zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 229/2002VDS0260208.11.2002Oddelek za socialne sporesocialno varstvoV obravnavani zadevi prvostopenjsko sodišče s spisom ZPIZ-a ni razpolagalo v obdobju od 29.10.2001 do 18.4.2002 (ko je bil priložen k drugemu spisu, saj je imel tožnik več sporov). Nevedeno ni odločilno, ker v tem obdobju sodišče ni opravilo nobene od obeh obravnav. Iz obravnavnega zapisnika je razvidno, da so se v soglasju s tožnikom šteli za prebrane vsi doslej izvedeni dokazi (torej...pokojninsko zavarovanje - kršitev določb postopka - načelo ustnosti postopka
VDS sodba Psp 177/2002VDS0260507.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče je imelo v podanih mnenjih ZK I. stopnje in ZK II. stopnje ustrezno strokovno-medicinsko podlago za ugotovitev, da tožnik po prejemu mnenja ZK I. st. ni bil več začasno nezmožen za delo. Čakanje na operativni poseg samo po sebi še ne pomeni, da je v tem času podana začasna nezmožnost za delo.   zdravstveno zavarovanje - bolniški stalež - mnenje zdravniške komisije
VDS sodba Psp 110/95VDS0003714.03.1996Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEOb dejstvu, da tožeča stranka 29.3.1994, ko je bil vložen predlog za medicinsko izvedenstvo, ni bila zavarovanec tožene stranke, saj je bila od 7.9.1993 do 26.6.1994 zavarovana pri hrvaškem nosilcu zavarovanja, niso izpolnjeni pogoji po členu 254/1 ZPIZ, da bi lahko pravice iz invalidskega zavarovanja uveljavljale pri ZPIZ Slovenije, ker pri njem ni bila nazadnje zavarovana.   invalidska pokojnina - zadnje zavarovanje
VDS Sodba Psp 145/95VDS0005323.05.1996Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEZdravstveno stanje tožeče stranke in njena delovna zmožnost še nista popolnoma razčiščeni, zaradi česar je bilo potrebno pritožbi ugoditi in izpodbijano sodbo v skladu s 1.odst. 370. člena ZPP razveljaviti.   invalidsko zavarovanje - pogoj
VDS Sodba Psp 266/95VDS0008913.06.1996Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEVrnitev v prejšnje stanje je vselej povezana z zamudo roka za opravo določenega dejanja postopka, torej z zamudo procesnega, ne pa materialnega roka, ki velja za uveljavitev (vložitev zahteve) določene materialne pravice, o kateri se odloča v upravnem postopku. Škodljive posledice zamude materialnega roka se ne dajo popraviti z vrnitvijo v prejšnje stanje. Tudi po mnenju pritožbenega sodišča...družinska pokojnina - zamuda roka
VDS sodba Psp 188/95VDS0009616.05.1996Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJETožnik pred zaposlitvijo v Ministrstvu za obrambo RS ni bil zavarovan pri tožencu, pač pa kot aktivna vojaška oseba v službi v bivši JLA pri Skupnosti vojaških zavarovancev s sedežem v x.y.. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje teh oseb je urejal Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, izvajal pa ga je Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev iz...odmera starostne pokojnine
VDS sklep Psp 8/2000VDS0128621.12.2000Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJE - CIVILNO PROCESNO PRAVOZahtevek za plačilo davkov in prispevkov je akcesorni zahtevek do glavnega zahtevka, ki se glasi na priznanje pokojninske in zavarovalne dobe. Če je podana stvarna pristojnost sodišča za sojenje o glavnem zahtevku, se sodišče v zvezi z akcesornim zahtevkom ne more izreči za stvarno nepristojno.   davek - zahtevek
VDS sodba Psp 55/2000VDS0175501.03.2002Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeKer v R Sloveniji niso bile izčrpane možnosti zdravljenja, saj je bilo to celo prekinjeno zaradi nadaljnje diagnostične obravnave v tujini, niso izpolnjen pogoji po 134. niti po 127. in 131. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja za povrnitev stroškov zdravljenja v tujini.   stroški
VDS sklep Psp 129/99VDS0175609.11.2001Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeKer izvedeniški organi niso razpolagali z opisom dela, torej s pogoji tožnikovega dela, niti niso ugotavljali, ali je bil zmožen opravljati kakšno drugo ustrezno delo obrtnika - video - SAT, ni bilo popolno ugotovljeno dejansko stanje.   začasna nezmožnost za opravljanje dela
VDS sklep Psp 162/2000VDS0175714.12.2001Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeTožnik je uveljavljal sodno varstvo zoper odločbo zavoda o priznanju pravice do tehničnih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v postopku pred sodiščem pa je dodatno zahteval še pravice iz dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (nadstandard A). Sodišče bo moralo razčistiti, kdo je pristojen za odločanje o pravici iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in v...zdravstveno zavarovanje
