zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sodba Cp 215/96VSK0036417.04.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO1. V primeru, ko pride med postopkom do situacije, da pooblaščenec stranke, ki je odvetnik, zaradi nastopa druge funkcije ne more več opravljati odvetniškega poklica, je pooblaščenčeva dolžnost, da poskrbi za prevzemnika pisarne in o tem obvesti stranko, le-ta pa sodišče, če si je vzela drugega pooblaščenca. Sicer sodišče nadaljuje postopek s stranko, kot da ne bi imela pooblaščenca. 2....pooblastilo odvetnika - prenehanje funkcije odvetnika - vročanje pisanj - dediščinska tožba - zastaralni rok - izločitev v korist potomcev - stvarnopravni zahtevek - pravnomočen sklep o dedovanju - pravda ob pogojih za obnovo postopka
VSK sklep Cpg 144/96VSK0039118.04.1996Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBSkrajšana firma mora poleg označbe za kakšno družbo gre, obvezno obsegati tudi dodatno sestavino in sicer identifikacijski element, ki pa mora biti enak kot pri firmi v polni obliki, saj bi različna označba dodatne sestavine vnesla le nejasnosti v individualizaciji pravnega subjekta in zmedo v pravnem prometu.   firma - skrajšana oblika - obvezne sestavine
VSK sklep Cpg 170/96VSK0039318.04.1996Gospodarski oddelekpomorsko pravoČe je po začasni odredbi ladja zaustavljena in če vloži ugovor pooblaščenec na podlagi pooblastila poveljnika ladje se šteje, da je ugovor vložen v imenu ladjarja, saj je po določbi 129 čl. ZPNP poveljnik ladje zakoniti zastopnik ladjarja.   zakoniti zastopnik ladjarja
VSK sodba Cpg 175/96VSK0039409.05.1996Gospodarski oddelekobligacijsko pravoV primeru, ko je podjetje ustanovljeno iz sredstev bivše zvezne ustanove ,ki se nahajajo na območju le ene republike bivše SFRJ, potem to na novo ustanovljeno podjetje ni univerzalni pravni naslednik bivše zvezne ustanove.   univerzalno pravno nasledstvo
VSK sklep Cpg 178/96VSK0039609.05.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZačetek stečajnega postopka nima vpliva na izločitvene in ločitvene pravice. S prodajo stvari, na katerih imajo ločitveni upniki določene pravice se izoblikuje posebna stečajna masa, iz katere se najprej pokrijejo stroški prodaje, nato pa terjatev ločitvenega upnika. To maso bremenijo le stroški, ki so povezani z realizacijo, to pa so tudi stroški za delo stečajnega upravitelja, ki so...ločitvena pravica - ločitveni upnik
VSK sodba Cp 166/96VSK0036715.05.1996Civilni oddelekstanovanjsko pravoPo 58. čl. SZ oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe, uporablja stanovanje nezakonito in lahko lastnik kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja pri rednem sodišču, kar velja tudi za primer, ko ni prišlo do uskladitve stanovanjske pogodbe, ki jo je lastnik stanovanja v skladu s 34. čl. ZSR sklenil z občanom, z določili SZ (156. čl. SZ), pri čemer...izpraznitev stanovanja - odklonitev sklenitve najemne pogodbe
VSK sklep Cpg 190/96VSK0039516.05.1996Gospodarski oddelekpomorsko pravoČe pomorska terjatev ne bremeni zaustavljene ladje, ampak neko drugo ladjo, osebni dolžnik terjatve pa ni lastnik zaustavljene ladje, se ta ladja ne more zaustaviti z začasno odredbo z zaustavitvijo ladje.   začasna odredba z zaustavitvijo ladje
VSK sklep Cpg 191/96VSK0039816.05.1996Gospodarski oddelekobligacijsko pravoZastaranje se pretrga z vložitvijo tožbe in vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred sodiščem ali v upravnem postopku pred organi, da bi se ugotovila, zavarovala ali iztirjala terjatev ( čl. 388 ), razen če upnik nato tožbo umakne ali pa odstopi od takega dejanja ( čl. 389/1 ZOR ). V primeru, ko pride do umika pobotnega ugovora, ki je nato nadomeščen z vložitvijo nasprotne...pretrganje zastaranja
VSK sklep Cp 330/96VSK0036905.06.1996Civilni oddelekstvarno pravoZahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja v pravdi zaradi motenja posesti, v primeru, ko so tožniki bili soposestniki stare gradnje iz kamna, toženka pa je to staro zgradbo podrla, s tem, da je stari hlev že v celoti podrt in zidovi na novo pozidani, pri hiši pa so sicer še vidni ostanki starih zunanjih zidov, ki pa so deloma že na novo ometani, ostalo pa se v celoti obnavlja, nima podlage...motenje posesti - vzpostavitev v prejšnje stanje
VSK sodba Cpg 211/96VSK0039906.06.1996Gospodarski oddelekLASTNINJENJEČeprav je družbeno podjetje bilo eden od ustanoviteljev podjetja v mešani lastnini, vendar pa do prenosa poslovnih funkcij in učinkov iz družbenega na podjetje v mešani lastnini ni prišlo potem ne gre za oškodovanje družbene lastnine po 3.al. 2.odst. 48.čl. ZLPP.Iz istega razloga tudi ni oškodovanja po 4.al. 2.odst. 4f.čl. ZLPP čeprav so bili delavci zaposleni pri družbenem podjetju...oškodovanje družbenega premoženja
