zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sklep Pdp 234/2006VDS0397812.04.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZahtevek za izstavitev pisne pogodbe o zaposlitvi mora tožnik najprej uveljavljati pri toženi stranki in šele nato s tožbo pred sodiščem uveljavljati sodno varstvo. Varstvo pravic pri delodajalcu bi moral zahtevati v času trajanja dejanskega delovnega razmerja. Delavec mora uveljavljati obstoj dejanskega delovnega razmerja najkasneje v 30-dnevnem roku od prenehanja dela pri delodajalcu.   pogodba o zaposlitvi - pisna oblika - sodno varstvo
VDS sodba in sklep Pdp 823/2006VDS0397709.03.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe kandidat oz. delavec v primeru spora za plačilo odškodnine zaradi diskriminacije navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je kršena prepoved diskriminacije zaradi okoliščin iz 3. odstavka 6. člena ZDR, je po 4. odstavku 6. člena ZDR dokazno breme, da različno obravnavo opravičujeta vrsta in narava dela, na strani delodajalca. 3. odstavek 6. člena ZDR sicer med okoliščinami, v...izbira kandidata - prepoved diskriminacije - dokazno breme
VDS sodba in sklep Pdp 512/2005VDS0397618.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoOdpoklic uprave s strani nadzornega sveta ne pomeni, da bi moral biti predsednik uprave odpoklican iz krivdnih razlogov, saj ZGD v 250. členu predvideva, da lahko nadzorni svet odpokliče člana uprave oz. predsednika uprave tudi iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno)....delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - konkurenčna klavzula
VDS sklep Pdp 777/2006VDS0397509.03.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoSodno varstvo zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja in o razporeditvi k drugemu delodajalcu je dopustno le v primeru pravočasne predhodno izkoriščene notranje poti, to je pravočasnega uveljavljanja varstva pravic pri delodajalcu (člen 83/2 ZTPDR). Delavec pravnomočnosti takšnega sklepa ne more obiti z uveljavljanjem ničnosti dogovora med dvema delodajalcema, ki je podlaga za izdajo...ničnost dogovora o prevzemu delavcev - sodno varstvo
VDS sodba in sklep Pdp 415/2006VDS0397301.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZačasno določeni količnik (količnik na delovnem mestu, na katerem je javni uslužbenec začasno razporejen) ne sme biti podlaga za določitev količnika za določitev osnovne plače v skladu z določbo 4. odstavka 195. člena ZJU, po kateri uradniki obdržijo količnike za določitev osnovne plače, pridobljene z napredovanjem po ZRPJS. Začasno določen količnik velja le za čas trajanja...javni uslužbenci - osnovna plača
VDS sklep Pdp 1461/2006VDS0397201.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe javni uslužbenec na podlagi 24. člena ZJU-UPB2 vloži zahtevo za odpravo kršitev skupaj s pozivom delodajalcu, da odpravi kršitve v zakonskem roku 15 dni in delodajalec na to zahtevo odgovori, je potrebno tak odgovor šteti za dokončno odločitev delodajalca. Tožnik je v nadaljnjih 30 dneh pravilno vložil tožbo zoper toženo stranko na podlagi 3. odstavka 204. člena ZDR.   javni uslužbenci - varstvo pravic - sodno varstvo
VDS sklep Pdp 1332/2006VDS0397125.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav ocena uradnika ni bila podana v pisni obliki, ima naravo dokončne odločitve o tožnikovih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, zato je zoper takšno oceno, ki predstavlja podlago za napredovanje v naziv ali za začetek postopka za ugotavljanje delavčeve nesposobnosti, dopustno sodno varstvo pred delovnim sodiščem.   javni uslužbenci - ocenjevanje uradnikov
VDS sodba in sklep Pdp 251/2006VDS0397021.03.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoTožena stranka je zoper tožnika (policista - javnega uslužbenca) uvedla disciplinski postopek zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Ker je imelo očitano ravnanje znake kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva po členu 310/2 KZ, se je tožena stranka sklicevala tudi...javni uslužbenci - začasna odstranitev z dela
VDS sklep Pdp 603/2006VDS0396915.03.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoV pobot je možno uveljavljati tudi terjatev, ki je že pravnomočno ugotovljena, ni pa to pogoj za uveljavljanje pobotnega ugovora.   plačilo plač - pobotni ugovor - pobot - pravnomočno ugotovljena terjatev
VDS sodba Pdp 1033/2005VDS0396815.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav v pogodbi o šolanju ni izrecno določeno, da bo delodajalec delavko po zaključku šolanja razporedil na ustrezno delovno mesto, je takšna obveznost določena v 8. odstavku 32. člena KPND. Ker se je delavka šolala v interesu delodajalca, ki svoje obveznosti za razporeditev delavke na delovno mesto, ki bi ustrezalo njeni pridobljeni izobrazbi, ni izpolnil, delodajalec ne more zahtevati...vračilo stroškov izobraževanja - pravica do proste izbire zaposlitve - načelo sorazmernosti - svoboda dela - prosta izbira zaposlitve
