zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Psp 341/2001VDS0257304.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZa priznanje pravice do nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu morajo biti izpolnjeni pogoji, kot so določeni v 124. členu ZPIZ/92. Ker tožnik tekom sodnega postopka ni dokazal, da mu je neodvisno od njegove volje prenehalo delovno razmerje na drugem ustreznem delu, ni izpolnjen eden od pogojev, ki mora biti podan za priznanje vtoževane pravice.   invalidsko zavarovanje - pravica do nadomestila plače - čakanje na zaposlitev na drugem ustreznem delu
VDS sodba Psp 210/2002VDS0257409.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČe je upravičenec še vedno zmožen opravljati eno ali več od aktivnosti, naštetih v 1. odst. 139. člena ZPIZ/99, mu ni mogoče priznati dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, temveč gre lahko le za stanje po 2. odst. 139. člena ZPIZ/99 in s tem za pravico do nižjega dodatka za pomoč in postrežbo.   dodatek za pomoč in postrežbo - pogoj za uveljavitev pravice
VDS sodba Psp 43/2002VDS0257816.05.2003Oddelek za socialne sporezdravstveno zavarovanjePovračilo stroškov zdravljenja v tujini je mogoče le, če je zdravljenje v tujini indicirano, torej če so v Sloveniji izčrpane možnosti za zdravljenje, z zdravljanjem v tujini pa je mogoče pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja oz. preprečiti nadaljnje slabšanje. Glede na to, da se da korekcija dioptrije doseči tudi z nošenjem ustreznih očal, indikacija za lasersko korekturo...zdravstveno zavarovanje
VDS sklep Psp 49/2003VDS0258121.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoOd volje strank oz. dedičev je odvisen nadaljnji potek postopka, ki se je v predmetni zadevi nadaljeval že z dopisom sodišča tožnikovi vdovi, s katerim jo je pozvalo, da se izjasni, ali prevzame postopek v socialnem sporu. V primeru nadaljevanja postopka bi sodišče postopek lahko ustavilo le v primeru, če bi najprej ugotovilo pravo voljo dedičev, torej če bi se dediči izjasnili oz. bi...smrt stranke - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka
VDS sodba Psp 131/2002VDS0258217.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZ 2. odstavkom 321. člena ZPIZ/92 je bila podaljšana veljavnost predpisov in splošnih aktov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravnega prednika toženca (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), dokler ne bodo sprejeti akti po 1. odst. 321. člena ZPIZ/92. Ker v času postopka še ni bil sprejet nov seznam telesnih okvar (3. odst. 152. člena ZPIZ/92), je potrebno...invalidnina za telesno okvaro
VDS sodba Psp 55/2001VDS0258307.03.2003Oddelek za socialne sporeSOCIALNO VARSTVOPrvostopno sodišče ni moglo upoštevati podatkov o izplačilih, saj je toženec te podatke posredoval po končani glavni obravnavi in po izvedenem glasovanju senata, čeprav je bil s strani sodišča pozvan, da podatke posreduje pred glavno obravnavo. Zato niso bili izpolnjeni pogoji po 292. členu ZPP za ponovno odprtje glavne obravnave. Sodišče tudi ni moglo upoštevati pripravljalne vloge...sprememba tožbe - dokazni postopek - plačilo odškodnine - socialni spor
VDS sodba Psp 330/2001VDS0258421.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPri presoji vprašanja, ali se je tožnica s podpisom vnaprej pripravljene izjave o samoplačništvu odpovedala morebitnemu kasnejšemu uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja (plačilo zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja), je potrebno ugotoviti pravo voljo tožnice, ki mora biti pravno veljavno izražena, razumljiva, svobodna in resna. S tem, ko...zdravstveno zavarovanje - povrnitev stroškov
VDS sodba Psp 319/2001VDS0258514.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPravico do denarne pomoči med brezposelnostjo skladno z 2. odst. 35. člena ZZZPB pridobi zavarovanec le v primeru, če dohodki družinskih članov v povprečju ne presegajo zakonsko določenega cenzusa (80 % zajamčene plače po zakonu). Ker je bil že ob upoštevanju plače tožničinega moža ta cenzus presežen, so pritožbene navedbe glede višine katastrskega dohodka brezpredmetne, kajti...denarna pomoč med brezposelnostjo - pogoj za uveljavitev pravice - dohodki na družinskega člana - katastrski dohodek
VDS sodba Psp 450/2001VDS0258714.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoInvalidu se za čas čakanja na ustrezno delo pravica do nadomestila plače prizna, če so izpolnjeni pogoji po 124. členu ZPIZ/92. Eden od osnovnih pogojev je, da je delovnemu invalidu delovno razmerje prenehalo na drugem ustreznem delu. Ker tožnica ni predložila nobenega dokaza, iz katerega bi izhajalo, da je kot s.p. opravljala drugo ustrezno delo, pa čeprav je bila s strani toženca seznanjena...invalidsko zavarovanje - nadomestilo plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev
VDS sodba Psp 175/2001VDS0258911.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZa vprašanje pravilnosti vnešenih podatkov v obrazec M-4/M-8 je pomembna ugotovitev, ali je šlo za izplačila, ki so bila delavcem izplačana po osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke (plače) po takratnih pravnih predpisih. Tega toženec v predsodnem postopku ni ugotavljal, temveč je svojo odločitev utemeljeval zgolj na obliki izplačila (vrednostni papirji) in namenu porabe...pokojninsko zavarovanje - vrednostni papirji
VDS sodba Psp 407/2001VDS0259004.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoDoločbe 78., 81., in 82. člena ZPIZ/92 imajo značaj blanketne norme in je potrebno pri ugotavljanju izpolnjenja pogojev za priznanje pravice do družinske pokojnine po 26. letu starosti, uporabiti določbe ZVIS. Iz navedenega zakona pa ne izhaja, da mora študent diplomirati do zaključka absolventskega staža in to na istem študijskem programu, ki ga je prekinil zaradi služenja vojaškega roka....pokojninsko zavarovanje - družinska pokojnina - pogoj - služenje vojaškega roka
VDS sodba Psp 220/2001VDS0259107.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodna izvedenka spec. nevropsihiatrije je pri podaji mnenja ustrezno upoštevala vso predloženo medicinsko dokumentacijo, saj je za pravilno ugotovitev dejanskega stanja potrebno zadevo obravnavati celovito in poleg izvidov, ki izkazujejo somatske težave, upoštevati tudi psihiatrične izvide. Ker je bilo mnenje prepričljivo, je sodišče svojo odločitev utemeljeno oprlo na podano mnenje sodne...invalidsko zavarovanje - dokaz z izvedencem - izvedensko mnenje
VDS sklep Psp 255/2002VDS0259214.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZDSS v 2. odst. 5. člena določa, da je socialno sodišče na področjih iz 1. odst. istega člena pristojno odločati tudi v sporih o odgovornosti za škodo, ki jo zavod povzroči zavarovancu oz. za škodo, ki je povzročena zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem. Ker tožnik (ZPIZ) v predmetni zadevi od toženca (delodajalca) uveljavlja povnitev škode, ki mu nastaja zaradi izplačevanja invalidnine...stvarna pristojnost sodišča - invalidnina za telesno okvaro zaradi nesreče pri delu
VDS sklep Psp 60/2002VDS0259321.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoDoločbe Zakona o zagotavljanju socialne varnosti glede priznanja in odmere pravice do dodatka k pokojnini je potrebno razlagati tako, da je potrebno ugotoviti pogoje po 1. členu ZZSV in obenem opraviti tudi odmero po 3. oz. 4. členu ZZSV, torej mora biti dodatek finančno ovrednoten. V primeru ločenega obravnavanja priznanja pravice in odmere dodatka, bi lahko prišlo do situacije, da bi bila...pokojninsko zavarovanje - dodatek k pokojnini - odmera pokojnine
VDS sklep Psp 12/2003VDS0259407.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZDSS priznavanje stroškov postopka v socialnih sporih ureja drugače kot ZPP. Skladno s 1. odst. 36. člena ZDSS ne glede na uspeh v postopku vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Zato niso odločilne pritožbene navedbe o krivdno povzročenih stroških toženca, ki naj bi jih tožnici povzročil zaradi nepravilne odločitve in s tem tožnico prisilil v tožbo. Prav tako tudi ne gre za separatne...stroški postopka - separatni stroški
VDS sodba Psp 143/2001VDS0259504.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZME) pooblašča ZPIZ, da v revizijskem postopku ugotovi pravilnost podatkov o plačah oz. osnovah in nadomestilih plač, ki so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove. Ker je odprto vprašanje pravilnosti podatkov za obdobje od 1992 do 1995, je potrebno pri presoji upoštevati določbo 4....pokojninsko zavarovanje - pokojninska osnova - vrednostni papirji - lastninsko preoblikovanje
VDS sodba Psp 19/2002VDS0259616.05.2003Oddelek za socialne sporePOKOJNINSKO ZAVAROVANJEZa uživalce pokojnin po mednarodnih sporazumih se glede na določbo 2. odst. 176. čl. ZPIZ pogoji za pridobitev pravice do invalidnine ugotavljajo po 56. čl. ZPIZ. Za telesno okvaro zaradi bolezni po 153. čl. ZPIZ uživalci pridobijo pravico do invalidnine, če ta znaša najmanj 50% in če hkrati s pokojninsko dobo pokrivajo tretjino razdobja od dopolnjenih 20 let starosti do nastanka telesne...pravica do invalidnine - invalidska pokojnina
VDS sodba Psp 277/2001VDS0259713.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer terjatev ni nastala s sodbo prvostopenjskega sodišča, je napačna uporaba 1. odst. 277. čl. ZOR. Pri presoji zamude po 277. čl. ZOR pri organih, ki izvršujejo javna pooblastila in ki odločajo v zadevah, pri katerih je podan javni interes (ta je glede uresničevanja sistema socialne varnosti podan), se pričakuje, da so njihove odločbe zakonite. Če se v sodnem postopku ugotovi, da je...pokojninsko zavarovanje - zamuda - tek zamudnih obresti
VDS sodba Psp 91/2002VDS0259820.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoTožnici je prenehalo delovno razmerje na podlagi sklepa takratnega delodajalca že pred uveljavitvijo ZPPPAI, ki je pričel veljati 12.10.1996, na podlagi katerega je bila dne 20.12.1996 pri njenem delodajalcu ukinjena proizvodnja azbestnocementnih izdelkov. Zato je pravilen zaključek, da zakon ne učinkuje za nazaj, saj nima določb, ki bi določale njegovo uporabo za nazaj in se tudi zaradi tega...pokojninsko zavarovanje - pogoji za pridobitev pravice
VDS sodba Psp 261/2002VDS0260120.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPo določbah 316. člena ZPP izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave), če tožena stranka do konca glavne obravnave tožbeni zahtevek pripozna. Sodišče takoj po podani izjavi o pripoznavi preneha z ugotavljanjem dejanskega in pravnega stanja v zadevi ter izda ugoditveno sodbo. Tako je v konkretni zadevi postopalo, ko je...sodba na podlagi pripoznave - pritožbeni razlog - plačilo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Svobode ni mogoče oceniti v denarju.
Libertas est inaestimabilis.