VSK sklep Cp 359/96VSK0037112.06.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVO1) Sodišče ne prekine zapuščinskega postopka, kadar obstaja med dediči in tretjo osebo spor glede veljavnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju, saj za to nima podlage v 210. oz. 212. čl. ZD. 2) Predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju je le tisto nepremično in premično premoženje, ki pripada preživljancu ob sklenitvi pogodbe ter je v pogodbi točno določeno ali vsaj določljivo (117....prekinitev zapuščinskega postopka - predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju
VSK sodba Cp 376/96VSK0037019.06.1996Civilni oddelekzavarovalno pravoV primeru, ko je do požara na zavarovanem objektu prišlo zaradi aktivnega ravnanja osebe, ki je hišo uporabljala, ne pa iz razloga, ki bi nastal izven sfere, na katero imajo uporabniki zavarovanega objekta lahko vpliv, ne gre za škodni dogodek, ki bi bil krit z zavarovalno pogodbo oz. splošnimi pogoji za požarno zavarovanje.   zavarovalna pogodba - splošni pogoji za požarno zavarovanje - zavarovalni primer
VSK sklep Cp 427/96VSK0037203.07.1996Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOKadar upnik in dolžnik istočasno vložita predlog za odlog izvršbe, ki se še ni začela opravljati, sodišče sledi predlogu upnika in izvršbo na njegov predlog odloži, dolžnikov predlog za odlog pa postane s tem brezpredmeten.   odlog izvršbe - istočasna predloga upnika in dolžnika
VSK sklep Cp 440/96VSK0037303.07.1996Civilni oddelekcivilno procesno pravoSprememba katastrske občine, v kateri je številka parcele, na kateri naj bi prišlo do motenja posesti, pri čemer kraj motilnega dejanja med strankama niti ni sporen, ne pomeni spremembo tožbe, temveč zgolj popravo tožbenih navedb (3. odst. 191. čl. ZPP).   sprememba tožbe - poprava tožbenih navedb
VSK sodba Cp 434/96VSK0037403.07.1996Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO1. Čeprav je sodišče štelo operacijski zapisnik kot temeljni dokaz, je še vedno možen nasprotni dokaz zoper domnevo o resničnosti tega, kar je v njem zapisano, podobno kot pri vsaki javni listini, kot tudi dokaz, da obstoji določeno dejstvo, čeprav v zapisniku ni zapisano. 2. V odškodninski pravdi zaradi škode, ki naj bi jo povzročili zdravniki tožene stranke, je tožničino dokazno...operacijski zapisnik - javna listina - dokazna moč - odgovornost delodajalca - dokazno breme
VSK sodba Cp 335/96VSK0037510.07.1996Civilni oddelekstvarno pravoZastavitelj nima pravice zahtevati od dolžnika vnaprejšnjega zavarovanja svoje morebitne terjatve iz naslova poplačila upnika iz zastavljene stvari.   zastava - zavarovanje terjatve
VSK sklep Cp 456/96VSK0040104.09.1996Civilni oddeleksodne takseV primeru, ko je v istem postopku predlaganih več izvršilnih sredstev hkrati ali drugo za drugim, upniku na podlagi tarifne številke 1 tč.č Zakona o sodnih taksah ni potrebno plačati nove takse, to pa ne velja za primer, ko upnik na podlagi istega izvršilnega naslova vloži v celoti nov predlog za izvršbo.   taksa za nov predlog za izvršbo - izvršilni naslov
VSK sodba Cp 405/96VSK0037808.09.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOSporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju po 2. odst. 137. čl. ZD je dvostranski pravni posel (posel med potomcem in prednikom), torej pogodba dednopravnega značaja, za veljavnost katere morajo biti izpolnjene tako splošne kot tudi posebne predpostavke, torej tako tiste iz člena 137 ZD kot tudi tiste, ki jih na splošno za veljavnost pravnih poslov določa ZOR, med drugim tudi določbe o pogoju...sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju - vsebina sporazuma - odložni pogoj
VSK sklep Cp 486/96VSK0040211.09.1996Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe se ob poskusu rubeža ugotovi, da dolžnik na naslovu, ki ga je navedel upnik, ne poseduje ničesar, mora sodišče upniku po določbi 79. čl. ZIP poslati obvestilo, da rubež ni bil opravljen in ne poziv, da naj upnik sporoči nov dolžnikov naslov. Šele, če upnik v roku treh mesecev ne bi predlagal ponovnega rubeža z navedbo, kje se rubljivi predmeti, ki so last dolžnika, nahajajo, ali...brezuspešen poskus rubeža - naslov dolžnika - ustavitev izvršbe
VSK sklep Cp 371/96VSK0040411.09.1996Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVOKadar tožeča stranka zahteva izpraznitev in izročitev poslovnih prostorov na podlagi odpovedi najemne pogodbe (3. odst. 29. čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih - ZPSPP), tožena stranka pa odstopa od najemne pogodbe na podlagi določbe 15. čl. ZPSPP in zahteva povrnitev plačane najemnine, vloženih sredstev in izgubljeni zaslužek, se kot predhodno vprašanje pri odpovedi...prenehanje najemnega razmerja - odpoved pogodbe - odstop od pogodbe - predhodno vprašanje - prekinitev postopka
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dokazovati mora tisti, ki nekaj trdi.
Affirmanti incumbit probatio.