VDS sodba in sklep Psp 180/2000VDS0175814.12.2001Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeGlede dela zahtevka, ki se nanaša na povrnitev stroškov bolnišničnega zdravljenja in rentgena, je zavarovanec upravičen le do povrnitve stroškov v višini enega oskrbnega dne v skladu s 132. in 133. členom pravil obeznega zdravstvenega zavarovanja. Glede povračila stroškov prevoza z reševalnim vozilom pa v skladu z določbo 9. tč. 100. člena pravil le v primeru, če je šlo za nujni prevoz.   zdravstveno zavarovanje - povrnitev stroškov
VDS sodba Psp 187/99VDS0176018.05.2001Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjeKer v obravnavanem primeru postopek za zdraviliško zdravljenje ni bil izveden na predpisani način, ker očitno lečeča zdravnica ni štela, da bo zahtevnejša rehabilitacija na stacioniran način za stanje po poškodbi zapestja zgornje okončine iz zdravniških razlogov sploh indicirana, tudi ni pogojev za povračilo stroškov hotelskih storitev iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.   zdraviliško zdravljenje - stroški
VDS sklep Psp 168/99VDS0176207.12.2001Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEZatrjevano zmanjševanje neto nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu s količnikom za preračun bruto plače v neto lahko predstavlja obnovitveni razlog po 3. alinei 1. odst. 270. člena ZPIZ, ker je v nasprotju s temeljno določbo o preračunavanju le bruto plače v neto.   nadomestilo plače
VDS sodba Psp 434/2000VDS0176710.05.2002Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEV skladu s 133. členom ZPIZ-92 je pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu mogoče priznati le, če invalid II. in III. kategorije na podlagi priznane pravice do razporeditve oz. zaposlitve opravlja preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. Ker v obravnavanem primeru zavarovanec opravlja delo, ki je kontraindicirano glede na njegovo preostalo delovno zmožnost, do...nadomestilo plače
VDS Sodba Psp 428/2000VDS0176911.01.2002Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJES tožbo, vloženo zoper dokončno odločbo, izdano v postopku preračuna pokojnine po uradni dolžnosti, tožnica ne more uspešno uveljavljati spremembe pravnomočno ugotovljenega vzroka invalidnosti ter posledično višje odmere pokojnine.   invalidsko zavarovanje - pravnomočnost
VDS Sklep Psp 482/2000VDS0177126.04.2002Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEPravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji je mogoče priznati le, če so izpolnjeni vsi kumulativno predpisani pogoji iz 7. in 8. člena ZPPPAI. Ker sodišče prve stopnje 8. člena ZPPPAI ni pravilno uporabilo, in sploh ni ugotavljajo, ali je tožniku delovno razmerje res prenehalo v zvezi s prepovedano proizvodnjo in uporabo azbesta, je odločitev sodišča da tožniku pripada pokojnina po...pokojninska doba
VDS Sodba Psp 353/2000VDS0178329.03.2002Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEKer tožena stranka v upravnem predsodnem postopku eksplicitno uveljavljanega izrednega pravnega sredstva ni obravnavala po 270. členu ZPIZ, je sodišče prve stopnje zavrnilno odločbo kot nezakonito pravilno razveljavilo.   obnova upravnega postopka - socialni spor
VDS sodba Pdp 145/2005VDS0301007.07.2005Oddelek za socialne sporeDELOVNO PRAVODalj časa trajajoča bolniška odsotnost delavca z dela, tudi če delavec zaradi bolezni ne bo več sposoben opravljati dela na svojem delovnem mestu (saj zaradi zdravstvenih težav ne sme več prihajati v stik z moko), ne predstavlja razloga nesposobnosti po 2. alineji 1. odstavka 88. člena ZDR.   odpoved delavca - bolezen delavca
VDS sodba Psp 524/2005VDS0364019.01.2006Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEOtroku, ki naj bi bil že ob rojstvu zdravstveno zavarovan po pokojnem očetu, družinska pokojnina po 164. členu ZPIZ-1 ne pripada že od prenehanja zavarovanja pokojnega očeta (1. odstavek 157. člena ZPIZ-1), ampak skladno z 2. odst. 157. čl. zakona ZPIZ-1 od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev za nazaj. 1. odst. 157. čl. ZPIZ-1, ki določa,...družinska pokojnina - pokojninsko zavarovanje
VDS sodba Psp 944/2005VDS0364119.01.2006Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEZPIZ ima podlago za izdajo odločbe o ugotovitvi preplačila v določbah 275. čl. ZPIZ-1, kjer je določeno, da mora oseba, ki ji je bil na račun zavoda izplačan denarni znesek, do katerega ni imela pravice, le tega vrniti v skladu z določbami ZOR (OZ). Čeprav je zavod vedel, da dajatve (preplačila) ni dolžan izplačati, ima pravico zahtevati preplačilo nazaj, ker si je s pravnomočno...verzija - odmera pokojnine - pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.
Ibi valet populus, ubi valent leges.