zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK sklep Kp 188/95VSK0033613.07.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoEventualni naklep je podan, če se je storilec zavedal, da lahko zaradi njegove storitve ali opustitve nastane prepovedana posledica (zavestna sestavina ), pa je privolil, da posledica nastane (voljna sestavina). V kolikor ni dejstev ki bi dokazovala, da je storilec v nastanek poškodbe privolil,ni podan eventualni naklep, pač pa je mogoče govoriti le o milejši krivdni obliki in sicer zavestni...eventualni naklep
VSK sodba Kp 224/95VSK0034123.08.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoKaznivo dejanje žaljive obdolžitve po 1. odst. 171.čl. KZ je moč storiti z očitkom neresničnega žaljivega dejstva z eventualnim naklepom, očitkom objektivno neresničnega dejstva, o katerem misli storilec,da je resnično, oziroma očitkom žaljivega dejstva, katerega resničnost storilec dokazati ne more.V primeru, ko pa iz opisa kaznivega dejanja izhaja, da ne gre za očitke žaljivih...žaljiva obdolžitev - razžalitev
VSK sodba Kp 233/95VSK0034830.08.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoDejstvo da je obdolženi kaznivo dejanje storil dobra dva tedna po prihodu v Republiko Slovenijo ni moč šteti kot obteževalno okoliščino, pač pa to pomembno le pri izreku stranske kazni izgona tujca iz države.   kazenska sankcija
VSK sklep Cp 432/95VSK0031904.10.1995Civilni oddeleknepravdno pravo - stanovanjsko pravoPri fizični delitvi zgradbe v solastnini mora sodišče določiti tudi obseg funkcionalnega zemljišča (1. odst. 9. čl. SZ) in solastniške deleže, ki pripadajo vsakemu od udeležencev (kot solastnikov) na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in funkcionalnem zemljišču (3. odst. 12. čl. SZ).   delitev zgradbe v solastnini - fizična delitev - vsebina sklepa o delitvi
VSK sodba Kp 280/95VSK0034708.11.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoKaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja po 1. odst. 152.čl. KZ ni podano če je obdolženec v stanovanje prišel na povabilo solastnice stanovanja pa četudi je to bilo proti volji oškodovanca kot tožilca.Solastnik stanovanja,v danem primeru oškodovanec kot tožilec, ni upravičen omejevati pravice drugega solastnika do sprejemanja obiskov, ki ne segajo iz običajnih okvirov.   kršitev nedotakljivosti stanovanja
VSK sklep Kp 284/95VSK0034509.11.1995Kazenski oddelekkazensko procesno pravoMinister za pravosodje odloča o izročitvi obsojenca skladno s 1. odst. 530. čl. ZKP. Sodišče namreč preizkusi, ali so podani vsi pogoji za izročitev, dovoli pa jo minister za pravosodje.   izročitev obsojenca
VSK sklep Kp 287/95VSK000034610.11.1995Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOObdolženec je kaznivo dejanje velike tatvine storil med preizkusno dobo in tri mesece po prestani zaporni kazni. V prid ponovitveni nevarnosti pa zgovorno priča tudi način storitve enega od očitanih mu izvršitvenih dejanj, ko naj bi v stanovanju kradel, čeprav naj bi zaznal, da se tam nahajata speča oškodovanca.pripor - podaljšanje pripora - priporni razlogi - begosumnost - ponovitvena nevarnost
VSK sklep Kp 299/95VSK0033823.11.1995Kazenski oddelekkazensko procesno pravoPritožnik se je v skladu s 4. odst. 443. čl. ZKP pravici do pritožbe odpovedal in zato takega izraza svoje volje izpodbijati ne more zgolj s poznejšim sklicevanjem, da sploh ni dojel, za kaj pri podpisovanju odpovedi pravici do pritožbe gre. Sprejeti pritožnikovo naziranje bi pomenilo, da nobena procesno upoštevna in nepreklicna izjava dana v postopku ne bi bila zavezujoča, saj bi jo bilo...odpoved pravici do pritožbe v skrajšanem postopku - izpodbijanje odpovedi pravici do pritožbe
VSK sodba Kp 274/95VSK0033930.11.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoKo pri kaznivem dejanju tatvine sodelujeta dva storilca in vsak od njiju dejanje šteje za svoje, ni moč vrednost ukradenih stvari deliti na pol temveč oba odgovarjata za celotno kriminalno količino. Institut dejanja majhnega pomena ni moč uporabiti pri kaznivem dejanju tatvine ne glede na majhno vrednost ukradenih stvari v primeru, ko je obtoženec doslej že bil obsojen zaradi kaznivih dejanj...tatvina - dejanje majhnega pomena
VSK sklep Kp 316/95VSK0033220.12.1995Kazenski oddelekkazensko procesno pravoSodišče prve stopnje je zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb kazenskega postopka po 11.tč.1.odst.371.čl.ZKP, ko je ugotovilo, da je obdolženec storil neprimeren poskus kaznivega dejanja omogočanja uživanja mamil, torej kaznivo dejanje, ki narekuje izrek obsodilne sodbe, po drugi strani pa, da gre za dejanje majhnega pomena po 14. čl. KZ, ki pa ni kaznivo dejanje in narekuje izrek...bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nasprotje med razlogi in izrekom sodbe
