zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 416naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSK Sodba Cpg 144/2019VSK0002657629.08.2019Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOTudi v primeru opravljanja splošno koristne dejavnosti je mogoče zahtevati izvedbo upravičenih ukrepov za preprečitev nastanka škode oziroma njeno zmanjšanje (četrti odstavek 133. člena OZ), vendar mora pri tem upnik najprej zatrjevati in izkazati grozečo škodo, ki presega običajne meje, nato pa zahtevati le tiste ukrepe, ki so glede na splošno potrebnost in koristnost dejavnosti dolžnika...družbeno upravičeni ukrepi za zmanjšanje škode - prepovedane imisije - izdaja regulacijske začasne odredbe - sodno varstvo pred vznemirjanjem lastninske pravice - splošno koristna dejavnost - načelo prirejenosti upravnih in sodnih odločb - zavarovanje z začasno odredbo
VSK Sodba Cpg 117/2019VSK0002607013.08.2019Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOV predmetni zadevi pa je treba upoštevati tudi specialni predpis, ki ureja poslovanje proračunskih uporabnikov, kar tožena stranka je, to je ZOPSPU-1, ki vprašanje postavitve zahtevka ureja drugače. Po četrtem odstavku 28. člena tega zakona morajo pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabnike dobavljajo blago, izvajajo storitev ali gradnjo, proračunskim uporabnikom pošiljati...dospelost terjatve - izstavitev računa - proračunski uporabnik
VSK Sklep Cpg 99/2019VSK0002665711.07.2019Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožena stranka je bila v vabilu na narok opozorjena, da jo lahko zastopa le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Kljub temu je pooblastila osebo, ki tega pogoja ne izpolnjuje. Če bi torej sledila opozorilu v vabilu (in pooblastila ustrezno osebo), do zamude sploh ne bi prišlo, saj bi tožena stranka na narok pristopila in bi imela možnost podajati navedbe in predlagati dokaze. Kljub...vrnitev v prejšnje stanje - ustrezno zdravniško potrdilo - oseba pooblaščena za zastopanje - bolezen zakonitega zastopnika
VSK Sklep II Ip 274/2019VSK0002583311.07.2019Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je s trditvijo o zapadlosti upnikove terjatve z dnem 29.3.2019 navedel pravno pomembno dejstvo in ugovorni razlog odloga izpolnitve obveznosti (9. točka prvega odstavka 55. člena ZIZ), za takšno trditev pa je predložil tudi pisni dokaz. To pa v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine zadošča za obrazloženost ugovora v smislu drugega odstavka 53. člena ZIZ. Glede na navedeno...obrazložen ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - izvršba na podlagi verodostojne listine - obrazložen ugovor - odlog izpolnitve obveznosti
VSK Sodba Cpg 94/2019VSK0002610404.07.2019Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOS tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe lahko dolžnik izpodbija zgolj dovoljenost izvršbe, ne more pa izpodbijati obstoja in višine same terjatve, kot je ugotovljena v izvršilnem naslovu. Tožba iz 59. člena ZIZ je možna samo v povezavi z ugovornim postopkom, saj je ugovor pogoj za pravico do te tožbe.pogodba o finančnem leasingu - odškodninska terjatev - odkupna opcija - zaznamba prepovedi iz inšpekcijske odločbe v zemljiški knjigi - pravda za ugotovitev nedopustnosti izvršbe
VSK Sklep Cpg 105/2019VSK0002607404.07.2019Gospodarski oddelekKORPORACIJSKO PRAVO - PREVZEMIPritožbeno sodišče zato pritrjuje dosedanji sodni praksi, da je domneva, kot je določena v zakonu, praviloma neizpodbojna, vendar pa to predpostavlja, da je bila prevzemna ponudba postavljena skladno z zakonom in so akceptanti delovali na normalno delujočem trgu, oziroma da prevzemnik ni zlorabil svojih pravic. Taka situacija bi bila na primer podana, če bi prevzemnik 90 odstotni prag sprejema...prevzemna ponudba - varstvo pravic manjšinskih delničarjev - izključitev manjšinskih delničarjev - sodni preizkus primernosti denarne odpravnine - domneva o pošteni odpravnini
