zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Cpg 490/95VSK0038901.02.1996Gospodarski oddelekZEMLJIŠKA KNJIGATožnik ki je vknjižen v zemljiški knjigi kot lastnik (imetnik pravice uporabe) ni upravičen zahtevati zaznambe spora, v katerem zahteva od toženca izročitev nepremičnine.   zaznamba spora
VSK sklep Cpg 499/95VSK0039001.02.1996Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZačasni zastopnik po 84.členu ZPP se lahko postavi le fizični osebi, ne pa tudi pravni osebi - gospodarski družbi.   začasni zastopnik
VSK sklep Cp 50/96VSK000032513.02.1996Gospodarski oddelekZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVPrepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine vpisane v C listu zemljiške knjige ni ovira za vknjižbo zastavne pravice na podlagi sporazuma strank na isti nepremičnini.zemljiška knjiga - vknjižba zastavne pravice - zaznamba začasne odredbe - začasna odredba za prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine
VSK sodba Kp 25/96VSK0038714.02.1996Kazenski oddelekkazensko materialno pravoIlegalni prehod čez državno mejo ne pomeni kaznivega dejanja temveč le prekršek. Brž ko pa je mogoče govoriti o organizirani skupini in ko gre za enega od organizatorjev te skupine katerega vloga je pri prehodu meje ključnega pomena, pa lahko govorimo le o kaznivem dejanju in ne več samo o prekršku.   prepovedan prehod čez državno mejo - razlika med kaznivim dejanjem in prekrškom
VSK sklep Kp 14/96VSK0035621.02.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoZakonski pogoji za izročitev niso izpolnjeni v primeru, ko je iz note tujega veleposlaništva razvidno, da pristojni organi tuje države ne vztrajajo več pri prošnji za izročitev in je zato sodišče pravilno ravnalo, ko je v skladu z določbo 1. odstavka 527.čl. ZKP, prošnjo za pripor in ekstradicijo zavrnilo.   ekstradicija - zakonski pogoji za izročitev tujega državljana
VSK sklep Cp 866/95VSK0032623.02.1996Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOO upnikovi zahtevi, naj dolžnik nedenarne obveznosti plača sodne penale, odloča sodišče v izvršilnem postopku, pri čemer mora svoj sklep obrazložiti. Zoper omenjeni sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča sodišče druge stopnje. Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih penalov pa lahko upnik predlaga izdajo sklepa o izvršbi, zoper katerega ima dolžnik pravico vložiti ugovor.   sklep o plačilu sodnih penalov - pravno sredstvo - sklep o izvršbi
VSK sodba Cp 879/95VSK0032723.02.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVOZakonita dedna pravica na podlagi izvenzakonske skupnosti po 2. odst. 10. čl. ZD gre osebi, ki je z zapustnikom živela v dalj časa trajajoči življenski skupnosti, ta pa mora imeti ali navzven vidne posebnosti zakonske skupnosti ali mora biti intenzivnejša kot katera koli druga skupnost (npr. gospodinjska skupnost).   zakonita dedna pravica - izvenzakonska skupnost
VSK sklep Kp 44/96VSK0035706.03.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoUradni zaznamki organov za notranje zadeve, ki ne vsebujejo nobenih izpovedb obdolženca, prič ali izvedencev, temveč le podatke o tem kdaj in kje so bili obdolženci prejeti, ne spadajo med listine, ki jih je v skladu s 83. čl. ZKP potrebno izločiti iz spisov.   absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - listine, ki jih je potrebno izločiti iz spisov
VSK sodba Kp 49/96VSK0035806.03.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoObdolženec, ki je zapeljal v križišče na prednostno cesto in zavijal v levo prav z ničemer ni prispeval k nastanku nevarnega položaja na vozišču.Tega je ustvaril oškodovanec s svojo protipredpisano vožnjo s tem, da je v križišču samem prehiteval vozili pred seboj katerih voznika sta nakazala, da bosta zavila v desno, ter v sredini križišča s prednjim levim delom vozila zadel v prednji...zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSK sodba Kp 36/96VSK0038606.03.1996Kazenski oddelekkazensko materialno pravoObdolženec se svoji kazenski odgovornosti izogniti ne more s sklicevanjem na protipredpisanost oškodovančeve vožnje, ki naj bi se kazala v njegovi prehitri vožnji, prekratki varnostni razdalji in nepravilni reakciji (naglo zaviranje, ki je povzročilo zanašanje njegovega vozila na obdolženčev vozni pas kjer je prišlo do trčenja) na nastalo nevarno situacijo, ki jo je obdolženec sam...ogrožanje varnosti javnega prometa - kazenska odgovornost - kazenska sankcija