VDS sodba in sklep Pdp 229/2006VDS0396725.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPogoj za pridobitev pravice do dodatka za stalnost je status pripadnika stalne sestave vojske na vojaški dolžnosti. Pripadnik stalne sestave vojske je oseba, ki je razporejena na formacijsko dolžnost. Tožnik je bil najprej razporejen na formacijsko dolžnost v okviru varnostnega organa, nato v izpostavi varnostnega organa. Ker je opravljal dolžnosti, ki so bile del formacije, je upravičen do...dodatek k plači - vojak
VDS sodba in sklep Pdp 639/2005VDS0396601.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDelodajalec lahko zadrži izplačevanje plače delavcu samo v zakonsko določenih primerih. Določila pogodbe o zaposlitvi, ki določajo drugačne načine zadrževanja izplačila, so neveljavna - npr. da je trgovec ob letnih inventurah finančno odgovoren za morebitne manjke, oz. da sam krije njihov sorazmerni del. Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega soglasja pobotati s svojo...zadrževanje izplačila plače - pobot izplačila plače
VDS sodba in sklep Pdp 154/2006VDS0396525.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe pogodba o zaposlitvi preneha veljati zaradi smrti delodajalca - fizične osebe, delavec nima pravice do odpravnine.   odpravnina - prenehanje pogodbe
VDS sodba in sklep Pdp 925/2006VDS0396411.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoKer je tožnici delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo 30. junija 2003, je imela v letu 2003 pri toženi stranki pravico izrabiti le polovico letnega dopusta (3. alinea 1. odstavka 162. člena ZDR). Delodajalec ji je sicer omogočil izrabo celotnega dopusta (čeprav tega ni bil dolžan), kar pa ne pomeni, da je s tem pridobila tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. Pravica do...regres za letni dopust - pravica do sorazmernega dela letnega dopusta - izraba letnega dopusta
VDS sklep Pdp 1403/2006VDS0396325.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoV primeru spremembe delodajalca, ko preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku na delodajalca prevzemnika, ni predvideno sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem prevzemnikom. Delodajalec prevzemnik vstopi v pogodbeno razmerje po pogodbi o zaposlitvi, kakršna je bila sklenjena med...sprememba delodajalca - varstvo pravic pri delodajalcu - sodno varstvo
VDS sodba Pdp 594/2006VDS0396222.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPrevzem dela dejavnosti, ki predstavlja zaključeno celoto, ni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oz. za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, pač pa bi moral biti tožnik prevzet k drugemu delodajalcu na podlagi 73. člena ZDR.   odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - sprememba delodajalca
VDS sodba in sklep Pdp 404/2006VDS0396021.03.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoStranki sta se v sporazumu o prenehanju pogodbe o zaposlitvi dogovorili o sporazumni razvezi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se je delodajalec zavezal izplačati delavcu odmeno za sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi. V sporazumu je bilo dogovorjeno tudi, da velja le v primeru, če bo odmena izplačana do določenega dne. Sodišče prve stopnje sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi napačno...razveljavitev pogodbe - pomanjkljivost - vsebina pogodbe
VDS sklep Pdp 173/2006VDS0395914.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZahtevka za vrnitev nazaj na delo ni potrebno uveljavljati najkasneje do konca postopka na prvi stopnji v okviru spora o zakonitosti sklepov o prenehanju delovnega razmerja. Ker v ZTPDR ni predviden poseben rok za uveljavljanje obveznosti vrnitve na delo, je potrebno pri uveljavljanju reintegracijskega in reparacijskega zahtevka v povezavi z nezakonitim prenehanjem delovnega razmerja upoštevati...nezakonito prenehanje delovnega razmerja - reintegracijski zahtevek - reparacijski zahtevek - zastaralni rok - začasna odredba
VDS sodba Pdp 140/2006VDS0395814.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoKer je določba 106. člena ZDR jasna in nedvoumna in ker daje pristojnost za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi le upravitelju prisilne poravnave, delodajalec brez posebnega pooblastila upravitelja prisilne poravnave svojim delavcem ne more podati redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Citirana določba je v primerjavi s splošno določbo 1. odstavka 18. člena ZDR specialna določba, zato jo je...odpoved pogodbe o zaposlitvi - prisilna poravnava
VDS sodba in sklep Pdp 1277/2006VDS0395718.01.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDELOVNO PRAVOOdškodnina po 118. členu ZDR predstavlja nadomestilo za reintegracijo - ko sodišče v primeru ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi na predlog delavca ugotovi, da mu delovno razmerje pri toženi stranki traja zgolj do izdaje sodbe sodišča prve stopnje, namesto nadaljnjega priznanja delovnega razmerja pa se delavcu prizna odškodnina po splošnih pravilih civilnega prava. Gre...odškodnina - stroški postopka - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi
 izberi vse

izbrane: izvozi

Svobode ni mogoče oceniti v denarju.
Libertas est inaestimabilis.