zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 755/2005VDS0364219.01.2006Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPo določbi 100. čl. ZPP ima pooblaščenec, ki mu je dana pravica, da opravlja vsa pravdna dejanja, v primeru, če je zakoniti zastopnik razrešen, še naprej pravico opravljati pravdna dejanja, vendar pa lahko novi zakoniti zastopnik prekliče pooblastilo. Če se spremeni zakoniti zastopnik stranke, ni potrebno, da novi zakoniti zastopnik stranke pooblaščencu da novo pooblastilo. Ker novi...zakoniti zastopnik - pooblaščenec
VDS sklep Psp 874/2005VDS0364319.01.2006Oddelek za socialne sporesocialno varstvoIz določb 81. in 82. člena ZDSS-1 izhaja, da je v socialnem sporu primarno načelo meritornega, ne pa kasatornega sojenja. To pomeni, da se odloča o materialnopravni pravici ter s tem v zvezi o zakonitosti odločbe ZPIZ, saj velja za socialni spor načelo polne jurisdikcije. Ker postane pravnomočen samo izrek sodbe, ne pa tudi obrazložitev, mora biti v izreku vsebovana tako presoja tožbenega...socialni spor - obseg preizkusa - izrek sodbe - poprava tožbe
VDS sodba Psp 244/2005VDS0364501.12.2005Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZaradi očitno prekršenega materialnega predpisa lahko pristojni organ odpravi ali razveljavi odločbo takoj po njeni izdaji in vročitvi in ne šele po tem, ko odločba postane dokončna, vendar pa le v enem letu od dneva, ko je bila odločba izdana in vročena.   nadzor - rok
VDS sklep Psp 478/2005VDS0364614.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVONa poravnalni narok oz. prvi narok za glavno obravnavo ni prišla nobena od strank, zato se je narok preložil. Čeprav se tudi naslednjega naroka za glavno obravnavo ni udeležila nobena strank, za kar niso bili izkazani upravičeni razlogi, ni mogoče postopati po 3. odst. 28. čl. ZDSS-1 in šteti, da je tožeča stranka tožbo umaknila, saj na posledice izostanka z naroka ni bila opozorjena...umik tožbe - izostanek z naroka
VDS sklep Psp 483/2005VDS0364707.09.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVONi mogoče šteti, da je stranka pravilno vabljena, če v spis ni priloženo vabilo za 1. narok za glavno obravnavo, iz katerega je razvidno, da je bila stranka opozorjena na posledice izostanka.   umik tožbe
VDS sodba Psp 609/2005VDS0364814.12.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEZa priznanje pravice do invalidske pokojnine se po 2. odst. 71. čl. ZPIZ-1 za izpolnitev pogojev zavarovalne oz. pokojninske dobe brezposelnim zavarovancem v delovna leta ne vštevajo obdobja brezposelnosti, ko so prejemali ustrezno nadomestilo na podlagi invalidnosti.   pogoj - invalidska pokojnina
VDS sklep Psp 262/2005VDS0364926.05.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOV socialnih sporih, v katerih se odloča o pravicah iz socialnega zavarovanja (ne pa samo o denarnih zahtevkih, kot n.pr. o vrnitvi sredstev ali odškodnini) ne gre za zahtevek, s katerim bi obe stranki lahko razpolagali (3. odst. 3. člena ZPP), zato ni mogoča zamudna sodba. V tovrstnih socialnih sporih materialno-pravni predpisi ne predpostavljajo svobodne volje strank pri vstopanju v...pogoj - zamudna sodba - socialni spor
VDS Sodba Psp 845/2005VDS0365019.01.2006Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEToženec je tožniku z odločbo bolniški stalež za čas od 15.12.2004 do 17.12.2004 priznal. Ker je bil sporen le zaključek bolniškega staleža, ne pa sicer priznan bolniški stalež, bi moralo sodišče pri presoji zakonitosti odločbe le-to odpraviti le delno glede datuma zaključka bolniškega staleža, kot to omogoča ZDSS-1 v 2. odst. 81. člena, ne pa v celoti. Sodišče je s tem, ko...bolniški stalež - zdravstveno zavarovanje
VDS sklep Psp 309/2005VDS0365110.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOČe nepravilnosti ni mogoče popraviti z dopolnjeno ali ponovljeno izvedbo dokazov oz. z izvedbo drugih procesnih dejanj na obravnavi pred sodiščem druge stopnje (1. odst. 30. čl. ZDSS-1), ker prvostopenjsko sodišče sploh še ni sodilo o materialnopravnem zahtevku, postavljenem v tožbi, prav tako pa ni moč preizkusiti, na kakšni podlagi je sodišče prišlo do zaključka, da je podan...pritožba - razveljavitev
VDS sklep Psp 741/2005VDS0365210.11.2005Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOTožnik ne v tožbi ne v nadaljnjem postopku pred prvostopenjskim sodiščem ni postavil tožbenega zahtevka, zato ni jasno, o kakšnem tožbenem zahtevku je prvostopenjsko sodišče odločilo. ZDSS-1 v 1. odst. 73. čl. določa, da mora tožba vsebovati tudi zahtevek. Glede opredelitve tožbenega zahtevka ima zakon določbe v 2. odst. 73. člena ZDSS-1, ki jih je potrebno uporabljati v povezavi...zahtevek - višina zahtevka - ponovna odmera
VDS sodba in sklep Psp 939/2005VDS0365319.01.2006Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOČe upravni organ z odločbo prizna določeno pravico, mora tudi o prenehanju te pravice pred potekom časa, do katerega je pravica z odločbo priznana, odločiti z odločbo. Zato bi moral zavod ob ugotovitvi, da toženec za določene mesece ni upravičen do republiške štipendije, ki mu jo je za to obdobje že izplačal, o prenehanju z odločbo priznane pravice, odločiti z odločbo.   vrnitev - zavarovanje za primer brezposelnosti - štipendija
