zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sodba I Cp 951/2006VSK0312627.06.2007Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGADoločba 5. odstavka 168. člena ZIZ upniku ne daje materialno pravne podlage, na osnovi katere bi lahko utemeljil pridobitev lastninske pravice toženca na nepremičnini, pač pa mu samo omogoča vložiti tožbo namesto dolžnika oz. toženca, ki bi lahko s tožbo proti dosedanji lastnici zahteval vpis svoje lastninske pravice na nepremičnini, pa tega ni storil.   učinek vpisa pravice v zemljiško knjigo - pravica upnika, da s tožbo zahteva vpis lastninske pravice na nepremičnini na dolžnika
VSK sodba I Cp 419/2006VSK0312514.11.2006Civilni oddeleklastninjenjeZakon o stavbnih zemljiščih Uradni list SRS, št. 18/84 je v 21. členu določal, da lahko imetnik pravice uporabe iz 13. člena oziroma upravičenec iz 16. člena tega zakona prenese tako pravico s pravnim poslom le na zakonca, potomce in posvojence ter njihove zakonce, starše in posvojitelje ter njihove zakonce, ti pa te pravice lahko prenesejo samo na svojega zakonca, potomce in posvojence ter...prenos pravice uporabe na zemljišču - omejitve prenosa - nezazidano stavbno zemljišče - funkcionalno zemljišče
VSK sodba I Cp 337/2005VSK0312405.09.2006Civilni oddelekzavarovalno pravoKer višje sodišče ocenjuje, da so izvedeni dokazi, ki jih je ponudil tožnik, dali povsem zanesljivo podlago za ugotovitev, da je kritičnega dne vozil toženec, o tej bistveni dejanski okoliščini ni bilo potrebno sklepati na podlagi pravila o dokaznem bremenu, ki je v tem primeru res na strani tožeče stranke.   regresni zahtevek zavarovalnice - izguba zavarovalnih pravic zaradi alkoholiziranosti - dokazno breme
VSK sodba I Cp 52/2006VSK0312322.08.2006Civilni oddelekzavarovalno pravo - obligacijsko pravoČe je pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini, se določila pogodbe razlagajo v korist šibkejše stranke (83. člen OZ).   zavarovalnina - stopnja invalidnosti - tabele invalidnosti - razlaga pogodbenih določil
VSK sodba I Cp 851/2006VSK0312206.06.2007Civilni oddelekobligacijsko pravo - lastninjenjeZa napake volje je kot sankcija predvidena izpodbojnost, tožnica pa takšnega zahtevka nima. Prejšnji lastnik je na podlagi določbe 7. člena Zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev lahko uporabljal zemljišče do izdaje odločbe o izročitvi zemljišča občini. V letu 1984 sprejeti Zakon o stavbnih zemljiščih pa je v 13. v...ničnost in izpodbojnost - napake volje - nemogoč predmet pogodbe- družbena lastnina - pravica uporabe
VSK sodba I Cp 1772/2005VSK0312124.04.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoToženca nastopata kot hipotekarna dolžnika. Zato je bilo treba ugotoviti, kdaj je tožeča stranka poslala regresni zahtevek kreditojemalcu, saj sta v skladu z zastavno pogodbo dolžna dopustiti zgolj poplačilo terjatve, ki je bila zavarovana, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dogovorjene zapadlosti.   hipotekarna tožba - zapadlost terjatve - začetek teka obresti - opomin regresnemu zavezancu
VSK sodba I Cp 418/2006VSK0312012.09.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoSodišče prve stopnje je razmerje med strankama pravilno presojalo na podlagi pravil o neupravičeni pridobitvi. Terjatve iz tega naslova zastarajo v splošnem (petletnem) zastaralnem roku iz 346. člena OZ.   neupravičena pridobitev - zastaranje terjatve - splošni zastaralni rok
VSK sodba I Cp 711/2006VSK0311910.10.2006Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZa terjatve za vzdrževanje snage velja zastaralni rok enega leta, vendar je potrebno upoštevati, da na podlagi 2. odstavka 355. člena Obligacijskega zakonika (OZ), začne zastaranje teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo. Postopek v sporih majhne vrednosti namreč poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj, stranka pa mora vsa ta dejstva in dokaze navesti v tožbi...spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi - pisnost postopka - zastaranje - začetek teka zastaranja
VSK sodba I Cp 1005/2006VSK0311819.06.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoIz podatkov v spisu izhaja, da je bila tožba s pozivom na odgovor in opozorilom na posledice, če tožena stranka v določenem roku ne bo odgovorila na tožbo, toženi stranki vročena na naslov S., ki ga kot naslov svojega začasnega bivališča navaja tudi pritožnik. Toženi stranki je bila torej dana možnost obravnavanja pred sodiščem.   zamudna sodba - vročitev tožbe v odgovor - prebivališče
VSK sodba I Cp 293/2006VSK0311706.09.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče ne sme izvajati dokazov po uradni dolžnosti (razen če ne gre za nedovoljena razpolaganja z zahtevkom iz 3. člena ZPP), temveč mora vsaka stranka pravočasno navesti dejstva, na katera opira svoje trditve, za dokazovanje tako navedenih dejstev pa mora sama predlagati dokaze.   spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi - vročitev vabila na glavno obravnavo - fikcija vročitve - načelo dispozitivnosti
