zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
Oddelek za socialne spore

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VDS sodba in sklep Pdp 412/2005VDS0381317.03.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPravilo, da se delavec pravicam iz delovnega razmerja ne more odpovedati (odločba Ustavnega sodišča RS, opr. št. Up-63703-19 z dne 2.2.2005), velja le za zakonsko določene pravice kot minimum, ki ga je zaradi varstva šibkejše stranke pogodbe o zaposlitvi predpisal zakonodajalec. Pri drugih pravicah iz delovnega razmerja je odpoved možna, mora pa biti odpoved tem pravicam izrecna in nedvoumna....denarni zahtevek - stroški - odpoved pravici - povračilo stroškov
VDS sodba Pdp 1877/2004VDS0381217.11.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti ne more zavezovati delavca, ki mu delodajalec za spoštovanje prepovedi ne zagotavlja primerne odmene. Samo enostranska omejitev pravice do gospodarske pobude oz. opravljanja poklica brez dogovorjenega materialnega nadomestila ni v skladu z načeli pravne in socialne države.   prepoved konkurence - konkurenčna prepoved - odškodnina
VDS sodba Pdp 1251/2005VDS0381108.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe je s pravnomočno sodbo ugotovljeno nezakonito prenehanje delovnega razmerja in je delavcu priznana reintegracija, delavec pa se ne vrne na delo, lahko zahteva restitucijo le za čas do pravnomočne odločitve o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja. Delodajalec nima pravne podlage, da bi pri obračunu plače, kot bi jo delavec prejemal v času nezakonitega prenehanja delovnega razmerja,...nezakonito prenehanje delovnega razmerja - upokojitev - plača - odškodnina
VDS sodba in sklep Pdp 1490/2005VDS0381021.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČeprav je tožnica v času nezakonitega prenehanja delovnega razmerja s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejemala denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, teh prejemkov ni potrebno upoštevati pri odločanju o tožbenem zahtevku iz naslova plač, ki ga tožnica uveljavlja zoper delodajalca. Morebitni odškodninski zahtevek Zavoda RS za zaposlovanje do delodajalca po 54. členu ZZZPB nima...plača - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti - vrnitev sredstev
VDS sodba Pdp 508/2004VDS0380910.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe kandidat za častnika vojaško strokovnega usposabljanja ne opravi uspešno, pogodba o zaposlitvi, sklenjena za 10 let, preneha veljati v roku 30 dni od datuma, določenega za zaključek usposabljanja, pri čemer razlogi za neuspeh (npr. zdravstveno stanje) niso relevantni. Takšen delavec ni upravičen do razporeditve na druga ustrezna dela v ministrstvu ali drugem državnem organu niti nima...prenehanje veljavnosti - pogodba o zaposlitvi - vojak - razporeditev
VDS sodba Pdp 410/2006VDS0380820.10.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoDirektor tožene stranke je sprejel sklep, da v roku treh mesecev preneha potreba po delu 19 delavcev. Tem delavcem je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena 18 oz. 26 dni po izdaji direktorjevega sklepa, kar je v okviru 30-dnevnega roka iz 1. odstavka 96. člena ZDR. Ker je bilo pri toženi stranki zaposlenih 68 delavcev, je šlo za kolektivni odpust in je bila tožena stranka dolžna izdelati...odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - program razreševanja presežnih delavcev - rok
VDS sklep Pdp 1666/2004VDS0380730.03.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoSodišče prve stopnje mora v skladu z načelom odprtega sojenja stranki seznaniti z možnostjo, da bo odločalo po 2. odst. 118. čl. ZDR in razvezalo pogodbo o zaposlitvi brez predloga delavca, in tako tožnici omogočiti, da se izjasni o okoliščinah v zvezi z možnostjo nadaljevanja delovnega razmerja in da postavi odškodninski zahtevek. Zgolj dejstvo, da tožnica takšnega zahtevka ni postavila,...razveza ali sprememba pogodbe - odškodnina - izredna odpoved - pisna obdolžitev - zagovor
VDS sodba in sklep Pdp 1369/2005VDS0380628.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPredpostavka za prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča po 1. odstavku 118. člena ZDR je predlog tožnice, ki je namesto reintegracije zahtevala izplačilo odškodnine. Takšnega predloga ni mogoče enačiti z izredno odpovedjo delavca po 112. členu ZDR. Tožnici je na podlagi 1. odst. 118. člena ZDR na podlagi sodbe sodišča prenehala pogodba o zaposlitvi, prisojena ji je...prenehanje pogodbe - pogodba o zaposlitvi - izredna odpoved - odpravnina - odškodnina
VDS sodba in sklep Pdp 385/2005VDS0380524.02.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoV sporu zaradi nezakonite izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je sodišče na predlog tožnika ugotovilo, da je tožnikovo delovno razmerje trajalo do izdaje sodbe, tožbo za plačilo odškodnine pa je kot preuranjeno napačno zavrglo. Podlaga za priznanje odškodnine po 1. odstavku 118. člena ZDR ni šele pravnomočna sodba glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi. O tej odškodnini se odloča...pogodba o zaposlitvi - razveza pogodbe - odškodnina - reintegracija
VDS sklep Pdp 808/2006VDS0380422.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoČe delavec uveljavlja transformacijo delovnega razmerja, ker meni, da je bila pogodba za določen čas sklenjena nezakonito oz., da mu je delovno razmerje za določen čas prenehalo nezakonito, se šteje, da je najkasneje z dnem prenehanja delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi za določen čas zvedel za kršitev svoje pravice. Zato s tem dnem začne teči 30-dnevni rok za uveljavljanje sodnega...javna dela - transformacija delovnega razmerja - rok - sodno varstvo
