zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 319/99VSK000025818.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVČe uveljavlja tožeča stranka v pravdi ugotovitveni zahtevek, hkrati pa predlaga izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve, njen predlog ni utemeljen, če hkrati ne izkaže za verjetno, da ji bo nastala kakšna terjatev zoper toženo stranko.   začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve
VSK sklep Cpg 307/99VSK000025718.11.1999Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČAPogodba o oddaji stavbnega zemljišča, ki sta jo sklenili pravdni stranki, v kateri ni predvideno plačilo vrednosti stavbnega zemljišča, je nična po določilih Zakona o stavbnih zemljiščih, zato mora tožena stranka kot pridobitelj zemljišča glede na 104. člen ZOR plačati njegovo vrednost.   pogodba o oddaji stavbnega zemljišča - posledice ničnosti
VSK sklep Cpg 325/99VSK000025618.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe upnik po izdaji sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine sporoči, da je dolžnik del terjatve poravnal, vendar v tem delu ne umakne izvršilnega predloga, mora sodišče ne glede na to, po obrazloženem dolžnikovem ugovoru sklep o izvršbi razveljaviti.   ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodstojne listine
VSK sodba Kp 493/93VSK000025502.12.1993Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - CESTE IN CESTNI PROMETŠtiriletni otrok, ki je izven naselja pritekel na vozišče z obdolženčeve desne strani iz visokega in gostega zelenja tako, da ga ni bilo mogoče pravočasno opaziti, ne pomeni ovire, ki bi jo obdolženec v danih prometnih razmerah moral ali mogel pričakovati.kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa - ovira, ki je ni mogoče pričakovati
VSK sklep Cpg 358/99VSK000025418.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe vloži dolžnik ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine po poteku 8-dnevnega roka, pri tem pa ne gre za ugovor po 2. odst. 61. člena ZIZ, je potrebno takšen ugovor zavreči kot prepozen.   pritožba dolžnika zoper sklep o zavrženju ugovora
VSK sklep Cpg 313/99VSK000025218.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe vloži dolžnik ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine po poteku 8-dnevnega roka, pri tem pa ne gre za ugovor po 2. odst. 61. člena ZIZ, je potrebno takšen ugovor zavreči kot prepozen.   pritožba dolžnika zoper sklep o zavrženju ugovora
VSK sklep Cpg 434/99VSK000025113.01.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe sodišče ugotovi, da ni krajevno pristojno za dovolitev izvršbe, ne more zavrniti izvršilnega predloga, ampak se lahko izreče le za krajevno nepristojno in po pravnomočnosti tega sklepa odstopi zadevo pristojnemu sodišču.   pristojnost sodišča
VSK Sklep Cpg 16/2017VSK0000250011.05.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV zvezi z listino bi bilo dopustno le ugotavljanje njene pristnosti, to je ugotavljanje, ali je tista oseba, ki je na listini označena kot podpisnik, listino tudi resnično podpisala.Pritožba zato s konstruktom, da je listina lahko v smislu 181. člena ZPP nepristna tudi, kadar je njena vsebina neresnična, ne more uspeti. Že glede na to, da je tožeča stranka v izreku zathevka prepisala naloge,...ugotovitveni tožbeni zahtevek - dopustnost ugotovitvene tožbe - zahtevek za ugotovitev dejstva - ugotavljanje pristnosti listine - določnost tožbenega zahtevka - nedoločen tožbeni zahtevek
VSK sklep Cp 451/99VSK000025016.11.1999Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOZ odločbo Ustavnega sodišča z dne 21.1.1999, objavljeno v Ur.l. RS 11/99, je prenehalo veljati začasno zadržanje izvrševanja 1. tč. 1. odst. 102. člena ZIZ.   omejitev izvršbe na plačo
VSK Sodba Cpg 72/2017VSK0000249825.05.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPo določbi 115. člena ZPP lahko sodišče narok zaradi zdravstvenih razlogov preloži le, če je bolezen ali poškodba nenadna in nepredvidljiva ter stranki onemogoča prihod na sodišče. Stranka je v predmetni zadevi poslala opravičilo na napačnem obrazcu, iz poslanega obrazca pa ni razviden odločilen podatek, to je, da je šlo za nenadno in nepredvidljivo bolezen. Sodišče prve stopnje je...preložitev naroka - pogoji za preložitev naroka - opravičljiv razlog za preložitev naroka - opravičilo odsotnosti z naroka - zdravniško opravičilo - obrazec zdravniškega potrdila - nenadna in nepredvidljiva bolezen - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - onemogočanje obravnavanja pred sodiščem
VSK sklep Cp 836/99VSK000024916.11.1999Civilni oddelekstvarno pravoZa posest je bistveno, da ima posestnik, kadar hoče, vedno možnost stvar uporabljati, jo uživati in z njo razpolagati.   posest