VSK sodba I Cp 68/2006VSK0311622.08.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožeča stranka ni zatrjevala niti dokazovala kakršnekoli druge podlage, razen že omenjenega identifikacijskega potrdila, za obstoj lastninske pravice na navedeni parceli, zato je tudi po mnenju pritožbenega sodišča, sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da tožeča stranka ni uspela dokazati, da je imela na parceli št. 1927/2 lastninsko pravico do 3/6.   tožba na ugotovitev obstoja lastninske pravice - trditveno in dokazno breme - identifikacijsko potrdilo
VSK sodba I Cp 1363/2006VSK0311511.07.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je bila o glavni obravnavi pravilno obveščena, vendar nanjo ni pristopila. Glede na navedeno je pritožbena trditev tožene stranke, da je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje kršena določba o enakem varstvu pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, neutemeljena.   možnost obravnavanja pred sodiščem - vabilo na glavno obravnavo - ustavno načelo enakega varstva pravic
VSK sklep I Cp 465/2005VSK0311411.07.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOSodišče je na podatke o lastništvu nepremičnin, vpisane v zemljiški knjigi, vezano. Če pa bo pritožnik kdaj uspel dokazati, da v zapuščino spada več kot je razvidno iz podatkov v zemljiški knjigi, bo lahko predlagal izdajo dodatnega sklepa o dedovanju.   obseg zapuščine
VSK sodba I Cp 602/2006VSK0311314.04.2006Civilni oddelekmedijsko pravoZMed v 1. odstavku 26. člena določa, da ima vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim je bila prizadeta njegova pravica. Zato je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je tožnik aktivno legitimiran v tej pravdi, pravilna. Glede na to, da se v njem še naprej zatrjuje, da gre za anonimko, ob čemer je iz navedb avtorice...objava popravka - aktivna legitimacija
VSK sklep I Cp 124/2005VSK0311207.02.2006Civilni oddelekstvarno pravoSodišče prve stopnje je ravnalo pravilno,ko je določilo mejo po zadnji mirni posesti.   ureditev meje - mirna posest
VSK sklep I Cp 48/2005VSK0311131.01.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo oceni pritožbenega sodišča so zaključki sodišča prve stopnje, ki je, ne da bi se spuščalo v vsebinski preizkus utemeljenosti tožniku očitanih disciplinskih kršitev ocenilo, da so v disciplinskem postopku, ki ga je izvedla tožena stranka podane takšne kršitve, ki imajo za posledico razveljavitev sklepa disciplinskega razsodišča in odločbe občnega zbora LD, napačni.   sodno varstvo zoper disciplinski ukrep društva - pravica do združevanja
VSK sklep I Cp 307/2006VSK0311006.09.2006Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOUtemeljen pa je očitek obeh pritožni, ali je obstajala okoliščina, zaradi katere bi bila morebitna zunajzakonska skupnost med tožnico in pokojnim M. S. neveljavna. Gre namreč za vprašanje, do kdaj je tožnica bila v zakonski zvezi z drugo osebo.   obstoj zunajzakonske skupnosti - dopolnitev tožbe - plačilo varščine za pravdne stroške
VSK sklep I Cp 535/2006VSK0310917.10.2006Civilni oddelekkmetijstvo - koncesijeV novem sojenju bo potrebno presoditi trditve tožeče stranke, ki se nanašajo na ničnost pravnega posla, ki naj bi bil podlaga za pridobitev lastninske pravice N. in M. L. na obravnavani nepremičnini ter ponovno presoditi okoliščino, da je bila obravnavana nepremičnina pripojena k nepremičnini št. k.o. P.; po drugi strani bo potrebno presoditi tudi ugovor tožene stranke, da tožnik ni bil...predhodno vprašanje - pridobitev lastninske pravice - zmotna uporaba materialnega prava - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje
VSK sklep I Cp 273/2006VSK0310817.10.2006Civilni oddelekstanovanjsko pravoSodišče prve stopnje je spregledalo, da izhaja pravno razmerje med pravdnima strankama iz določil Stanovanjskega zakona, slednji pa je v razmerju do Zakona o temeljih lastninskopravnih razmerjih-ZTLR specialnejši predpis. Odločitev v tej zadevi je torej odvisna od ugotovitve, ali spadata obravnavani terasi med skupne prostore, na katerih bi imeli pravdni stranki, zaradi pravne narave skupnih...materialna podlaga - ugotovitev skupnih prostorov
VSK sklep I Cp 416/2006VSK0310708.11.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOGospodinjski predmeti, katerih izločitev na podlagi 33. člena Zakona o dedovanju predlaga prva dedinja niso predmet izpodbijanega sklepa, saj predlog do konca zapuščinske obravnave ni bil dovolj natančno opredeljen, da bi ga sodišče lahko obravnavalo in da bi se ostali dediči lahko o njem izrekli.   izločitveni zahtevek
 izberi vse

izbrane: izvozi

Splošno ne razveljavlja posebnega.
Generalia specialibus non derogant.