VSK Sklep CDn 93/2019VSK0002475403.07.2019Civilni oddelekSTVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAPredlagateljica ima v primeru nakupa zemljišč na zavarovanih območjih absolutno prednostno predkupno pravico po prvem odstavku 84. člena ZON, iz določbe 18. člena ZKZ pa izhaja, da je delitev zaščitene kmetije dopustna, če je kupec Republika Slovenija. Zaradi tega v konkretnem primeru poseben nadzor nad pravnim prometom po določbah ZKZ ni potreben.promet s kmetijskimi zemljišči - zavarovano območje - odobritev pravnega posla - predkupna pravica - zaščitena kmetija - delitev zaščitene kmetije - soglasje upravne enote
VSK Sklep I Cp 315/2019VSK0002450301.07.2019Civilni oddelekSODNE TAKSE - ZEMLJIŠKA KNJIGATakse v zemljiškoknjižnem postopku se načeloma, ko se predlaga vknjižbo lastninske pravice, plačajo. Vendar so podane tudi izjeme, ena od teh je podana, ko se predlaga vknjižba lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki (primerjaj opombo 9.10 v Zakonu o sodnih taksah, pod točko 5). Če eden od prejšnjih solastnikov predlaga...zemljiškoknjižni postopek - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalog - razdelitev solastne stvari - vknjižba lastninske pravice - predlog za vknjižbo lastninske pravice
VSK Sklep CDn 126/2019VSK0002471728.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAV konkretnem primeru je bil ugovor digitalno podpisan, pritožniki so vložili ugovor prek odvetnika, ki je elektronsko vlogo vložil kot zunanji kvalificirani uporabnik.zemljiška knjiga - popolnost ugovora - podpisan ugovor - elektronska vloga - elektronski podpis - elektronsko podpisana vloga - popolnost vloge
VSK Sklep I Cp 266/2019VSK0002414628.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPooblaščenec, ne glede na to, kje ima sedež, določene potne stroške ima in v določenem obsegu mu jih je potrebno upoštevati in povrniti, kot če bi sedež imel na območju pristojnega sodišča. V takšnem primeru je treba stranki na račun potnih stroškov pooblaščenca priznati potne stroške od meje delovnega območja sodišča do sedeža sodišča in nazaj.povrnitev pravdnih stroškov - potrebni stroški - odvetniški stroški - potni stroški pooblaščenca odvetnika - izbira odvetnika izven sedeža sodišča - delovno območje sodišča - potni stroški - kilometrina
VSK Sodba Cpg 73/2019VSK0002610719.06.2019Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOPavšalno plačilo pomeni, da posamezno plačilo ni odvisno od konkretnega obsega storitev v posameznem obdobju, vendar to ne pomeni, da je mandatar upravičen do plačila tudi v primeru, ko preneha z izvajanjem dejavnosti, kot je bilo v predmetni zadevi in to iz razlogov v svoji sferi. Opisano ravnanje tožnika zato ne ustreza vestnemu in poštenemu izvrševanju pravic in obveznosti iz obligacijskega...pogodba o naročilu (mandatna pogodba) - upravičenost do plačila - vestnost in poštenost
VSK Sklep CDn 81/2019VSK0002650719.06.2019Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAListine, ki so podlaga za odločanje o (ne)dovoljenosti vpisa, morajo biti priložene predlogu kot listine, ki se vključijo v zbirko listin in to zaradi publicitetnih učinkov vpisov. Glede na to, da pritožnica izjave skrbniškega notarja, ki jo mora sodišče tudi vzeti v obzir, ko odloča o obravnavanem vpisu, predlogu ni priložila kot listine, ki se vključi v zbirko listin, njen predlog ni...predlog za vpis v zemljiško knjigo - načelo publicitete - navedba listin, ki so podlaga za vpis - izjava skrbniškega notarja
VSK Sodba I Cp 274/2019VSK0002412319.06.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPresoja odmere odškodnine za nepremoženjsko škodo.nepremoženjska škoda - denarna odškodnina - primerna višina odškodnine - deljena odgovornost - zaslišanje izvedenca - stroški postopka - vrednotenje uspeha v sporu po temelju in po višini