VDS sodba Pdp 300/2005VDS0380309.10.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoTožnica je po prejemu obvestila, da ji je 3.11.2003 prenehala veljati pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, vložila zahtevo za priznanje obstoja delovnega razmerja od 4.11.2003 dalje. Ker je tožena stranka zahtevi ugodila in kršitev odpravila ter tožnici vzpostavila delovno razmerje za nedoločen čas (1. in 2. odstavek 204. člena ZDR), je tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je...varstvo pravic - pogodbena kazen
VDS sodba Pdp 1302/2005VDS0380221.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoNegotovost, ali bo delodajalec tudi v bodoče lahko pridobival posle v enakem obsegu, predstavlja tipični poslovni riziko, ki ga ni mogoče prevaliti na delavce in ni zakonski razlog za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas.   pogodba o zaposlitvi - določen čas - transformacija delovnega razmerja
VDS sodba Pdp 451/2006VDS0380131.08.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoKer po naši delovnopravni zakonodaji v skladu z Direktivo 1999/70/ES predstavlja pogodba o zaposlitvi za določen čas izjemo od splošnega pravila sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, je treba zakonske določbe, ki jo urejajo (od 52. do 56. člena ZDR), razlagati ozko. Zato mora pogodba o zaposlitvi za določen čas, čeprav tega 1. odst. 29. člena ZDR izrecno ne zahteva, vsebovati...pogodba o zaposlitvi - transformacija delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas
VDS sodba Pdp 710/2005VDS0380010.08.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoNeodzivanje tožnice na pozive tožene stranke, da naj na podlagi pravnomočne sodbe, s katero je bilo ugodeno njenemu reintegracijskemu zahtevku, nastopi delo, pomeni naklepoma storjeno hujšo kršitev pogodbene oz. druge obveznosti iz delovnega razmerja. Glede na tožničino dosledno odklanjanje nastopa dela ni bilo možno nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oz. do poteka...izredna odpoved - naklep - hujša kršitev delovne obveznosti - pogodba o zaposlitvi
VDS sodba in sklep Pdp 482/2005VDS0379921.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoTožnik je sicer kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, ker ob dostavi plinskih jeklenk na bencinski servis ni dosledno izpolnil dobavnice in potnega naloga, vendar takšne opustitve nimajo narave hudo malomarnega ravnanja, ki bi utemeljevalo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odst. 111. člena ZDR. Takšno ravnanje bi lahko predstavljalo kvečjemu podlago za ugotavljanje...izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi - disciplinska odgovornost
VDS sodba Pdp 1140/2005VDS0379807.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZa zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (111. člen ZDR) mora biti izpolnjen tudi pogoj, določen v 1. odstavku 110. člena ZDR - da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka. Navedene okoliščine je potrebno ugotavljati in presojati glede na naravo, težo in posledice kršitve, kakor tudi...izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi
VDS sklep Pdp 1207/2005VDS0379714.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZa presojo zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. al. 1. odst. 111. člena ZDR (če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja) je potrebno ugotoviti, ali je delavec sploh zdravstveno zmožen za opravljanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, ki naj bi jih kršil.   izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi - zdravstveno stanje delavca
VDS sodba Pdp 940/2005VDS0379622.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoFizično obračunavanje s sodelavko, grožnje in dejstvo, da je delavec sodelavki pljunil v obraz, so tako hude kršitve pogodbenih obveznosti, da z delavcem ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja. Zato je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita. Delavec se ni odzval vabilu na zagovor, čeprav je bil pravočasno vabljen. Zaradi odhoda k zdravniku je svojo odsotnost opravičil 5 minut pred...izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi
VDS sodba Pdp 416/2006VDS0379509.10.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoPo ZDR je prepoved opravljanja dela za čas trajanja postopka odpovedi možna le v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki ima vse znake kaznivega dejanja, ter v primeru podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 1., 2. ali 3. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR.   izredna odpoved - redna odpoved - krivdni razlog
VDS sodba Pdp 1523/2005VDS0379429.09.2006Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporedelovno pravoZa učinkovanje delodajalčevega preklica redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je potrebna delavčeva privolitev oziroma soglasje. Delavec je s tem, ko je prišel na delo in prinesel s seboj delovno obleko ter izrazil zahtevo, da želi pričeti z delom, s konkludentnimi dejanji izrazil voljo oziroma soglasje, da se odpovedana pogodba o zaposlitvi ponovno vzpostavi.   redna odpoved - krivdni razlog - pogodba o zaposlitvi - konkludentna dejanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kaznovanje slabih je varstvo dobrih.
Malorum poena praesidium est bonis.