VSK sodba Kp 304/95VSK0033320.12.1995Kazenski oddelekkazensko materialno pravoDejavnike kot so alkoholiziranost, razburjenost in skromnejše umske sposobnosti je potrebno upoštevati v njihovi medsebojni povezanosti, saj je prepletenost navedenih dejavnikov in njihovo hkratno učinkovanje povzročilo obdolženčevo zmanjšano zmožnost razumeti pomen svojega dejanja in imeti v oblasti svoje ravnanje   bistveno zmanjšana prištevnost - dejavniki, ki vplivajo na bistveno zmanjšano prištevnost - medsebojna povezanost dejavnikov
VSK sklep Kp 323/95VSK0034920.12.1995Kazenski oddelekkazensko procesno pravoPri odmeri povprečnine sodišče upošteva trajanje in zamotanost postopka, ter premoženjske razmere tistega, ki jo je dolžan plačati. V danem primeru se trajanje postopka kaže v tem, da je sodišče kar petkrat razpisalo glavno obravnavo, ki pa je glede na izmenično odsotnost zasebnih tožilk ni uspelo zaključiti. Zamotanost postopka izhaja iz dejstva, da gre za zasebno tožbo in nasprotno...stroški kazenskega postopka - povprečnina - odmera povprečnine
VSK sklep Cp 767/95VSK0032117.01.1996Civilni oddelekstvarno pravo - nepravdno pravo - civilno procesno pravoKadar je v pravdnem postopku zaradi vznemirjanja lastninske pravice (1. odst. 42. čl. ZTLR) sporna meja med zemljiščema, mora sodišče kot o predhodnem vprašanju najprej odločiti o meji med tema dvema zemljiščema v skladu z določbami 136. čl. ZNP.   predhodno vprašanje - mejni spor
VSK sodba Kp 333/95VSK0035317.01.1996Kazenski oddelekkazensko procesno pravoMaterialno pravo se uporablja enotno in se pri odločitvi o istem kaznivem dejanju ni dopustno hkrati sklicevati na določbe prej veljavnega zakona in sedaj veljavni zakonik.Sodišče je zagrešilo kršitev kazenskega zakona po 4.tč. 372.čl. ZKP s tem, ko je kaznivo dejanje pravno opredelilo po KZ RS in tudi v pogojni obsodbi določilo kazen sklicujoč se na določilo tega zakona, po drugi strani...kršitev kazenskega zakona - sočasna uporaba prejšnjega in sedaj veljavnega zakona
VSK sklep Cp 752/95VSK000032017.01.1996Gospodarski oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižni vpisi so dopustni zoper tistega, na katerega je v času vložitve predloga že vpisana pravica, glede katere naj se izvrši vpis (pravno pravilo paragrafa 21 Zakona o zemljiških knjigah, sedaj prvega odstavka 17. člena Zakona o zemljiški knjigi).vpis v zemljiško knjigo - zavrnitev zemljiškoknjižnega predloga
VSK sklep Cp 845/95VSK000032217.01.1996Gospodarski oddelekDRUŽINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - SODNE TAKSEPoslovni delež v podjetju, ustanovljenem po razvezi zakonske zveze, ne predstavlja skupnega premoženja bivših zakoncev, četudi bi bila sredstva za vloženi kapital pridobljena z delom v času trajanja zakonske zveze (2. odst. 51. čl. ZZZDR). Takso za ugovor zoper sklep o začasni odredbi je potrebno odmeriti glede na takso za začasno odredbo po 3. odst. 3. tarifne številke Zakona o sodnih...skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - poslovni delež - začasna odredba - verjetnost terjatve - taksa za ugovor - odmera sodne takse
VSK Sodba Cpg 463/1995VSK0003423818.01.1996Gospodarski oddelekLASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVONe glede na morebitno utemeljene učitke prvotoženi stranki, da ni poskrbela za smotrno uporabo družbenih sredstev, pa pritožbeno sodišče meni, da tako ravnanje še ne more pomeniti razloge za razveljavitev določene pogodbe.posodbena pogodba - oškodovanje družbene lastnine
VSK sklep Cp 1/96VSK0032324.01.1996Civilni oddelekstvarno pravoPosestno varstvo stvarne služnosti poti (3. odst. 70. čl. ZTLR) lahko s tožbo uveljavi le lastnik oz. posestnik gospodujočega zemljišča in ne kdo drug, ki je vozil po tej poti.   posestno varstvo stvarne služnosti - aktivna legitimacija
VSK Sodba Cpg 495/1995VSK0003490224.01.1996Gospodarski oddelekLASTNINJENJERevizijski postopek pa Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS štev. 55/92, 7/93 in 31/93, v nadaljevanju ZLPP) je namenjen reviziji lastninskega preoblikovanja in ga je mogoče opraviti glede na situacije določene v 1. odst. 48. člena ZLPP. V 2.odst. tega zakonskega določila pa so navedeni primeri, ko lahko predlagatelji ocenijo, da obstoji utemeljen sum, da je prišlo do...lastninsko preoblikovanje podjetij - oškodovanje družbene lastnine - retroaktivnost zakona
VSK sklep Cp 18/96VSK0032431.01.1996Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKadar zapuščinski sodnik napoti stranko na pravdo, ker so v zapuščinskem postopku med strankama sporna dejstva, od katerih je odvisna dedna pravica, stranka pa tožbe ne vloži v skladu z napotitvenim sklepom, mora pravdno sodišče po uradni dolžnosti presoditi ali je podan pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe.   napotitev na pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes
 izberi vse

izbrane: izvozi

Večja krivda, težja kazen.
Graviore culpa gravior poena.