VSK Sklep I Cp 831/2016VSK0000248704.04.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOV okviru ugotavljanja otrokove koristi treba namreč upoštevati tako načelo, da je v otrokovo korist, da se družinske vezi pretrgajo le izjemoma (na kar opozarja pritožba), kot tudi načelo, da je otroku v korist, da odrašča in se razvija v varnem in zdravem okolju. Pravica do družinskega življenja predlagateljice ne upravičuje do stikov, ki bi škodovali dekličinemu zdravju in razvoju....pravica do družinskega življenja - otrokova korist - stiki med otrokom in biološkim staršem, ki mu je bila roditeljska pravica odvzeta
VSK Sodba Cpg 26/2017VSK0000248601.06.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPo tem, ko je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, da je bilo med strankama sklenjeno prodajno naročilo, je naredilo tudi pravilen materialnopravni zaključek, da je bilo ukradeno blago v času dogodka še vedno v lasti naročitelja - tožeče stranke, katera tudi nosi breme za nevarnost tega naključnega uničenja (531. člen OZ) in zato od toženke ne more zahtevati plačila vrednosti...prodajno naročilo - odgovornost za naključno uničenje ali poškodovanje blaga
VSK sklep Cp 403/99VSK000024816.11.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVOTisti, ki trdi, da spada določeno premoženje, ki je vpisano na drugega dediča, v zapuščino, mora v primeru spora, to dokazati v pravdi.   napotitev na pravdo
VSK Sodba Cpg 105/2017VSK0000247224.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOProdajalec mora kupcu izročiti stvar v brezhibnem stanju (prvi odstavek 448. člena OZ), kar tudi pomeni, da mora biti stvar izročena brez stvarnih ali pravnih napak. Ker v konkretnem primeru tožena stranka tožeči stranki ni hotela (zmogla) izročiti štirih novih (nerabljenih) montažnih hišic, ki so bile dogovorjene s pogodbo, je s tem kršila pogodbeno obveznost, pri čemer je tožeča...prodajna pogodba - izročitev predmeta pogodbe - nova stvar - prodaja rabljene opreme - pravica do izjave - rok za odgovor na pripravljalno vlogo - ponavljanje tožbenih navedb - odstop od pogodbe zaradi kršitve nasprotne stranke - zahtevek za vračilo prejete kupnine
VSK sklep Cp 397/99VSK000024716.11.1999Civilni oddelekDEDNO PRAVOTudi če je med dediči spor o vrednosti zapuščine, se zapuščinski postopek zaradi takšnega spora ne prekine, saj je ugotavljanje vrednosti zapuščine stvar zapuščinskega postopka.   ugotovitev vrednosti zapuščine
VSK Sklep I Cp 284/2016VSK0000246922.11.2016Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVOSamo priznana in ne poplačana terjatev na obstoj porokove obveznosti do upnika (tožene stranke do tožeče) nima vpliva. Če bi bila terjatev v stečajnem postopku glavnega dolžnika družbe R. d.o.o. res že poplačana, kot sta zatrjevala toženca v postopku na prvi stopnji (navedbe v 6. točki vloge z dne 20.6.2014, listovna št. 93), bi to pomenilo, da je tožnica svojo terjatev dobila poplačano...način izpolnitve obveznosti - izpolnitev v korist prevzemnika terjatve - subjektivna sprememba tožbe - zaslišanje stranke - poroštvena obveznost - priznana terjatev v stečajnem postopku
VSK Sklep Cpg 50/2017VSK0000246725.05.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBPravne posledice ničnostnega sklepa iz 394. člena ZGD-1 namreč nastopijo šele s pravnomočno sodbo, s katero je ugotovljena ničnost sklepa skupščine.ničnost sklepa skupščine - nastop pravnih posledic ugotovitve ničnosti - imenovanje članov nadzornega sveta - veljavnost sklepa skupščine
VSK Sodba Cpg 47/2017VSK0000246605.05.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO - TUJCIDobroverni in zakoniti posestnik (kar ustreza tudi pojmu dobroverni lastniški posestnik) nepremične stvari pridobi lastninsko pravico na njej po poteku 10-ih let (drugi odstavek 28. člena ZTLR, v zvezi z 268. členom SPZ, oziroma 269. členom SPZ). V tej zvezi je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da druga toženka na sporni nepremičnini ni mogla pridobiti lastninske pravice s...stečajni postopek - izločitvena pravica na nepremičnini - priposestovanje lastninske pravice - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverni in zakoniti posestnik - tujci - tuja pravna oseba - pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pred začetkom stečajnega postopka
VSK sodba Cp 202/99VSK000024609.11.1999Civilni oddelekobligacijsko pravoPri ugotavljanju škode zaradi izgubljenega preživljanja ni mogoče upoštevati povečanja splošnega standarda celotne družine, ki bi ga pokojni oče ml. tožnika lahko nudil zaradi večjih dohodkov na novem delovnem mestu.   pravica osebe, ki jo je umrli preživljal - odškodnina za izgubljeno preživljanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravičnost nikoli ne pride v nasprotje z zakonom.
Aequitas numquam contravenit legi.