zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba Pdp 579/2005VDS0377231.08.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoS pozivom vodjem organizacijskih enot, ali imajo potrebo in finančno pokritje po delu delavca z izobrazbo in izkušnjami, kot jih ima tožnik, je tožena stranka zadostila zahtevi, ki jo glede preverjanja možnosti za ohranitev delavčeve zaposlitve določa 3. odstavek 88. člena ZDR.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
VDS sklep Pdp 1429/2005VDS0377131.08.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZa zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni potrebno, da se delovno mesto ukine, oziroma da se glede tega spremeni akt o sistemizaciji. Prav tako ni potrebno, da potreba po opravljanju dela na takšnem delovnem mestu trajno preneha. Če se kasneje potreba po opravljanju dela na takšnem delovnem mestu ponovno pojavi, lahko delodajalec zaposli nove delavce, pa to ne...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - ukinitev delovnega mesta - prenehanje potreb po delavcih
VDS sodba Pdp 396/2006VDS0376920.10.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDolžnost delodajalca po tretjem odstavku 88. čl. ZDR, da mora preveriti, ali je možno delavca zaposliti pod spremenjenimi pogoji, velja le glede možnosti zaposlitve pri tem delodajalcu, ne pa tudi pri drugih delodajalcih. Objava večjega števila prostih delovnih mest po podaji redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne predstavlja kršitve navedene obveznosti delodajalca. Ker...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - pogoj - rok
VDS sodba Pdp 1398/2005VDS0376828.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDelodajalec ni dolžan že ob prvi ugotovitvi negativnega poslovanja začeti z odpuščanjem delavcev. Potrebno je daljše časovno obdobje za spremljanje trenda poslovanja in ugotavljanje rentabilnosti. Delodajalec se sam odloči, katere sanacijske ukrepe bo sprejel in kdaj bo posegel po kadrovskih ukrepih (odpuščanje delavcev). Odpoved je pravočasna, če je podana v roku 30 dni od seznanitve z...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - rok
VDS sodba in sklep Pdp 1419/2005VDS0376723.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoKer so delavci kljub temu, da so jim bile pogodbe o zaposlitvi odpovedane, še naprej opravljali svoje delo na istih delovnih mestih v drugi družbi, ki je opravljala delo za prvega delodajalca, ni dokazan ekonomski razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker so pri toženi stranki vsi delavci postali presežni delavci (razen tistih, ki po ZDR uživajo posebno varstvo pred odpovedjo), tožena...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - kriteriji za določitev presežnih delavcev
VDS sodba Pdp 1192/2005VDS0376614.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPoslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni dokazan, ker je delodajalec pred vročitvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku na novo zaposlil dva delavca, ki opravljata enako delo, kot ga je opravljal tožnik.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - dokazno breme
VDS sodba Pdp 644/2005VDS0376529.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDoločbe 102. člena ZDR (prednostna pravica do zaposlitve) ni mogoče uporabiti v primeru individualne redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ampak le v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov. Na to kaže že sama umestitev navedenega člena med določbe ZDR, ki se nanašajo na t.i. kolektivne odpuste.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
VDS sklep Pdp 1010/2005VDS0376429.06.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDelodajalec ni prost svoje obveznosti iz 3. odstavka 88. člena ZDR, če delavec zavrne delodajalčevo ustno ponudbo za drugo delovno mesto. Tovrstna ponudba mora biti pisna, da je lahko pravno upoštevna. Če je prišlo do prenosa dela tožene stranke na čistilni servis, so pogodbene in druge pravice iz delovnega razmerja prešle na delodajalca prevzemnika. Če čistilni servis tožnice ni želel...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - sprememba delodajalca
VDS sodba Pdp 1573/2005VDS0376221.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPri individualnih odpustih ni potrebno uporabiti kriterijev za določitev presežnih delavcev. Če delodajalec kriterije uporabi, je njegova izbira delavcev, glede katerih je prenehala potreba po opravljanju njihovega dela, lahko zgolj bolj objektivna.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - kriteriji za določitev presežnih delavcev
VDS sodba Pdp 913/2005VDS0376124.08.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe ne gre za odpoved večjemu številu delavcev, delodajalec ni dolžan upoštevati posebnih kriterijev za izbiro delavca, ki mu bo redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, izmed več delavcev, ki delajo na enakem delovnem mestu. Odločitev o tem, kateremu delavcu bo redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je v izključni pristojnosti delodajalca.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - kriteriji za določitev presežnih delavcev
VDS sodba Pdp 6/2006VDS0376007.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delodajalcu ni treba uporabiti kriterijev za določitev delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi, čeprav gre za delovno mesto, na katerem dela več izvajalcev.   odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - kriteriji za določitev presežnih delavcev
