zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sodba Cpg 147/2007VSK0316624.01.2008Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPri terjatvi tožeče stranke, to je terjatvi za plačilo uporabnine oz. odškodnine za čas od dne, ko bi poslovni prostor po pogodbi moral biti izročen, gre namreč za terjatev za sukcesivno nastajajočo bodočo premoženjsko škodo. Tako zastaranje pa začne teči, ko tožnik zve za bodočo škodo in jo lahko uveljavlja.   prodajna pogodba – izročitev nepremičnine - zastaranje
VSK sklep Cpg 252/2006VSK0316518.10.2007Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoS tem, ko je sodišče prve stopnje odločalo o tožbi tožeče stranke je sicer po ugotovitvah pritožbenega sodišča kršilo svojo stvarno pristojnost.   neobstoj pravice – pogodbena kazen – stvarna pristojnost
VSK sklep Cpg 261/2007VSK0316428.09.2007Gospodarski oddelekpomorsko pravoPo stališču pritožbenega sodišča to dejansko pomeni, da je lahko ladja iz države nečlanice zaustavljena za vsako pomorsko terjatev, ki je navedena v konvenciji in se v takem primeru uporabijo v celoti določila konvencije. Domače pravo pa se uporabi le v primeru, kadar se ladja iz države nečlanice zaustavlja tudi za terjatve, za katere se sme po našem nacionalnem pravu, pa to niso pomorske...zaustavitev ladje
VSK sodba I Cp 694/2005VSK0316311.10.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOAzbestna bolezen in sicer plake parietalne plevre. Za prestane in bodoče bolečine ter nevšečnosti med zdravljenjem je tožnici prisodilo 800.000,00 SIT, za pretrpljeni in bodoči strah 1.500.000,00 SIT in za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti 1.000.000,00 SIT.   nepremoženjska škoda – azbestna bolezen
VSK sklep I Cp 487/2007VSK0316210.07.2007Civilni oddelekstvarno pravoRes je tudi sodišče ugotovilo, da je tožena stranka s postavitvijo zapornice storila očitano ji motilno dejanje, taki ugotovitvi mora zato nujno slediti dajatveni izrek sklepa, temu pa je bilo ugodeno, s prepovednim zahtevkom, nepotrebno in nesmiselno pa je v izreku sklepa ugotavljati, da je bila posest motena, za tak ugotovitveni zahtevek po materialnem pravu ni podlage.   motenje posesti – stroški postopka
VSK sklep I Cp 1271/2005VSK0316112.12.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoPritožba zoper sodno odločbo je devolutivno pravno sredstvo, o katerem odloča sodišče druge stopnje v senatu treh višjih sodnikov. Če odloči o njej sodišče prve stopnje, stori s tem absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. točke 2. odst. 339. člena ZPP.   predlog za obnovo postopka – pravica do pritožbe – absolutna bistvena kršitev postopka – pooblastilo
VSK sklep I Cp 1597/05VSK0316005.12.2006Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGASamo dejstvo, da je bila predlagateljica vpisana le kot imetnica pravice brezplačnega uživanja in posesti ne pomeni, da ni imela pravice uporabe.   predlog za vpis lastninske pravice – pravica uporabe
VSK sklep I Cp 400/2007VSK0315910.07.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožeči stranki v tožbi sicer ni potrebno navesti vseh dokazov, mora pa v tožbi ponuditi vsaj določen dokaz za vsak posamezen dejanski sklop.   nepopolna vloga – plačilo sodnih taks
VSK sodba Cp 603/2007VSK0315824.03.2007Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOVišina preživnine mora biti takšna, da je sposobna zagotoviti otrokovo korist, ki terja, da se preživnina odmeri glede na potrebe otroka, ki zahteva preživljanje, pri čemer potrebe ne predstavljajo le stroškov najosnovnejših sredstev za otrokovo preživetje, ampak jih je potrebno oceniti tako, da bo zagotovljen tudi uspešen telesni in duševni razvoj otroka.   plačilo preživnine
VSK sklep I Cp 1263/2006VSK0315724.07.2007Civilni oddelekOkoliščina, da predlagatelja takrat, ko je prvostopenjsko sodišče odločalo o predlogu za izbris zaznambe, še nista predlagala vknjižbe pridobitve lastninske pravice, ne preprečuje, da predlagata izbris zaznambe, katero sta pred tem zaradi zavarovanja pravice, ki sta jo uveljavljala v pravdi, predlagala prav onadva. Določila Zakona o zemljiški knjigi takega izbrisa zaznambe na predlog tistih,...zaznamba spora – izbris
VSK sodba I Cp 1586/2006VSK0315603.07.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoTo, da je bila terjatev izterjana v izvršilnem postopku pa stvari ne spremeni, kajti razlika je samo v tem, da eden od solidarnih dolžnikov terjatev ni plačal prostovoljno, ampak v prisilni izvršbi. Obveznost tožencev je z izpolnitvijo enega od dolžnikov prenehala, zato sodišče prve stopnje ni imelo razloga prekinjati pravdni postopek, temveč je v zadevi meritorno odločalo.   solidarna obveznost – plačilo dolga
