zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 493/2004VDS0366301.12.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEKer je uživanje denarnega nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu vezano oz. izključno pogojeno z uresničevanjem pravice do razporeditve oziroma zaposlitve delovnega invalida v skladu s preostalo delovno zmožnostjo, je tožnici z izpodbijanim upravnim aktom izplačevanje nadomestila zakonito ustavljeno na podlagi 190. člena ZPIZ-92 z dnem prenehanja delovnega razmerja...prenehanje delovnega razmerja - nadomestilo plače - pokojninsko zavarovanje
VDS sklep Psp 508/2005VDS0366415.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar v sodnem spisu ni vabila strankam na prvi narok za glavno obravnavo, zakonitosti sklepa o ustavitvi postopka zaradi štetja tožbe za umaknjeno ni mogoče preiskusiti, ker ni mogoče ugotoviti, ali je bila stranka v vabilu sploh opozorjena na pravne posledice izostanka iz 2. odstavka 28. člena ZDSS.   umik tožbe - izostanek z naroka - ustavitev postopka - socialni spor
VDS sklep Psp 188/2005VDS0366509.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar stranka izostane s prvega naroka za glavno obravnavo in se posledično tožba šteje za umaknjeno, postopek pa ustavi, je pri presojanju pravočasnosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zatrjevanega opravičenega izostanka zaradi bolezni potrebno ugotoviti, kdaj je prenehal vzrok za zatrjevan upravičen izostanek, ne pa šteti, da je subjektivni 15-dnevni rok pričel teči z...vrnitev v prejšnje stanje - umik tožbe - izostanek z naroka - subjektivni rok
VDS sodba Psp 243/2005VDS0366601.09.2005Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer je imel zavarovanec - hrvaški dražavljan, pred smrtjo stalno prebivališče v R Hrvaški, se kljub priznani pravici do dodatka za pomoč in postrežbo po slovenskih predpisih ta denarna dajatev glede na sklenjeno mednarodno pogodbo o socialnem zavarovanju med R Slovenijo in R Hrvaško ni mogla izplačevati pokojnemu upravičencu, niti ne more biti izplačana njegovi vdovi, kot pravni...dodatek za pomoč in postrežbo - pokojninsko zavarovanje - izplačilo
VDS sklep Psp 448/2005VDS0366715.06.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVOKer vrnitev v prejšnje stanje lahko v zakonsko določenem subjektivnem in objektivnem roku predlaga le stranka, ki je zamudila kakšno procesno dejanje iz upravičenega razloga, pa ga zaradi poteka prekluzivnega roka več ne more opraviti, je s sklepom prvostopenjskega sodišča predlog vdove, vložen po smrti stranke v zvezi z že pravnomočno zavrženo vlogo, kot nedovoljen zakonito zavržen.   nadomestilo za primer brezposelnosti - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - legitimacija
VDS sklep Psp 340/2005VDS0366825.08.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe toženec odgovori na tožbo, pa ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, je ob izpolnjevanju ostalih predpostavk iz 318. člena ZPP mogoče zamudno sodbo po 1. odstavku 28. člena ZDSS zakonito izdati le, če je hkrati izpolnjen še pogoj iz 6. odstavka 28. člena ZDSS (da sta bili stranki v vabilu na prvi narok opozorjeni na posledice izostanka).   zamudna sodba
VDS sklep Psp 706/2005VDS0366908.12.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - INVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEKadar stranka v predsodnem postopku ne izčrpa rednega pravnega sredstva, ker zoper prvostopenjski posamični upravni akt ne vloži pritožbe, ali jo vloži prepozno, sodni socialni spor ni dopusten. V takšnem primeru je potrebno tožbo ob uporabi 2. odstavka 63. člena ZDSS-1, kot nedopustno zavreči.   sodno varstvo - procesna predpostavka - pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja
VDS sklep Psp 656/2005VDS0367018.11.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPo uveljavitvi novega ZPIZ-1 s 1.1.2000, ki uzakonjuje dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje delavcev na delovnih mestih, ki so posebno težka in zdravju škodljiva, se vzporedno, glede na 1. odstavek 430. člena prehodne določbe ZPIZ-1, uporabljajo tudi prej veljavni predpisi o štetju zavarovalne dobe s povečanjem za vse tiste zatečene zavarovance, ki na dan uveljavitve ZPIZ-1 izpolnjujejo...pokojninsko in invalidsko zavarovanje
VDS sklep Psp 531/2005VDS0367115.12.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOKer v spisu ni listine (sporočila), iz katerega bi bila razvidno postopanje vročevalca o prispelem pisanju, nadomestne vročitve sodnega pisanja iz 1. odstavka 142. člena ZPP naslovničinem sinu ni mogoče šteti za pravilno opravljeno. Ker tudi ni dokazano, da bi bilo sodno pisanje naslovnici dejansko vročeno pred njeno vrnitvijo iz stacionarnega zdraviliškega zdravljenja, je potrebno šteti,...vrnitev v prejšnje stanje - pravočasnost pritožbe - vročitev sodbe
VDS sodba Psp 940/2005VDS0367205.01.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOSamo zato, ker v izreku sodbe ni naveden pravni temelj, po katerem bo tožena stranka v upravnem postopku odmerila pokojninsko dajatev, izrek sodbe ni nejasen, nepravilen, niti napačen. zato smiselno uveljavljena absolutna bistvena kršitev iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP ni podana. Pravni temelj za odmero zakonske dejatve je lahko le predmet obrazložitve, ne pa izreka sodne odločbe.   sodba
VDS sklep Psp 621/2005VDS0367315.09.2005Oddelek za socialne sporeZAVAROVANJE TERJATEVV socialnem sporu je za izdajo začasne odredbe zadostna podlaga že sam ZDSS-1 (člen 70). Po določbah 1. alinee 1. odstavka 70. člena ZDSS-1 lahko sodišče med postopkom na predlog stranke ali po uradni dolžnosti odloži izvršitev izpodbijanega upravnega akta, če bi z izvršbo nastala stranki težko nadomestljiva škoda in ni nevarnosti, da bi nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva...začasna odredba - socialni spor
VDS sklep Psp 450/2005VDS0367428.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOZPP stranki ne daje pravice, da sama vloži revizijo, saj izrecno določa, da lahko stranka v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pradna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen, če ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit. V primeru, ko stranka, ki nima pravniškega državnega izpita, vloži revizijo sama, ne gre za situacijo po 66....dovoljenost revizije
VDS sklep Psp 681/2005VDS0367513.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je izvedenka naloge, ki bi jih glede na sklep sodišča morala opraviti že v osnovnem mneju opravila šele z dopolnilnim mnenjem, ni upravičena do nagrade za izdelavo dopolnilnega izvedneiškega mnenja, saj je že za osnovno mnenje uveljavljala nagrado kot da bi na vsa zastavljena vprašanja odgovorila.   izvedensko mnenje - dopolnitev
VDS sklep Psp 748/2005VDS0367623.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČeprav v odgovoru na tožbo, ki ga je toženec dal v roku iz 277. čl. ZPP, ni izrecno navedel, da se ne strinja s tožbenim zahtevkom, izhaja pa to iz obrazložitve, ni mogoče šteti, da odgovor ni obrazložen v skladu z 278. čl. ZPP in ga šteti, kot da ni bil vložen, s tem pa tudi ne, da so izpolnjene vse predpostavke iz 318. čl. ZPP.   zamudna sodba - odgovor na tožbo
VDS sodba Psp 597/2004VDS0367707.12.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDIKer tožniku ni bila priznana pravica do razporeditve oz. zaposlitve na drugem ustreznem delu, že zaradi tega ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu. nadomestilo plače - invalidsko zavarovanje
VDS sklep Psp 293/2005VDS0367813.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOKer vloga ni bila lastnoročno podpisana, bi moralo prvostopno sodišče vlagateljico pozvati na odpravo pomanjkljivosti v vlogi. Skladno z 2. odst. 105. čl. ZPP morajo biti vloge razumljive in obsegati vse, kaj je potrebno, da se lahko obravnavajo, med drugim morajo torej vsebovati tudi podpis vlagatelja.   nepopolna vloga
VDS sodba Psp 298/2005VDS0367921.09.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEKer je tožnici zadnje delovno razmerje prenehalo z iztekom roka, določenega v pogodbi o zaposlitvi sklenjen za določen čas in ji torej ni prenehalo delovno razmerje, ki bi bilo sklenjeno za nedoločen čas, brez lastne krivde, kot to določa zakon, eden od pogojev po 4. alinei noveliranega 1. odst. 396. čl. ZPIZ-1 za pridobitev predčasno pokojnine po ZPIZ/92 ni izpolnjen. Zato tožnici...prehodne določbe - predčasna pokojnina - pokojninsko zavarovanje
VDS sklep Psp 564/2005VDS0368009.09.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI SPORV primeru tožbe, vložene zoper odločbo RS, Ministrstva za X o ustavitvi plačevanja prispevkov iz državnega proračuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje, ne gre za socialni spor po 7. čl. ZDSS-1, temveč za upravni spor. Za rešitev sporne zadeve ni stvarno pristojno delovno in socialno sodišče v Ljubljani temveč Upravno sodišče RS....spor o pristojnosti - prispevki
VDS sklep Psp 407/2005VDS0368115.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEGlede na določbe 2. odst. 252. čl. in 2. odst. 257. čl. ZPIZ-1 ter 63. čl. ZDSS-1 je tožba dovoljena v primeru, ko je z dokončno odločbo tudi dokončno odločeno o pravnem razmerju (pravici, obvezosti oz. pravni koristi). Če drugostopenjski organ odpravi prvostopno odločbo in zadevo vrne temu organu v ponovno odločanje, to pomeni, da se je zadeva vrnila v stanje, v katerem je bila...pravni interes - procesna predpostavka - pokojninsko zavarovanje - odločba zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
VDS sodba Psp 655/2004VDS0368207.12.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEKer je tožniku hrvaški nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznal pravico do predčasne pokojnine ob upoštevanju zavarovalne dobe, dopolnjene tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, je s tem izpolnjen dejanski stan po 36. čl. Sporazuma o socialnem zavarovanju med RS in R Hrvaško, kajti pravica do pokojnine je bila priznana pred 8.10.1991 ob upoštevanju zavarovalnih dob v...tuj državljan - predčasna pokojnina - pokojninsko zavarovanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Daj mi dejstva in dal ti bom pravico.
Da mihi facta, dabo tidi ius.