnem postopku.   delitev skupnega premoženja
VSK sklep Cp 377/99VSK000030120.10.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPodlaga za izdajo sklepa o vrednosti nepremičnine po 154. členu ZIP, je izvedeniško mnenje, in sicer cenitev po tržnih cenah na dan cenitve.   ugotovitev vrednosti nepremičnine
VSK sodba in sklep Cp 585/99VSK000030021.12.1999Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPreživninski zahtevek se lahko po 81. členu ZZZDR le izjemoma uveljavlja kasneje in ne takoj po razpadu izvenzakonske skupnosti, in sicer, če ga izvenzakonski partner iz upravičenih razlogov ni uveljavljal takoj, ob tem, da to stori takoj potem in ob nadaljnjem pogoju, da so okoliščine, na katere se opira tak zahtevek, obstajale že v času razpada izvenzakonske skupnosti. Aktivno legitimiran...razmerja med izvenzakonskima partnerjema po razpadu izvenzakonske skupnosti - zahtevek za preživnino po razpadu izvenzakonske skupnosti - verzijski zahtevek
VSK sklep Kp 131/93VSK0000302.06.1993Kazenski oddelekkazensko materialno pravoV kolikor bi se izkazalo, da je bil obdolženi prepričan, da je zasežena mu uprašena snov heroin, kvantitativna analiza pa pokazala, da je vsebnost heroina tako nizka, da za mamilo sploh ne gre, bi bilo obdolženčevo ravnanje moč opredeliti kot neprimeren poskus kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. odstavku 245. člena KZJ v zvezi z 20. členom istega zakona.   neprimeren poskus - nedovoljena proizvodnja in promet z mamili
VSK sodba Cp 689/99VSK000029917.11.1999Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOIz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da se je mld. tožnica hudo telesno poškodovala pri padcu s konja. Sodišče prve stopnje je zato povsem pravilno pri presoji odgovornosti drugega toženca uporabilo pravno pravilo paragrafa 1320 ODZ, po katerem velja načelo domnevne krivde - za škodo je odgovoren rejec živali, če ne dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo ali nadzor. Pravna...povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - padec s konja - solidarna odgovornost lastnika živali za nadzor in turistične agencije za skrbno izbiro izvajalca jahanja
VSK sklep Cp 406/99VSK000029823.11.1999Civilni oddeleknepravdno pravoFunkcionalno zemljišče in stavba sta celota. Dejstvo, da v postopku privatizacije stanovanj kupec ni plačal funkcionalnega zemljišča, ni pravno upoštevno v delitvenem postopku, saj v takšnem postopku sodišče, če ni spora, upošteva solastninske deleže, ki so vpisani v zemljiški knjigi. Če je udeleženec vpisan v zemljiško knjigo kot solastnik na stavbi, velja ta solastninski delež...postopek za delitev stvari v solastnini
VSK sodba Cp 345/99VSK000029716.11.1999Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOZa odločanje o zahtevku za denarno odškodnino za duševne bolečine zaradi zmanjšane splošne življenjske aktivnosti ni odločilen procent invalidnosti, pomembno je le, katere trajne posledice oškodovanec trpi in kako ter koliko vplivajo na zmanjšanje njegovih življenjskih aktivnosti. Če je oškodovanec utrpel lažjo poškodbo, zaradi katere je bil sicer zaskrbljen, to še ne zadošča za...odškodnina za negmotno škodo
VSK sodba in sklep Cp 1186/99VSK000029619.10.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVOSodni sklep v zapuščinskem postopku, da se zapuščinska obravnava ne opravi, ker pokojnik ni zapustil premoženja, je dokaz, ki lahko izključi dedičevo odgovornost za zapustnikove dolgove.   odgovornost dediča za zapustnikove dolgove
VSK sodba Cp 432/99VSK000029530.11.1999Civilni oddelekstvarno pravoKer je tožnik mejo dokazoval s podatki iz zemljiške knjige in katastra, bi morala toženca, ki sta glede poteka meje zatrjevala drugačno lastniško in dejansko stanje, to stanje tudi dokazati. Toženca pa bi morala tudi ustanovitev stvarne služnosti na podlagi 53. člena ZTLR, s katero sta upravičevala poseg na tožnikovo parcelo, dokazati tako, da bi predložila pravnomočno odločbo državnega...varstvo lastninske pravice - prepovedna tožba - upravičen poseg - ustanovitev stvarne služnosti z odločbo državnega organa
