zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba in sklep Psp 343/2001VDS0255007.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoTožnik je v vlogi prosil za "oprostitev od vseh stroškov postopka, kar pomeni tudi oprostitev od predujma za prevod njegovih eventualnih vlog, katere naj bodo v slovenščini". Sodišče s tem, ko je odločilo samo o predlogu za oprostitev plačila sodnih taks, o tem ni odločilo. S tem ni kršilo tožnikovih pravic, saj obsega oprostitev stroškov postopka samo oprostitev taks in oprostitev...oprostitev plačila pravdnih stroškov - prevajanje
VDS sodba Psp 16/2001VDS0255118.10.2002Oddelek za socialne sporepokojninsko zavarovanjeKer ZPIZ/92 kot izjemo dopušča samo pridobitev in uveljavitev pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, ne pa tudi drugačnega - ugodnejšega - usklajevanja tako pridobljene in odmerjene pokojnine, tudi ZObr nima določb o usklajevanju pokojnin, pridobljenih in odmerjenih po določbah 2. odst. 108. čl. tega zakona. Zato se morajo tudi pokojnine, pridobljene in odmerjene po 2. odst. 108. čl....pokojninsko zavarovanje
VDS sodba Psp 173/2001VDS0255221.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvo1. ZOR obravnava neupravičeno pridobitev v 210. čl. in obseg vrnitve v 214. členu. Če se vrača neupravičeno pridobljeno, je potrebno plačati tudi zamudne obresti, ki se dolgujejo, če dolžnik zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti (1. odst. 277. čl. ZOR), dolžnikova zamuda pa je v konkretnem primeru nastopila po 2. odst. 324. čl. ZOR. Tožnik zahteva zamudne obresti od 30.11.1997 do...invalidsko zavarovanje - neupravičena obogatitev - obseg vrnitve - zakonite zamudne obresti - ugovor pobota terjatev - pritožbena novota
VDS sodba Psp 257/2001VDS0255305.12.2002Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČetudi je tožnica prišla na dom H.O. zato, da bi mu gospodinjila, to ne pomeni, da se ne bi mogla nato tekom časa skupnega bivanja med njo in H.O. razviti življenjska skupnost, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, kot to določa ZPIZ/92 v 77. členu. Bistveni elementi izvenzakonske skupnosti so določeni z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (dalj časa trajajoče...pokojninsko zavarovanje - izvenzakonska skupnost
VDS sodba Psp 161/2001VDS0255421.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČe je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila vložena in se lahko znova vloži (193/3 čl. ZPP/77, 188/4 čl. ZPP/99). Zato sodišče ne bi kršilo postopkovnih določb, četudi bi dne 4.2.2000 že izdalo pod drugo opr. št. sklep, s katerim je štelo tožbo za umaknjeno in postopek ustavilo. ZOR v 214. čl. določa obseg vrnitve in sicer, da je potrebno, kadar se vrača tisto, kar je...umik tožbe - neupravičena obogatitev - vračilo - zakonite zamudne obresti
VDS sodba Psp 163/2001VDS0255521.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoNeupravičen prehod (prehod brez pravne podlage) sredstev zavoda (tožnika) na zavarovanca (toženca) obravnava ZPIZ/92 v 288. členu, ki določa, da mora zavarovanec, ki mu je bil na račun zavoda izplačan denarni znesek, do katerega ni imel pravice, znesek vrniti v skladu z določbami ZOR. Tožnik je vedel, da je tožencu dne 20.9.1992 prenehalo delovno razmerje, saj je izdal 12.2.1993 odločbo...invalidsko zavarovanje - neupravičena obogatitev - vračilo - ugovor pobota terjatev - absolutna bistvena kršitev določb postopka - preizkus sodbe po uradni dolžnosti
VDS sklep Psp 225/2002VDS0255621.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČe tožnik vtožuje zastarano terjatev, to ne pomeni krivdnega ravnanja, saj sodišče upošteva zastaranje le na ugovor nasprotne stranke. Stranka, ki vloži tožbo za zastarano terjatev, računa s tem, da sodišče, če nasprotna stranka ne bo postavila ugovora zastaranja, le-tega po uradni dolžnosti ne bo preizkušalo ter upoštevalo. Zato ne gre za separatne stoške po 3. odst. 36. člena ZDSS,...separatni stroški - krivda - zastarana terjatev
VDS sodba Psp 292/2002VDS0255721.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče je pravilno uporabilo določbe 214. čl. ZOR. Glede na navedeno zakonsko določbo je dejstvo, da naj bi bil toženec glede preplačila družinske pokojnine v dobri veri, pomembno le za določitev datuma, od katerega dalje tečejo zakonite zamudne obresti, ne pa za vprašanje utemeljenosti obrestnega zahtevka.   družinska pokojnina - neupravičena obogatitev - verzija - tek zamudnih obresti
VDS sklep Psp 101/2003VDS0255907.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče je med pripravami za glavno obravnavo izdalo skep po 1. odst. 270. čl. ZPP, po katerem ima med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glavno obravnavo predsednik senata pravico odločati med drugim tudi o vročitvi sodnih pisanj, kar pomeni tudi o načinu vročanja oz. sprejemanja pisanj iz 1. odst. 146. čl. zakona. Postopanje sodišča po 1. odst. 146. čl. (naložitev tožniku,...vodstvo postopka - dovoljenost pritožbe
VDS sklep Psp 80/2003VDS0256007.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je tožnik umrl, postopek v zvezi z njegovim predlogom za obnovo sodnega postopka pa je bil pravnomočno končan šele po njegovi smrti, A. G. v postopku ne more imeti več lastnosti pooblaščenke pokojnega tožnika. Mrtva fizična oseba ne more biti pravdna stranka, za nov predlog za obnovo sodnega postopka pa bi A. G. morala imeti novo pooblastilo tožnika, kar pa ni več možno. Zato je...smrt stranke - pooblastilo za pravdo - absolutna bistvena kršitev določb postopka
VDS sklep Psp 79/2003VDS0256107.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer vložnica ni opravila zamujenega dejanja (ni popravila oz. dopolnila vloge tako, da bi bila sposobna za obravnavanje) obenem, ko je vložila predlog za vrnitev v prejšnje stanje, oz. ni predložila zdravniškega potrdila (da ni bila sposobna priti na sodišče) obenem s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, je sodišče pravilno zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Zdravniško...vrnitev v prejšnje stanje - pogoji za sodno varstvo - dopolnitev vloge
VDS sklep Psp 61/2003VDS0256207.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoV 33. čl. ZDSS je določeno, da se tožba v sporih iz 30. čl. ZDSS lahko vloži, če je z dokončno odločbo odločeno o kakšni pravici ali obveznosti fizične ali pravne osebe. Procesna predpostavka je, da je z dokončno odločbo odločeno o pravici ali obveznosti. Toženec z dokončno odločbo, zoper katero je vložena tožba, ni odločil o pravici ali obveznosti fizične ali pravne osebe, ampak...postopek pred delovnim in socialnim sodiščem - dokončnost odločitve
VDS sklep Psp 209/2003VDS0256316.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče prve stopnje je s sklepom pravnomočno zavrglo tožbo kot prepozno vloženo. Vendar je zmotno zaključilo, da je bila stvar že pravnomočno razsojena s pravnomočnim sklepom ter posledično zmotno uporabilo določbe 2. odst. 319. čl. ZPP. Nova tožba se zavrže le v primeru, če je bilo s pravnomočno sodbo po vsebini odločeno o istem zahtevku iz prejšnje tožbe. Prepoved odločanja...zavrženje tožbe - ne bis in idem - procesna predpostavka - rok
VDS sklep Psp 146/2003VDS0256411.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČe bi tožnik izkazal, da je pri tožencu vložil zahtevo za izdajo odločbe v zvezi z zatrjevano ustavitvijo izplačevanja obeh akontacij, o katerih toženčev prvostopenjski organ ne bi odločil in če bi postopal po določbah 2. odst. 218. čl. ZUP (molk prvostopenjskega organa) ter v primeru, če bi prišlo tudi do molka drugostopenjskega organa, po določbah 1. odst. 32. čl. ZDSS, bi bila...procesna predpostavka za tožbo
VDS sodba in sklep Psp 183/2002VDS0256509.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKasnejše poslabšanje zdravstvenega stanja (in s tem povezani izvidi), na katere se je v postopku pred sodiščem skliceval tožnik, so lahko le predmet novega postopka pri tožencu. Sodišče je pri presoji toženčevih odločb skladno s 30. členom ZDSS dolžno presojati stanje, kakršno je obstajalo v času izdaje izpodbijane dokončne odločbe toženca.   invalidsko zavarovanje
VDS sklep Psp 135/2003VDS0256617.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZPIZ/92 v 1. odst. 260. člena določa, da je zoper odločbo, izdano na drugi stopnji in zoper odločbo, izdano v reviziji, če je z njo odločba prve stopnje spremenjena, zagotovljeno sodno varstvo. Ker ima stranka na podlagi materialnega predpisa s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico, da zahteva presojo zakonitosti dokončne odločbe pred socialnim sodiščem, zavarovancu...invalidsko zavarovanje - pravni interes
VDS sodba Psp 358/2001VDS0256811.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je bila tožnica na drugo ustrezno delo razporejena s sklepom o prerazporeditvi in je nato podpisala tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi ter za to delo prejela plačilo, je s tem tudi izpolnila enega od pogojev, določenih za priznanje pravice do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu. Kot delovni invalid opravlja delo glede na preostale delovne zmožnosti, to je ustrezno delo...invalidsko zavarovanje - delovni invalid - nadomestilo plače - razporeditev delovnega invalida na drugo ustrezno delo
VDS sklep Psp 428/2001VDS0257014.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je sodišče ugodilo zahtevku za priznanje pravice do republiške štipendije ter istočasno tožencu naložilo, da odloči o upravičenosti tožnika do prej navedene pravice, je izrek sam s sabo v nasprotju, v nasprotju pa je tudi z obrazložitvijo sodbe ter s 35. členom ZDSS. Glede na navedeno je podana bistvena kršitev določb postopka 14. tč. 2. odst. 339. člena ZPP.   absolutna bistvena kršitev
VDS sodba Psp 60/2001VDS0257107.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je tožnik pri strokovni službi Zavoda za zaposlovanje vložil zahtevo za priznanje pravice do denarne pomoči, ne pa za priznanje pravice do izplačevanja denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev, strokovni delavki (svetovalki zaposlitve) ni mogoče očitati, da Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni zaprosila za podatke o pokojninski dobi. Ta podatek za priznanje...odškodninska odgovornost - nedopustno ravnanje
VDS sodba Psp 238/2001VDS0257204.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZ zavarovanjem za primer brezposelnosti se zagotavljajo pravice samo za čas, ko so zavarovanci brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve. Ker je bil tožnik lastnik družbe, ki je začela poslovati 1.4.1996, pa se v njej ni zaposlil, je bil v spornem obdobju brezposelen po svoji volji. Zato je bila odločitev toženca o prenehanju pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti...pogoj za uveljavitev pravice
 izberi vse

izbrane: izvozi

Bolj greši avtor kot storilec.
Plus peccat auctor quam actor.