VSK Sklep II Ip 131/2019VSK0002406413.06.2019Izvršilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVORes je sicer, da je dokazno breme v zvezi z obstojem oziroma drugačno višino upnikove terjatve na dolžniku, vendar pa je potrebno pri vodenju izvršbe upoštevati tudi osnovna načela izvršilnega postopka, med njimi tudi načelo, da se izvršba za poplačilo denarne terjatve opravi le v obsegu, ki je potreben za njeno poplačilo (3. člen ZIZ). Izhajajoč iz tega načela pa ni mogoče dati...odlog izvršbe na predlog dolžnika - ugovor po izteku roka - trditveno in dokazno breme dolžnika - trditveno in dokazno breme upnika - obseg oprave izvršbe - nedovoljene pritožbene novote - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zapadlost terjatve
VSK Sklep II Ip 179/2019VSK0002406313.06.2019Izvršilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV skladu z Uredbo o energetski infrastrukturi transformatorske postaje in energetski transormatorji predstavljajo energetsko infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energeij in ne (tudi) za njeno proizvodnjo (5. člen Uredbe). Glede na to pa so s prepovedjo izvršbe v okviru določbe prvega odstavka 478. člena EZ-1 v celoti zajete.predmeti izvzeti iz izvršbe - neutemeljeno povzročeni stroški izvršilnega postopka - nečelo superficies solo cedit - transformatorska postaja - neprerekano dejstvo - pritožbene novote
VSK Sklep I Kp 25533/2019VSK0002432310.06.2019Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOSeveda obstaja možnost odreditve evropskega naloga za prijetje in predajo kot navaja pritožba, vendar tako procesno dejanje samo po sebi ne izključuje obstoja begosumne nevarnosti.podaljšanje pripora ob vložitvi obtožnice - priporni razlog begosumnosti - uporaba evropskega naloga za prijetje in predajo
VSK Sklep I Kp 50620/2014VSK0002414931.05.2019Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVOZa odreditev pripora iz razloga po drugem odstavku 307. člena ZKP morata biti izpolnjena dva pogoja, to pa sta pravilno vabljenje in očitno izmikanje.vabilo zagovorniku - pripor za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti na glavni obravnavi - priporni razlogi - očitno izmikanje glavni obravnavi - predložitev zdravniškega opravičila - izostanek z naroka - evropski nalog za prijetje in predajo - razveljavitev sklepa o odreditvi pripora - predlog državnega tožilca za odreditev pripora - sorazmernost - pravilno vabljenje
VSK Sodba Cpg 59/2019VSK0002305130.05.2019Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV situaciji, ko nasprotna stranka dogovor obrazloženo zanika, bi morala tožeča stranka navesti najmanj trditve o tem, kdaj in med katerimi osebami je do takega dogovora prišlo. Šele take navedbe bi navsezadnje omogočile nasprotni stranki ustrezno obrambo. Zgolj pavšalna navedba, da je bil sklenjen dogovor, ki iz listin ne izhaja, ne zadošča in bi zaslišanje priče res pomenilo prepovedan...novacija - substanciran dokazni predlog - kršitev pravice do izjave - zavrnitev dokaznega predloga
VSK Sodba I Cp 612/2018VSK0002420628.05.2019Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOVišina odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi pretrpljenih telesnih bolečin in nevšečnosti med zdravljenjem, duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in strahu. Udeležba tožnika kot motorista v prometni nesreči.denarna odškodnina - nepremoženjska škoda - primerna višina odškodnine - prometna nesreča - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - motorist
VSK Sklep I Ip 130/2019VSK0002305528.05.2019Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOS tem, ko je sodišče na prvem prodajnem naroku kot izklicno ceno dolžnikovih nepremičnin upoštevalo oz. določilo ceno v višini 70 % njune ugotovljene vrednosti, ni ravnalo nezakonito. Kršilo ni niti enakopravnosti udeležencev dražbe, saj je v odredbi o prodaji nepremičnin na prvi javni dražbi izrecno navedlo, da se lahko nepremičnine že na prvem naroku prodajo pod ugotovljeno tržno...prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku - izklicna cena - prvi prodajni narok
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 416naslednja › zadnja »

Zvijačnež se giblje v splošnih besedah.
Dolosus versatur in generalibus.