VSK sklep Cp 24/96VSK0036813.03.1996Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV primeru, ko upnik navede naslov dolžnika, na katerem mu izdanega sklepa o izvršbi ni mogoče vročiti, je sicer uporabna določba 1. odst. 109. čl. ZPP v zv. s čl. 14 ZIP, ne pa tudi določba o zavrženju vloge iz 4. odst. 109. čl. ZPP, temveč zgolj določba, da se vloga šteje za umaknjeno (prav tako 4. odst. 109. čl. ZPP). Če pa upnik umakne predlog za izvršbo (ali gre za fikcijo umika),...domneva umika izvršilnega predloga - ustavitev izvršilnega postopka
VSK sodba Kp 56/96VSK0038815.03.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoKršitev pravice do obrambe ni podana v primeru, ko je sodnik sprejel izvedeniško mnenje s katerim se zagovornik ne strinja, saj obramba ni predlagala neposrednega zaslišanja izvedenca oz. se je strinjala z branjem izvedenčevega pisanja.   bistvena kršitev določb postopka - kršitev pravice do obrambe
VSK sklep Kp 79/96VSK0035919.03.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoObtožni predlog ni moč zavreči kot nepopolno vlogo po 3.odst. 76.čl. ZKP v primeru, ko je dejstveni opis obdolžencu očitanih dejanj nespretno formuliran, še toliko sklepčen, da se ga da obravnavati, saj vsebuje vse formalne pogoje predpisane s 1.odst. 434.čl. ZKP.   nepopolna in nerazumljiva vloga
VSK sklep Cp 148/96VSK0036020.03.1996Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOLastninska pravica na poslovnem prostoru, v katerem dolžnica kot samostojna podjetnica opravlja dejavnost, ne sodi med pravice, ki bi bile po Zakonu o izvršilnem postopku izvzete iz izvršbe na nepremičnine.   izvršba na nepremičnine - predmeti, izvzeti iz izvršbe
VSK sodba Cp 37/96VSK0036127.03.1996Civilni oddelekstanovanjsko pravoPravica do odkupa stanovanja po 117. čl. SZ preneha, če se stanovanje tekom sodnega postopka poruši. V tem primeru tudi ne pride v poštev določba 129. čl. SZ, ki nalaga lastniku stanovanja, da je dolžan prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice zagotoviti nakup drugega primernega stanovanja, saj samodejno porušenje objekta ni eden izmed primerov, ki jih navedeni člen taksativno našteva.   pravica do odkupa stanovanja - porušenje stanovanja - nakup drugega primernega stanovanja
VSK sklep Cp 175/96VSK0036203.04.1996Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO1. Nasprotna udeleženka, ki je bila s sklepom nepravdnega sodišča napotena na pravdo, da dokaže velikost svojega deleža na nepremičninah, ki spadajo v skupno premoženje, je upravičena vložiti predlog za izdajo začasne odredbe, s katero se predlagatelju prepoveduje pravno razpolaganje s skupnim premoženjem, ker v predlogu nastopa kot upnica v smislu 267. čl. ZIP. 2. Zoper sklep, s katerim...delitev skupnega premoženja zakoncev - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - zahteva za izločitev sodnika - zavrnitev zahteve - pritožba zoper končno odločbo
VSK sodba Cp 178/96VSK0036303.04.1996Civilni oddelekstanovanjsko pravoTožnik ni upravičen do odkupa stanovanja po 117. čl. SZ, če je njegov oče, ki je bil imetnik stanovanjske pravice, umrl pred uveljavitvijo navedenega zakona, tožnik pa v času uveljavitve SZ ni bil uporabnik tega stanovanja.   privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš - pravica do odkupa stanovanja
VSK sklep Cp 59/96VSK0036503.04.1996Civilni oddelekstanovanjsko pravo - nepravdno pravo1. Stranske intervencije v nepravdnem postopku ni, ker se po 19. čl. ZNP status udeleženca priznava tudi osebi, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo prizadet. 2. Določbe 57. čl. SZ se ne uporabljajo, kadar je najemna pogodba sklenjena za službeno stanovanje, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 3. Določbe 57. čl. SZ se uporabljajo tudi ob prenehanju izvenzakonske...nepravdni postopek - stranska intervencija - prenehanje izvenzakonske skupnosti - določitev najemnika stanovanja
VSK sklep Cp 169/96VSK0036603.04.1996Civilni oddelekstvarno pravoKrajevna skupnost je motila posest tožnika s tem, ko je zaradi neporavnanih obveznosti glede izgradnje vodovoda zaprla ventil na vodovodni cevi, ki vodi v tožnikovo hišo, saj za takšno ravnanje ni imela pravne podlage v občinskem odloku.   motenje posesti - neupravičenost (protipravnost) ravnanja
VSK sodba Cpg 40/96VSK0038504.04.1996Gospodarski oddelekobligacijsko pravoČe je po sklenitvi zastavne pogodbe za tovorno vozilo, dolžnik obdržal vozilo za nadaljnjo uporabo, upniku pa izročil en izvod ključev in prometno dovoljenje, zastavna pravica upnika ni veljavno pridobljena.   zastavna pravica
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon ni naklonjen željam razvajenih.
Lex non favet votis delicatorum.