VSK sklep I Cp 535/2007VSK0315517.07.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka v postopku pred upravno enoto ni sodelovala, saj svoj zahtevek za sklenitev prodajne pogodbe utemeljuje na predpogodbi. Tožeča stranke je v tem primeru zaobšla postopek, predpisan v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Poleg tega se je ponudba, ki jo je tožena stranka objavila, glasila na bistveno višjo kupnino od te, po kateri zahteva sklenitev prodajne pogodbe tožeča stranka,...predpogodba – sklenitev glavne pogodbe – zamuda
VSK sklep II Cp 1654/2006VSK0315412.12.2006Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOPodlaga za izvršbo po 4. odst. 225. člena ZIZ je pravnomočen dokončen sklep o višini stroškov iz 3. odst. 225. člena ZIZ.   nepremičninska izvršba – podlaga za izvršbo – izvršitev obveznosti namesto dolžnika
VSK sklep I Cp 1771/2006VSK0315323.10.2007Civilni oddeleksodne taksePritožbeni ugovor glede neupoštevanja določbe 33. čl. ZST ni utemeljen, saj se ta določba nanaša na vštetje že plačane takse (pritožnici sta plačali takso za prvo pritožbo zoper prvo sodbo) za novo odločbo, predmet izpodbijanega sklepa pa je plačilo takse za (drugo) pritožbo.   taksa za pritožbo
VSK sklep Cp 924/2007VSK0315211.09.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoToženec je bil sicer pravilno vabljen, vendar pa mu ni bilo omogočeno sodelovanje na glavni obravnavi, kajti o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni bilo odločeno, prav tako pa tudi sodišče prve stopnje uprave zaporov ni obvestilo, da naj toženca na glavno obravnavo pripeljejo. Ker tožencu torej ni bilo omogočeno sodelovanje na glavni obravnavi, je sodišče prve stopnje...spor majhne vrednosti – načelo kontradiktornosti
VSK sodba in sklep I Cp 552/2007VSK0315119.02.2008Civilni oddelekstvarno pravoSporna pot ni gozdna cesta, katera je javnega značaja (1. odst. 38. čl. Zakona o gozdovih (Ur.list RS št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami)) kar je sodišče prve stopnje tudi ugotovilo. Za vožnje po takšni poti kot je obstoječa, ki ni gozdna cesta pa veljajo omejitve iz 40. čl. Zakona o gozdovih, ki določa, da je vožnja v gozdovih zunaj gozdnih cest dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi...priposestvovanje stvarne služnosti – vožnja v gozdu
VSK sklep Cp 891/2007VSK0315011.09.2007Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOTeža razmer v družini, kazenski postopek zoper tožnika, zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, kjer je oškodovanka mladoletna M., obremenjujejo odnose mladoletnega otroka s tožnikom, zato je potrebno pri odločanju o stikih jasno ugotoviti ali so ti stiki v korist otroka in ne le, da stiki niso v njegovo škodo.   ureditev stikov – začasna odredba – otrokova korist
VSK sklep I Cp 227/2007VSK0314922.01.2008Civilni oddelekstvarno pravoSodišče mora upoštevati potrebe zemljišča, ki pot potrebuje (gospodujočega zemljišča) in tudi, da se zemljišče, po katerem naj bi nujna pot potekala (služeče zemljišče) čim manj obremeni. Sodišče prve stopnje je v predmetnem postopku ugotovilo, da nepremičnina predlagatelja parc.št. 985 k.o. S., ki v naravi obsega gospodarsko poslopje z dvoriščem nima za redno rabo potrebne zveze...nujna pot – nesorazmerni stroški
VSK sodba Cp 889/2007VSK0314806.11.2007Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOZahtevek, ki ga je postavila tožnica je stvarnopravni, in je sodišče izdalo sodbo, s katero je ugotovilo obstoj stvarne pravice tožnice (ugotovitvena sodba) in je taka sodba (pravnomočna), podlaga za vknjižbo, glede na določbo 3. tč. 1. odst. 40. čl. Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1).   ugotovitev lastninske pravice – stvarnopravni zahtevek – dediči enotni in nujni sosporniki – skupno premoženje zakoncev - prepozen dokaz
VSK sklep Cp 995/2007VSK0314713.11.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoZavrnilna zamudna sodba se torej lahko izda, če gre za nesklepčno tožbo, ne pa v primeru če so dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek v nasprotju s predloženimi dokazi.   zamudna sodba – zavrnilna zamudna sodba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Interes ne obstaja le iz povzročene škode, temveč tudi iz izgubljenega dobička. Justinijan.
Id, quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante.