zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba in sklep Psp 447/2005VDS0368301.09.2005Oddelek za socialne sporeOBLIGACIJSKO PRAVOSkladno z 288. čl. ZPIZ/92 tožnik (ZPIZ) lahko uveljavlja povrnitev preveč izplačanih zneskov le v primeru, če je zavarovancu izplačal nekaj brez pravne podlage, oz. če je pravna podlaga za izplačilo pozneje odpadla. V primeru smrti zavarovanca bi tak zahtevek lahko prešel tudi na dediče, kajti z dnem smrti na dediče preidejo tako premoženjske pravice kot tudi obveznosti skladno z...verzija - neupravičena obogatitev - dedič
VDS sodba Psp 25/2006VDS0368427.01.2006Oddelek za socialne sporedelovno pravoZPIZ/92 v 1. odst. 139. čl. določa, da so organizacije in delodajalci dolžni delovne invalide II. ali III. kategorije invalidnosti obdržati na delu (in jih razporediti na drugo ustrezno delo, oz. jim zagotoviti delo s skrajšanim delovnim časom, ali jim zagotoviti poklicno rehabilitacijo ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami in zavodi najti delo, ki ga bodo opravljali po poklicni...invalidsko zavarovanje - delovni invalid - razporeditev delovnega invalida na drugo ustrezno delo
VDS sodba Psp 391/2005VDS0368514.09.2005Oddelek za socialne sporeDELOVNO PRAVOPo 4. čl. Pravilnika o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev bi moral delodajalec tožnika poslati na preventivni zdravstveni pregled ob razporeditvi na drugo delovno mesto le v primeru, če bi bilo to delovno mesto za zdravje in življenje nevarnejše od prejšnjega, ali če bi bila na novem delovnem mestu izkazana večja psihofizična obremenitev...razporeditev na drugo delovno mesto - razporeditev na drugo delo
VDS sklep Psp 434/2005VDS0368614.09.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI POSTOPEKPo 1. odst. 88. čl. ZUP se v predsodnem postopku vročitev upravnega akta opravi pooblaščencu, če ga je stranka pooblastila za zastopanje. Če ima stranka pooblaščenca, je vročitev dokončne odločbe ZPIZ neposredno stranki nepravilna. Če se priložena vročilnica, s katero naj bi se dokazal datum in pravilnost vročitve, nanaša na odločbo z drugim datumom izdaje, ne pa datumom izdaje...rok - vročanje - zavrženje tožbe
VDS sklep Psp 786/2005VDS0368713.01.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOSocialno sodišče ni stvarno pristojno odločiti o stroških, ki jih niso zahtevale stranke in tudi ne o obračunu izvršitelja, ki ga ni samo postavilo. Odločitev o obračunu izvršitelja je vprašanje, ki spada v področje izvršbe in je zato v skladu z 38.c čl. ZIZ za odločitev pristojno okrajno sodišče, ki je sicer pristojno v zadevah izvršbe in zavarovanja. Odločitev prvostopnega...stvarna pristojnost - stroški izvršbe
VDS sodba Psp 690/2004VDS0368805.01.2006Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjePo določbi 392. čl. ZPIZ-1 je potrebno preizkusiti, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje vdovske pokojnine tožnici po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-1, to je po prej veljavnem ZPIZ/92. Ker tožnica ob zavarovančevi smrti ni imela lastnosti zavarovanke, bi morala do zavarovančeve smrti dopolniti starost 45 let oz. vsaj 40 let, da bi to pravico pridobila z izpolnitvijo 45 let...pokojninsko zavarovanje - vdovska pokojnina - tuj državljan
VDS sodba Psp 683/2005VDS0368905.10.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEDoločba 34. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila) določa, da je ortodontsko zdravljenje po 18. letu starosti dopustno le, če se je pričelo pred dopolnitvijo te starosti. Po 2. členu Statuta ZZZS je zavod kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja pooblaščen, da sprejema podrobnejše predpise o obveznem zavarovanju ter v sodelovanju z drugimi institucijami...zdravstveno zavarovanje - ortodontsko zdravljenje
VDS sodba Psp 618/2004VDS0369005.01.2006Oddelek za socialne sporeOBLIGACIJSKO PRAVO - SOCIALNO VARSTVODenarno nadomestilo med brezposelnostjo je po 17. a. in 18. čl. ZZZPB mesečna, torej občasna dajatev, ki se zavarovancu zagotavlja zaradi zagotovitve njegove socialne varnosti. Ker ZZZPB nima posebnih določb o zamudnih obrestih od zapadlih, pa neplačanih zneskov denarnega nadomestila, je potrebno uporabiti 3. odst. 279. člena ZOR, po katerem od občasnih zapadlih denarnih dajatev tečejo...zamudne obresti
VDS sodba in sklep Psp 502/2005VDS0369121.09.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - SOCIALNO VARSTVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJETudi če je tožnico do svoje smrti preživljala mati, bi morala tožnica postati popolnoma in trajno nezmožna za delo do smrti zavarovanca oz. uživalca pravice, da bi bila upravičena do do družinske pokojnine po starosti, do katere ji je sicer ta pravica zagotovljena. Ob drugačni razlagi zakona bi lahko vsakdo, ki bi kadarkoli v življenju postal trajno nezmožen za delo ob izpolnjenih...družinska pokojnina - pogoj za uveljavitev pravice
VDS sodba Psp 371/2005VDS0369231.08.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEOsebni zdravnik ali zdravniška komisija je v primeru ugotovitve izpolnjenih pogojev dolžna predlagati začetek postopka za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. Pri odločanju o zakonitosti odločbe ZZZS o nadomestilu plače oz. priznanju pravice do nadomestila plače, je potrebno odločiti o začasni nezmožnosti za delo in izpolnjevanju pogojev za priznanje pravice do denarnega...nadomestilo plače - zdravstveno zavarovanje