VDS sodba in sklep Psp 906/2005VDS0365419.01.2006Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOKer mora upravni organ skladno s 1. členom ZUP o pravici odločiti z odločbo, mora tudi o prenehanju z odločbo priznane pravice, odločiti z odločbo, če gre za prenehanje priznane pravice pred potekom časa, za katerega je priznana ali za prenehanje pravice zaradi poteka časa, do katerega je priznana. Če toženec na tožbo ne odgovori, sodišče ne razpiše naroka za glavno obravnavo,...zamudna sodba - vrnitev - zavarovanje za primer brezposelnosti - štipendija
VDS sklep Psp 192/2005VDS0365505.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožbeno sodišče razveljavi sodbo sodišča prve stopnje, če nepravilnosti ni mogoče popraviti z dopolnjeno ali ponovljeno izvedbo dokazov oz. izvedbo drugih procesnih dejanj na obravnavi pred sodiščem druge stopnje (1. odst. 30. čl. ZDSS-1). Za tak primer gre, če prvostopenjsko sodišče sploh ni preizkušalo in odločalo o vprašanju zakonitosti toženčevih odločb in ni...razveljavitev
VDS sklep Psp 462/2005VDS0365603.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnik je sicer res zahteval samo razveljavitev drugostopenjske odločbe toženca in je o tako postavljenem zahtevku prvostopenjsko sodišče odločilo. V povezavi z določbami 285. čl. ZPP o materialnem procesnem vodstvu s strani predsednika senata ter o odprtem sojenju mora sodišče upoštevati določbe 2. odstavka 73. člena ZDSS-1 glede obveznosti stranke v zvezi z opredelitvijo tožbenega...tožbeni zahtevek - razveljavitev
VDS sklep Psp 731/2005VDS0365710.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOZmotno je stališče, da se v 30-dnevni rok za vložitev tožbe po 2. odstavku 252. člena ZPIZ-1 ne vštevajo vmesne sobote in nedelje. Skladno s 111. čl. ZPP se sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, ne všteva v rok samo v primeru, da je tak dan zadnji dan roka.   rok - rok za vložitev tožbe - odločba ZPIZ
VDS sklep Psp 444/2005VDS0365820.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPo določbi 1. in 2. odst. 68. čl. ZDSS-1, krije zavod v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj stroške za izvedbo dokazov z izvedencem ne glede na izid postopka. Navedeno določbo je potrebno uporabiti smiselno tudi za plačilo stroškov, nastalih v zvezi z zaslišanjem izvedene priče. Ob goli jezikovni razlagi sicer ne bi bilo možno uporabiti določbe 2. odst. 68....stroški postopka - zdravstveno zavarovanje
VDS sklep Psp 337/2005VDS0365920.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVODokončna odločba ZZZS ima pravilen pravni pouk tako o pristojnem sodišču, pri katerem se vloži tožba, kot tudi o roku za vložitev tožbe. Kljub temu je zavarovanec na zavod naslovil vlogo, za katero je pojasnil, naj se šteje kot pritožba na odločbo zavoda. Zavod je tožbo odstopil sodišču v nadaljne reševanje, vendar pa jo je sodišče prejelo po izteku 30-dnevnega roka za...rok za vložitev tožbe - zamuda roka - socialni spor - zdravstveno zavarovanje
VDS sodba Psp 389/2004VDS0366015.12.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPotrdilo pošte, ki opravlja dejavnost javnega prometa o priporočeni oddaji poštne pošiljke, ima značaj javne listine, ki jo pošta izda pošiljatelju in s katero le-ta dokazuje, da je na dan, naveden na potrdilu, oddal priporočeno na pošto na naslovnika naslovljeno pošiljko. To pomeni, da se šteje za resnično, kar je na potrdilu navedeno, dokler se ne dokaže nasprotno. Tega tožnica,...odpoved pogodbe - zdravstveno zavarovanje - priporočena pošiljka
VDS sodba Psp 645/2004VDS0366114.12.2005Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeČe je zakonska zveza razvezana, bivša zakonca pa po razvezi še nadalje prebivata skupaj v odnosu, ki je v bistvu enak tistemu, zaradi kakršnega je prišlo do razveze zakonske zveze, se v postopku za priznanje pravice do vdovske pokojnine ne more priznati obstoj izvenzakonske skupnosti, ki bi imela pravne posledice na področju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zatrjevana...pokojninsko zavarovanje - vdovska pokojnina - izvenzakonska skupnost
VDS sodba Psp 184/2004VDS0366218.11.2005Oddelek za socialne sporesocialno zavarovanjeKer zakon zagotavlja pravico do proste izbire zdravnika in gre v odnosu med zdravnikom, ki zavarovanca zdravi in zavarovancem za razmerje, ki temelji na zaupanju, morajo biti navodila in napotila izbranega lečečega zdravnika glede zdravljenja, načina oziroma režima zdravljenja kot tudi glede začetka in zaključka bolniškega staleža, jasna in nedvoumna, saj v nasprotnem primeru zavarovancu ne...zdravstveno zavarovanje - izbirna pravica - bolniški stalež
 izberi vse

izbrane: izvozi

Uporaba je življenje pravnega pravila.
Applicatio est vita regulae.