zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sklep Psp 347/2002VDS0215713.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je sodišče dopustilo zastopanje stranke po odvetniku iz R Hrvaške, za kar ni vzajemnosti, saj Zakon o odvetništvu R Hrvaške ne dopušča, da bi odvetniki tujih držav zastopali stranke pred hrvaškim sodiščem, je prišlo do absolutne bistvene kršitve po 11. tč. 2. odst. 339. člena ZPP.   zastopanje - tuj odvetnik - vzajemnost - absolutna bistvena kršitev določb postopka
VDS sodba Psp 66/2002VDS0215806.06.2002Oddelek za socialne sporesocialno varstvoZa izplačevanje družinske pokojnine upravičencu, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovan, je odločilen datum vložitve zahteve, ki jo je mogoče podati le pisno ali ustno na zapisnik, saj se v skladu z 2. odst. 172. člena ZPIZ ta dajatev izplačuje od prvega naslednjega meseca nazaj. Eventualno neustrezno ravnanje delavca zavoda zaradi zatrjevanega fizičnega oviranja pri iskanju informacije o...pokojninsko zavarovanje - družinska pokojnina - zapadlost
VDS sodba Psp 400/2002VDS0216016.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoRazhajanja v podatkih o zavarovalni dobi (izhajajoči iz matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz PIZ in iz delovne knjižice) z vidika časa v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega v predsodnem postopku niso bila razčiščena tako, da bi bilo mogoče preizkusiti pravilnost preračuna na poln delovni čas. Prav tako ni jasno, po katerem ZPIZ so bili ugotovljeni...pokojninsko zavarovanje - razveljavitev
VDS sodba Psp 134/2002VDS0216122.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je mogoče zadnje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v smislu 254. člena ZPIZ dokazovati le z ustrezno pravno listino - bodisi delovno knjižico ali potrdilom pristojnega nosilca zavarovanja, poslovanje sodišča s tujimi nosilci zavarovanja preko sodišč tuje države, pa bi bilo otežkočeno oz. povezano z nesorazmernimi težavami, je izpolnjen dejanski stan iz 3. odst. 35. člena...družinska pokojnina - zadnje zavarovanje - razveljavitev
VDS sklep Psp 149/2003VDS0216220.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoOdstop dela tožbe v zvezi z nadomestilom zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu v pristojno reševanje socialnemu sodišču še ne pomeni, da so s tem izpolnjeni pogoji za meritorno sojenje oz., da stvarno pristojno socialno sodišče ne bi bilo dolžno preizkušati, ali je sploh izpolnjena procesna predpostavka za izpodbojno tožbo, ki jo je mogoče vložiti le zoper dokončni upravni akt...pokojninsko zavarovanje - zavrženje tožbe
VDS sklep Psp 157/2003VDS0216320.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoDodatek za rekreacijo je pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki po naravi ni identičen oz. ga ni mogoče enačiti z regresom za letni dopust iz delovnega razmerja, za kar je sicer dopustna direktna tožba. Gre za javno pravno dajatev, ko je tožba dopustna le zoper dokončno odločbo ZPIZ in torej hkrati za zahtevek v smislu 1. tč. 3. odst. 3. člena ZPP, s katerim...invalidsko in pokojninsko zavarovanje - zamudna sodba
VDS sodba Psp 307/2002VDS0216420.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoUpravni organ je s pravnomočno odločbo odločil, da tožencu preneha pravica do izplačevanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Zato je tožnik (zavod za zaposlovanje) upravičen do vrnitve zneskov nadomestila, izplačanih tožencu v obdobju, ko, upoštevajoč to odločbo, ni več imel pravice do navedenega nadomestila. Poleg tega Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti...denarno nadomestilo - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti - neupravičena pridobitev
VDS sodba Psp 141/2002VDS0216520.06.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je Center za socialno delo s pravnomočno odločbo odločil, da je toženec dolžan neupravičeno prejeti denarni dodatek vrniti centru po pravnomočnosti te odločbe, je že zato do vrnitve navedenega zneska s strani toženca upravičen. Toženec tožniku ni sporočil sprememb stanja, konkretno zaposlitve v obdobju prejemanja denarnega dodatka, kar bi bil dolžan storiti po določbah 2. odst....neupravičena pridobitev
VDS sodba Psp 318/2000VDS0253424.01.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče je tek zakonitih zamudnih obresti zmotno presojalo po določbah 277. čl. ZOR. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. Up 219/97 z dne 13.4.2000, v kateri je to opozorilo na vprašanje občasnosti dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS (v drugi zadevi, s podobnim dejanskim stanjem) opr.št. VIII Ips 180/99 z dne 20.6.2000, v...invalidsko in pokojninsko zavarovanje - zakonite zamudne obresti
VDS sodba Psp 441/2000VDS0253605.12.2002Oddelek za socialne sporesocialno varstvoTožnik v postopku pred prvostopenjskim sodiščem od obravnave v letu 1998 ni več aktivno deloval. Če bi se udeležil obravnave dne 23.6.2000, na kateri je sodišče prebralo dotlej izvedene dokaze ter izvedlo dokaz s prečitanjem dopolnitve mnenja IK II., bi na tej obravnavi, ki je bila kot prva opravljena po uveljavitvi novega ZPP/99, lahko postopal po določbah 286. čl. tega zakona, po katerem...navajanje dejstev - prekluzija - izvajanje dokazov
VDS sklep Psp 269/2001VDS0253714.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPo 1. odst. 36. čl. ZPIZ se za svoje delo šteje delo na delovnem mestu, na katerega je bil zavarovanec trajno razporejen neposredno pred nastankom invalidnosti. Trajna razporeditev iz te zakonske določbe ne pomeni, da mora biti delavec v delovnem razmerju za nedoločen čas (ter da za svoje delo ni mogoče šteti dela za določen čas), marveč da se kot svoje delo obravnava delo, na katerega je...delovno razmerje za določen čas
VDS sodba Psp 244/2000VDS0253907.02.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoČeprav zaslišanja dr. M. ni predlagala nobena od strank, ni prišlo do absolutne bistvene kršitve določb postopka, saj tožnik izvedbi tega dokaza ni oporekal. Sodišče je dokazni sklep sprejelo na obravnavi, na kateri tožnik ni bil navzoč, vendar pa je bila njegova pooblaščena odvetnica navzoča na naslednji obravnavi, na kateri je sodišče dr. M. zaslišalo. Iz obravnavnega zapisnika ne...zaslišanje prič - pravočasnost ugovora
VDS sodba Psp 291/2001VDS0254007.03.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoSodišče je pristojno presojati zakonitost dokončne odločbe toženca, zoper katero je vložena tožba in s tem v zvezi toženčeve prvostopenjske odločbe, kar izhaja iz 30. čl. ZDSS. To pomeni, da sme sodišče presojati zadevo samo po dejanskem stanju, kot je bilo podano v času toženčevega postopka do izdaje njegove dokončne odločbe, sicer bi prekoračilo obseg sodne presoje in brez pravne...nepravnomočna sodba - obnova postopka
VDS sklep Psp 166/2003VDS0254111.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoTožnik je res postavil denarni zahtevek, vendar se o pravni naravi tožbe ne zaključuje zgolj iz samega zahtevka, pač pa iz tožbenih in iz ostalih navedb strank. Upoštevajoč navedeno ima tožba naravo ugotovitveno-dajatvene tožbe, s katero tožnik zahteva, da se ugotovi pravica do nadomestila v višjem znesku od že izplačanega in da se tožencu naloži izplačilo nadomestila v višjem znesku....zavrženje tožbe - procesna predpostavka - nedenarni zahtevek - bolniški stalež
VDS sklep Psp 36/2002VDS0254211.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPoprava sodbe je mogoča le, če gre za napake v imenih, v številkah ter za druge očitne pisne in računske pomote, za pomanjkljivosti glede oblike in za neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom ter v primeru, če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odločitve, ki je vsebovana v izreku sodbe (1. in 3. odst. 328. čl. ZPP). Pri tej sodbi ne gre za katerega od teh primerov, pač pa...poprava sodbe - umik tožbe
VDS sklep Psp 126/2003VDS0254311.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPoprava sodbe je mogoča, če gre za napake v imenih, v številkah ter za druge očitne pisne in računske pomote, za pomanjkljivosti glede oblike in za neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom ter v primeru, če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odločitve, ki je vsebovana v izreku sodbe (1. in 3. odst. 328. čl. ZPP). Pri sodbi prvostopenjskega sodišča ne gre za katerega od teh...poprava sodbe - delna sodba
VDS sklep Psp 177/2003VDS0254411.04.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoMirovanje postopka pomeni zastoj v postopku, ki nastane vselej le po volji strank. Zato sodišče nikoli ne odredi mirovanja uradoma, pač pa le ugotavlja, da so nastopili pogoji za mirovanje. ZPP v 1. odst. 209. čl. med drugim določa, da nastane mirovanje postopka tudi, če ena stranka, ki je bila v redu povabljena, ne pride na narok za glavno obravnavo, druga pa predlaga mirovanje, razen če je...mirovanje postopka - pooblaščenec za sprejem pisanj - listina, sestavljena v tujem jeziku - odsotnost z naroka
VDS sodba Psp 196/2003VDS0254516.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoToženka je prejela družinsko pokojnino za september 1996, do katere glede na določbe ZPIZ/92 ni imela več pravice. Zato je sodišče zadevo pravilno presojalo po določbah 288. čl. ZPIZ/92 v zvezi z 210. čl. ZOR in tožbenemu zahtevku ugodilo. Gre za verzijski zahtevek, za katerega je pravno relevatno samo dejstvo neupravičenega prehoda premoženja, ne pa razlogi na strani ene ali druge...družinska pokojnina - vrnitev - verzija - zakonite zamudne obresti
VDS sodba Psp 363/2000VDS0254716.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoKer je tožnica vložila vlogo v času veljavnosti ZPIZ/92, je toženec pravilno uporabil določbe tega zakona. Odločbe, izdane v obnovi postopka, uvedeni na podlagi upravičenčeve zahteve, učinkujejo od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če pa gre na podlagi odločbe, izdane v obnovi postopka, upravičencu višji znesek denarnega prejemka, učinkuje odločba še največ za 6 mesecev...invalidsko zavarovanje - obnova postopka
VDS sodba Psp 411/2000VDS0254816.05.2003Oddelek za socialne sporesocialno varstvoPravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji je mogoče priznati le, če so kumulativno izpolnjeni pogoji iz 7. in 8. čl. ZPPPAI. Zato osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. ali 2. odst. 7. čl. ZPPPAI, lahko pravico do pokojnine po tem zakonu pridobijo le, če hkrati izpolnjujejo še pogoje iz 8. čl. zakona, torej, da jim je zaradi ukinitve delovnega mesta ali zmanjšanja števila delavcev zaradi...pokojninsko zavarovanje - pogoj
 izberi vse

izbrane: izvozi

Tatvine ni mogoče zgrešiti brez tatinskega namena. Gaj.
Furtum sine affectu furandi non committitur.