VSK Sklep I Cp 102/2017VSK0000294018.09.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOZapuščinski postopek je vrsta nepravdnega postopka, ki ga sodišče uvede po uradni dolžnosti, brž ko izve, da je kdo umrl ali da je razglašen za mrtvega (164. člen ZD). Ves čas postopka mora gledati na to, da se pravice strank čimprej ugotovijo in zavarujejo (165. člen ZD). To pa terja od sodišča tudi večjo aktivnost kot to velja za druge postopke. Sodišče bi zato moralo vzpodbuditi...zapuščinski postopek - pravna narava zapuščinskega postopka - nepravdni postopek - materialno procesno vodstvo - materialno procesno vodstvo v zapuščinskem postopku
VSK sodba Kp 558/93VSK000029412.01.1994Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAMočan hrup, ki ga je zaradi naglega pospeševanja hitrosti med prehitevanjem obtoženčevega vozila na preglednem delu vozišča povzročilo motorno kolo, ni tak pojav, ki ga obtoženec ob dolžni pozornosti ne bi mogel pričakovati. Zato se na to dejstvo, kot razlog, zaradi katerega je izgubil kontrolo nad vozilom, ne more uspešno sklicevati.kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa - kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa - hitrost vožnje - razmere v prometu
VSK Sklep Cpg 94/2017VSK0000293724.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - ZAVAROVANJE TERJATEVPri odgovoru na vprašanje, ali je očitano ravnanje tožene stranke protipravno, je bilo torej sodišče prve stopnje dolžno (glede na presojo predloženega omenjenega procesnega gradiva - predvsem glede na zapise na omenjenem blogu Monitel, ki jih je tožeča stranka ponudila v okviru postopka zavarovanja) vzpostaviti ustrezno ravnovesje med pravico tožnice do varstva časti in dobrega imena...regulacijska (ureditvena) začasna odredba - zavarovanje nedenarne terjatve - verjeten obstoj terjatve - objava žaljivih vsebin na spletni strani - protipravnost zapisa na blogu - poseg v čast in dobro ime - pravica do svobode izražanja - pravica do varstva časti in dobrega imena - kršitev pravice do izjave - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih
VSK Sodba in sklep I Cp 310/2014VSK0000293208.07.2014Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOTožba, ki je naperjena le zoper zadnjega pridobitelja nepremičnine, hkrati pa tožnica zahteva vknjižbo lastninske pravice nase, je nesklepčna.(ne)sklepčnost tožbe - izbrisna tožba - zahtevek za izbris izpodbijane vknjižbe - vzpostavitev zemljiškoknjižnega stanja - pasivna legitimacija zemljiškokjižnega lastnika - pasivna legitimacija pri izbrisni tožbi - sprememba sodbe
VSK sodba Cp 469/99VSK000029307.12.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka ne more izpodbijati zavrnilne sodbe v delu, ki se ne tiče nje, saj se njena obveznost iz sodbe s tem ne bi v ničemer spremenila. Tudi če je v tožbi tožena stranka napačno označena, pa je tožnik med pravdo to procesno pomanjkljivost odpravil s pravilno označbo toženke, se zastaralni rok pretrga že z vložitvijo tožbe.   legitimacija - napačna označba stranke - zastaranje - pretrganje
VSK sklep Cp 703/99VSK000029215.12.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožeča stranka lahko umakne tožbeni zahtevek tudi tedaj, ko tožena stranka tekom postopka slednjega izpolni le deloma. Ob upoštevanju določbe 1. odst. 158. člena ZPP je tožeča stranka tudi v tem primeru upravičena do povračila bodisi sorazmernega dela stroškov postopka, kot to narekuje določba 2. odst. 154. člena ZPP, ob danih pogojih iz 3. odst. istega člena pa tudi do povračila...stroški postopka - umik tožbe
VSK sklep Cp 556/99VSK000029121.12.1999Civilni oddeleknepravdno pravoV primeru spora o obsegu skupnega premoženja se na pravdo napoti tisti, ki trdi, da določeno premoženje spada v skupno premoženje zakoncev.   predhodno vprašanje - prekinitev postopka - napotitev na pravdo
VSK sklep Cp 620/99VSK000029016.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVODejstvo, da je dolžničina plača že obremenjena do 1/3, ne predstavlja ugovornega razloga, ki bi preprečeval izvršbo.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - razlogi za ugovor - neutemeljen ugovor
VSK sodba Cp 49/99VSK000028906.10.1999Civilni oddelekcivilno procesno pravoPlačilo strokovnega mnenja, ki je bilo izdelano pred pravdo, lahko predstavlja pravdni strošek.   pravdni stroški
VSK sklep Cp 530/99VSK000028830.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je utemeljen, če ga dolžnik utemelji s konkretnimi dejstvi, s katerimi izpodbija verodostojno listino, ki jo je kot dokazno sredstvo priložil upnik predlogu za izvršbo, in če za trditve dolžnik ponudi dokaze.   ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravičnost je temelj kraljestev.
Iustitia est fundamentum regnorum.