VDS sodba Psp 324/2005VDS0369301.09.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDIInvalidnost pomeni trajno spremembo v zdravstvenem stanju, ki je posledica poškodbe pri delu, poklicne bolezni, poškodbe izven dela ali bolezni, in je ni mogoče odvrniti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije. Če je ugotovljeno, da glede na zdravstveno stanje in uspeh operacije tožnice, po zaključeni operaciji nobeni zdravstveno rehabilitacijski postopki niso bili več...invalidsko zavarovanje
VDS sklep Psp 631/2005VDS0369423.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - INVALIDIČe sodišče prve stopnje v materialno-pravnem smislu ni razčistilo vsebine tožbenega zahtevka, zaradi česar je bil dokazni postopek pred sodiščem prve stopnje tako pomankljiv, da nepravilnosti ni mogoče popraviti le z dopolnjeno ali ponovljeno izvedbo dokazov pred pritožbenim sodiščem, niso podani pogoji za uporabo 1. odstavka 30. člena ZDSS-1. Tudi po načelu specialnosti je potrebno...razveljavitev
VDS sklep Psp 500/2005VDS0369508.08.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOV socialnih sporih se lahko skladno s 64. členom ZDSS-1 naroke opravlja poleg na sedežu sodišča tudi na zunanjih oddelkih, ali na sedežu ali zunanjih oddelkih delovnih sodišč, če ima zavarovanec stalno oz. začasno prebivališče na tem območju. Diskrecijska odločitev sodišča, da glavne obravnave ne razpiše izven svojega sedeža mora biti obrazložena. Dejstvo, da je socialno...odločanje sodišča
VDS sklep Psp 160/2006VDS0369624.02.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOOd uveljavitve ZDSS-1 dalje lahko stranko zastopa odvetnik, ki je vpisan v Imenik odvetnikov v Sloveniji ali oseba z opravljenim pravniiškim državnim izpitom v Sloveniji, sicer se šteje, da pravdno dejanje ni opravljeno.   zavrženje - odvetnik
VDS sklep Psp 344/2005VDS0369706.07.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI SPORČe se zahteva presojo zakonitosti dokončnega akta, s katerim je bilo odločeno, da tožnica nima več pravice do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gre za upravni spor. Skladno z 2. odstavkom 1. člena ZUS se v upravnem sporu odloča o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi, organov lokalne skupnosti ali...pristojnost - upravni spor - pravica do prispevkov za obvezno zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje
VDS sklep Psp 497/2005VDS0369809.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVONi mogoče šteti, da je tožeča stranka umaknila tožbo, ker ni prišla na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo (2. odstavek 28. člena ZDSS-1), če na narok ni bila pravilno vabljena (5. odstavek 28. člena ZDSS-1). Med pravilno vabljenje pa se šteje tudi pravočasnost vabljenja na narok, saj je sodišče dolžno glavno obravnavo razpisati tako, da stranki ostane zadosti časa...umik tožbe - vabilo na narok
VDS sklep Psp 505/2005VDS0369910.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe sodišče tožeče stanke v vabilu na poravnalni narok ali na prvi narok ne opozori, da se bo v primeru, da se naroka ne udeleži, štelo, da je tožbo umaknila, niso podani pogoji za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe.   umik tožbe - ustavitev postopka
VDS sodba Psp 13/2005VDS0370001.02.2006Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPredlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila je bil pravilno zavrnjen, saj je bil tožnik, prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba, za delo nezmožen 30. dni. Zato ni bil izpolnjen pogoj iz 6. alinee 33. člena ZZZPB za mirovanje pravice do denarnega nadomestila, saj ta pravica v času nezmožnosti za delo miruje le v času, ko zavarovanec prejema nadomestilo iz sredstev...denarno nadomestilo za čas brezposelnosti - mirovanje pravic - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti
VDS sklep Psp 514/2005VDS0370201.02.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVORok za popravo nepopolne vloge po 2. odstavku 108. člena ZPP ni prekluziven temveč instrukcijski rok, zato je sodišče dolžno upoštevati vse vloge oz. obvestila, ki so na sodišče prispela do izdaje sklepa o zavrženju vloge, torej tudi odločbo o odobritvi BPP. Sodišče je nepravilno uporabilo določbe ZPP, ko je vlogo kot nepopolno zavrglo, ne da bi pri tem upoštevalo obvestilo...nepopolna vloga - zavrženje nepopolne vloge - dopolnitev vloge
VDS sklep Psp 619/2005VDS0370314.12.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe izvedenec izdela izvedensko mnenje na podlagi pregleda dokumentacije v sodnem in upravnem spisu ter zdravstvenem kartonu, to dokumentacijo pa mu posreduje sodišče, ni upravičen do nagrade za dodatno zbiranje in proučevanje dokumentacije. V določbi 45. čl. Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih je izrecno določeno, da se pri študiju spisa upoštevajo tudi priloge, ki jih je...izvedenec - nagrada - izvedenina - zbirka podatkov
 izberi vse

izbrane: izvozi

Zakon je najvarnejši vodja pri delu sodnikov.
Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor.