zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Pdp 996/2004VDS0375018.05.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav je bila tožniku izdana "odločba o razveljavitvi individualne pogodbe o zaposlitvi in prenehanju delovnega razmerja", je šlo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR, kar je potrdil tudi delodajalec, poleg tega pa je tožniku delovno razmerje prenehalo brez odpovednega roka. ZDR kot sestavino pogodbe o zaposlitvi določa tudi kraj opravljanja dela...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovor - zagovor - kraj storitve - sprememba pogodbe
VDS sodba in sklep Pdp 1518/2005VDS0374926.01.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoVS RS je v zvezi z uporabo 36. f člena ZDR/90 zavzelo stališče, da je osnova za obračun odpravnine trajno presežnemu delavcu njegova bruto plača, kar pa ne pomeni, da je v vsakem primeru osnova za izračun odpravnine delavčeva bruto plača. Višino odpravnine delodajalec lahko določi drugače, pri čemer ta ne sme biti nižja od odpravnine, izračunane po 36. f členu ZDR/90. Zato odločitev...odpravnina trajno presežnega delavca - odpravnina po 36. f členu ZDR - izračun - plača
VDS sodba Pdp 421/2005VDS0374802.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDelodajalec ne more izbirati, katere določbe KP dejavnosti, ki zanj velja, bo uporabljal in katerih ne, saj ga glede pravic, ki jih mora zagotoviti delavcu, zavezuje tisti akt, ki je za delavca ugodnejši. Ker KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo v 66. členu določa, da delavcu pripada jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za delovno dobo pri...jubilejna nagrada - kolektivna pogodba - dejavnost
VDS sklep Pdp 186/2006VDS0374717.03.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravo - civilno procesno pravoPri uporabi instituta odprave nesklepčnosti tožbe po 39. členu ZDSS-1 je zelo pomembna tehtna presoja sodnika, kdaj gre dejansko za tako tožbo, ki ni sklepčna. Pojem sklepčnosti tožbe pomeni v svojem bistvu tožnikovo trditveno breme (1. odstavek 7. člena ZPP), to je dolžnost tožnika, da v tožbi navede dejstva, na katera opira svoj zahtevek (1. odstavek 180. člena ZPP). Če tega ne stori,...nesklepčnost tožbe
VDS sklep Pdp 105/2006VDS0374602.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoFinančne težave dolžnika same po sebi ne izkazujejo nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali močno otežena, ampak so konkretna ravnanja tožnika tista, ki povzročijo to nevarnost. Ni potrebno, da bi dolžnik s premoženjem razpolagal prav z namenom, da bi onemogočil ali otežil uveljavitev terjatve, vendar mora biti verjetno izkazano, da utegne biti zaradi njegovega razpolaganja...začasna odredba - denarna terjatev - verjetno izkazana terjatev - onemogočanje izterjave terjatve - razpolaganje z premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve
VDS sodba Pdp 1547/2005VDS0374516.03.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe delavec v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe sprejme ponudbo za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, v sodnem sporu lahko izpodbija le utemeljenost odpovednega razloga, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pa ne more biti predmet sodne presoje. V tem primeru se zato sodišču ni potrebno ukvarjati s pravočasnostjo podane odpovedi. Ker tožnik dela na...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe - utemeljenost odpovednega razloga
VDS sodba Pdp 1019/2004VDS0374414.04.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe je delavec v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR (neupravičeni izostanki z dela) delodajalca večkrat prosil za preložitev zagovora zaradi bolniškega staleža, čemur je delodajalec ugodil, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa kasneje ustavil, ker naj bi zaradi preložitve zagovora potekli roki za podajo odpovedi, to ne predstavlja...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovor - zagovor - bolniški stalež
VDS sklep Pdp 677/2004VDS0374316.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoRok za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 5. odstavka 88. člena ZDR je materialni prekluzivni rok, na katerega sodišče pazi po uradni dolžnosti. Če se presoja zakonitost podane redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, mora sodišče pravočasnost odpovedi preveriti po uradni dolžnosti in v okviru materialnega procesnega vodstva poskrbeti, da se v tej zvezi navedejo...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - rok za podajo odpovedi - materialno pravdno vodstvo
VDS sodba Pdp 620/2004VDS0374227.01.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravo1. ZDR ne določa, da bi imela delavec in delodajalec v času odpovednega roka drugačne medsebojne pravice in dolžnosti, kot sta jih imela pred podajo odpovedi. Zato delodajalec delavcu lahko tudi po podani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v času odpovednega roka poda izredno odpoved, če so za to izpolnjeni pogoji. 2. Če delavec v času odpovednega roka ne pride na delo,...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - izredna odpoved
VDS sodba Pdp 358/2004VDS0374113.01.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoOdpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti delavcu vročena, sicer ne učinkuje. Praviloma se odpoved vroča delavcu osebno v prostorih delodajalca oz. na naslovu prebivališča, s katerega delavec prihaja na delo, po pravilih pravdnega postopka, kar pomeni, da se odpoved lahko vroči tudi pooblaščencu, če ima za to pooblastilo. Skladno s 97. členom ZPP mora biti pooblastilo pisno. Ker odvetnik XY...odpoved pogodbe o zaposlitvi - odpoved - pooblastilo
VDS sklep Psp 616/2005VDS0374023.11.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEPo 63. čl. ZDSS-1, sodišče presoja pravilnost in zakonitost dokončne odločbe zavoda, zato je obstoj dokončne odločbe procesna predpostavka za vodenje sodnega postopka. Ker je po ZZVZZ in Pravilih OZZ ugotovitev in odločitev o začasni zadržanosti z dela v pristojnosti organov zavoda, ki so dolžni odločiti o vzroku zadržanosti, njenem pričetku, trajanju in zaključku, je šele zoper...bolniški stalež - vložitev nove tožbe
VDS sodba in sklep Psp 563/2005VDS0373916.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVORepubliška štipendija je bila toženi stranki dodeljena z odločbo tožeče stranke v skladu z 59. čl. ZZZPB ter po merilih in kriterijih iz Pravilnika o štipendiranju. Ker gre za odločitev o socialno varstveni pravici po postopku, kot ga je določal ZUP, je potrebno o pridobitvi, spremembi ali prenehanju pravice do štipendije odločiti z upravno odločbo. Zato mora pristojni organ tudi...zamudna sodba - vračilo - štipendija
VDS sodba Psp 510/2005VDS0373820.01.2006Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEZa odpravo neskladja med izvidi kardiološke ambulante ter mnenji zdravniških komisij je sodišče prve stopnje pridobilo dopolnilno mnenje zdravstvene komisije ter postavilo izvedenca kardiologa, ki je zaključil, da sta mnenji zdravniških komisij pravilni. Ker tožnik k mnenju ni imel konkretnih pripomb in ni predlagal dopolnitve, je sodišče mnenje specialista kardiologa utemeljeno upoštevalo...izvedensko mnenje - začasna nezmožnost za opravljanje dela
VDS sklep Psp 476/2005VDS0373709.11.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - INVALIDIPo 73. čl. ZDSS-1 mora tožba, vložena zoper upravni akt, obsegati poleg sestavin, ki jih mora imeti v skladu s 105. čl. ZPP vsaka vloga, tudi navedbo upravnega akta, zoper katerega je vložena, tožbene razloge in zahtevek. Zahtevek mora biti opredeljen v materialno pravnem smislu v skladu z določbo 1. tč. 7. čl. ZDSS-1, ki določa, v katerih primerih je socialno sodišče pristojno...invalidnost - pokojninsko zavarovanje
VDS sodba Psp 632/2004VDS0373620.10.2005Oddelek za socialne sporeINVALIDI - POKOJNINSKO ZAVAROVANJEZa nadomestitev pravnomočne ugotovitve morajo biti izpolnjeni pogoji za uveljavitev posebnega primera nadzorstvene pravice po 269. čl. ZPIZ ali pogoji za posebno obnovo postopka v smislu 270. čl. ZPIZ. Napake pri valorizaciji ne pomenijo novega dejstva, ki bi vplivalo na samo pravico in tako ni izpolnjen pogoj za razveljavitev ali spremembo dokočne odločbe po 1. alinei 270. čl. ZPIZ....pokojninsko in invalidsko zavarovanje - napake - usklajevanje pokojnine - nadomestitev z novo odločbo
VDS sklep Psp 651/2004VDS0373513.10.2005Oddelek za socialne sporeZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - UPRAVNI POSTOPEKPo 85. čl. ZZVZZ se za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, uporablja ZUP, če s tem zakonom ni drugače določeno. Če je v pravnomočni odločbi določena obveznost ZZZ, da v določenem roku vrne nadomestilo, gre po 282. čl. ZUP za izvršljivo odločbo, upravno izvršbo denarnih obveznosti pa v skladu s 3. čl. Zakona o dopolnitvah zakona...denarna obveznost - pravnomočnost odločbe - zdravstveno zavarovanje
VDS sodba Psp 463/2004VDS0373423.02.2006Oddelek za socialne sporeOBLIGACIJSKO PRAVO - SOCIALNO VARSTVODenarno nadomestilo med brezposelnostjo je po 17.a in 18. čl. ZZZPB mesečna, torej občasna dajatev, ki se zavarovancu zagotavlja zaradi zagotovitve njegove socialne varnosti. Ker ZZZPB nima posebnih določb o zamudnih obrestih od zapadlih, pa neplačanih zneskov denarnega nadomestila, je potrebno za presojo tožbenega zahtevka uporabiti 3. odst. 279. člena ZOR, po katerem od občasnih...plačilo zamudnih obresti - zavarovanje za primer brezposelnosti
VDS sklep Psp 326/2004VDS0373301.12.2005Oddelek za socialne sporeZAVAROVALNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJEČe je trajanje zavarovalne pogodbe oz. veljavnost zavarovalne police določena za obdobje 5 let, pri čemer je enota mere trajanja leto, pogodba ni sklenjena za nedoločen čas in za razdrtje pogodbe ne velja 2. odst. 922. čl. ZOR, po katerem vsaka stranka lahko razdre zavarovalno pogodbo z dnem zapadlosti premije, pod pogojem, da o tem pisno obvesti drugo stranko najmanj tri mesece pred...razveza pogodbe - zdravstveno zavarovanje - terjatev
VDS sklep Psp 469/2004VDS0373201.12.2005Oddelek za socialne sporeUPRAVNI POSTOPEKČe zavod vlogo šteje kot predlog za obnovo postopka ter jo zaradi zamude petletnega roka po 4. odst. 263. čl. ZUP zavrže kot prepozno, mora ugotoviti, kdaj je bila dokončna odločba tožnici vročena oz. mora iz zbranih listin in dokazov izhajati, da je od vročitve dokončne odločbe stranki do vložitve nove zahteve preteklo pet let. Drugostopenjski organ zavoda lahko presoja prvostopno...obnova upravnega postopka - vštetje
VDS sklep Psp 98/2005VDS0373105.10.2005Oddelek za socialne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVOPo 252. členu ZPIZ-1 lahko zavarovanec sodno varstvo uveljavi v roku 30 dni od vročitve dokončne odločbe. Enak rok je določal ZDSS v 31. členu. Tožba je pravočasna, če je 30 dan od vročitve dokončne odločbe, v zvezi s katero se zahteva sodno varstvo, oddana na pošto kot priporočena pošiljka. V primeru zamude roka predsednik senata tožbo zavrže.   pravočasnost tožbe - socialni spor - prepozna tožba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ni dolžan izdati samega sebe.
Nemo tenetur seipsum prodere.