VDS sklep Pdp 1059/2004VDS0375901.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoKer delodajalec plačuje nadomestilo plače za čas delavčeve odsotnosti z dela zaradi bolezni, tudi za njega valjajo smiselno pravila o nadzoru nad uresničevanjem pravice iz zdravstvenega zavarovanja, kot so ta urejena v 265. do 276. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. zato lahko skladno s svojimi internimi akti tudi opravlja nadzor delavcev, ki so v bolniškem staležu. Arogantno,...odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev delovnih obveznosti - bolniški stalež
VDS sodba Pdp 493/2005VDS0375811.05.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe delavec v odpovedani pogodbi o zaposlitvi nima natančno določenega kraja opravljanja dela ampak je določeno, da se delo opravlja v poslovnih enotah delodajalca (prodajalnah), ugoditev reintegracijskemu zahtevku ne pomeni, da je ustrezen zgolj tisti poziv na delo, ki delavcu omogoči nadaljevanje dela na tisti lokaciji, na kateri je delo opravljal pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi....odpoved pogodbe o zaposlitvi - reintegracija
VDS sodba Pdp 552/2005VDS0375713.04.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoNezakonito je, če delodajalec delavcu zato, ker je ta spremenil stalno prebivališče, poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in mu ponudi novo zaposlitev bližje prebivališču, kot razlog za odpoved pa navede racionalizacijo delovnega procesa z zniževanjem prevoznih stroškov, ki jih je dolžan povrniti delavcu. Razlogi za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - stroški prevoza na delo in z dela
VDS sodba Pdp 611/2005VDS0375620.04.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe gre za trajajočo kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja lahko pogodbena stranka odpove pogodbo o zaposlitvi ves čas trajanja kršitve, pa tudi po njenem prenehanju. V tem primeru začne teči objektivni 6 mesečni rok iz 2. odstavka 110. člena ZDR z dnem prenehanja kršitve, subjektivni 15 dnevni pa z dnem, ko se delodajalec seznani z razlogi, ki utemeljujejo izredno...odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok
VDS sklep Pdp 1853/2004VDS0375530.03.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPri odločanju o imuniteti sindikalnega zaupnika se ne upošteva le določba 2. odstavka 113. člena ZDR, ki določa, da varstvo sindikalnega zaupnika pred odpovedjo traja še eno leto po prenehanju njegove funkcije, ampak tudi 8. odstavek 50. člena KP za gostinstvo in turizem, ki določa trajanje imunitete sindikalnega zaupnika še 18. mesecev po prenehanju funkcije. Citirana določba KP velja,...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe - razlog - ustrezna zaposlitev - sindikalni zaupnik
VDS sklep Pdp 969/2005VDS0375401.09.2005Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav je sodišče prve stopnje zmotno ugotovilo dejansko stanje , niso podani pogoji za opravo obravnave pred sodiščem druge stopnje po 1. odstavku 30. člena ZDSS-1. Skladno s citiranim členom se glavno obravnavo razpiše le, če je za pravilno odločitev potrebno ponoviti ali na novo izvesti le manjše število dokazov, ki ne obremenjujejo dokaznega postopka, na pa v primeru, ko je potrebno...obravnava - ponoven postopek ugotavljanja
VDS sodba Pdp 1630/2004VDS0375313.04.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav tožnik ni bil pisno vabljen na zagovor, je bil pred redno odpovedjo opravljen razgovor med delavcem in delodajalcem v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja. Ker je bila tožniku dana možnost, da se pred redno odpovedjo PZ iz razloga nesposobnosti izjavi glede neizpolnjevanja nalog, ki mu jih je naložil direktor tožene stranke, ni mogoče trditi, da mu ni bila dana možnost zagovora.   odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovor
VDS sodba in sklep Pdp 484/2004VDS0375213.01.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravo1.Poskusno delo je določeno zakonito, če je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi, tudi če v objavi prostega delovnega mesta ni bilo navedeno, da se sklepa delovno razmerje s poskusnim delom. 2. Če delavec poskusnega dela ne opravi uspešno, mu mora delodajalec pred odpovedjo podati pisno ugotovitev o neuspešno opravljenem delu in mu v zvezi s tem omogočiti zagovor, sicer izredna odpoved pogodbe...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi - neuspešno opravljeno poskusno delo - postopek - delovno mesto
VDS sodba Pdp 1146/2004VDS0375110.11.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoTožniku je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga po določbah ZDR/02. Zato je tudi pri določitvi trajanja odpovednega roka in višine odpravnine potrebno upoštevati določbe novega ZDR, na pa KP za špedicijsko, skladiščno in pomorsko dejavnost, saj je bila ta sprejeta na podlagi ZDR/90 in je v nasprotju z ZDR/02, ki je na novo določil višino odpravnine in dolžino...novi ZDR - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - odpravnina - odpovedni rok
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdor molči, nikakor ne priznava, vendar pa je res, da ne zanika.
Qui tacet, non utique fatetur: sed tamenverum est eum non negare.